Hva betyr det for det militære?

Get the Flash Player to see this player.

Samme konsept, forskjellige vinkler: video 4

Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.

 Undertitler: / Av

Samme konsept, forskjellige vinkler

Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen..

Det nye, strategiske konseptet dreier seg ikke bare om hvordan det ser på nye utfordringer

og utvikler partnerskap. Det vil også spille en sentral rolle

for å bestemme hvordan NATOs militære styrker tilpasser seg.

Jeg tror at de militære innspillene er ekstremt viktige.

Som et eksempel, sett at vi skulle gjøre....

Så vi har først ekspertgruppen, de gir råd om den nye strategien,

deretter går saken til generalsekretæren,

og landene, de skisserer en ny strategi.

Og sett at de militære deretter vil si:

Dette er en fin strategi, men vi kan ikke gjennomføre den. Den er nytteløs.

Det er ikke lenger fornuftig for landene

å ønske å opprettholde deres egen helhetlige, militære løsning

de må i stedet begynne å fokusere på spesialisering og nisjekapasiteter.

Og hvis det er den veien vi følger, og jeg tror at det er hensiktsmessig,

da må vi gjøre bruk av for eksempel NATOs reaksjonsstyrke

og å utjevne våre investeringer

for å gjøre det mulig at disse spesialiserte avdelingene skal kunne jobbe sammen.

Kostnader og kollektive reaksjoner synes allerede å stå høyt oppe på agendaen.

Et av de viktigste konseptene er at man må ha råd til de militære styrkene.

Hvordan har man råd til dagens militære eller det som integreres i NATO,

Som kan bli brukt innen samarbeid?

Tidligere har land vært avhengig av at selskaper skal produsere evner

uten en forståelse av hva de totale eierkostnadene vil bli.

Det er når land, selv USA, prøver å gjøre alt

at man kommer opp i en overkommelighetskrise.

Nødvendige endringer, spesielt under finanskrisen,

vil kreve at de offentlige og private sektorer samarbeider.

Jeg tror at det er en slags altomfattende innsats.

Når man går inn i det....

Forsvaret tar militære, offentlige og kommersielle ressurser.

Og hvis jobbkutt er nødvenidg

behøver det ikke å bety at styrkene er mindre rede.

Det man kan gjøre er å rasjonalisere arbeidsstyrken,

dvs de jobbene som er nødvendige for å produsere den beredskapen,

og den fremtiden, og ikke noe mer.

Det er når man prøver å gjøre alle ting og bruke det bare som jobber

at det blir en frakobling.

I dagens sikkerhetsmiljø trenger det militære konstant modernisering.

Jeg vil tro at ... når man ser på det å modernisere en styrke,

ville jeg begynne med kommando, kontroll,

etterretning, overvåking og rekognosering.

På lengre sikt er alliansens helse, de forpliktelsene for å få en

stabil modernisering, forsvarsprogrammer...

Det er der ens evner komme fra. Hvis man ikke gjør det,

vil man på lengre sikt få en betydelig straff for det,

og innhentningskostnadene, som land har funnet ut, kan være betydelige.

Og til slutt dreier dette seg om å være sikre på at det militære ikke brukes.

Når man ser på krig som et hele...

... hva man ville ha til hensikt å gjøre, er å ha en styrke som aldri må kjempe.

Man ønsker alltid å ha en styrke som har nok informasjon til å unngå krigen.

En grunn til at vi må gjøre mer innen denne alliansen,

er at alle kan investere litt slik at den kollektive innsatsen blir større.

I en tid med finansiell knapphet, når forsvarsbudsjettene går ned,

bør vi gjøre mer i NATO, ikke mindre.

Det er det grunnleggende formålet med denne alliansen.

Det nye, strategiske konseptet dreier seg ikke bare om hvordan det ser på nye utfordringer

og utvikler partnerskap. Det vil også spille en sentral rolle

for å bestemme hvordan NATOs militære styrker tilpasser seg.

Jeg tror at de militære innspillene er ekstremt viktige.

Som et eksempel, sett at vi skulle gjøre....

Så vi har først ekspertgruppen, de gir råd om den nye strategien,

deretter går saken til generalsekretæren,

og landene, de skisserer en ny strategi.

Og sett at de militære deretter vil si:

Dette er en fin strategi, men vi kan ikke gjennomføre den. Den er nytteløs.

Det er ikke lenger fornuftig for landene

å ønske å opprettholde deres egen helhetlige, militære løsning

de må i stedet begynne å fokusere på spesialisering og nisjekapasiteter.

Og hvis det er den veien vi følger, og jeg tror at det er hensiktsmessig,

da må vi gjøre bruk av for eksempel NATOs reaksjonsstyrke

og å utjevne våre investeringer

for å gjøre det mulig at disse spesialiserte avdelingene skal kunne jobbe sammen.

Kostnader og kollektive reaksjoner synes allerede å stå høyt oppe på agendaen.

Et av de viktigste konseptene er at man må ha råd til de militære styrkene.

Hvordan har man råd til dagens militære eller det som integreres i NATO,

Som kan bli brukt innen samarbeid?

Tidligere har land vært avhengig av at selskaper skal produsere evner

uten en forståelse av hva de totale eierkostnadene vil bli.

Det er når land, selv USA, prøver å gjøre alt

at man kommer opp i en overkommelighetskrise.

Nødvendige endringer, spesielt under finanskrisen,

vil kreve at de offentlige og private sektorer samarbeider.

Jeg tror at det er en slags altomfattende innsats.

Når man går inn i det....

Forsvaret tar militære, offentlige og kommersielle ressurser.

Og hvis jobbkutt er nødvenidg

behøver det ikke å bety at styrkene er mindre rede.

Det man kan gjøre er å rasjonalisere arbeidsstyrken,

dvs de jobbene som er nødvendige for å produsere den beredskapen,

og den fremtiden, og ikke noe mer.

Det er når man prøver å gjøre alle ting og bruke det bare som jobber

at det blir en frakobling.

I dagens sikkerhetsmiljø trenger det militære konstant modernisering.

Jeg vil tro at ... når man ser på det å modernisere en styrke,

ville jeg begynne med kommando, kontroll,

etterretning, overvåking og rekognosering.

På lengre sikt er alliansens helse, de forpliktelsene for å få en

stabil modernisering, forsvarsprogrammer...

Det er der ens evner komme fra. Hvis man ikke gjør det,

vil man på lengre sikt få en betydelig straff for det,

og innhentningskostnadene, som land har funnet ut, kan være betydelige.

Og til slutt dreier dette seg om å være sikre på at det militære ikke brukes.

Når man ser på krig som et hele...

... hva man ville ha til hensikt å gjøre, er å ha en styrke som aldri må kjempe.

Man ønsker alltid å ha en styrke som har nok informasjon til å unngå krigen.

En grunn til at vi må gjøre mer innen denne alliansen,

er at alle kan investere litt slik at den kollektive innsatsen blir større.

I en tid med finansiell knapphet, når forsvarsbudsjettene går ned,

bør vi gjøre mer i NATO, ikke mindre.

Det er det grunnleggende formålet med denne alliansen.

Videoer i Samme konsept, forskjellige vinkler:

1. En kamp om tankene

2. Tidspunkt er alt?

3. Ny tid, nye trusler, nye reaksjoner

4. Hva betyr det for det militære?

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink