NATO Nytt 2009
Utgave 4: Finanskrisen: hva er kostnaden for sikkerhet?
Utgave 5: Terrorister og organisert kriminalitet: bare forretninger?
Denne utgaven:
Hvordan må NATO endres? (Del 1 og 2)
I neste utgave Hvordan må NATO endres? (Del 2)
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
Hvordan må NATO endres? (Del 1 og 2)
I denne andre delen av NATO Nytt om hvordan NATO bør endres ser vi på betydningen av å få budskapet ut, og sammenlikne dets nye strategiske konsept med det siste fra 10 år tilbake. Vi har også beholdt videoene fra den første delen, som så på hvor mye NATO kan - og bør - gjøre innen internasjonal sikkerhet med en rekke videoer som gir perspektivene til flere toppolitikere, diplomater og opinionsledere.

Alene mislykkes vi

NATO Nytt ser på betydningen av at NATO samarbeider med andre internasjonale organisasjoner hvis en virkelig global reaksjon skal gis til noen av de store, globale utfordringene som dukker opp i det 21. århundre.

Get the Flash Player to see this player.

 Undertitler: / Av
Å få budskapet ut
Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.
Å få budskapet ut: video 1 - Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.
Å få budskapet ut: video 2 - Det nye, strategiske konseptet er ikke bare om å endre NATO - det er også om å endre hvordan NATO blir oppfattet. Dette vil kreve bedre kommunikasjon. Her skisserer vi noen av utfordringene og hva som gjøres for å ta dem opp.
Hva er endret siden 1999
Det er 10 år siden det siste strategiske konseptet. Hvilke faktorer spilte en rolle da 1999-versjonen ble skrevet - og hvordan var det annerledes enn i dag?
Hva er endret siden 1999 - video 1 : Det er 10 år siden det siste strategiske konseptet. Hvilke faktorer spilte en rolle da 1999-versjonen ble skrevet - og hvordan var det annerledes enn i dag? Denne korte videoen gir et sammendrag.
Hva er endret siden 1999 - video 2 : Det er 10 år siden det siste strategiske konseptet. Hvilke faktorer spilte en rolle da 1999-versjonen ble skrevet - og hvordan var det annerledes enn i dag? Denne korte videoen gir et sammendrag.
Samme konsept, forskjellige vinkler
Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet påvirke resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre hvordan internasjonale organisasjoner samarbeider? Og hva vil endringene bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 1 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen..
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 1 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 2 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 4 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Betydningen av det nye konseptet for NATO
For noen er de viktigste endringene som det strategiske konseptet må innføre er i hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her skisserer vi de forskjellige prioritetene.
Betydningen av det nye konseptet for NATO - video 1 : For noen er de viktigste endringene som det strategiske konseptet må innføre er i hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her skisserer vi de forskjellige prioritetene.
Betydningen av det nye konseptet for NATO - for noen er de viktigste endringene det strategiske konseptet må innføre er hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her beskriver vi noen forskjellige prioriteter.
Synspunkter og intervjuer
Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Synspunkter og intervjuer - video 1 : Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Synspunkter og intervjuer - video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.
Synspunkter og intervjuer - video 1: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.
Synspunkter og intervjuer- video 2: Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.

I denne andre delen av NATO Nytts fokusering på NATOs neste strategiske konsept ser vi på betydningen av å få budskapet om NATOs endring ut til publikum, og vi ser tilbake på det som formet det forrige strategiske konseptet i 1999.

Mye har forandret seg i løpet av de siste 10 årene. I 1999 var Y2K moteordet. 9/11 var bare nok en dato i kalenderen. Afghanistan var et land styrt av Taliban. Og vi var midt oppi en av Europas siste, store konflikter, den etniske rensingen i Kosovo og NATOs misjon for å forhindre en humanitær katastrofe der.

Det siste strategiske konseptet ble også ført i pennen da Google knapt nok eksisterte, YouTube, Facebook og Twitter var lysår unna, og internett var fortsatt mye på sitt web 1.0-stadium. Den måten dagens nye, strategiske konsept kan – og bør – filtreres til mange flere mennesker håndteres i den nye delen ”Å få budskapet ut”.

Denne utgaven har også nye intervjuer, spesielt med den nye, amerikanske ambassadøren til NATO, Ivo Daalder, den nye NATO-sjefen i Europa, admiral James Stavridis, og tidligere formann i Militærkomiteen under det strategiske konseptet fra 1999, general Klaus Naumann – og alle har med seg forskjellige perspektiver til dagens øvelse i å skissere et nytt, strategisk konsept.

Sluttresultatet er det å endre det strategiske konseptet for å tilpasse NATO til det nye miljøet. Jeg leste nylig et sitat som passer godt til NATOs situasjon. Det var som følger: ”Endring vil ikke komme hvis vi venter på en annen person eller en annen tid. Det er oss vi har ventet på. Vi er den endringen som vi ønsker.”

Den personen som sa dette kan spille en viktig rolle i hele denne prosessen. Det er et sitat fra en amerikansk senator som het Barack Obama.

Paul King

NATO's new Strategic Concept

Når NATO ser på sin fremtidige rolle,

vil et viktig element være hvordan den arbeider sammen med andre.

Kan NATO løse alle globale problemer? Jeg tror ikke det.

For det første er det ikke NATOs oppgave,

og for det andre er vi ikke så mektige.

Jeg tror det er avgjørende for NATO å forstå,

og i dette strategiske konseptet, gjøre det tydelig

at vi lever i en verden der en organisasjon

eller ett land ikke lenger kan håndtere utfordringene. Alene mislykkes vi.

Samarbeid med partnerne må variere i henhold til betingelser og enkeltsaker.

NATO er ikke den eneste organisasjonen.

Den er en grunnleggende pillar for internasjonal sikkerhet, for vår nasjonale sikkerhet.

Det er ... aktiviteter der ingen kan erstatte NATO.

På den andre side er det mange saker som har global virkning

der NATO er en av mange aktører.

Det er ikke noe slags digitalt svar.

Dette er noe for NATO, og dette er ikke noe for NATO.

Jeg tror noen ganger at noe er ... NATO bør være i ledelsen,

kanskje en slags eneste enhet som kan møte denne trusselen.

Noen ganger er NATO knapt nok involvert, men kan fortsatt bidra.

Men det er trolig en stor gruppe i midten.

Og NATO må arbeide sammen med og ikke bare for andre organisasjoner.

Hvis NATO skulle være underleverandøren for alle disse institusjonene

kan man legge NATOs hovedkvarter

til et servicesenter i Bangalore

der en vennlig stemme svarer på telefonen ved å si, hovedsakelig:

Takk for at du ringer 1-800-NATO. For en luftoperasjon, press 1.

For en stabilitetsoperasjon, press 2. Dette er ikke NATOs jobb.

Samarbeidsnivået med noen organisasjoner, slik som EU,

har ikke vært optimalt.

Å mislykkes i å bedre disse båndene kan føre til alvorlige konsekvenser.

Hvis, for eksempel, NATO og EU ikke tar seg sammen

i Afghanistan, vil folk dø.

Og det vil være franskmenn, som tyskere, som amerikanere,

som polakker, som kanadiere, som vil dø.

Så derfor har vi ikke råd til disse skjønnhetskonkurransene lenger,

som i mange år hindret et mer effektivt samarbeid.

Jeg ser ingen forklaring, ingen unnskyldning, for dagens samarbeidsnivå

mellom NATO og EU, for eksempel. Vi er basert på de samme verdier.

Det tette samarbeidet mellom disse institusjonene bare for å få

den sivile og militære innsatsen i Afghanistan sammen, er uunngåelig.

Men det er mye lettere sagt enn gjort.

Og samarbeidet trenger ikke være begrenset til øket samarbeid.

Ikke-NATO-land kan også spille viktige partnerroller.

NATO i dag er en global institusjon

uten å være den globale konstabelen eller verdens politimenn.

NATOs globale rolle betyr ikke at medlemskapet er globalt.

Interessene er globale, så horisonten må være global.

Derfor trenger NATO partnere.

Å ønske nye partnerskap er ikke noe nytt.

Det er ikke mye styrke i fingeren på en hånd.

Men når fem fingre knyttes sammen til en ball

har man et vesentlig forsvarsinstrument.

Vi er også alle klare om forholdene endres,

til å bruke den knyttneven som en vennskapets hånd.

Men partnerskapene kan, når man håndterer globale problemer,

føre til en endring i viktige forbindelser.

Etter en del veldig hardt arbeid,

kan og bør russerne søke til NATO.

Det vil selvfølgelig ikke bli kalt Den nord-atlantiske traktats organisasjon,

men Sikkerhetsorganisasjonen fra Atlanterhavet til Stillehavet, eller noe sånt.

Men vi bør ha som mål å gjøre det i lys av alle vanskeligheter og farer

og katastrofer som er i emning,

i Midtøsten, i Afghanistan, i Iran, i Nord-Korea, etc.

I alle disse sakene som det samarbeides om, med nyanser,

der hver og en ser etter sin lille fordel, men i hovedsak arbeider sammen.

Jeg tror at uten partnerskap

vil noen av problemene ganske enkelt ikke bli løst.

Partnerskap har vist seg å være avgjørende i Afghanistan.

NATO må utvikle seg for større utfordringer i fremtiden.

NATO har et enormt antall globale partnere.

Land som Australia eller New Zealand, som har samme oppfatning,

politisk, og som slåss side ved side i Afghanistan.

Så NATO vil ha behov for og utvikler svært effektivt

et nettverk med disse partnerne.

Godt samarbeid med forskjellige enheter

og godt samarbeid med ikke-NATO-land,

jeg tror at det ikke er vanskelig å se i fremtiden

at det er enda viktigere enn det var for 20 år siden.

En av måtene som vi vil maksimere vår innflytelse

på internasjonale saker er gjennom samarbeid med organisasjoner,

det være seg regionale som EU eller Den afrikanske union,

eller globale som FN, det er fremtiden for denne alliansen.

Når NATO ser på sin fremtidige rolle,

vil et viktig element være hvordan den arbeider sammen med andre.

Kan NATO løse alle globale problemer? Jeg tror ikke det.

For det første er det ikke NATOs oppgave,

og for det andre er vi ikke så mektige.

Jeg tror det er avgjørende for NATO å forstå,

og i dette strategiske konseptet, gjøre det tydelig

at vi lever i en verden der en organisasjon

eller ett land ikke lenger kan håndtere utfordringene. Alene mislykkes vi.

Samarbeid med partnerne må variere i henhold til betingelser og enkeltsaker.

NATO er ikke den eneste organisasjonen.

Den er en grunnleggende pillar for internasjonal sikkerhet, for vår nasjonale sikkerhet.

Det er ... aktiviteter der ingen kan erstatte NATO.

På den andre side er det mange saker som har global virkning

der NATO er en av mange aktører.

Det er ikke noe slags digitalt svar.

Dette er noe for NATO, og dette er ikke noe for NATO.

Jeg tror noen ganger at noe er ... NATO bør være i ledelsen,

kanskje en slags eneste enhet som kan møte denne trusselen.

Noen ganger er NATO knapt nok involvert, men kan fortsatt bidra.

Men det er trolig en stor gruppe i midten.

Og NATO må arbeide sammen med og ikke bare for andre organisasjoner.

Hvis NATO skulle være underleverandøren for alle disse institusjonene

kan man legge NATOs hovedkvarter

til et servicesenter i Bangalore

der en vennlig stemme svarer på telefonen ved å si, hovedsakelig:

Takk for at du ringer 1-800-NATO. For en luftoperasjon, press 1.

For en stabilitetsoperasjon, press 2. Dette er ikke NATOs jobb.

Samarbeidsnivået med noen organisasjoner, slik som EU,

har ikke vært optimalt.

Å mislykkes i å bedre disse båndene kan føre til alvorlige konsekvenser.

Hvis, for eksempel, NATO og EU ikke tar seg sammen

i Afghanistan, vil folk dø.

Og det vil være franskmenn, som tyskere, som amerikanere,

som polakker, som kanadiere, som vil dø.

Så derfor har vi ikke råd til disse skjønnhetskonkurransene lenger,

som i mange år hindret et mer effektivt samarbeid.

Jeg ser ingen forklaring, ingen unnskyldning, for dagens samarbeidsnivå

mellom NATO og EU, for eksempel. Vi er basert på de samme verdier.

Det tette samarbeidet mellom disse institusjonene bare for å få

den sivile og militære innsatsen i Afghanistan sammen, er uunngåelig.

Men det er mye lettere sagt enn gjort.

Og samarbeidet trenger ikke være begrenset til øket samarbeid.

Ikke-NATO-land kan også spille viktige partnerroller.

NATO i dag er en global institusjon

uten å være den globale konstabelen eller verdens politimenn.

NATOs globale rolle betyr ikke at medlemskapet er globalt.

Interessene er globale, så horisonten må være global.

Derfor trenger NATO partnere.

Å ønske nye partnerskap er ikke noe nytt.

Det er ikke mye styrke i fingeren på en hånd.

Men når fem fingre knyttes sammen til en ball

har man et vesentlig forsvarsinstrument.

Vi er også alle klare om forholdene endres,

til å bruke den knyttneven som en vennskapets hånd.

Men partnerskapene kan, når man håndterer globale problemer,

føre til en endring i viktige forbindelser.

Etter en del veldig hardt arbeid,

kan og bør russerne søke til NATO.

Det vil selvfølgelig ikke bli kalt Den nord-atlantiske traktats organisasjon,

men Sikkerhetsorganisasjonen fra Atlanterhavet til Stillehavet, eller noe sånt.

Men vi bør ha som mål å gjøre det i lys av alle vanskeligheter og farer

og katastrofer som er i emning,

i Midtøsten, i Afghanistan, i Iran, i Nord-Korea, etc.

I alle disse sakene som det samarbeides om, med nyanser,

der hver og en ser etter sin lille fordel, men i hovedsak arbeider sammen.

Jeg tror at uten partnerskap

vil noen av problemene ganske enkelt ikke bli løst.

Partnerskap har vist seg å være avgjørende i Afghanistan.

NATO må utvikle seg for større utfordringer i fremtiden.

NATO har et enormt antall globale partnere.

Land som Australia eller New Zealand, som har samme oppfatning,

politisk, og som slåss side ved side i Afghanistan.

Så NATO vil ha behov for og utvikler svært effektivt

et nettverk med disse partnerne.

Godt samarbeid med forskjellige enheter

og godt samarbeid med ikke-NATO-land,

jeg tror at det ikke er vanskelig å se i fremtiden

at det er enda viktigere enn det var for 20 år siden.

En av måtene som vi vil maksimere vår innflytelse

på internasjonale saker er gjennom samarbeid med organisasjoner,

det være seg regionale som EU eller Den afrikanske union,

eller globale som FN, det er fremtiden for denne alliansen.