Jeroen Van der Veer, podpredseda Skupiny expertov pre Strategický koncept NATO

Get the Flash Player to see this player.

Názory a interview - video 2

Aké sú osobné názory niektorých odborníkov pripravujúcich osnovu nového Strategického konceptu NATO? Do akej miery môže byť vytýčená pôsobnosť konceptu? V tejto časti predkladáme interview s niektorými kľúčovými osobnosťami.

 Titulky: On / Off

Názory a interview

Aké sú osobné názory niektorých odborníkov pripravujúcich osnovu nového Strategického konceptu NATO? Do akej miery môže byť vytýčená pôsobnosť konceptu? V tejto časti predkladáme interview s niektorými kľúčovými osobnosťami.

Pán Van der Veere, prečo

potrebujeme nový Strategický koncept práve teraz?

Existujú tri dôvody.

Počas studenej vojny verejnosť

veľmi dobre chápala, prečo existuje NATO.

Studená vojna sa skončila,

a verejnosť uvažuje:

Aká je nová úloha NATO a

zaslúži si podporu verejnosti?

Po druhé, existujú nové hrozby.

Terorizmus, pirátstvo, hrozí kybernetická vojna.

Musíme sa pripraviť, jednať, čo je …

Čo je potrebné urobiť pre NATO?

Po tretie, v súčasnej dobe máme

o 12 členov viac, než pred desiatimi rokmi.

Dnes je nás celkom 28.

Naposledy bol Strategický koncept

aktualizovaný pred desiatimi rokmi.

Pádny dôvod na aktualizáciu.

Aké sú výhody práce na aktualizácii

so Skupinou expertov?

Domnievam sa, že je to návrh novej stratégie,

ku ktorému všetci spojenci prehlásia:

Je to dobrý návrh.

Ale nie iba členské štáty,

kde sa verejnosť vyjadrí asi takto:

Áno, to má zmysel,

je to správna aktualizácia,

takto sa dívam na svet,

takto môžem chápať úlohu NATO.

Je to veľmi komplexná úloha. Myslím si,

že je správne postupovať po etapách.

Ak začnete okamžite s koncepciou návrhu,

s niečím tak zložitým,

bez toho aby ste nevzal do úvahy všetky informácie,

starostlivo zhromaždené,

v skutočnosti ste vytvoril priestor

pre vypracovanie niečoho nového.

V tom prípade si myslím, že úlohu nemôžete zvládnuť.

Niektorí analytici sa domnievajú, že obnova Strategického konceptu sa vykonáva prostredníctvom Skupiny expertov

z toho dôvodu, že existuje príliš mnoho hlasov,

dnes 28 členských krajín,

ktoré majú príliš mnoho rozdielnych názorov.

Je to správny záver?

Ak poviete príliš mnoho hlasov, odpoviem:

Nová stratégia NATO

má byť vysoko komplexným

dokumentom.

Ak je niečo

vysoko komplexné,

musíte zachovať určitý systém.

Tým myslím určitý poriadok,

určitú logiku, určité klastrovánie.

A vy tak postupujete počas diskusie

s tými inými štátmi,

ktoré pomáhajú iným štátom

odhaliť zložitosť dokumentu.

To je dôvod, prečo

Skupina expertov plní túto úlohu.

Domnievate sa, že hlavný rozdiel

je medzi štátmi,

ktoré považujú obranu spojeneckého územia

za hlavný problém?

Inými slovami, ktoré vidí stále zastarané hrozby,

predovšetkým v podobe Ruska.

A štáty, ktoré sa domnievajú,

že zahraničné operácie,

ako napr. v Afganistane

sú dôležitejšie?

Nemôžete hlásať, že niekdajšie, staré úlohy

sú dôležitejšie než úlohy súčasné, nové.

Myslím tým staré úlohy,

ako je ochrana vlastného územia ...

Ochrana vlastného územia

sa veľmi ľahko vysvetľuje verejnosti.

Domnievam sa, že keď niekto premýšľa o všetkých

hrozbách, zvlášť o hrozbách nových,

nedochádza k digitálnej odpovedi:

To je pre NATO

a toto nie je pre NATO.

Niekde si myslím, že

NATO by malo byť v čele,

malo by byť určitým druhom jedinej, výhradnej …

entity konfrontovanej so všetkými hrozbami.

NATO je možno niekedy s ťažkosťami

nasadené do akcie, ale je stále poskytovateľom kontingentov.

Existuje pravdepodobne

celkom veľká stredná skupina,

ak argumentujete vystavením novým ohrozeniam

a množstvom organizácií alebo

entít vo svete,

ktoré sú zrejme vzájomne prepojené

v rámci čelenia hrozbám.

Nie je to ani áno, ani nie,

je to určitý druh stredného prístupu k veci,

prístupu s inými subjektmi.

Tvorí energetická bezpečnosť

súčasť poslania NATO?

Áno, väčšina členských štátov NATO

dováža ropu a zemný plyn.

A spravidla z krajín

blízkych členským štátom NATO.

Je to zároveň určitý druh príležitosti.

Jedna krajina rada zásobuje,

iná krajina rada kupuje.

Energetický problém znamená,

že nesmiete nikdy povedať:

"Budem mať tovar tri mesiace a potom

ho už po určitú dobu mať nebudem."

Váš podnik musí mať zaručený

a plynulý príliv tovaru,

čo samozrejme súvisí

s otázkou bezpečného toku tovaru.

Sme nútení domnievať sa, že,

skôr než špekulovať

v týchto meniacich sa dodávateľských

a nákupných štruktúrach,

zvlášť čo sa týka obchodu s ropou a zemným plynom

medzi členskými a nečlenskými štátmi NATO,

sme nútení domnievať sa,

my, Skupina expertov,

že z toho môže vyplynúť určitý

druh bezpečnostných rizík.

Ak zoberieme tieto bezpečnostné riziká na vedomie,

musíme sa s nimi vyrovnať:

Je to povinnosťou NATO? Alebo je to

povinnosť v rámci spolupráce s ostatnými členmi?

Alebo to máme prenechať tretím stranám?

Ako sa vyrovnáte so strednodobými

hrozbami, ako je napríklad Afganistan,

a ako s dlhodobými,

ako sú klimatické zmeny?

Klimatické zmeny … nebezpečenstvo je v tom,

že klimatické zmeny súvisia so všetkým.

Myslím si, že pre Skupinu expertov

je dobré vychádzať z názoru,

že ak existujú klimatické zmeny,

existujú súvisiace bezpečnostné riziká,

a mnohé bezpečnostné riziká

môžeme spätne spojovať

s určitým druhom misií

NATO. Môže to byť užitočné,

viac než všeobecné diskusie

o klimatických zmenách.

Máme zisťovať, ktoré riziká

môžeme s misiami spojovať,

a ako v tejto veci ďalej postupovať?

Alebo diskutovať o operáciách,

akým spôsobom Skupina expertov

získa vojenské údaje pre svoju prácu?

Domnievam sa, že vojenské údaje

sú mimoriadne dôležité.

Napríklad, predpokladajme, že by sme

najskôr vymenovali Skupinu expertov,

poskytujúcu rady v oblasti novej stratégie,

nasleduje generálny tajomník

a členské štáty.

Navrhnú novú stratégiu.

Predpokladajme, že vojsko prehlási:

Je to dobrá stratégia, ale my ju

nemôžeme aplikovať. Je nepoužiteľná.

Celý proces je pokladaný za otvorený,

transparentný a verejný.

Ako to Skupina expertov dosiahne?

Ak vezmete do úvahy ideálnu myšlienku:

globálne riešenie pre globálne hrozby.

NATO tu má svoju úlohu,

ale NATO nemôže ani vyriešiť,

ani zvládnuť všetky globálne hrozby.

Preto musíme vždy jednať

spoločne s ostatnými aktérmi.

Dnes je postavenie NATO

omnoho solídnejšie;

za podpory verejnosti

v spojeneckých štátoch,

to môže pomôcť NATO

s globálnymi hrozbami.

Táto podpora je taktiež dôležitá

aj v nečlenských štátoch.

Nevládne organizácie alebo OSN usudzujú:

Táto nová stratégie NATO má zmysel.

Pretože celkové porozumenie,

vo vnútri NATO, mimo NATO,

okolo NATO,

pomáha maximálnym spôsobom

dosiahnuť ideálne myšlienky.

Globálne riešenie alebo globálne vysporiadanie sa

s globálnymi hrozbami.

Hovoríte o globálnej situácii,

globálna kríza pokračuje.

Rozpočty na obranu boli skrátené,

v štátoch východnej Európy až o 20% - 30%.

Je táto mimoriadne nepriaznivá doba

vhodná pre nový Strategický koncept?

To je rub veci ... Ak máte

globálne riešenie pre globálne hrozby,

ale ak pripravíte iba tajnú správu,

nemôžete očakávať,

že vám ľud bude tlieskať.

Musíte teda niektoré veci

prejednávať verejne,

aby sa vám dostalo verejnej podpory.

Musíte teda vytvoriť veľmi jasnú situáciu.

Ja pochádzam zo sveta businessu,

máme obchodný základ.

Keď môžem povedať: "To je úloha,

a úlohy sú jasné",

ľudia to pochopia a

pochopia aj súvisiace zdroje.

A rozpočty. Pozerám sa na to takto.

Vy ste sa zmieňoval a uisťoval,

že informácie

sú komunikované verejnosti.

Niektoré členské štáty nedostali

príslušnú dokumentáciu

o NATO a jeho činnosti.

Prečo si myslíte, že pre ne bude lepšie

až dostanú Strategický koncept?

My si to nemyslíme. Chceme pochopiteľne

diskutovať v rámci Skupiny expertov.

Myslím si, že najlepším je

všetko vysvetliť veľmi podrobne,

ale nehanbite sa,

akákoľvek

nová stratégia bude v NATO ...

V dobe, kedy sme konfrontovaní

s hospodárskou krízou ...

ktorá bude stáť mnoho peňazí,

ktorá postihne mnoho občanov,

a ktorá vystaví obyvateľstvo

nebezpečenstvu.

Pre každý členský štát NATO

je dôležité získať podporu verejnosti.

A ja osobne sa domnievam, že je celkom

ľahké o tom presvedčiť verejnosť.

Mali ste rozsiahle jednania

s Ruskom vo veci ropných projektov,

s vládou a s obchodnými spoločnosťami.

Domnievate sa, že Rusko je dôležitým

partnerom alebo potenciálnym nepriateľom?

Pre NATO

studená vojna skončila.

teraz je pre budúcnosť

veľmi dôležité, aby sa štáty NATO,

vrátane Skupiny expertov,

snažili pochopiť,

prečo sú súčasné názory

Ruska také aké sú?

Prečo sú dnes také?

A premýšľať o tom

a hľadať spoločný základ.

Nechcel by som túto otázku považovať

za slová konfrontácie.

Ako povedal generálny tajomník NATO:

Musíme sa pozerať na nový vzťah,

a nový vzťah je vždy ...

Nový vzťah môžete získať iba vtedy,

ak pochopíte kto sme dnes,

a kým chceme byť, NATO.

Ale na druhej strane ...

Prečo je druhá strana názoru

na vzťah taká aká je

a ako sa môže rozvíjať?

Som optimista.

Počas vašej kariéry ste renovoval

najväčšiu rafinériu v Európe.

Je to ľahšia alebo ťažšia úloha,

než renovovať najväčšiu

vojenskú organizáciu na svete?

Myslím si, že spôsob ... vytvoriť novú stratégiu ...

v tomto prípade znamená pracovať

v prednej línii, v počiatočných etapách,

a potom sa presvedčiť,

že všetky súčasti sú na rovnakej úrovni.

Myslím si, že renovácia najväčšej

rafinérie v Európe,

pretože záležala hlavne

na uplatnení stratégie.

Teda to, čo vojsko,

ak sa podívate na vec vo svetle NATO,

musí vykonať neskôr.

Ide o účinnosť celej organizácie.

Ide o mnohé armádne kontingenty,

ktoré sa musia presúvať, atď.

Je to problém. No povedzme ...

Nakoniec, aj keď ste nútený

vyrovnať sa s komplexitou úlohy,

je vždy užitočné

priniesť väčšiu jasnosť do veci

tak, aby sme mohli problémy

vysvetliť skôr ústne za päť minúť,

než spisom so 40 stranami.

A ja naozaj verím,

že v analýze experta

a v rámci novej stratégie NATO

je viac 2 - 3 stranových dokumentov

než dokumentov 30 stranových.

Keby ste musel zmeniť jednu z tém

nového Strategického konceptu, ktorá by to bola?

Vždy, keď poviete, že existuje

určitá vec, s ktorou sa musíte zaoberať,

domnievam sa, že je ignorovaná

zložitosť tohto sveta.

Sme konfrontovaní s mnohými nebezpečenstvami.

Ak existuje priorita, tak to potom je zameranie na všetky hrozby,

a z nich je nutné si vybrať.

Takto som odchýlil vašu otázku.

Myslím si však, že je to dôležité.

Zašiel by ste príliš ďaleko v simplifikacii,

a to je práve to, čo nepotrebujeme

Pán Van der Veere, ďakujem vám za interview.

Ďakujem.

Pán Van der Veere, prečo

potrebujeme nový Strategický koncept práve teraz?

Existujú tri dôvody.

Počas studenej vojny verejnosť

veľmi dobre chápala, prečo existuje NATO.

Studená vojna sa skončila,

a verejnosť uvažuje:

Aká je nová úloha NATO a

zaslúži si podporu verejnosti?

Po druhé, existujú nové hrozby.

Terorizmus, pirátstvo, hrozí kybernetická vojna.

Musíme sa pripraviť, jednať, čo je …

Čo je potrebné urobiť pre NATO?

Po tretie, v súčasnej dobe máme

o 12 členov viac, než pred desiatimi rokmi.

Dnes je nás celkom 28.

Naposledy bol Strategický koncept

aktualizovaný pred desiatimi rokmi.

Pádny dôvod na aktualizáciu.

Aké sú výhody práce na aktualizácii

so Skupinou expertov?

Domnievam sa, že je to návrh novej stratégie,

ku ktorému všetci spojenci prehlásia:

Je to dobrý návrh.

Ale nie iba členské štáty,

kde sa verejnosť vyjadrí asi takto:

Áno, to má zmysel,

je to správna aktualizácia,

takto sa dívam na svet,

takto môžem chápať úlohu NATO.

Je to veľmi komplexná úloha. Myslím si,

že je správne postupovať po etapách.

Ak začnete okamžite s koncepciou návrhu,

s niečím tak zložitým,

bez toho aby ste nevzal do úvahy všetky informácie,

starostlivo zhromaždené,

v skutočnosti ste vytvoril priestor

pre vypracovanie niečoho nového.

V tom prípade si myslím, že úlohu nemôžete zvládnuť.

Niektorí analytici sa domnievajú, že obnova Strategického konceptu sa vykonáva prostredníctvom Skupiny expertov

z toho dôvodu, že existuje príliš mnoho hlasov,

dnes 28 členských krajín,

ktoré majú príliš mnoho rozdielnych názorov.

Je to správny záver?

Ak poviete príliš mnoho hlasov, odpoviem:

Nová stratégia NATO

má byť vysoko komplexným

dokumentom.

Ak je niečo

vysoko komplexné,

musíte zachovať určitý systém.

Tým myslím určitý poriadok,

určitú logiku, určité klastrovánie.

A vy tak postupujete počas diskusie

s tými inými štátmi,

ktoré pomáhajú iným štátom

odhaliť zložitosť dokumentu.

To je dôvod, prečo

Skupina expertov plní túto úlohu.

Domnievate sa, že hlavný rozdiel

je medzi štátmi,

ktoré považujú obranu spojeneckého územia

za hlavný problém?

Inými slovami, ktoré vidí stále zastarané hrozby,

predovšetkým v podobe Ruska.

A štáty, ktoré sa domnievajú,

že zahraničné operácie,

ako napr. v Afganistane

sú dôležitejšie?

Nemôžete hlásať, že niekdajšie, staré úlohy

sú dôležitejšie než úlohy súčasné, nové.

Myslím tým staré úlohy,

ako je ochrana vlastného územia ...

Ochrana vlastného územia

sa veľmi ľahko vysvetľuje verejnosti.

Domnievam sa, že keď niekto premýšľa o všetkých

hrozbách, zvlášť o hrozbách nových,

nedochádza k digitálnej odpovedi:

To je pre NATO

a toto nie je pre NATO.

Niekde si myslím, že

NATO by malo byť v čele,

malo by byť určitým druhom jedinej, výhradnej …

entity konfrontovanej so všetkými hrozbami.

NATO je možno niekedy s ťažkosťami

nasadené do akcie, ale je stále poskytovateľom kontingentov.

Existuje pravdepodobne

celkom veľká stredná skupina,

ak argumentujete vystavením novým ohrozeniam

a množstvom organizácií alebo

entít vo svete,

ktoré sú zrejme vzájomne prepojené

v rámci čelenia hrozbám.

Nie je to ani áno, ani nie,

je to určitý druh stredného prístupu k veci,

prístupu s inými subjektmi.

Tvorí energetická bezpečnosť

súčasť poslania NATO?

Áno, väčšina členských štátov NATO

dováža ropu a zemný plyn.

A spravidla z krajín

blízkych členským štátom NATO.

Je to zároveň určitý druh príležitosti.

Jedna krajina rada zásobuje,

iná krajina rada kupuje.

Energetický problém znamená,

že nesmiete nikdy povedať:

"Budem mať tovar tri mesiace a potom

ho už po určitú dobu mať nebudem."

Váš podnik musí mať zaručený

a plynulý príliv tovaru,

čo samozrejme súvisí

s otázkou bezpečného toku tovaru.

Sme nútení domnievať sa, že,

skôr než špekulovať

v týchto meniacich sa dodávateľských

a nákupných štruktúrach,

zvlášť čo sa týka obchodu s ropou a zemným plynom

medzi členskými a nečlenskými štátmi NATO,

sme nútení domnievať sa,

my, Skupina expertov,

že z toho môže vyplynúť určitý

druh bezpečnostných rizík.

Ak zoberieme tieto bezpečnostné riziká na vedomie,

musíme sa s nimi vyrovnať:

Je to povinnosťou NATO? Alebo je to

povinnosť v rámci spolupráce s ostatnými členmi?

Alebo to máme prenechať tretím stranám?

Ako sa vyrovnáte so strednodobými

hrozbami, ako je napríklad Afganistan,

a ako s dlhodobými,

ako sú klimatické zmeny?

Klimatické zmeny … nebezpečenstvo je v tom,

že klimatické zmeny súvisia so všetkým.

Myslím si, že pre Skupinu expertov

je dobré vychádzať z názoru,

že ak existujú klimatické zmeny,

existujú súvisiace bezpečnostné riziká,

a mnohé bezpečnostné riziká

môžeme spätne spojovať

s určitým druhom misií

NATO. Môže to byť užitočné,

viac než všeobecné diskusie

o klimatických zmenách.

Máme zisťovať, ktoré riziká

môžeme s misiami spojovať,

a ako v tejto veci ďalej postupovať?

Alebo diskutovať o operáciách,

akým spôsobom Skupina expertov

získa vojenské údaje pre svoju prácu?

Domnievam sa, že vojenské údaje

sú mimoriadne dôležité.

Napríklad, predpokladajme, že by sme

najskôr vymenovali Skupinu expertov,

poskytujúcu rady v oblasti novej stratégie,

nasleduje generálny tajomník

a členské štáty.

Navrhnú novú stratégiu.

Predpokladajme, že vojsko prehlási:

Je to dobrá stratégia, ale my ju

nemôžeme aplikovať. Je nepoužiteľná.

Celý proces je pokladaný za otvorený,

transparentný a verejný.

Ako to Skupina expertov dosiahne?

Ak vezmete do úvahy ideálnu myšlienku:

globálne riešenie pre globálne hrozby.

NATO tu má svoju úlohu,

ale NATO nemôže ani vyriešiť,

ani zvládnuť všetky globálne hrozby.

Preto musíme vždy jednať

spoločne s ostatnými aktérmi.

Dnes je postavenie NATO

omnoho solídnejšie;

za podpory verejnosti

v spojeneckých štátoch,

to môže pomôcť NATO

s globálnymi hrozbami.

Táto podpora je taktiež dôležitá

aj v nečlenských štátoch.

Nevládne organizácie alebo OSN usudzujú:

Táto nová stratégie NATO má zmysel.

Pretože celkové porozumenie,

vo vnútri NATO, mimo NATO,

okolo NATO,

pomáha maximálnym spôsobom

dosiahnuť ideálne myšlienky.

Globálne riešenie alebo globálne vysporiadanie sa

s globálnymi hrozbami.

Hovoríte o globálnej situácii,

globálna kríza pokračuje.

Rozpočty na obranu boli skrátené,

v štátoch východnej Európy až o 20% - 30%.

Je táto mimoriadne nepriaznivá doba

vhodná pre nový Strategický koncept?

To je rub veci ... Ak máte

globálne riešenie pre globálne hrozby,

ale ak pripravíte iba tajnú správu,

nemôžete očakávať,

že vám ľud bude tlieskať.

Musíte teda niektoré veci

prejednávať verejne,

aby sa vám dostalo verejnej podpory.

Musíte teda vytvoriť veľmi jasnú situáciu.

Ja pochádzam zo sveta businessu,

máme obchodný základ.

Keď môžem povedať: "To je úloha,

a úlohy sú jasné",

ľudia to pochopia a

pochopia aj súvisiace zdroje.

A rozpočty. Pozerám sa na to takto.

Vy ste sa zmieňoval a uisťoval,

že informácie

sú komunikované verejnosti.

Niektoré členské štáty nedostali

príslušnú dokumentáciu

o NATO a jeho činnosti.

Prečo si myslíte, že pre ne bude lepšie

až dostanú Strategický koncept?

My si to nemyslíme. Chceme pochopiteľne

diskutovať v rámci Skupiny expertov.

Myslím si, že najlepším je

všetko vysvetliť veľmi podrobne,

ale nehanbite sa,

akákoľvek

nová stratégia bude v NATO ...

V dobe, kedy sme konfrontovaní

s hospodárskou krízou ...

ktorá bude stáť mnoho peňazí,

ktorá postihne mnoho občanov,

a ktorá vystaví obyvateľstvo

nebezpečenstvu.

Pre každý členský štát NATO

je dôležité získať podporu verejnosti.

A ja osobne sa domnievam, že je celkom

ľahké o tom presvedčiť verejnosť.

Mali ste rozsiahle jednania

s Ruskom vo veci ropných projektov,

s vládou a s obchodnými spoločnosťami.

Domnievate sa, že Rusko je dôležitým

partnerom alebo potenciálnym nepriateľom?

Pre NATO

studená vojna skončila.

teraz je pre budúcnosť

veľmi dôležité, aby sa štáty NATO,

vrátane Skupiny expertov,

snažili pochopiť,

prečo sú súčasné názory

Ruska také aké sú?

Prečo sú dnes také?

A premýšľať o tom

a hľadať spoločný základ.

Nechcel by som túto otázku považovať

za slová konfrontácie.

Ako povedal generálny tajomník NATO:

Musíme sa pozerať na nový vzťah,

a nový vzťah je vždy ...

Nový vzťah môžete získať iba vtedy,

ak pochopíte kto sme dnes,

a kým chceme byť, NATO.

Ale na druhej strane ...

Prečo je druhá strana názoru

na vzťah taká aká je

a ako sa môže rozvíjať?

Som optimista.

Počas vašej kariéry ste renovoval

najväčšiu rafinériu v Európe.

Je to ľahšia alebo ťažšia úloha,

než renovovať najväčšiu

vojenskú organizáciu na svete?

Myslím si, že spôsob ... vytvoriť novú stratégiu ...

v tomto prípade znamená pracovať

v prednej línii, v počiatočných etapách,

a potom sa presvedčiť,

že všetky súčasti sú na rovnakej úrovni.

Myslím si, že renovácia najväčšej

rafinérie v Európe,

pretože záležala hlavne

na uplatnení stratégie.

Teda to, čo vojsko,

ak sa podívate na vec vo svetle NATO,

musí vykonať neskôr.

Ide o účinnosť celej organizácie.

Ide o mnohé armádne kontingenty,

ktoré sa musia presúvať, atď.

Je to problém. No povedzme ...

Nakoniec, aj keď ste nútený

vyrovnať sa s komplexitou úlohy,

je vždy užitočné

priniesť väčšiu jasnosť do veci

tak, aby sme mohli problémy

vysvetliť skôr ústne za päť minúť,

než spisom so 40 stranami.

A ja naozaj verím,

že v analýze experta

a v rámci novej stratégie NATO

je viac 2 - 3 stranových dokumentov

než dokumentov 30 stranových.

Keby ste musel zmeniť jednu z tém

nového Strategického konceptu, ktorá by to bola?

Vždy, keď poviete, že existuje

určitá vec, s ktorou sa musíte zaoberať,

domnievam sa, že je ignorovaná

zložitosť tohto sveta.

Sme konfrontovaní s mnohými nebezpečenstvami.

Ak existuje priorita, tak to potom je zameranie na všetky hrozby,

a z nich je nutné si vybrať.

Takto som odchýlil vašu otázku.

Myslím si však, že je to dôležité.

Zašiel by ste príliš ďaleko v simplifikacii,

a to je práve to, čo nepotrebujeme

Pán Van der Veere, ďakujem vám za interview.

Ďakujem.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink