Poveljstvo Nata – čas za prenovo?

Get the Flash Player to see this player.

Pomen novega koncepta za Nato: video posnetek 2

Za nekatere se najpomembnejše spremembe, ki jih mora prinesti strateški koncept, nanašajo na to, kaj Nato počne. Za druge je to, kako to počne – zlasti ko gre za delovanje organizacije. V nadaljevanju navajamo različne prioritete.

 Podnapisi: Vklopi / Izklopi

Pomen novega koncepta za Nato

Za nekatere se najpomembnejše spremembe, ki jih mora prinesti strateški koncept, nanašajo na to, kaj Nato počne. Za druge je to, kako to počne – zlasti ko gre za delovanje organizacije. V nadaljevanju navajamo različne prioritete.

Svet se je spremenil.

Grožnje so se spremenile.

In tudi Nato.

Potrebujemo in želimo strateški koncept,

ki bo upošteval sedanje razmere in izzive prihodnosti.

Medtem ko Nato pripravlja vizijo prihodnosti,

imamo priložnost, da spremenimo to, kar Nato počne in kako to počne.

Organizacija potrebuje reformo.

Generalni sekretar mora imeti

določena pooblastila,

glede ljudi, glede denarja

in sposobnost, resnično slediti smeri, ki jo določa koncept.

Nekateri menijo, da je Natova birokracija

glavno področje, ki ga je treba spremeniti.

Če imamo 400 odborov,

ki vodijo to,

kar je v bistvu en svet,

nastopijo težave.

Ali res potrebujemo vse odbore

v katerih morajo zaposleni v Natu

sedeti vsak dan?

Verjetno ne. Vsak dan morajo

na 17 sestankov,

tako da imajo manj časa,

da se dejansko usedejo, se sprostijo

in premislijo o svojih stališčih

glede glavnih vprašanj tistega dne.

Temeljita prenova, nov pogled na to,

kako deluje ta organizacija

v spremenjenem svetu, v katerem

so dobre in hitre rešitve,

ki temeljijo na kakovostnih analizah,

zelo pomembne,

bi morala biti del naš prizadevanj.

Nič več dela po ustaljenih vzorcih.

In koncept bi lahko pomagal Natu,

da zopet postane eno od mest, ali glavno mesto,

ker potekajo osrednja posvetovanja.

Nata nič več ne uporabljamo

kot politični forum.

Predvidevali smo,

da tam, kjer obstajajo tako velika razhajanja,

nima smisla hoditi v Bruselj,

da bi dosegli soglasje.

Druga posledica je ta,

da za Nato ne potrošimo dovolj denarja,

saj nimamo občutka,

da se zavezništvo spopada z našimi grožnjami,

ker imajo zaveznice

tako različne poglede na Nato.

Nato je izgubil svojo vlogo

vodilnega čezatlantskega foruma

za razpravo o strateških vprašanjih,

grožnjah in interesih.

Ena od stvari, ki bi radi,

da se zgodi v Natu je,

da postane organ,

da zopet postane prizorišče,

na katerega članice prinesejo

svoje skrbi glede mednarodne varnosti,

začnejo o njih razpravljati, se posvetujejo o tem, kako ukrepati in morda snujejo ukrepe.

Koncept mora jasno pokazati,

da zavezništvo ni samo kraj,

kjer se določajo vojaški standardi,

in s katerega poveljujemo operacijam,

ko presežemo prag,

potreben za začetek misije.

Poleg tega mora jasno povedati,

da je Nato najprej in predvsem politični organ,

kjer sedimo in razpravljamo,

pa ne samo o grožnjah in skrbeh,

ki bi lahko pomenile aktiviranje 5. člena,

ampak tudi o celi vrsti stvari,

ki nas težijo.

Katera so področja, ki bi jih koncept lahko

spremenil v Natovem ustroju?

Prva stvar je ustrezno ravnotežje

med operacijami,

druga stvar

pa ustrezno ravnotežje med stališči

velikih in majhnih držav,

s čimer bi zagotovili,

da je to naš strateški koncept,

da se z njim lahko poistoveti vsaka država članica.

To je zelo pomembno.

Najpomembnješa naloga koncepta pa je...

ponovna vzpostavitev

odličnega čezatlanstkega dogovora,

ki je v času hladne vojne veljal desetletja .

Severoameričani naredijo nekaj

za Evropejce in obratno.

Zelo previdni pa moramo biti,

da ne bi prišlo do neke vrste

prvo- in drugorazrednega Natovega

državljanstva.

Vsi bijemo isto bitko.

Vsi smo skupaj v vseh teh operacijah.

Značilnost groženj dandanes

je bojišče s 360 stopinjami.

Kaj bi to lahko pomenilo

za odnose s partnericami?

Kako bi se to lahko odražalo

na Svetu Nato-Rusija?

Mislim, da ga moramo resno okrepiti,

pa ne z uradniki,

kajti, kolikor vem,

so ljudje, ki sem jih srečal

na obeh veleposlaništvih v Bruslju,

torej na Natovem veleposlaništvu

in na veleposlaništvu EU,

usposobljeni, dobri diplomati.

Potrebujemo še veliko več mladih,

zelo dobro izobraženih

strokovnjakov, ki so se šolali na zahodu

kar se tiče prava.

Vendar pa se mora to navzkrižno oplojevanje

začeti zdaj.

In če bomo enako ravnali v pogajanjih

med Natom in Rusijo

v Svetu in v pogajanjih med EU in Rusijo

ter v sporazumih o sodelovanju

in partnerstvu,

bomo dosegli boljše rezultate.

Svet se je spremenil.

Grožnje so se spremenile.

In tudi Nato.

Potrebujemo in želimo strateški koncept,

ki bo upošteval sedanje razmere in izzive prihodnosti.

Medtem ko Nato pripravlja vizijo prihodnosti,

imamo priložnost, da spremenimo to, kar Nato počne in kako to počne.

Organizacija potrebuje reformo.

Generalni sekretar mora imeti

določena pooblastila,

glede ljudi, glede denarja

in sposobnost, resnično slediti smeri, ki jo določa koncept.

Nekateri menijo, da je Natova birokracija

glavno področje, ki ga je treba spremeniti.

Če imamo 400 odborov,

ki vodijo to,

kar je v bistvu en svet,

nastopijo težave.

Ali res potrebujemo vse odbore

v katerih morajo zaposleni v Natu

sedeti vsak dan?

Verjetno ne. Vsak dan morajo

na 17 sestankov,

tako da imajo manj časa,

da se dejansko usedejo, se sprostijo

in premislijo o svojih stališčih

glede glavnih vprašanj tistega dne.

Temeljita prenova, nov pogled na to,

kako deluje ta organizacija

v spremenjenem svetu, v katerem

so dobre in hitre rešitve,

ki temeljijo na kakovostnih analizah,

zelo pomembne,

bi morala biti del naš prizadevanj.

Nič več dela po ustaljenih vzorcih.

In koncept bi lahko pomagal Natu,

da zopet postane eno od mest, ali glavno mesto,

ker potekajo osrednja posvetovanja.

Nata nič več ne uporabljamo

kot politični forum.

Predvidevali smo,

da tam, kjer obstajajo tako velika razhajanja,

nima smisla hoditi v Bruselj,

da bi dosegli soglasje.

Druga posledica je ta,

da za Nato ne potrošimo dovolj denarja,

saj nimamo občutka,

da se zavezništvo spopada z našimi grožnjami,

ker imajo zaveznice

tako različne poglede na Nato.

Nato je izgubil svojo vlogo

vodilnega čezatlantskega foruma

za razpravo o strateških vprašanjih,

grožnjah in interesih.

Ena od stvari, ki bi radi,

da se zgodi v Natu je,

da postane organ,

da zopet postane prizorišče,

na katerega članice prinesejo

svoje skrbi glede mednarodne varnosti,

začnejo o njih razpravljati, se posvetujejo o tem, kako ukrepati in morda snujejo ukrepe.

Koncept mora jasno pokazati,

da zavezništvo ni samo kraj,

kjer se določajo vojaški standardi,

in s katerega poveljujemo operacijam,

ko presežemo prag,

potreben za začetek misije.

Poleg tega mora jasno povedati,

da je Nato najprej in predvsem politični organ,

kjer sedimo in razpravljamo,

pa ne samo o grožnjah in skrbeh,

ki bi lahko pomenile aktiviranje 5. člena,

ampak tudi o celi vrsti stvari,

ki nas težijo.

Katera so področja, ki bi jih koncept lahko

spremenil v Natovem ustroju?

Prva stvar je ustrezno ravnotežje

med operacijami,

druga stvar

pa ustrezno ravnotežje med stališči

velikih in majhnih držav,

s čimer bi zagotovili,

da je to naš strateški koncept,

da se z njim lahko poistoveti vsaka država članica.

To je zelo pomembno.

Najpomembnješa naloga koncepta pa je...

ponovna vzpostavitev

odličnega čezatlanstkega dogovora,

ki je v času hladne vojne veljal desetletja .

Severoameričani naredijo nekaj

za Evropejce in obratno.

Zelo previdni pa moramo biti,

da ne bi prišlo do neke vrste

prvo- in drugorazrednega Natovega

državljanstva.

Vsi bijemo isto bitko.

Vsi smo skupaj v vseh teh operacijah.

Značilnost groženj dandanes

je bojišče s 360 stopinjami.

Kaj bi to lahko pomenilo

za odnose s partnericami?

Kako bi se to lahko odražalo

na Svetu Nato-Rusija?

Mislim, da ga moramo resno okrepiti,

pa ne z uradniki,

kajti, kolikor vem,

so ljudje, ki sem jih srečal

na obeh veleposlaništvih v Bruslju,

torej na Natovem veleposlaništvu

in na veleposlaništvu EU,

usposobljeni, dobri diplomati.

Potrebujemo še veliko več mladih,

zelo dobro izobraženih

strokovnjakov, ki so se šolali na zahodu

kar se tiče prava.

Vendar pa se mora to navzkrižno oplojevanje

začeti zdaj.

In če bomo enako ravnali v pogajanjih

med Natom in Rusijo

v Svetu in v pogajanjih med EU in Rusijo

ter v sporazumih o sodelovanju

in partnerstvu,

bomo dosegli boljše rezultate.

Video posnetki v Pomen novega koncepta za Nato:

1. Najpomembnejše vprašanje, ki ga mora obravnavati strateški koncept, je ...

2. Poveljstvo Nata – čas za prenovo?

Posreduj:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink