Verejná mienka - racionálnosť jednoduchosti (Časť 1)

Get the Flash Player to see this player.

Šírenie informácie: video 1

Nový Strategický koncept sa netýka iba zmeny poslania NATO - týka sa taktiež zmeny verejnej mienky o NATO. Tento postup však vyžaduje komunikáciu na vyššej úrovni. V tejto časti uvádzame niektoré súvisiace problémy a spôsoby konfrontácie s nimi.

 Titulky: On / Off

Šírenie informácie

Nový Strategický koncept sa netýka iba zmeny poslania NATO - týka sa taktiež zmeny verejnej mienky o NATO. Tento postup však vyžaduje komunikáciu na vyššej úrovni. V tejto časti uvádzame niektoré súvisiace problémy a spôsoby konfrontácie s nimi.

Ak chcete úspešne komunikovať,

ak chcete úspešne vašu informáciu

šíriť, musíte počúvať.

V minulosti sme sa intenzívne pokúšali

zdokonaliť naše schopnosti počúvania.

Vysvetlenie Strategického konceptu

sa týka orientácie NATO,

ale je to taktiež

veľká príležitosť definovať

čo je NATO a čím sa NATO zaoberá

v 21. storočí.

V mladosti, keď som začal chápať

a započul som slovo NATO,

vedel som, že jeho zmyslom je obrana

proti neidentifikovateľnému nebezpečenstvu.

Rovnako tak v 21. storočí

potrebujeme opäť poznať zmysel

NATO v tomto

veľmi diferencovanom,

komplikovanom

a zložitom prostredí.

Všetko, čo NATO podniká,

je v mnohých európskych štátoch

okamžite podozrivé.

A chvíľu trvá presvedčiť

verejnosť, že tomu tak nie je.

Malo by to byť opačne.

Opustenie starého typu šírenia informácií

môže spôsobiť veľký rozdiel.

Toto je po prvýkrát v mojej kariére

kedy je viac osôb pri počúvaní,

než za panelom.

Mám z toho naozaj radosť.

Dôvod nášho intenzívneho zamerania sa

na nový Strategický koncept

je prostý, pretože je

stručný a pochopiteľný.

Má NATO problém

so stykom s verejnosťou?

Stále menej osôb v členských

štátoch NATO chápe,

k akému účelu Aliancia slúži.

Orientujeme sa na mnoho rôznych záležitostí;

nie je ľahké to opísať,

čo NATO vlastne robí,

a z toho dôvodu

sme konfrontovaní s nízkou podporou verejnosti

v oblasti obranných výdavkov

a misií, v ktorých je NATO angažované.

Naši voliči, naši občania, volia,

zverujú nám mandát

k rozhodovaniu o použití ozbrojených síl.

Existuje príliš málo porozumenia,

príliš málo spoločných …

... predstav o tom, čo NATO má robiť

a čo NATO nemá robiť.

Starý Strategický koncept je

príliš dlhý a príliš nejasný, čo

vyvolalo potrebu nového Strategického

konceptu, ktorá sa stane nástrojom

spojeneckých vlád pre obnovenie

dobrej povesti NATO na verejnosti.

Zapojenie verejnosti

už začalo.

Mám v úmysle vyvinúť najotvorenejší,

najobsiahlejší konzultačný

proces v dejinách NATO,

a trúfam si prehlásiť, aj v dejinách

všetkých medzinárodných organizácií.

Je to prekvapenie;

a to je jasný zámer

tohto nového Strategického konceptu,

prísť na verejnosť. Ďaleko viac,

než ktorýkoľvek predchádzajúci dokument NATO.

Ani prinajmenšom však preto,

že ne všetci spojenci sú dostatočne účinní

vo vysvetľovaní nutnosti

bezpečnosti a obrany svojej verejnosti.

Rétoriky nie je nikdy dostatok.

Musíme byť schopní vysvetľovať.

To znamená politickú, veľmi stabilnú

politickú podporu v členských krajinách.

A ja sa domnievam, že na tomto úseku

nie sme dostatočne schopní.

V záujme vašej veci, stimuláciou verejnosti

nie je možné poveriť

NATO alebo jeho divíziu verejnej

diplomacie alebo vaše internetové stránky.

Všetky tieto aspekty podporujú zámer,

ale základná potreba, a síce

vysvetľovať verejnosti, že bezpečnosť

je dôležitá, obrana nevyhnutná

a transatlantické vzťahy sú

kľúčom k bezpečnosti a účinnej obrane ...

To je úlohou

vlád členských štátov.

Je to veľkou príležitosťou,

diskutovať s obyvateľstvom - občanmi,

voličmi a politickými činiteľmi,

a pochopiť,

že tu existuje širší záujem.

NATO je pilierom

západoeurópskej

civilizačnej obrany.

Čo Strategický koncept môže vyvolať,

čo môžu jeho autori spôsobiť,

je, že sa stane stručným, zrozumiteľným

a burcujúcim dokumentom,

ktorý členské štáty

môžu predložiť svojej verejnosti

a prehlásiť:

Toto je o čo ide v Aliancii.

Návrhom Strategického konceptu

sa zaoberajú externí experti.

Sú si vedomí, že jasná stratégia

môže mať dopad na všetko,

od rozpočtov až po Afganistan.

Jasná do tej miery,

že naším konečným úsudkom je:

Toto sú hrozby,

toto je charakter NATO.

A ak to verejnosť

dobre chápe,

pochopí taktiež,

že potrebujete prostriedky.

Rozpočty, vybavenie, atď.

A ak obyvateľstvo pochopí

zmysel Aliancie

a význam našej

prítomnosti v Afganistane,

potom existuje väčšia pravdepodobnosť

vzrastu podpory zo strany verejnosti.

Existuje však neistota.

To je jeden z dôvodov, ktorý nás vedie

k snahe o hľadanie odpovede na otázku

aká by mala byť naša stratégia

v Afganistane, a ako v tejto krajine ďalej postupovať,

aby sme mohli verejnosti lepšie

vysvetliť, prečo musíme pokračovať,

prečo je úspech taký dôležitý

pre bezpečnosť členských štátov Aliancie.

To isté platí pre NATO.

Na záver je potrebné uviesť, že je jasné,

že štáty, ktoré ignorujú

NATO a jeho operácie, budú taktiež ignorovať

nový Strategický koncept.

Pochopiteľne bude čítaný v Moskve

a vo väčšine islamských krajín,

ale myslím si, že

ak jasne vyjadrujete vaše úmysly,

ste vhodnejším

partnerom týchto krajín,

pretože vedia o čom hovoríte,

aké máte zámery, a preto,

áno, je to obojsmerné,

a ja sa domnievam, že záujmy v oboch

smeroch budú pomerne vysoké.

Ak chcete úspešne komunikovať,

ak chcete úspešne vašu informáciu

šíriť, musíte počúvať.

V minulosti sme sa intenzívne pokúšali

zdokonaliť naše schopnosti počúvania.

Vysvetlenie Strategického konceptu

sa týka orientácie NATO,

ale je to taktiež

veľká príležitosť definovať

čo je NATO a čím sa NATO zaoberá

v 21. storočí.

V mladosti, keď som začal chápať

a započul som slovo NATO,

vedel som, že jeho zmyslom je obrana

proti neidentifikovateľnému nebezpečenstvu.

Rovnako tak v 21. storočí

potrebujeme opäť poznať zmysel

NATO v tomto

veľmi diferencovanom,

komplikovanom

a zložitom prostredí.

Všetko, čo NATO podniká,

je v mnohých európskych štátoch

okamžite podozrivé.

A chvíľu trvá presvedčiť

verejnosť, že tomu tak nie je.

Malo by to byť opačne.

Opustenie starého typu šírenia informácií

môže spôsobiť veľký rozdiel.

Toto je po prvýkrát v mojej kariére

kedy je viac osôb pri počúvaní,

než za panelom.

Mám z toho naozaj radosť.

Dôvod nášho intenzívneho zamerania sa

na nový Strategický koncept

je prostý, pretože je

stručný a pochopiteľný.

Má NATO problém

so stykom s verejnosťou?

Stále menej osôb v členských

štátoch NATO chápe,

k akému účelu Aliancia slúži.

Orientujeme sa na mnoho rôznych záležitostí;

nie je ľahké to opísať,

čo NATO vlastne robí,

a z toho dôvodu

sme konfrontovaní s nízkou podporou verejnosti

v oblasti obranných výdavkov

a misií, v ktorých je NATO angažované.

Naši voliči, naši občania, volia,

zverujú nám mandát

k rozhodovaniu o použití ozbrojených síl.

Existuje príliš málo porozumenia,

príliš málo spoločných …

... predstav o tom, čo NATO má robiť

a čo NATO nemá robiť.

Starý Strategický koncept je

príliš dlhý a príliš nejasný, čo

vyvolalo potrebu nového Strategického

konceptu, ktorá sa stane nástrojom

spojeneckých vlád pre obnovenie

dobrej povesti NATO na verejnosti.

Zapojenie verejnosti

už začalo.

Mám v úmysle vyvinúť najotvorenejší,

najobsiahlejší konzultačný

proces v dejinách NATO,

a trúfam si prehlásiť, aj v dejinách

všetkých medzinárodných organizácií.

Je to prekvapenie;

a to je jasný zámer

tohto nového Strategického konceptu,

prísť na verejnosť. Ďaleko viac,

než ktorýkoľvek predchádzajúci dokument NATO.

Ani prinajmenšom však preto,

že ne všetci spojenci sú dostatočne účinní

vo vysvetľovaní nutnosti

bezpečnosti a obrany svojej verejnosti.

Rétoriky nie je nikdy dostatok.

Musíme byť schopní vysvetľovať.

To znamená politickú, veľmi stabilnú

politickú podporu v členských krajinách.

A ja sa domnievam, že na tomto úseku

nie sme dostatočne schopní.

V záujme vašej veci, stimuláciou verejnosti

nie je možné poveriť

NATO alebo jeho divíziu verejnej

diplomacie alebo vaše internetové stránky.

Všetky tieto aspekty podporujú zámer,

ale základná potreba, a síce

vysvetľovať verejnosti, že bezpečnosť

je dôležitá, obrana nevyhnutná

a transatlantické vzťahy sú

kľúčom k bezpečnosti a účinnej obrane ...

To je úlohou

vlád členských štátov.

Je to veľkou príležitosťou,

diskutovať s obyvateľstvom - občanmi,

voličmi a politickými činiteľmi,

a pochopiť,

že tu existuje širší záujem.

NATO je pilierom

západoeurópskej

civilizačnej obrany.

Čo Strategický koncept môže vyvolať,

čo môžu jeho autori spôsobiť,

je, že sa stane stručným, zrozumiteľným

a burcujúcim dokumentom,

ktorý členské štáty

môžu predložiť svojej verejnosti

a prehlásiť:

Toto je o čo ide v Aliancii.

Návrhom Strategického konceptu

sa zaoberajú externí experti.

Sú si vedomí, že jasná stratégia

môže mať dopad na všetko,

od rozpočtov až po Afganistan.

Jasná do tej miery,

že naším konečným úsudkom je:

Toto sú hrozby,

toto je charakter NATO.

A ak to verejnosť

dobre chápe,

pochopí taktiež,

že potrebujete prostriedky.

Rozpočty, vybavenie, atď.

A ak obyvateľstvo pochopí

zmysel Aliancie

a význam našej

prítomnosti v Afganistane,

potom existuje väčšia pravdepodobnosť

vzrastu podpory zo strany verejnosti.

Existuje však neistota.

To je jeden z dôvodov, ktorý nás vedie

k snahe o hľadanie odpovede na otázku

aká by mala byť naša stratégia

v Afganistane, a ako v tejto krajine ďalej postupovať,

aby sme mohli verejnosti lepšie

vysvetliť, prečo musíme pokračovať,

prečo je úspech taký dôležitý

pre bezpečnosť členských štátov Aliancie.

To isté platí pre NATO.

Na záver je potrebné uviesť, že je jasné,

že štáty, ktoré ignorujú

NATO a jeho operácie, budú taktiež ignorovať

nový Strategický koncept.

Pochopiteľne bude čítaný v Moskve

a vo väčšine islamských krajín,

ale myslím si, že

ak jasne vyjadrujete vaše úmysly,

ste vhodnejším

partnerom týchto krajín,

pretože vedia o čom hovoríte,

aké máte zámery, a preto,

áno, je to obojsmerné,

a ja sa domnievam, že záujmy v oboch

smeroch budú pomerne vysoké.

Ďalšie videaŠírenie informácie:

1. Verejná mienka - racionálnosť jednoduchosti (Časť 1)

2. Verejná mienka - racionálnosť jednoduchosti(Časť 2)

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink