Offentlig forståelse - enkelthet er genialt (del 1)

Get the Flash Player to see this player.

Å få budskapet ut: video 1

Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp

 Undertitler: / Av

Å få budskapet ut

Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.

Hvis man vil kommunisere på en vellykket måte,

Hvis du vil lykkes med å få ut budskapet ditt, må du lytte.

Og vi har tidligere arbeidet hardt for å forbedre våre lytteferdigheter.

Å forklare det strategiske konseptet dreier seg om hvor NATO går,

med det er også en gylden mulighet til å definere

hva NATO er og NATO gjør i det 21. århundre.

Den gang jeg vokste opp og jeg våknet og noen sa NATO,

visste jeg hva det betød: forsvaret mot en identifiserbar trussel.

I det 21. århundre må vi igjen ha en oppfatning

av hva dette NATO er til for i et svært annerledes

og komplisert og komplekst miljø.

Alt det som NATO gjør,

er i mange europeiske land umiddelbart mistenkelig.

Og så tar det tid å overbevise folk om at det ikke er det.

Det burde være motsatt.

Å gå bort fra budskap på gamlemåten kan gjøre en stor forskjell.

Dette er første gang i min karriere

at det er flere folk blant publikum enn i panelet.

Så jeg er virkelig glad for det.

Grunnen til at vi fokuserer så mye på at det nye, strategiske konseptet

skal være konsist, å være lett forståelig er enkelt.

NATO har faktisk et offentlighetsproblem.

Færre og færre innen NATOs medlemsland forstår

hvilken hensikt alliansen har.

Vi fokuserer på så mange forskjellige ting, det er ikke lett å beskrive

hva det er NATO gjør, og på grunn av det

ser vi lav, offentlig støtte

for forsvarsbudsjetter og for misjoner som NATO er engasjert i.

Våre velgere, våre befolkninger, de velger,

de gir oss mandatet for å bestemme å bruke styrke.

Og det er for lite forståelse, for lite felles ...

.. visjon for hva NATO skal gjøre og hva NATO ikke skal gjøre.

Det gamle konseptet, i kraft av å være for langt og for tørt, gjorde det slik at

ideen er at et nytt konsept bør være et redskap

for regjeringene for å restaurere NATOs rykte hos publikum,

og vi har allerede begynt å involvere publikum.

Jeg har til hensikt å gjøre dette så åpent som mulig,

den mest omfattende konsultasjonsprosessen i NATOs historie,

og jeg våger å si, i historien til enhver, internasjonal organisasjon.

Det er allerede en overraskelse

og det er en klar hensikt om at dette nye, strategiske konseptet

skal gå til offentligheten. Mye mer enn noe tidligere NATO-dokument.

Ikke minst fordi alle NATOs allierte er veldig effektive

til å forklare sine befolkninger om behovet for sikkerhet og forsvar.

Du vet retorikk er ikke nok. Vi må være i stand til å levere.

Det betyr politisk støtte som er bredt basert hjemme.

Og jeg tror at det er der vi ikke har vært særlig flinke.

Man kan ikke delegere behovet for å få støtte fra egen offentlighet

til NATO eller til dens avdeling for offentlig diplomati eller til dine tidsskrifter.

Alle disse tingene kan støtte, men det grunnleggende behovet

for å forklare folk at sikkerhet er viktig, forsvar er nødvendig,

og transatlantiske forbindelser er nøkkelen til vår sikkerhet og forsvar ....

Dette må gjøres av regjeringene.

Dette er den store muligheten,

å få folk, både innbyggere, velgere så vel som de som utformer politikken,

til å forstå at det er et høyere kall her.

At NATO er grunnfjellet

i vest-europeisk sivilisasjonsforsvar.

Det som det strategiske konseptet kan gjøre eller det som dets forfattere kan gjøre,

er å lage et konsist, forståelig og engasjerende dokument,

som NATOs medlemsland kan ta med til sine befolkninger

og si: Dette er det alliansen dreier seg om.

Å skissere det strategiske konseptet involverer allerede eksterne eksperter.

De vet at å ha en klar strategi

kan påvirke alt fra budsjetter til Afghanistan.

Dess klarere vi er i vårt siste råd:

Dette er truslene, dette er det NATO må jobbe med.

Og hvis publikum forstår dette godt,

vil publikum forstå at man trenger ressurser.

Det er budsjetter, utstyr etc.

Og hvis folk forstår betydningen av denne alliansen

og betydningen av det vi gjør i Afghanistan,

da vil det trolig være en større grad av offentlig støtte.

Det er noe usikkerhet.

Det er en av grunnene til at vi har et veloverveid forsøk på å se

på hva vår strategi bør være for Afghanistan og hvordan vi skal gå fremover,

så vi bedre kan forklare publikum hvorfor vi må fortsette,

hvorfor suksess er viktig for sikkerheten til NATO-landene.

Det samme gjelder for NATO.

Og til slutt, det er klart at de landene som holder nøye øye med

NATO og dens operasjoner vil holde like nøye øye

med dens nye, strategiske konsept.

Det vil selvsagt bli lest i Moskva og i de fleste islamske land,

men jeg tror at ved å være svært klare på hensikter,

er man mye mer valgbar som en partner for disse landene

fordi de vet hva man snakker om,

hva man har til hensikt å gjøre, så derfor, ja, det er rettet mot begge områder

og jeg tror at interessen i begge områder vil være temmelig stor.

Hvis man vil kommunisere på en vellykket måte,

Hvis du vil lykkes med å få ut budskapet ditt, må du lytte.

Og vi har tidligere arbeidet hardt for å forbedre våre lytteferdigheter.

Å forklare det strategiske konseptet dreier seg om hvor NATO går,

med det er også en gylden mulighet til å definere

hva NATO er og NATO gjør i det 21. århundre.

Den gang jeg vokste opp og jeg våknet og noen sa NATO,

visste jeg hva det betød: forsvaret mot en identifiserbar trussel.

I det 21. århundre må vi igjen ha en oppfatning

av hva dette NATO er til for i et svært annerledes

og komplisert og komplekst miljø.

Alt det som NATO gjør,

er i mange europeiske land umiddelbart mistenkelig.

Og så tar det tid å overbevise folk om at det ikke er det.

Det burde være motsatt.

Å gå bort fra budskap på gamlemåten kan gjøre en stor forskjell.

Dette er første gang i min karriere

at det er flere folk blant publikum enn i panelet.

Så jeg er virkelig glad for det.

Grunnen til at vi fokuserer så mye på at det nye, strategiske konseptet

skal være konsist, å være lett forståelig er enkelt.

NATO har faktisk et offentlighetsproblem.

Færre og færre innen NATOs medlemsland forstår

hvilken hensikt alliansen har.

Vi fokuserer på så mange forskjellige ting, det er ikke lett å beskrive

hva det er NATO gjør, og på grunn av det

ser vi lav, offentlig støtte

for forsvarsbudsjetter og for misjoner som NATO er engasjert i.

Våre velgere, våre befolkninger, de velger,

de gir oss mandatet for å bestemme å bruke styrke.

Og det er for lite forståelse, for lite felles ...

.. visjon for hva NATO skal gjøre og hva NATO ikke skal gjøre.

Det gamle konseptet, i kraft av å være for langt og for tørt, gjorde det slik at

ideen er at et nytt konsept bør være et redskap

for regjeringene for å restaurere NATOs rykte hos publikum,

og vi har allerede begynt å involvere publikum.

Jeg har til hensikt å gjøre dette så åpent som mulig,

den mest omfattende konsultasjonsprosessen i NATOs historie,

og jeg våger å si, i historien til enhver, internasjonal organisasjon.

Det er allerede en overraskelse

og det er en klar hensikt om at dette nye, strategiske konseptet

skal gå til offentligheten. Mye mer enn noe tidligere NATO-dokument.

Ikke minst fordi alle NATOs allierte er veldig effektive

til å forklare sine befolkninger om behovet for sikkerhet og forsvar.

Du vet retorikk er ikke nok. Vi må være i stand til å levere.

Det betyr politisk støtte som er bredt basert hjemme.

Og jeg tror at det er der vi ikke har vært særlig flinke.

Man kan ikke delegere behovet for å få støtte fra egen offentlighet

til NATO eller til dens avdeling for offentlig diplomati eller til dine tidsskrifter.

Alle disse tingene kan støtte, men det grunnleggende behovet

for å forklare folk at sikkerhet er viktig, forsvar er nødvendig,

og transatlantiske forbindelser er nøkkelen til vår sikkerhet og forsvar ....

Dette må gjøres av regjeringene.

Dette er den store muligheten,

å få folk, både innbyggere, velgere så vel som de som utformer politikken,

til å forstå at det er et høyere kall her.

At NATO er grunnfjellet

i vest-europeisk sivilisasjonsforsvar.

Det som det strategiske konseptet kan gjøre eller det som dets forfattere kan gjøre,

er å lage et konsist, forståelig og engasjerende dokument,

som NATOs medlemsland kan ta med til sine befolkninger

og si: Dette er det alliansen dreier seg om.

Å skissere det strategiske konseptet involverer allerede eksterne eksperter.

De vet at å ha en klar strategi

kan påvirke alt fra budsjetter til Afghanistan.

Dess klarere vi er i vårt siste råd:

Dette er truslene, dette er det NATO må jobbe med.

Og hvis publikum forstår dette godt,

vil publikum forstå at man trenger ressurser.

Det er budsjetter, utstyr etc.

Og hvis folk forstår betydningen av denne alliansen

og betydningen av det vi gjør i Afghanistan,

da vil det trolig være en større grad av offentlig støtte.

Det er noe usikkerhet.

Det er en av grunnene til at vi har et veloverveid forsøk på å se

på hva vår strategi bør være for Afghanistan og hvordan vi skal gå fremover,

så vi bedre kan forklare publikum hvorfor vi må fortsette,

hvorfor suksess er viktig for sikkerheten til NATO-landene.

Det samme gjelder for NATO.

Og til slutt, det er klart at de landene som holder nøye øye med

NATO og dens operasjoner vil holde like nøye øye

med dens nye, strategiske konsept.

Det vil selvsagt bli lest i Moskva og i de fleste islamske land,

men jeg tror at ved å være svært klare på hensikter,

er man mye mer valgbar som en partner for disse landene

fordi de vet hva man snakker om,

hva man har til hensikt å gjøre, så derfor, ja, det er rettet mot begge områder

og jeg tror at interessen i begge områder vil være temmelig stor.

Videos in Getting the message out:

1. Public understanding - simplicity is genius (part 1)

2. Public understanding - simplicity is genius (part 2)

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink