ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Разбиране сред обществеността - разковничето е в простото обяснение

Get the Flash Player to see this player.

Отправне на посланието - видео 1

Целта на новата Стратегическа концепция е да промени не само НАТО, а и начина, по който Алиансът се възприема. Това изисква по-добра комуникация. Тук представяме някои от проблемите и усилията да бъдат преодолени те.

 Субтитри: On / Off

Отправяне на посланието

Целта на новата Стратегическа концепция е да промени не само НАТО, а и начина, по който Алиансът се възприема. Това изисква по-добра комуникация. Тук представяме някои от проблемите и усилията да бъдат преодолени те.

Ако искате комуникацията да е успешна,

ако искате посланието ви да бъде правилно разбрано, трябва да се вслушвате.

През последните години доста се помъчихме да подобрим способността да се вслушваме.

Обясняването на Стратегическата концепция ще покаже накъде върви НАТО

и е златна възможност да се определи

какво представлява и какво върши НАТО през XXI век.

Когато бях млад и някой споменеше НАТО,

знаех какво означава - защита от ясно определена заплаха.

Трябва и през XXI век да знаем

какво представлява НАТО в тази съвършено различна,

трудна и сложна среда.

На всичко, което върши НАТО,

в редица европейски страни незабавно се гледа с подозрение.

И трябва време да се убедят хората, че не е така.

А трябва да става обратното.

Ако изоставим стария стил послания, може да променим много.

Това е първият път в кариерата ми,

когато има повече хора в залата, отколкото на трибуната

и наистина много се радвам.

Причината да искаме новата Стратегическа концепция

да бъде кратка и лесно разбираема е проста.

НАТО има проблем с връзките си с обществеността.

Все по-малък брой хора в държавите-членки на НАТО разбират

какви цели обслужва Алиансът.

Занимаваме се с толкова различни неща и не е лесно да се опише

какво върши НАТО и именно затова

има ниска обществена подкрепа

за разходите в отбраната и мисиите на НАТО.

Нашите народи, нашите избиратели, които гласуват,

те ни дават мандат да използваме сила.

А има толкова малко разбиране, толкова малко споделено...

... виждане какво трябва и какво не трябва да върши НАТО.

Старата концепция е толкова дълга и неразбираема,

че се роди идеята новата да бъде средство

за правителствата да възвърнат реномето на НАТО сред обществеността.

Приобщаването на обществеността вече започна.

Смятам да постигна най-открития

и най-подробния процес на консултации в историята на НАТО

и смея да кажа, в историята на всяка международна организация.

Това вече е изненада

и има ясно намерение новата Стратегическа концепция

да бъде представена публично. В много по-голяма степен от всеки друг документ на НАТО.

И защото не всички държави в НАТО успяват

да обяснят на своето население потребностите в областта на сигурността и отбраната.

Риториката не е достатъчна. Трябва да постигаме резултати.

За да имаме широка политическа подкрепа в страните си.

И мисля, че в това отнощение не сме се справяли много добре.

Не можеш да превхвърлиш отговорността да обединиш общественността в твоята страна

на НАТО или на отдела по обществена дипломация, или на някое списание.

Те могат да помогнат, но основното изискване

е да се обясни на хората ,че сигурността е важна, отбраната е необходима,

и трансатлантическите отношения са жизненоважни за нашата сигурност и отбрана...

Това трябва да се върши от правителствата.

Сега има отлична възможност

да се накарат хората, както гражданите, гласоподавателите, така и политиците,

да разберат, че става въпрос за нещо много важно.

Че НАТО е основата

на отбраната на западноевропейската цивилизация.

Това, което може да направи Стратегическата концепция, по-скоро нейните автори,

е да създадат сбит, разбираем и въздействащ документ,

който държавите-членки да представят пред своята общественост

и да могат да кажат - за това служи Алиансът.

В разработването на Стратегическата концепция вече са включени външни експерти.

Те знаят, че ясната стратегия

ще повлияе на всичко, от бюджета до Афганистан.

Трябва да сме пределно ясни в крайната препоръка -

такива са заплахите, такава е нагласата на НАТО -

и ако обществото ясно разбере това,

ще разбере, че се нуждаем от средства,

пари, техника и пр.

Ако хората разберат значението на Алианса

и значението на това, което върши в Афганистан,

е много вероятно да се получи по-голяма обществена подкрепа.

Несигурността е една от причините

да се опитваме в консултации да определим

каква да бъде стратегията ни в Афганистан и бъдещите стъпки,

за да обясним по-ясно на обществото защо трябва да продължим,

защо успехът е важен за сигурността на държавите от НАТО.

Същото важи и за самата организация.

И накрая, очевидно е, че държавите, които отблизо следят

НАТО и операциите му, ще проследят отблизо

и новата Стратегическа концепция.

Естествено, тя ще бъде прочетена в Москва и в повечето ислямски държави

и смятам, че ако намеренията са ясно заявени,

има много по-голям шанс тези страни да ни изберат за партньори,

защото знаят за какво говорим,

какво възнамеряваме и в двата случая

и смятам, че и в двата интересът ще е висок.

Ако искате комуникацията да е успешна,

ако искате посланието ви да бъде правилно разбрано, трябва да се вслушвате.

През последните години доста се помъчихме да подобрим способността да се вслушваме.

Обясняването на Стратегическата концепция ще покаже накъде върви НАТО

и е златна възможност да се определи

какво представлява и какво върши НАТО през XXI век.

Когато бях млад и някой споменеше НАТО,

знаех какво означава - защита от ясно определена заплаха.

Трябва и през XXI век да знаем

какво представлява НАТО в тази съвършено различна,

трудна и сложна среда.

На всичко, което върши НАТО,

в редица европейски страни незабавно се гледа с подозрение.

И трябва време да се убедят хората, че не е така.

А трябва да става обратното.

Ако изоставим стария стил послания, може да променим много.

Това е първият път в кариерата ми,

когато има повече хора в залата, отколкото на трибуната

и наистина много се радвам.

Причината да искаме новата Стратегическа концепция

да бъде кратка и лесно разбираема е проста.

НАТО има проблем с връзките си с обществеността.

Все по-малък брой хора в държавите-членки на НАТО разбират

какви цели обслужва Алиансът.

Занимаваме се с толкова различни неща и не е лесно да се опише

какво върши НАТО и именно затова

има ниска обществена подкрепа

за разходите в отбраната и мисиите на НАТО.

Нашите народи, нашите избиратели, които гласуват,

те ни дават мандат да използваме сила.

А има толкова малко разбиране, толкова малко споделено...

... виждане какво трябва и какво не трябва да върши НАТО.

Старата концепция е толкова дълга и неразбираема,

че се роди идеята новата да бъде средство

за правителствата да възвърнат реномето на НАТО сред обществеността.

Приобщаването на обществеността вече започна.

Смятам да постигна най-открития

и най-подробния процес на консултации в историята на НАТО

и смея да кажа, в историята на всяка международна организация.

Това вече е изненада

и има ясно намерение новата Стратегическа концепция

да бъде представена публично. В много по-голяма степен от всеки друг документ на НАТО.

И защото не всички държави в НАТО успяват

да обяснят на своето население потребностите в областта на сигурността и отбраната.

Риториката не е достатъчна. Трябва да постигаме резултати.

За да имаме широка политическа подкрепа в страните си.

И мисля, че в това отнощение не сме се справяли много добре.

Не можеш да превхвърлиш отговорността да обединиш общественността в твоята страна

на НАТО или на отдела по обществена дипломация, или на някое списание.

Те могат да помогнат, но основното изискване

е да се обясни на хората ,че сигурността е важна, отбраната е необходима,

и трансатлантическите отношения са жизненоважни за нашата сигурност и отбрана...

Това трябва да се върши от правителствата.

Сега има отлична възможност

да се накарат хората, както гражданите, гласоподавателите, така и политиците,

да разберат, че става въпрос за нещо много важно.

Че НАТО е основата

на отбраната на западноевропейската цивилизация.

Това, което може да направи Стратегическата концепция, по-скоро нейните автори,

е да създадат сбит, разбираем и въздействащ документ,

който държавите-членки да представят пред своята общественост

и да могат да кажат - за това служи Алиансът.

В разработването на Стратегическата концепция вече са включени външни експерти.

Те знаят, че ясната стратегия

ще повлияе на всичко, от бюджета до Афганистан.

Трябва да сме пределно ясни в крайната препоръка -

такива са заплахите, такава е нагласата на НАТО -

и ако обществото ясно разбере това,

ще разбере, че се нуждаем от средства,

пари, техника и пр.

Ако хората разберат значението на Алианса

и значението на това, което върши в Афганистан,

е много вероятно да се получи по-голяма обществена подкрепа.

Несигурността е една от причините

да се опитваме в консултации да определим

каква да бъде стратегията ни в Афганистан и бъдещите стъпки,

за да обясним по-ясно на обществото защо трябва да продължим,

защо успехът е важен за сигурността на държавите от НАТО.

Същото важи и за самата организация.

И накрая, очевидно е, че държавите, които отблизо следят

НАТО и операциите му, ще проследят отблизо

и новата Стратегическа концепция.

Естествено, тя ще бъде прочетена в Москва и в повечето ислямски държави

и смятам, че ако намеренията са ясно заявени,

има много по-голям шанс тези страни да ни изберат за партньори,

защото знаят за какво говорим,

какво възнамеряваме и в двата случая

и смятам, че и в двата интересът ще е висок.

VВидео Отправяне на посланието:

1. Разбиране сред обществеността - разковничето е в простото обяснение (част 1)

2. Разбиране сред обществеността - разковничето е в простото обяснение (част 2)

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink