Admiral James G. Stavridis, Øverstkommanderende i Europa

Get the Flash Player to see this player.

Synspunkter og intervjuer - video 1

Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.

 Undertitler: / Av

Synspunkter og intervjuer

Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne seksjonen gir vi direkte intervjuer med noen nøkkelaktører.

Som du vet er vi midt i en viktig dialog i NATO

om det strategiske konseptet, og vår nye generalsekretær,

Anders Fogh Rasmussen, har gjort en flott jobb

med å velge Madeleine Albright til å lede en gruppe svært kloke mennesker

til å se på hvordan konseptet skal utvikle seg.

Og de særlige sakene som de fokuserer på

er det jeg vil kalle omfattende sikkerhet.

Det gir en riktig balanse mellom å berolige våre partnere

som er bekymret med hensyn til konvensjonelle trusler

og se på de truslene som dukker opp, data og terrorisme, narkotika...

De tingene. De ukonvensjonelle truslene.

Det gir den rette balansen.

Og vi må få balansen riktig

mellom et fokus på europeiske forsvarsaktiviteter

og deltakelse i viktige, globale aktiviteter,

som vårt arbeid i Afghanistan, som vårt arbeid mot sjørøveri.

Det ordet som jeg vil bruke, det spesifikke eksemplet som jeg vil gi er balanse.

Det vil være fundamentalt. Og når det gjelder å møte piratvirksomhet,

er det fem betydelige operasjoner,

40 forskjellige land gjør en effektiv innsats,

fra NATO til Den europeiske union,

til enkeltstående innsats av Russland og China til en USA-ledet operasjon,

alt konsentrert til rundt Afrikas Horn,

der de deltar i virkelige aktiviteter og bidrar til å redde oss,

redde den maritime industrien fra den eldgamle svøpen, sjørøveri.

Jeg jobber svært aktivt for tiden

med å oppmuntre våre colombianske venner til å sende en kontingent med soldater

og eksperter til Afghanistan for å bidra til å dele noe av erfaringen.

Jeg oppmuntrer sjefen for NATOs treningsmisjon i Afghanistan,

generalløytnant Bill Caldwell, om å reise til Colombia

og se på den faktiske lærdommen som colombianerne har fått

fra å bekjempe opprør som hadde sitt grunnlag bygget rundt narkotika.

Det jeg ville si er ideen om reintegrering.

Det er å få folk til å slutte å selge narkotika

men deretter finne alternative levebrød for dem etterpå.

Colombianerne har gjort en fantastisk jobb

med å ta de 35.000 medlemmene av FARC,

som er kriminaliteten og opprøret som de bekjemper i Colombia,

og få dem tilbake til samfunnets hovedstrøm.

35.000 har de tatt seg av over en 9-årsperiode.

Det er erfaringer der som kan anvendes i Afghanistan.

For det andre, i Colombia har vi lært at nøkkelen

til å møte narkotikaproblemet åpent er alternative avlinger.

Det krever markedsinfrastruktur,

det krever evnen til å få frem avlingene fra bonden til markedet.

Det fører oss til utvikingserfaringer som er avgjørende for Afghanistan.

Jeg legger til ytterligere et poeng om at det vi så i Colombia

var anvendelsen av en omfattende tilnærming.

Man kan ikke drepe seg til seier,

hverken i en narkotikaform eller i en innsats mot opprør.

Sikkerhet vl ikke komme bare fra et våpenløp.

Til slutt er det viktigste å trene de lokale sikkerhetsstyrker.

Vi har et ordspråk i USA om at all politikk er lokal.

Til slutt må all sikkerhet være lokal.

Når det gjelder Afghanistan må vi trene de afghanske sikkerhetstyrkene

til å ta ansvar for sitt eget land.

Vi må legge denne byrden på befolkningen i Afghanistan.

Det er sentrum for vårt fokus fra den allierte operasjonskommandoen.

Å trene de afghanske sikkerhetsstyrker.

Det er ikke noen enkel løsning. Hvert tilfelle vil være litt annerledes

og vil kreve en annerledes anvendelse av ressurser,

og det er ingen, det er ikke noe slags "klippe ut papirdukken"-type svar på det.

Vi må se på hver enkelt situasjon, hver gang vi er i en,

og fokusere på hva som er den riktige løsningen for et gitt problem.

Og vi må huske hva Henry Kissinger sa:

Hver løsning er kun en nøkkel til det neste problemet. Det er virkelig sant.

Det er ingen slutt på alt dette. Vi må fortsette å møte utfordringene

ettersom vår reise mot sikkerhet går fremover.

Som du vet er vi midt i en viktig dialog i NATO

om det strategiske konseptet, og vår nye generalsekretær,

Anders Fogh Rasmussen, har gjort en flott jobb

med å velge Madeleine Albright til å lede en gruppe svært kloke mennesker

til å se på hvordan konseptet skal utvikle seg.

Og de særlige sakene som de fokuserer på

er det jeg vil kalle omfattende sikkerhet.

Det gir en riktig balanse mellom å berolige våre partnere

som er bekymret med hensyn til konvensjonelle trusler

og se på de truslene som dukker opp, data og terrorisme, narkotika...

De tingene. De ukonvensjonelle truslene.

Det gir den rette balansen.

Og vi må få balansen riktig

mellom et fokus på europeiske forsvarsaktiviteter

og deltakelse i viktige, globale aktiviteter,

som vårt arbeid i Afghanistan, som vårt arbeid mot sjørøveri.

Det ordet som jeg vil bruke, det spesifikke eksemplet som jeg vil gi er balanse.

Det vil være fundamentalt. Og når det gjelder å møte piratvirksomhet,

er det fem betydelige operasjoner,

40 forskjellige land gjør en effektiv innsats,

fra NATO til Den europeiske union,

til enkeltstående innsats av Russland og China til en USA-ledet operasjon,

alt konsentrert til rundt Afrikas Horn,

der de deltar i virkelige aktiviteter og bidrar til å redde oss,

redde den maritime industrien fra den eldgamle svøpen, sjørøveri.

Jeg jobber svært aktivt for tiden

med å oppmuntre våre colombianske venner til å sende en kontingent med soldater

og eksperter til Afghanistan for å bidra til å dele noe av erfaringen.

Jeg oppmuntrer sjefen for NATOs treningsmisjon i Afghanistan,

generalløytnant Bill Caldwell, om å reise til Colombia

og se på den faktiske lærdommen som colombianerne har fått

fra å bekjempe opprør som hadde sitt grunnlag bygget rundt narkotika.

Det jeg ville si er ideen om reintegrering.

Det er å få folk til å slutte å selge narkotika

men deretter finne alternative levebrød for dem etterpå.

Colombianerne har gjort en fantastisk jobb

med å ta de 35.000 medlemmene av FARC,

som er kriminaliteten og opprøret som de bekjemper i Colombia,

og få dem tilbake til samfunnets hovedstrøm.

35.000 har de tatt seg av over en 9-årsperiode.

Det er erfaringer der som kan anvendes i Afghanistan.

For det andre, i Colombia har vi lært at nøkkelen

til å møte narkotikaproblemet åpent er alternative avlinger.

Det krever markedsinfrastruktur,

det krever evnen til å få frem avlingene fra bonden til markedet.

Det fører oss til utvikingserfaringer som er avgjørende for Afghanistan.

Jeg legger til ytterligere et poeng om at det vi så i Colombia

var anvendelsen av en omfattende tilnærming.

Man kan ikke drepe seg til seier,

hverken i en narkotikaform eller i en innsats mot opprør.

Sikkerhet vl ikke komme bare fra et våpenløp.

Til slutt er det viktigste å trene de lokale sikkerhetsstyrker.

Vi har et ordspråk i USA om at all politikk er lokal.

Til slutt må all sikkerhet være lokal.

Når det gjelder Afghanistan må vi trene de afghanske sikkerhetstyrkene

til å ta ansvar for sitt eget land.

Vi må legge denne byrden på befolkningen i Afghanistan.

Det er sentrum for vårt fokus fra den allierte operasjonskommandoen.

Å trene de afghanske sikkerhetsstyrker.

Det er ikke noen enkel løsning. Hvert tilfelle vil være litt annerledes

og vil kreve en annerledes anvendelse av ressurser,

og det er ingen, det er ikke noe slags "klippe ut papirdukken"-type svar på det.

Vi må se på hver enkelt situasjon, hver gang vi er i en,

og fokusere på hva som er den riktige løsningen for et gitt problem.

Og vi må huske hva Henry Kissinger sa:

Hver løsning er kun en nøkkel til det neste problemet. Det er virkelig sant.

Det er ingen slutt på alt dette. Vi må fortsette å møte utfordringene

ettersom vår reise mot sikkerhet går fremover.

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink