Admirál James Stavridis - vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Evrope

Get the Flash Player to see this player.

Názory a interview - video 1:

Aké sú osobné názory niektorých odborníkov pripravujúcich osnovu nového Strategického konceptu NATO? Do akej miery môže byť vytýčená pôsobnosť konceptu? V tejto časti predkladáme interview s niektorými kľúčovými osobnosťami.

 Titulky: On / Off

Názory a interview

Aké sú osobné názory niektorých odborníkov pripravujúcich osnovu nového Strategického konceptu NATO? Do akej miery môže byť vytýčená pôsobnosť konceptu? V tejto časti predkladáme interview s niektorými kľúčovými osobnosťami.

Ako viete, počas

rozsiahleho dialógu v NATO

o Strategickom koncepte,

náš generálny tajomník,

Anders Fogh Rasmussen,

mal vynikajúci nápad, a síce

vymenovať pani Madeleine Albright

do vedenia skupiny veľmi múdrych osobností

za účelom sledovať a konzultovať

prípravu tohto dokumentu.

A zamerať sa na

špecifické problémy,

ktoré by som definoval

„komplexná bezpečnosť“.

Ide o správnu rovnováhu

medzi pocitom istoty našich partnerov,

ktorí sú vystavení

konvenčným hrozbám,

a vedomím nových hrozieb, ako sú

kybernetický terorizmus, narkotiká, atď. ...

Tieto veci ...

nekonvenčné hrozby.

Ide o správnu rovnováhu.

A my potrebujeme správnu rovnováhu

medzi zameraním sa

na obranu európskeho kontinentu

a účasťou

na dôležitých globálnych operáciách,

ako je naše pôsobenie v Afganistane,

ako je náš boj proti pirátstve.

Slovo, ktoré používam a špecifický

príklad, ktorý dávam, je rovnováha.

Stáva sa základným pojmom.

Protipirátske akcie boli zahájené

piatimi dôležitými operáciami.

Na tejto veľmi efektívnej misii

sa podieľa 40 štátov,

členov a partnerov NATO a Európskej únie,

za samostatného nasadenia Ruska a Číny,

a za operácie vedenej USA;

všetci sústredení

vo vodách Afrického rohu,

plnia náročné poslania

a pomáhajú chrániť

námornú dopravu pred týmto

starodávnym zlom - pirátstvom.

V súčasnej dobe

veľmi aktívne pracujem

na podnecovaní našich kolumbijských priateľov

k vyslaniu kontingentu ich armády

a expertov do Afganistanu za účelom

odovzdávania skúseností z oblasti narkotík.

Nabádam taktiež veliteľa

Výcvikovej misie NATO v Afganistane,

generála-poručíka Billa Caldwella,

k ceste do Kolumbie

a zoznámiť sa s poučením,

ktoré tamojšia armáda získala

z boja proti povstalcom, ktorý

je založený na boji s narkotikami.

Mám na mysli reintegráciu.

Vymknúť osoby

z obchodu s drogami,

a potom im umožniť

novú životnú dráhu.

a potom im umožniť

novú životnú dráhu.

vláde sa podarilo

priviesť 35 000 členov FARC,

tejto kriminálnej a povstaleckej

organizácie

späť do

spoločenského života krajiny.

Celkovo 35 000 členov

za obdobie deviatich rokov.

To je skúsenosť, ktorá by mohla byť

aplikovateľná v Afganistane.

Ďalej sme sa v Kolumbii,

poučili, že kľúčom

k úspešnému boju s narkotikami

je otvorená alternatívna žatva.

Vyžaduje to však obchodnú infraštruktúru,

spôsobilosť a potenciál

od farmy až po trh.

To nás vedie k poučeniam pre rozvoj,

ktoré sú pre Afganistan veľmi dôležité.

Na doplnenie uvediem, že

to, čo sme videli v Kolumbii

je aplikáciou

komplexného prístupu.

Cestu k víťazstvu nie je možné zmariť

ani v zmysle boja s narkotikami,

ani v zmysle protipovstaleckých opatrení.

Bezpečnosť neprichádza

iba z hlavne pušky!

Najdôležitejším aspektom je

výcvik miestnych bezpečnostných síl.

V USA máme aforizmus, a síce

že všetky politické tendencie sú miestne.

Koniec koncov, bezpečnosť musí byť taktiež miestna.

Čo sa týka Afganistanu, našou povinnosťou je

pripravovať afganské národné bezpečnostné sily,

aby mohli zaisťovať bezpečnosť ich vlastnej krajiny.

Musíme túto ulohu

predať ľudu Afganistanu.

Tento cieľ je stredom záujmu operácií

spojeneckého velenia.

Výcvik afganských národných bezpečnostných síl.

Jednoduchá odpoveď neexistuje.

Každý prípad bude trochu iný

a bude vyžadovať rôzne spôsoby

použitia finančných prostriedkov;

odpoveď formou nastrojeného

kusu papiera neprichádza do úvahy.

Preskúmali sme všetky situácie

zakaždým, kedy sme sa v nich ocitli

a zamerali sa na správne

riešenie daného problému.

Spomeňte si, čo kedysi

povedal Henry Kissinger:

"Každé riešenie je iba kľúčom

k ďalšiemu problému. To je skutočná pravda.

Konečné riešenie neexistuje. Musíme

pokračovať v konfrontácii s problémami,

aby naša cesta k bezpečnosti

postupovala stále dopredu."

Ako viete, počas

rozsiahleho dialógu v NATO

o Strategickom koncepte,

náš generálny tajomník,

Anders Fogh Rasmussen,

mal vynikajúci nápad, a síce

vymenovať pani Madeleine Albright

do vedenia skupiny veľmi múdrych osobností

za účelom sledovať a konzultovať

prípravu tohto dokumentu.

A zamerať sa na

špecifické problémy,

ktoré by som definoval

„komplexná bezpečnosť“.

Ide o správnu rovnováhu

medzi pocitom istoty našich partnerov,

ktorí sú vystavení

konvenčným hrozbám,

a vedomím nových hrozieb, ako sú

kybernetický terorizmus, narkotiká, atď. ...

Tieto veci ...

nekonvenčné hrozby.

Ide o správnu rovnováhu.

A my potrebujeme správnu rovnováhu

medzi zameraním sa

na obranu európskeho kontinentu

a účasťou

na dôležitých globálnych operáciách,

ako je naše pôsobenie v Afganistane,

ako je náš boj proti pirátstve.

Slovo, ktoré používam a špecifický

príklad, ktorý dávam, je rovnováha.

Stáva sa základným pojmom.

Protipirátske akcie boli zahájené

piatimi dôležitými operáciami.

Na tejto veľmi efektívnej misii

sa podieľa 40 štátov,

členov a partnerov NATO a Európskej únie,

za samostatného nasadenia Ruska a Číny,

a za operácie vedenej USA;

všetci sústredení

vo vodách Afrického rohu,

plnia náročné poslania

a pomáhajú chrániť

námornú dopravu pred týmto

starodávnym zlom - pirátstvom.

V súčasnej dobe

veľmi aktívne pracujem

na podnecovaní našich kolumbijských priateľov

k vyslaniu kontingentu ich armády

a expertov do Afganistanu za účelom

odovzdávania skúseností z oblasti narkotík.

Nabádam taktiež veliteľa

Výcvikovej misie NATO v Afganistane,

generála-poručíka Billa Caldwella,

k ceste do Kolumbie

a zoznámiť sa s poučením,

ktoré tamojšia armáda získala

z boja proti povstalcom, ktorý

je založený na boji s narkotikami.

Mám na mysli reintegráciu.

Vymknúť osoby

z obchodu s drogami,

a potom im umožniť

novú životnú dráhu.

a potom im umožniť

novú životnú dráhu.

vláde sa podarilo

priviesť 35 000 členov FARC,

tejto kriminálnej a povstaleckej

organizácie

späť do

spoločenského života krajiny.

Celkovo 35 000 členov

za obdobie deviatich rokov.

To je skúsenosť, ktorá by mohla byť

aplikovateľná v Afganistane.

Ďalej sme sa v Kolumbii,

poučili, že kľúčom

k úspešnému boju s narkotikami

je otvorená alternatívna žatva.

Vyžaduje to však obchodnú infraštruktúru,

spôsobilosť a potenciál

od farmy až po trh.

To nás vedie k poučeniam pre rozvoj,

ktoré sú pre Afganistan veľmi dôležité.

Na doplnenie uvediem, že

to, čo sme videli v Kolumbii

je aplikáciou

komplexného prístupu.

Cestu k víťazstvu nie je možné zmariť

ani v zmysle boja s narkotikami,

ani v zmysle protipovstaleckých opatrení.

Bezpečnosť neprichádza

iba z hlavne pušky!

Najdôležitejším aspektom je

výcvik miestnych bezpečnostných síl.

V USA máme aforizmus, a síce

že všetky politické tendencie sú miestne.

Koniec koncov, bezpečnosť musí byť taktiež miestna.

Čo sa týka Afganistanu, našou povinnosťou je

pripravovať afganské národné bezpečnostné sily,

aby mohli zaisťovať bezpečnosť ich vlastnej krajiny.

Musíme túto ulohu

predať ľudu Afganistanu.

Tento cieľ je stredom záujmu operácií

spojeneckého velenia.

Výcvik afganských národných bezpečnostných síl.

Jednoduchá odpoveď neexistuje.

Každý prípad bude trochu iný

a bude vyžadovať rôzne spôsoby

použitia finančných prostriedkov;

odpoveď formou nastrojeného

kusu papiera neprichádza do úvahy.

Preskúmali sme všetky situácie

zakaždým, kedy sme sa v nich ocitli

a zamerali sa na správne

riešenie daného problému.

Spomeňte si, čo kedysi

povedal Henry Kissinger:

"Každé riešenie je iba kľúčom

k ďalšiemu problému. To je skutočná pravda.

Konečné riešenie neexistuje. Musíme

pokračovať v konfrontácii s problémami,

aby naša cesta k bezpečnosti

postupovala stále dopredu."

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink