ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Йерун ван дер Веер, заместник-председател на експертната група за стратегическата концепция на НАТО

Get the Flash Player to see this player.

Гледища и интервюта - видео 2

Гледища и интервюта - какво е личното мнение на някои от хората, които коват новата стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел поместваме интервюта с някои от основните участници.

 Субтитри: On / Off

Гледища и интервюта

Какво е личното мнение на някои от хората, които коват новата стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел поместваме интервюта с някои от основните участници.

Йерун Ван дер Веер, защо се нуждаем от нова Стратегическа концепция днес?

Сещам се за три причини.

По време на Студената война обществеността ясно разбираше за какво е необходим НАТО.

След края й обаче хората се питат

каква е новата роля на НАТО и трябва ли да я подкрепят?

Второ, сега има нови заплахи.

Тероризмът, пиратството, евентуална кибернетична война.

Затова трябва да решим какво трябва да прави НАТО в тази ситуация.

И трето, сега Алиансът наброява 12 държави-членки повече от преди 10 години.

Сега сме общо 28.

Последната актуализация на Стратегическата концепция бе направена през 1999 г.

Всичко налага нова актуализация.

Какви са предимствата да се използва експертна група?

Да разработи нова стратегия,

която да хареса на всички държави-членки.

Не само на тези, в които обществеността ще каже:

"Да, има смисъл, актуална е,

точно така виждам света, ясна ми е ролята на НАТО".

Задачата е много сложна. И затова е добре да подходим поетапно.

Ако веднага пристъпим към разработката на нещо толкова сложно,

без да сме отчели всички аспекти и внимателно да сме изслушали другите мнения,

за да създадем нещо ново,

според мен няма да успеем.

Някои анализатори смятат, че обновяването на Стратегическата концепция с участието на експертна група

се налага, защото има твърде много разногласия между държавите-членки.

Така ли е?

Вие говорите за разногласия, аз бих казал - твърде сложно е да се определи

каква да бъде новата стратегия на НАТО.

А когато нещо е сложно,

трябва да се въведе някакъв ред,

някаква логика, известно групиране.

Всичко това в консултации с другите страни,

за да могат и те да осъзнаят сложността.

Точно това е ролята на експертната група.

Смятате ли, че основното разделение е

между тези, според които основното е териториалната отбрана,

за които заплахите като Русия все още са приоритет,

и тези, според които експедиционните опероации

като тази в Афганистан са по-важни?

Не може да се каже, че старите задачи са по-важни от новите.

Старите задачи като защитата на територията

са по-лесно разбираеми за обществеността.

Но по отношение на заплахите, особено новите,

няма готов отговор в компютъра.

Коя засяга и коя не засяга НАТО.

Смятам, че понякога НАТО трябва да играе водеща роля

като единствената структура за борба със съответната заплаха.

Друг път да участва сериозно, но съвместно с други,

Но има и редица средни положения.

Когато възникне нова заплаха,

може би различни организации по света

трябва да се обединят срещу нея.

Така че отговорът не е с "да" или "не", трябва нюанисран подход,

включващ другите.

Ролята на НАТО включва ли енергийната сигурност?

Да, повечето държви от НАТО внасят нефт и газ

от страни, разположени в близост до НАТО.

Това е добра възможност.

Едни доставят, други купуват.

Проблемът с енергията е, че не можеш да си кажеш:

"Ще се занимавам с него три месеца и после към спокоен за известно време".

Трябва да се гарантират доставките за икономиката,

а това е свързано със сигурността.

Вместо да градим теории, трябва да анализираме

кое в променящите се структури за търсене и предлагане,

особено на нефт и газ между страните от НАТО и извън него,

е свързано с аспекти на сигурността,

и това да стане в експертната група.

След като изброим всички аспекти, трябва да решим

това задължение само на НАТО ли е или трябва да се върши в сътрудничество с другите?

Или да го оставим на трети страни?

Как виждате баланса между краткосрочните заплахи като тази в Афганистан

и дългосрочните като промяната в климата?

Промяната в климата... опасното е, че промяна в климата е какво ли не...

Мисля, че експертната група трябва да помисли преди всичко

кои аспекти на сигурността са свързани с евентуална промяна в климата

и най-вече кои от тях са свързани пряко

с вида мисии, които искаме НАТО да осъществява. Това ще е по-полезно,

от общи приказки за изменението на климата.

Да видим кои аспекти са свързани с нас

и какво можем да направим. - А по отношение на операциите

как експертната група смята да включи военните в дискусиите?

Приносът на военните е изключително важен.

Да предположим например, че първо експертната група

даде препоръки за новата стратегия,

предостави ги на Генералния секретар и на държавите-членки

и те разработят новата стратегия. И после военните кажат:

"Хубава стратегия, но не можем да я приложим". Това е безполезно.

Процесът трябва да бъде открит, прозрачен и публичен.

Как експертната група ще гарантира това?

Ако висшият идеал е глобални решения за глобалните заплахи,

НАТО може да играе роля, но НАТО не може

да се бори с всички глобални заплахи.

Затова винаги трябва да си сътрудничим с другите.

НАТО ще поеме по-ефективно своя дял,

ако има обществена подкрепа в държавите-членки

за помощта, която те да окажат на НАТО в борбата с глобалните заплахи.

Важно е дори в страните извън НАТО

и в НПО или в ООН да мислят,

че новата стратегия на НАТО е разумна.

Защото ако в НАТО и извън него

има всеобщо разбиране за това, което върши,

това максимално ще ни приближи до висшия идеал.

Глобални решения, глобална борба срещу глобалните заплахи.

Говорите за глобални ситуации, в момента преживяваме глобална финансова криза.

Бюджетите на отбраната се съкращават, в Източна Европа с 20-30 %.

Не е ли това твърде неподходящ момент за нова Стратегическа концепция?

Пак стигаме до това... Ако намерим глобални решения за глобалните заплахи

и ги опишем в поверителен доклад,

не бива да очакваме хората да ни ръкопляскат.

Трябва препоръките да са публични,

за да спечелим обществена подкрепа.

Ясно да се застъпим за действие.

Аз идвам от бизнеса, а тук ситуацията е подобна.

Ако мога да кажа: "Това са задачите, те са пределно ясни",

ако хората ги разберат, ще осъзнаят, че са необходими ресурси.

И бюджет. Така виждам нещата. - Казахте, че трябва да се уверите,

че посланията стигат до общественото мнение.

Някои държави от НАТО нямат добри резултати в комуникацията

за същността и целите на НАТО.

Защо мислите, че нещата ще се подобрят с новата концепция?

Не мислим. Разбира се, ще обсъдим това в експертната група.

Смятам, че най-добре е внимателно да се обясни,

без да се притесняваме,

че новата стратегия на НАТО, каквато и да бъде...

по време на икономическа криза...

ще струва пари, ще включва много хора,

ще изложи мнозина на риск.

Важно е всяка държава-членка да получи обществена подкрепа.

Аз лично мисля, че е лесно хората да бъдат убедени.

Водили сте продължителни преговори с Русия по петролни проекти,

както с правителството, така и с компаниите.

Как виждате Русия, като важен партньор или като потенциална заплаха?

Не забравяйте, че НАТО излезе от Студената война.

Сега е много важно за бъдещето страните-членки,

включително и експертната група, да разберат

защо становищата и позицията на Русия

са такива, каквито са.

Да обмислят това и да видят

къде е общият терен.

Не бих говорил за конфронтация.

Както каза Генералният секретар, да търсим нови отношения,

а новите отношения винаги... Нови отнвошения могат да се изградят,

ако осъзнаем кои сме ние днес, какви искаме да бъдем ние в НАТО.

А другата страна...

защо другата страна в отношенията мисли така

и как може да еволюира? Аз съм оптимист в това отношение.

В кариерата си сте обновил най-голямата рафинерия в Европа.

Това по-лесно ли е или по-трудно от

обновяването на най-голямата военна организация в света?

Смятам, че изкуството... да се създаде нова стратегия е...

В случая е, да се започне от най-ранните етапи,

и да се включат всички заинтересовани страни.

Смятам, че прекрояването на най-голямата рафинерия в Европа

бе преди всичко въпрос на прилагане на стратегията.

За НАТО това означава какво ше правят военните

в бъдеще. Как организацията да бъде ефикасна.

Какви войски ще се разполагат и прочее.

това бе проблемът...

Но в крайна сметка, дори когато материята е сложна,

винаги пределната яснота помага -

да може да обясните проблемите за пет минути,

а не в 40 страници.

И се надявам да видим това и в препоръките на експертите,

и в новата стратегия на НАТО -

да бъдат документи от по 2-3, а не по 30 страници.

Ако трябва да промените само едно в Концепцията, какво ще бъде?

Винаги, когато заявите, че трябва да решите един проблем,

игнорирате сложността на света.

Ние сме изправени пред редица заплахи.

Ако има един приоритет, той е да се разгледат всичките тези заплахи

и да се направи подбор. Извъртях въпроса ви.

Но мисля, че това е съществено.

Не бива нещата прекалено да се опростяват.

Благодаря, г-н Ван дер Веер. - Аз също.

Йерун Ван дер Веер, защо се нуждаем от нова Стратегическа концепция днес?

Сещам се за три причини.

По време на Студената война обществеността ясно разбираше за какво е необходим НАТО.

След края й обаче хората се питат

каква е новата роля на НАТО и трябва ли да я подкрепят?

Второ, сега има нови заплахи.

Тероризмът, пиратството, евентуална кибернетична война.

Затова трябва да решим какво трябва да прави НАТО в тази ситуация.

И трето, сега Алиансът наброява 12 държави-членки повече от преди 10 години.

Сега сме общо 28.

Последната актуализация на Стратегическата концепция бе направена през 1999 г.

Всичко налага нова актуализация.

Какви са предимствата да се използва експертна група?

Да разработи нова стратегия,

която да хареса на всички държави-членки.

Не само на тези, в които обществеността ще каже:

"Да, има смисъл, актуална е,

точно така виждам света, ясна ми е ролята на НАТО".

Задачата е много сложна. И затова е добре да подходим поетапно.

Ако веднага пристъпим към разработката на нещо толкова сложно,

без да сме отчели всички аспекти и внимателно да сме изслушали другите мнения,

за да създадем нещо ново,

според мен няма да успеем.

Някои анализатори смятат, че обновяването на Стратегическата концепция с участието на експертна група

се налага, защото има твърде много разногласия между държавите-членки.

Така ли е?

Вие говорите за разногласия, аз бих казал - твърде сложно е да се определи

каква да бъде новата стратегия на НАТО.

А когато нещо е сложно,

трябва да се въведе някакъв ред,

някаква логика, известно групиране.

Всичко това в консултации с другите страни,

за да могат и те да осъзнаят сложността.

Точно това е ролята на експертната група.

Смятате ли, че основното разделение е

между тези, според които основното е териториалната отбрана,

за които заплахите като Русия все още са приоритет,

и тези, според които експедиционните опероации

като тази в Афганистан са по-важни?

Не може да се каже, че старите задачи са по-важни от новите.

Старите задачи като защитата на територията

са по-лесно разбираеми за обществеността.

Но по отношение на заплахите, особено новите,

няма готов отговор в компютъра.

Коя засяга и коя не засяга НАТО.

Смятам, че понякога НАТО трябва да играе водеща роля

като единствената структура за борба със съответната заплаха.

Друг път да участва сериозно, но съвместно с други,

Но има и редица средни положения.

Когато възникне нова заплаха,

може би различни организации по света

трябва да се обединят срещу нея.

Така че отговорът не е с "да" или "не", трябва нюанисран подход,

включващ другите.

Ролята на НАТО включва ли енергийната сигурност?

Да, повечето държви от НАТО внасят нефт и газ

от страни, разположени в близост до НАТО.

Това е добра възможност.

Едни доставят, други купуват.

Проблемът с енергията е, че не можеш да си кажеш:

"Ще се занимавам с него три месеца и после към спокоен за известно време".

Трябва да се гарантират доставките за икономиката,

а това е свързано със сигурността.

Вместо да градим теории, трябва да анализираме

кое в променящите се структури за търсене и предлагане,

особено на нефт и газ между страните от НАТО и извън него,

е свързано с аспекти на сигурността,

и това да стане в експертната група.

След като изброим всички аспекти, трябва да решим

това задължение само на НАТО ли е или трябва да се върши в сътрудничество с другите?

Или да го оставим на трети страни?

Как виждате баланса между краткосрочните заплахи като тази в Афганистан

и дългосрочните като промяната в климата?

Промяната в климата... опасното е, че промяна в климата е какво ли не...

Мисля, че експертната група трябва да помисли преди всичко

кои аспекти на сигурността са свързани с евентуална промяна в климата

и най-вече кои от тях са свързани пряко

с вида мисии, които искаме НАТО да осъществява. Това ще е по-полезно,

от общи приказки за изменението на климата.

Да видим кои аспекти са свързани с нас

и какво можем да направим. - А по отношение на операциите

как експертната група смята да включи военните в дискусиите?

Приносът на военните е изключително важен.

Да предположим например, че първо експертната група

даде препоръки за новата стратегия,

предостави ги на Генералния секретар и на държавите-членки

и те разработят новата стратегия. И после военните кажат:

"Хубава стратегия, но не можем да я приложим". Това е безполезно.

Процесът трябва да бъде открит, прозрачен и публичен.

Как експертната група ще гарантира това?

Ако висшият идеал е глобални решения за глобалните заплахи,

НАТО може да играе роля, но НАТО не може

да се бори с всички глобални заплахи.

Затова винаги трябва да си сътрудничим с другите.

НАТО ще поеме по-ефективно своя дял,

ако има обществена подкрепа в държавите-членки

за помощта, която те да окажат на НАТО в борбата с глобалните заплахи.

Важно е дори в страните извън НАТО

и в НПО или в ООН да мислят,

че новата стратегия на НАТО е разумна.

Защото ако в НАТО и извън него

има всеобщо разбиране за това, което върши,

това максимално ще ни приближи до висшия идеал.

Глобални решения, глобална борба срещу глобалните заплахи.

Говорите за глобални ситуации, в момента преживяваме глобална финансова криза.

Бюджетите на отбраната се съкращават, в Източна Европа с 20-30 %.

Не е ли това твърде неподходящ момент за нова Стратегическа концепция?

Пак стигаме до това... Ако намерим глобални решения за глобалните заплахи

и ги опишем в поверителен доклад,

не бива да очакваме хората да ни ръкопляскат.

Трябва препоръките да са публични,

за да спечелим обществена подкрепа.

Ясно да се застъпим за действие.

Аз идвам от бизнеса, а тук ситуацията е подобна.

Ако мога да кажа: "Това са задачите, те са пределно ясни",

ако хората ги разберат, ще осъзнаят, че са необходими ресурси.

И бюджет. Така виждам нещата. - Казахте, че трябва да се уверите,

че посланията стигат до общественото мнение.

Някои държави от НАТО нямат добри резултати в комуникацията

за същността и целите на НАТО.

Защо мислите, че нещата ще се подобрят с новата концепция?

Не мислим. Разбира се, ще обсъдим това в експертната група.

Смятам, че най-добре е внимателно да се обясни,

без да се притесняваме,

че новата стратегия на НАТО, каквато и да бъде...

по време на икономическа криза...

ще струва пари, ще включва много хора,

ще изложи мнозина на риск.

Важно е всяка държава-членка да получи обществена подкрепа.

Аз лично мисля, че е лесно хората да бъдат убедени.

Водили сте продължителни преговори с Русия по петролни проекти,

както с правителството, така и с компаниите.

Как виждате Русия, като важен партньор или като потенциална заплаха?

Не забравяйте, че НАТО излезе от Студената война.

Сега е много важно за бъдещето страните-членки,

включително и експертната група, да разберат

защо становищата и позицията на Русия

са такива, каквито са.

Да обмислят това и да видят

къде е общият терен.

Не бих говорил за конфронтация.

Както каза Генералният секретар, да търсим нови отношения,

а новите отношения винаги... Нови отнвошения могат да се изградят,

ако осъзнаем кои сме ние днес, какви искаме да бъдем ние в НАТО.

А другата страна...

защо другата страна в отношенията мисли така

и как може да еволюира? Аз съм оптимист в това отношение.

В кариерата си сте обновил най-голямата рафинерия в Европа.

Това по-лесно ли е или по-трудно от

обновяването на най-голямата военна организация в света?

Смятам, че изкуството... да се създаде нова стратегия е...

В случая е, да се започне от най-ранните етапи,

и да се включат всички заинтересовани страни.

Смятам, че прекрояването на най-голямата рафинерия в Европа

бе преди всичко въпрос на прилагане на стратегията.

За НАТО това означава какво ше правят военните

в бъдеще. Как организацията да бъде ефикасна.

Какви войски ще се разполагат и прочее.

това бе проблемът...

Но в крайна сметка, дори когато материята е сложна,

винаги пределната яснота помага -

да може да обясните проблемите за пет минути,

а не в 40 страници.

И се надявам да видим това и в препоръките на експертите,

и в новата стратегия на НАТО -

да бъдат документи от по 2-3, а не по 30 страници.

Ако трябва да промените само едно в Концепцията, какво ще бъде?

Винаги, когато заявите, че трябва да решите един проблем,

игнорирате сложността на света.

Ние сме изправени пред редица заплахи.

Ако има един приоритет, той е да се разгледат всичките тези заплахи

и да се направи подбор. Извъртях въпроса ви.

Но мисля, че това е съществено.

Не бива нещата прекалено да се опростяват.

Благодаря, г-н Ван дер Веер. - Аз също.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink