Čo bude nový koncept znamenať pre vojsko?

Get the Flash Player to see this player.

Rovnaký koncept, rôzne názory - video 4

Ako časový plán nového Strategického konceptu ovplyvní výsledný efekt? Bude schopný konfrontácie s hrozbami nasledujúcich desaťročí? Ako sa zmení spôsob spolupráce medzinárodných organizácií? Čo prinesú tieto zmeny ženám a mužom v uniformách? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v tejto časti.

 Titulky: On / Off

Rovnaký koncept, rôzne názory

Ako časový plán nového Strategického konceptu ovplyvní výsledný efekt? Bude schopný konfrontácie s hrozbami nasledujúcich desaťročí? Ako sa zmení spôsob spolupráce medzinárodných organizácií? Čo prinesú tieto zmeny ženám a mužom v uniformách? Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v tejto časti.

Nový Strategický koncept nie je iba

koncepciou prístupu k novým úlohám

a k rozvoju partnerských zväzkov.

Bude mať zároveň dôležitú úlohu

pri stanovení formy prispôsobenia

ozbrojených síl NATO.

Vojenské údaje

sú mimoriadne dôležité.

Napríklad,

predpokladajme, že by sme …

Najskôr, Skupina expertov poskytne

rady týkajúce sa novej stratégie,

potom generálny tajomník,

a členské štáty

novú stratégiu navrhnú.

A predpokladajme,

že by potom predstavitelia vojska prehlásili:

Je to vynikajúca stratégia, ale my ju

nemôžeme aplikovať. Je nepoužiteľná.

Pre štáty už totiž nemá viac zmysel

chcieť zachovávať ich vlastné

vojenské koncepcie;

namiesto toho má skôr zmysel orientovať sa

na špecializáciu a medzery v schopnostiach.

A ak to je správnou cestou,

a ja som o tom presvedčený,

potom musíme použiť

napríklad, Sily rýchlej reakcie NATO

a efekt našich investícií,

aby sme umožnili týmto špeciálnym

jednotkám konsolidovať sa.

Náklady a kolektívne reakcie

sa už stali prioritami programu.

Jedným z najdôležitejších konceptov

je dostupnosť ozbrojených síl.

Ako dnes poskytujete a integrujete

armádne kontingenty do síl NATO,

ktoré môžu byť nasadené

kooperačným spôsobom?

V minulosti, pre rozvoj schopností,

jednotlivé štáty spoliehali na útvary,

bez vedomia celkových

vlastníckych nákladov.

To je keď štáty, dokonca aj USA,

sa pokúšajú vykonať všetko,

aby vás vhnali

do kríze dostupnosti kontingentov.

Nutné zmeny,

obzvlášť počas finančnej krízy,

budú vyžadovať spoluprácu

verejného a súkromného sektoru.

Verím, že to je určitý druh úsilia všetkých.

Keď tomu priamo venujete pozornosť …

Obrana čerpá vojenské, vládne

a obchodné zdroje.

A ak je nutné znižovanie počtu pracovných miest,

nie je potrebné sa domnievať,

že ozbrojené sily sú menej pripravené.

Čo môžete urobiť,

je racionalizácia pracovnej sily,

napr. profesií, ktoré sú nevyhnutné

pre dosiahnutie dokonalej pripravenosti

v budúcnosti. Nič viac.

Keď sa pokúšate zariadiť všetky formality

a v záujme iba pracovných miest,

stávajú sa vzájomne nekompatibilné.

V súčasnom bezpečnostnom prostredí

armáda potrebuje konštantnú modernizáciu.

Povedal by som, že …

Keď sa pozriete na modernizáciu ozbrojených síl,

začal by som s velením, správou,

spravodajskou službou,

pozorovaním, prieskumom.

Dlhodobo, stav

Aliancie, záväzky

k stabilnej modernizácii,

obranné programy ...

To je základ vašich schopností.

Keď ich zanedbáte,

budete nakoniec, ako ukáže čas,

tvrdo potrestaný,

a náklady na dohnanie, ako členské štáty

už mohli konštatovať, sú veľké.

A nakoniec vznikne presvedčenie,

že vojsko nie je nasadzované.

Keď sa pozriete na situáciu

vo vedení vojen …

... čo vy by ste mal v úmysle,

je nikdy nemať vojsko, ktoré musí bojovať.

Budete vždy chcieť vojsko, ktoré

disponuje informáciami umožňujúcimi vyhnúť sa boju.

Dôvod, prečo musíme

urobiť viac v rámci Aliancie

je skutočnosť, že každý člen sa angažuje málo,

a preto kolektívne úsilie musí byť väčšie.

V dobe finančnej kríze,

kedy rozpočty na obranu sú obmedzované,

by sme pre NATO mali urobiť viac.

To je základný zmysel Aliancie.

Nový Strategický koncept nie je iba

koncepciou prístupu k novým úlohám

a k rozvoju partnerských zväzkov.

Bude mať zároveň dôležitú úlohu

pri stanovení formy prispôsobenia

ozbrojených síl NATO.

Vojenské údaje

sú mimoriadne dôležité.

Napríklad,

predpokladajme, že by sme …

Najskôr, Skupina expertov poskytne

rady týkajúce sa novej stratégie,

potom generálny tajomník,

a členské štáty

novú stratégiu navrhnú.

A predpokladajme,

že by potom predstavitelia vojska prehlásili:

Je to vynikajúca stratégia, ale my ju

nemôžeme aplikovať. Je nepoužiteľná.

Pre štáty už totiž nemá viac zmysel

chcieť zachovávať ich vlastné

vojenské koncepcie;

namiesto toho má skôr zmysel orientovať sa

na špecializáciu a medzery v schopnostiach.

A ak to je správnou cestou,

a ja som o tom presvedčený,

potom musíme použiť

napríklad, Sily rýchlej reakcie NATO

a efekt našich investícií,

aby sme umožnili týmto špeciálnym

jednotkám konsolidovať sa.

Náklady a kolektívne reakcie

sa už stali prioritami programu.

Jedným z najdôležitejších konceptov

je dostupnosť ozbrojených síl.

Ako dnes poskytujete a integrujete

armádne kontingenty do síl NATO,

ktoré môžu byť nasadené

kooperačným spôsobom?

V minulosti, pre rozvoj schopností,

jednotlivé štáty spoliehali na útvary,

bez vedomia celkových

vlastníckych nákladov.

To je keď štáty, dokonca aj USA,

sa pokúšajú vykonať všetko,

aby vás vhnali

do kríze dostupnosti kontingentov.

Nutné zmeny,

obzvlášť počas finančnej krízy,

budú vyžadovať spoluprácu

verejného a súkromného sektoru.

Verím, že to je určitý druh úsilia všetkých.

Keď tomu priamo venujete pozornosť …

Obrana čerpá vojenské, vládne

a obchodné zdroje.

A ak je nutné znižovanie počtu pracovných miest,

nie je potrebné sa domnievať,

že ozbrojené sily sú menej pripravené.

Čo môžete urobiť,

je racionalizácia pracovnej sily,

napr. profesií, ktoré sú nevyhnutné

pre dosiahnutie dokonalej pripravenosti

v budúcnosti. Nič viac.

Keď sa pokúšate zariadiť všetky formality

a v záujme iba pracovných miest,

stávajú sa vzájomne nekompatibilné.

V súčasnom bezpečnostnom prostredí

armáda potrebuje konštantnú modernizáciu.

Povedal by som, že …

Keď sa pozriete na modernizáciu ozbrojených síl,

začal by som s velením, správou,

spravodajskou službou,

pozorovaním, prieskumom.

Dlhodobo, stav

Aliancie, záväzky

k stabilnej modernizácii,

obranné programy ...

To je základ vašich schopností.

Keď ich zanedbáte,

budete nakoniec, ako ukáže čas,

tvrdo potrestaný,

a náklady na dohnanie, ako členské štáty

už mohli konštatovať, sú veľké.

A nakoniec vznikne presvedčenie,

že vojsko nie je nasadzované.

Keď sa pozriete na situáciu

vo vedení vojen …

... čo vy by ste mal v úmysle,

je nikdy nemať vojsko, ktoré musí bojovať.

Budete vždy chcieť vojsko, ktoré

disponuje informáciami umožňujúcimi vyhnúť sa boju.

Dôvod, prečo musíme

urobiť viac v rámci Aliancie

je skutočnosť, že každý člen sa angažuje málo,

a preto kolektívne úsilie musí byť väčšie.

V dobe finančnej kríze,

kedy rozpočty na obranu sú obmedzované,

by sme pre NATO mali urobiť viac.

To je základný zmysel Aliancie.

Ďalmšie videa Rovnaký koncept, rôzne názory:

1. Myšlienkové konflikty

2. Je časový plán všetkým?

3. Nová doba, nové hrozby, nové reakcie

4. Čo bude nový koncept znamenať pre vojsko?

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink