Jeroen Van der Veer, nestleder, NATOs strategiske konsept ekspertgruppe

Get the Flash Player to see this player.

Synspunkter og intervjuer: video 2

Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.

 Undertitler: / Av

Synspunkter og intervjuer

Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.

Jeroen Van der Veer, hvorfor trenger vi et nytt strategisk konsept nå?

Jeg kommer på tre grunner.

Under den kalde krigen forsto folk lett hvorfor vi hadde NATO.

Den kalde krigen er over, så folk undrer seg:

Hva er NATOs nye rolle og kan vi få nok offentlig støtte?

For det andre, det er nye trusler.

Det er terrorisme, sjørøveri, kanskje datakrigføring.

Så det vi må finne ut er.... Hva kan NATO gjøre?

Og for det tredje, vi har nå 12 flere medlemmer enn for ti år siden.

Så nå har vi 28 medlemmer.

For ti år siden ble det strategiske konseptet sist oppdatert.

Så det er alle grunner for en oppdatering.

Hva er fordelen ved å gjøre det med en gruppe eksperter?

Jeg tror at å utforme en nye strategi,

der alle landene sier: Det er bra.

Men ikke bare de landene der folk kan si:

Ja, dette høres fint ut, dette er en oppdatering,

dette er slik jeg ser på verden, jeg kan se NATOs rolle.

Det er en veldig kompleks oppgave. Så jeg tror at det er lurt å gå frem skrittvis.

Hvis man umiddelbart begynner å utforme noe som er så komplekst,

før man har fått alle innspill, lyttet nøye,

og, faktisk, skapt rom til å skrive noe nytt,

så tror jeg ikke man får det til.

Noen analytikere sier at å fornye konseptet via en gruppe eksperter

skyldes at det er for mange stemmer, 28 medlemmer nå,

og det er for mange forskjellige meninger. Har de et poeng?

Hvis du sier for mange stemmer, vil jeg si: Dette har svært høy kompleksitet,

som en ny strategi for NATO må ha.

Så hvis noe er svært komplekst

må man ha orden.

Og jeg mener en viss orden, en viss logikk, en viss gruppering.

Og det gjør man i diskusjoner med de andre landene,

noe som hjelper disse landene til også å se kompleksitetene.

Derfor kan ekspertgruppen spille en rolle.

Tror du at hoveddelingene er mellom

de som ser territorielt forsvar som hovedsaken.

Med andre ord de som fortsatt ser gamle trusler som Russland som prioriteten.

Og de som føler at operasjoner langt borte,

slik som i Afghanistan er viktigere?

Man kan ikke si at gamle oppgaver er viktigere enn nye oppgaver.

Jeg tror gamle oppgaver som territorium....

Å forsvare det er veldig lett å forklare folk.

Jeg tror hvis man tenker på enhver trussel, men særlig nye trusler,

finnes ikke noe slags digitalt svar.

Dette er noe for NATO og dette er ikke noe for NATO.

Jeg tror noen ganger at NATO bør være i ledelsen,

kanskje på en måte den eneste .... enhet som møter trusselen.

Noen ganger er kanskje NATO knapt nok involvert, men bidrar likevel.

Men det er trolig en stor gruppe i midten,

hvis du sier vi har en ny trussel

og en rekke organisasjoner i verden eller enheter,

kanskje de må gå sammen for å håndtere den trusselen.

Derfor er det ikke ja-nei, man har en slags tilnærming i midten,

en tilnærming sammen med andre.

Er energisikkerhet en del av NATOs rolle?

Ja, de fleste NATO-landene importerer olje og gass.

Og vanligvis kommer det fra land nær NATO.

Dette er også en slags mulighet.

Den ene liker å besørge, den andre liker å kjøpe.

Problemet med energi er at man ikke kan si:

Jeg gjør det i tre måneder og deretter skal jeg ikke ha det i en viss periode.

Så ja, man må ha denne type garantert flyt for ens økonomi

og det driver selvfølgelig sikkerhetstenkningen.

I stedet for å spekulere på det må vi tenke at

i disse forsynings- og etterspørselsstrukturene i endring,

særlig for olje og gass, mellom NATO og ikke-NATO,

må vi tenke med ekspertgruppen,

så hva slags type sikkerhetsaspekter kan komme ut av det?

Og hvis vi har listet opp de aspektene må vi bestemme oss:

Er dette en NATO-oppgave? Eller er dette en oppgave i samarbeid med andre?

Eller overlater vi den til tredjeparter?

Hvordan balanserer man kortsiktige trusler, slik som i Afghanistan,

med langsiktige trusler, slik som klimaendring?

Klimaendring... faren er at alt er klimaendring.

Jeg tror at det er noe som ekspertgruppen må tenke mer på,

hvis det er en klimaendring kommer det sikkerhetsaspekter ut av det,

og, ofte, sikkerhetsaspekter som vi kan knytte til

den type misjoner vi ser for NATO. Jeg tror det kan være nyttig,

heller enn å snakke generelt om klimaendring.

Så vi må se på hvilke aspekter av klimaendring vi kan knytte bakover

og deretter hva vi kan gjøre med det? - Og når vi snakker om operasjoner,

hvordan får ekspertgruppen militære innspill til sine vurderinger?

Jeg tror de militære innspill er ekstremt viktige.

Som et eksempel, sett at vi kan, så ja, først ekspertgruppen,

de gir råd om den nye strategien,

deretter til generalsekretæren og landene.

De utformer en ny strategi. Anta at de militære ville si:

En fin strategi, men vi kan ikke bruke den. Den er ubrukelig.

Prosessen skal være åpen, gjennomsiktig og offentlig.

Hvordan får ekspertgruppen gjennomført dette?

Hvis man tar det høyeste idealet: globale løsninger på globale trusler.

NATO har en rolle å spille der, men NATO kan ikke løse,

eller håndtere alle globale trusler.

Så vi må alltid gøre det sammen med andre.

Den delen som NATO gjør er kraftigere

hvis det er bred støtte i NATO-landene,

hvordan kan de hjelpe NATO med disse globale truslene?

Det er også like viktig at i ikke-NATO-land

eller NGOer eller FN at de tenker:

Hei, denne nye strategien til NATO, den er fornuftig.

Fordi da hjelper all den felles forståelsen

innen NATO og utenfor NATO, om hva NATO gjør,

dem makismalt på veien mot det høye idealet.

Global løsning eller global håndtering av globale trusler.

Du snakker om global situasjon, det pågår en global finanskrise.

Forsvarsbudsjettene blir kuttet, noen i Øst-Europa med 20-30 %.

Er dette et spesielt dårlig tidspunkt for et nytt strategisk konsept?

Det er tilbake til dette ... Hvis du har globale løsninger på globale trusler,

hvis du lager en svært konfidensiell rapport,

da kan du ikke forvente at folk klapper.

Så du må gjøre noe for visse deler av dine råd offentlige

for å få denne brede støtten i befolkningen.

Så du må ha en svært klar sak hvis du skal handle.

Jeg kommer fra forretningsverdenen, vi har et forretningsgrunnlag.

Hvis jeg kan si: Dette er oppgaven, oppgavene er helt klare.

Hvis folk forstår det, forstår de at det krever ressurser.

Og budsjetter. Så det er slik jeg ser det. - Og du nevnte det å

være sikker på at budskapene når publikum.

Noen land i NATO er ikke kjent for å få godt frem

hva NATO dreier seg om.

Hvorfor tror du at de vil gjøre det bedre med konseptet?

Vi gjør ikke det. Vi vil selfølgelig diskutere dette med ekspertgruppen.

Jeg tror at det beste er å forklare nøye,

men ikke være forsiktige,

at fordi uansett hva den nye strategien i NATO vil bli....

I en tid der vi nettopp har hatt en økonomisk krise ....

Den vil koste penger, den vil involvere masse mennesker,

og den vil selvfølelgelig utsette folk for risiko.

Så det er viktig for hvert NATO-medlemsland at man får publikums støtte.

Og jeg tror personlig at det er ganske lett å overbevise folk om det.

Du har i stor utstrekning arbeidet med Russland om oljeprosjekter,

med regjeringen og med selskaper.

Ser du på Russland som en viktig partner eller som en potensiell trussel?

Husk at NATO ble formet av den kalde krigen.

Jeg tror at det nå er veldig viktig for fremtiden at NATO-landene,

inkludert ekspertgruppen, at de prøver å forstå

hvorfor er Russlands synspunkter som de er i dag?

Hvorfor er de som de er?

Og deretter reflektere over det

og se hvor det felles grunnlaget er.

Så jeg ville ikke bruke konfrontasjonsterminologi.

Som generalsekretæren sa: Vi må se på et nytt forhold

og et nytt forhold er alltid ... Du kan bare få et nytt forhold

hvis du innser hvem vi er i dag, hvem vi ønsker å være, det er NATOs oppgave.

Men på den andre siden....

Hvorfor tenker den andre siden av forholdet som de gjør

og hvordan kan det utvikle seg? Jeg er optimistisk med hensyn til det.

I din karriere har du renovert det største raffineriet i Europa.

Er det lettere eller vanskeligere

enn å renovere den største militærorganisasjonen i verden?

Jeg tror at kunsten å ... å lage en ny strategi er..

I dette tilfelle er det å ligge foran, i hvert fall i de aller første stadiene,

og deretter være sikker på at man får alle partene på linje.

Jeg tror at det å fikse på det største raffineriet vi har i Europa,

det var mer å gjennomføre strategien.

Så det som det militære, hvis vi bruker NATO-terminologi,

det som det militære må gjøre senere. Dette dreier seg om effektiv organisasjon.

Det dreier seg om mange tropper som må forflyttes, etc.

Det var problemet over der. Etter å ha sagt det...

Til slutt, du vet, selv om du må håndtere kompleksitet,

at det alltid hjelper å klargjøre det

slik at man kan forklare problemene på fem minutter

i stedet for i notater på 40 sider.

Og jeg håper virkelig at det i ekspertrådet

og i den nye strategien til NATO,

at det er flere 2-3 siders dokumenter enn 30 siders dokumenter.

Hvis du måtte endre en ting i dette konseptet, hva ville det bli?

Alltid når du sier det er en ting som du må håndtere,

da tenker jeg at det overser kompleksiteten i denne verden.

Vi må møte våre mange trusler.

Så hvis det er en prioritet, er det at du ser på alle truslene,

og du velger ut fra det. På den måten avviker jeg fra ditt spørsmål.

Men jeg tror at det er essensielt.

Da går man for langt for å forenkle, det er akkurat det vi ikke trenger.

Van der Veer, tusen takk. - Tusen takk.

Jeroen Van der Veer, hvorfor trenger vi et nytt strategisk konsept nå?

Jeg kommer på tre grunner.

Under den kalde krigen forsto folk lett hvorfor vi hadde NATO.

Den kalde krigen er over, så folk undrer seg:

Hva er NATOs nye rolle og kan vi få nok offentlig støtte?

For det andre, det er nye trusler.

Det er terrorisme, sjørøveri, kanskje datakrigføring.

Så det vi må finne ut er.... Hva kan NATO gjøre?

Og for det tredje, vi har nå 12 flere medlemmer enn for ti år siden.

Så nå har vi 28 medlemmer.

For ti år siden ble det strategiske konseptet sist oppdatert.

Så det er alle grunner for en oppdatering.

Hva er fordelen ved å gjøre det med en gruppe eksperter?

Jeg tror at å utforme en nye strategi,

der alle landene sier: Det er bra.

Men ikke bare de landene der folk kan si:

Ja, dette høres fint ut, dette er en oppdatering,

dette er slik jeg ser på verden, jeg kan se NATOs rolle.

Det er en veldig kompleks oppgave. Så jeg tror at det er lurt å gå frem skrittvis.

Hvis man umiddelbart begynner å utforme noe som er så komplekst,

før man har fått alle innspill, lyttet nøye,

og, faktisk, skapt rom til å skrive noe nytt,

så tror jeg ikke man får det til.

Noen analytikere sier at å fornye konseptet via en gruppe eksperter

skyldes at det er for mange stemmer, 28 medlemmer nå,

og det er for mange forskjellige meninger. Har de et poeng?

Hvis du sier for mange stemmer, vil jeg si: Dette har svært høy kompleksitet,

som en ny strategi for NATO må ha.

Så hvis noe er svært komplekst

må man ha orden.

Og jeg mener en viss orden, en viss logikk, en viss gruppering.

Og det gjør man i diskusjoner med de andre landene,

noe som hjelper disse landene til også å se kompleksitetene.

Derfor kan ekspertgruppen spille en rolle.

Tror du at hoveddelingene er mellom

de som ser territorielt forsvar som hovedsaken.

Med andre ord de som fortsatt ser gamle trusler som Russland som prioriteten.

Og de som føler at operasjoner langt borte,

slik som i Afghanistan er viktigere?

Man kan ikke si at gamle oppgaver er viktigere enn nye oppgaver.

Jeg tror gamle oppgaver som territorium....

Å forsvare det er veldig lett å forklare folk.

Jeg tror hvis man tenker på enhver trussel, men særlig nye trusler,

finnes ikke noe slags digitalt svar.

Dette er noe for NATO og dette er ikke noe for NATO.

Jeg tror noen ganger at NATO bør være i ledelsen,

kanskje på en måte den eneste .... enhet som møter trusselen.

Noen ganger er kanskje NATO knapt nok involvert, men bidrar likevel.

Men det er trolig en stor gruppe i midten,

hvis du sier vi har en ny trussel

og en rekke organisasjoner i verden eller enheter,

kanskje de må gå sammen for å håndtere den trusselen.

Derfor er det ikke ja-nei, man har en slags tilnærming i midten,

en tilnærming sammen med andre.

Er energisikkerhet en del av NATOs rolle?

Ja, de fleste NATO-landene importerer olje og gass.

Og vanligvis kommer det fra land nær NATO.

Dette er også en slags mulighet.

Den ene liker å besørge, den andre liker å kjøpe.

Problemet med energi er at man ikke kan si:

Jeg gjør det i tre måneder og deretter skal jeg ikke ha det i en viss periode.

Så ja, man må ha denne type garantert flyt for ens økonomi

og det driver selvfølgelig sikkerhetstenkningen.

I stedet for å spekulere på det må vi tenke at

i disse forsynings- og etterspørselsstrukturene i endring,

særlig for olje og gass, mellom NATO og ikke-NATO,

må vi tenke med ekspertgruppen,

så hva slags type sikkerhetsaspekter kan komme ut av det?

Og hvis vi har listet opp de aspektene må vi bestemme oss:

Er dette en NATO-oppgave? Eller er dette en oppgave i samarbeid med andre?

Eller overlater vi den til tredjeparter?

Hvordan balanserer man kortsiktige trusler, slik som i Afghanistan,

med langsiktige trusler, slik som klimaendring?

Klimaendring... faren er at alt er klimaendring.

Jeg tror at det er noe som ekspertgruppen må tenke mer på,

hvis det er en klimaendring kommer det sikkerhetsaspekter ut av det,

og, ofte, sikkerhetsaspekter som vi kan knytte til

den type misjoner vi ser for NATO. Jeg tror det kan være nyttig,

heller enn å snakke generelt om klimaendring.

Så vi må se på hvilke aspekter av klimaendring vi kan knytte bakover

og deretter hva vi kan gjøre med det? - Og når vi snakker om operasjoner,

hvordan får ekspertgruppen militære innspill til sine vurderinger?

Jeg tror de militære innspill er ekstremt viktige.

Som et eksempel, sett at vi kan, så ja, først ekspertgruppen,

de gir råd om den nye strategien,

deretter til generalsekretæren og landene.

De utformer en ny strategi. Anta at de militære ville si:

En fin strategi, men vi kan ikke bruke den. Den er ubrukelig.

Prosessen skal være åpen, gjennomsiktig og offentlig.

Hvordan får ekspertgruppen gjennomført dette?

Hvis man tar det høyeste idealet: globale løsninger på globale trusler.

NATO har en rolle å spille der, men NATO kan ikke løse,

eller håndtere alle globale trusler.

Så vi må alltid gøre det sammen med andre.

Den delen som NATO gjør er kraftigere

hvis det er bred støtte i NATO-landene,

hvordan kan de hjelpe NATO med disse globale truslene?

Det er også like viktig at i ikke-NATO-land

eller NGOer eller FN at de tenker:

Hei, denne nye strategien til NATO, den er fornuftig.

Fordi da hjelper all den felles forståelsen

innen NATO og utenfor NATO, om hva NATO gjør,

dem makismalt på veien mot det høye idealet.

Global løsning eller global håndtering av globale trusler.

Du snakker om global situasjon, det pågår en global finanskrise.

Forsvarsbudsjettene blir kuttet, noen i Øst-Europa med 20-30 %.

Er dette et spesielt dårlig tidspunkt for et nytt strategisk konsept?

Det er tilbake til dette ... Hvis du har globale løsninger på globale trusler,

hvis du lager en svært konfidensiell rapport,

da kan du ikke forvente at folk klapper.

Så du må gjøre noe for visse deler av dine råd offentlige

for å få denne brede støtten i befolkningen.

Så du må ha en svært klar sak hvis du skal handle.

Jeg kommer fra forretningsverdenen, vi har et forretningsgrunnlag.

Hvis jeg kan si: Dette er oppgaven, oppgavene er helt klare.

Hvis folk forstår det, forstår de at det krever ressurser.

Og budsjetter. Så det er slik jeg ser det. - Og du nevnte det å

være sikker på at budskapene når publikum.

Noen land i NATO er ikke kjent for å få godt frem

hva NATO dreier seg om.

Hvorfor tror du at de vil gjøre det bedre med konseptet?

Vi gjør ikke det. Vi vil selfølgelig diskutere dette med ekspertgruppen.

Jeg tror at det beste er å forklare nøye,

men ikke være forsiktige,

at fordi uansett hva den nye strategien i NATO vil bli....

I en tid der vi nettopp har hatt en økonomisk krise ....

Den vil koste penger, den vil involvere masse mennesker,

og den vil selvfølelgelig utsette folk for risiko.

Så det er viktig for hvert NATO-medlemsland at man får publikums støtte.

Og jeg tror personlig at det er ganske lett å overbevise folk om det.

Du har i stor utstrekning arbeidet med Russland om oljeprosjekter,

med regjeringen og med selskaper.

Ser du på Russland som en viktig partner eller som en potensiell trussel?

Husk at NATO ble formet av den kalde krigen.

Jeg tror at det nå er veldig viktig for fremtiden at NATO-landene,

inkludert ekspertgruppen, at de prøver å forstå

hvorfor er Russlands synspunkter som de er i dag?

Hvorfor er de som de er?

Og deretter reflektere over det

og se hvor det felles grunnlaget er.

Så jeg ville ikke bruke konfrontasjonsterminologi.

Som generalsekretæren sa: Vi må se på et nytt forhold

og et nytt forhold er alltid ... Du kan bare få et nytt forhold

hvis du innser hvem vi er i dag, hvem vi ønsker å være, det er NATOs oppgave.

Men på den andre siden....

Hvorfor tenker den andre siden av forholdet som de gjør

og hvordan kan det utvikle seg? Jeg er optimistisk med hensyn til det.

I din karriere har du renovert det største raffineriet i Europa.

Er det lettere eller vanskeligere

enn å renovere den største militærorganisasjonen i verden?

Jeg tror at kunsten å ... å lage en ny strategi er..

I dette tilfelle er det å ligge foran, i hvert fall i de aller første stadiene,

og deretter være sikker på at man får alle partene på linje.

Jeg tror at det å fikse på det største raffineriet vi har i Europa,

det var mer å gjennomføre strategien.

Så det som det militære, hvis vi bruker NATO-terminologi,

det som det militære må gjøre senere. Dette dreier seg om effektiv organisasjon.

Det dreier seg om mange tropper som må forflyttes, etc.

Det var problemet over der. Etter å ha sagt det...

Til slutt, du vet, selv om du må håndtere kompleksitet,

at det alltid hjelper å klargjøre det

slik at man kan forklare problemene på fem minutter

i stedet for i notater på 40 sider.

Og jeg håper virkelig at det i ekspertrådet

og i den nye strategien til NATO,

at det er flere 2-3 siders dokumenter enn 30 siders dokumenter.

Hvis du måtte endre en ting i dette konseptet, hva ville det bli?

Alltid når du sier det er en ting som du må håndtere,

da tenker jeg at det overser kompleksiteten i denne verden.

Vi må møte våre mange trusler.

Så hvis det er en prioritet, er det at du ser på alle truslene,

og du velger ut fra det. På den måten avviker jeg fra ditt spørsmål.

Men jeg tror at det er essensielt.

Da går man for langt for å forenkle, det er akkurat det vi ikke trenger.

Van der Veer, tusen takk. - Tusen takk.

Videos in Views and Interviews:

1. Admiral James G. Stavridis, Supreme Allied Commander, Europe

2. Ivo Daalder, US Ambassador to NATO

3. Madeleine K. Albright, Chair, NATO Strategic Concept Expert Group

4. Jeroen Van der Veer, Vice Chair, NATO Strategic Concept Expert Group

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink