Hlavný štáb NATO - nastal čas na reorganizáciu?

Get the Flash Player to see this player.

Význam Strategického konceptu pre NATO - video 2

Pre jedného, najdôležitejšou zmenou charakterizujúcou Strategický koncept, je druh poslania, ktoré NATO bude plniť v budúcnosti. Pre iného zasa zmena znamená, akým spôsobom bude NATO tieto poslania plniť - hlavne čo sa týka organizácie práce. V tejto časti nášho vydania naznačujeme jednotlivé priority.

 Titulky: On / Off

Význam Strategického konceptu pre NATO

Pre jedného, najdôležitejšou zmenou charakterizujúcou Strategický koncept, je druh poslania, ktoré NATO bude plniť v budúcnosti. Pre iného zasa zmena znamená, akým spôsobom bude NATO tieto poslania plniť - hlavne čo sa týka organizácie práce. V tejto časti nášho vydania naznačujeme jednotlivé priority.

Svet sa zmenil.

Zmenili sa hrozby jeho bezpečnosti.

Musí sa teda zmeniť aj NATO.

Potrebujeme a prajeme si

nový Strategický koncept,

ktorý berie na zreteľ dnešnú realitu

a zajtrajšie problémy.

NATO pripravuje novú víziu,

preto je dnes príležitosť zmeniť

poslanie a činnosť NATO.

Táto organizácia potrebuje reformu.

Potrebujeme generálneho tajomníka,

oprávneného

k dispozícii s časovým plánom

zamestnancov, s finančnými fondmi,

a spôsobilosť k skutočnému plneniu cieľov

vytýčených Strategickým konceptom.

Niektorí pozorovatelia sa zameriavajú na prekypujúcu

byrokraciu v NATO, ktorú je potrebné odstrániť.

Ak máte v prevádzke až

približne 400 výborov a podvýborov,

ktoré sú v podstate jedným poradným zborom,

vyvstáva problém.

Potrebujeme skutočne všetky tieto komisie,

v ktorých všetci interní pracovníci NATO

musia každý deň zasadať?

Pravdepodobne nie. Niektorí sa musia

každý deň zúčastniť až sedemnástich schôdzí,

a majú teda menej času

dať si skutočne pohov, odpočinúť si

a premyslieť ich názory

na hlavné problémy dňa.

Fundamentálna reforma, premena

sfér činnosti NATO

v rôznych častiach sveta, kde

nutnosť agilného a rýchleho rozhodnutia,

založeného na kvalitných analýzach

sú prioritou,

by mali byť súčasťou tohto procesu,

o ktorý usilujeme. A nie ako to bolo doposiaľ.

Strategický koncept môže pomôcť NATO

stať sa opäť miestom,

kde sa konajú dôležité konzultácie.

Prestali sme používať NATO

ako politické fórum.

Došli sme k názoru, že ak sme

v tak hlbokom nesúlade,

nemá cenu do Bruselu

jazdiť a hľadať tam konsenzus.

Iným dôsledkom je skutočnosť,

že dostatočne neprispievame do fondov NATO,

pretože ignorujeme fakt, že

Aliancia je konfrontovaná s hrozbami určenými nám,

a pretože spojenci

majú rozdielne predstavy o NATO.

NATO stratilo funkciu

hlavného transatlantického fóra

pre debaty o strategických problémoch,

hrozbách a bezpečnostných záujmoch.

Priali by sme si jedno, a síce, aby sa NATO

stalo inštitúciou,

ktorá sa opäť stane miestom,

kde sa členské štáty budú zaoberať

otázkami medzinárodnej bezpečnosti,

budú diskutovať a vzájomne sa konzultovať

o spôsoboch postupov a prípadne plánovať akcie.

Strategický koncept by mal ujasniť,

že Aliancia nie je iba miestom,

kde schvaľujeme vojenské normy,

na základe ktorých riadime operácie,

v prípade, že sa ocitneme v situácii,

kedy určitú misiu musíme zahájiť.

Strategický koncept by mal taktiež ujasniť,

že Aliancia je najvyšším politickým orgánom,

kde zasadáme a jednáme,

a to nie iba o hrozbách a problémoch,

ktoré prekračujú rámec článku 5 Severoatlantickej zmluvy,

ale taktiež o celej rade

iných problémov, ktorým čelíme.

Ktoré sú oblasti, v ktorých by Strategický

koncept mal zmeniť profil NATO?

Prvou je zodpovedajúca rovnováha

medzi operáciami

a druhou,

plánovaná zodpovedajúca rovnováha

medzi veľkými

a malými štátmi,

aby sme sa uistili, že

je to náš Strategický koncept,

s ktorým sa každý členský štát

sám stotožňuje. To je veľmi dôležité.

Najdôležitejšou vecou,

ktorú je potrebné realizovať je ...

... oživiť

veľkú transatlantickú dohodu,

ktorá nás spojovala počas

niekoľkých desaťročí studenej vojny.

Severoameričania pomôžu

Európanom a naopak.

Na jednu vec je potrebné si dať veľký pozor,

a síce nevytvoriť

prvú a druhú kategóriu

štátnej príslušnosti NATO.

Všetci sa zúčastňujeme spoločného boja.

Všetci sa podieľame na všetkých operáciách.

Charakterom dnešných hrozieb je

bojisko s okruhom 360 stupňov.

Čo to môže znamenať

pre naše vzťahy s partnermi?

Napríklad, aký to má dopad

na Radu NATO-Rusko?

Domnievam sa, že jej činnosť je potrebné

seriózne posilniť, avšak nie byrokratmi;

pri najlepšom svedomí

môžem prehlásiť,

že osoby, s ktorými som sa stretol

v Bruseli na zastúpeniach,

pri NATO

a pri Európskej únii,

sú schopnými, kvalifikovanými diplomatmi.

Potrebujeme omnoho viac

mladých, inteligentných,

na Západe vzdelaných,

právnych expertov.

Túto krížovú fertilizáciu

je potrebné realizovať teraz.

A ak ju vykonáme rovnakým spôsobom

počas jednaní NATO-Rusko,

na úrovni Rady

a spolupráce EU-Rusko,

ako aj dohody o partnerstve,

dosiahneme lepších výsledkov.

Svet sa zmenil.

Zmenili sa hrozby jeho bezpečnosti.

Musí sa teda zmeniť aj NATO.

Potrebujeme a prajeme si

nový Strategický koncept,

ktorý berie na zreteľ dnešnú realitu

a zajtrajšie problémy.

NATO pripravuje novú víziu,

preto je dnes príležitosť zmeniť

poslanie a činnosť NATO.

Táto organizácia potrebuje reformu.

Potrebujeme generálneho tajomníka,

oprávneného

k dispozícii s časovým plánom

zamestnancov, s finančnými fondmi,

a spôsobilosť k skutočnému plneniu cieľov

vytýčených Strategickým konceptom.

Niektorí pozorovatelia sa zameriavajú na prekypujúcu

byrokraciu v NATO, ktorú je potrebné odstrániť.

Ak máte v prevádzke až

približne 400 výborov a podvýborov,

ktoré sú v podstate jedným poradným zborom,

vyvstáva problém.

Potrebujeme skutočne všetky tieto komisie,

v ktorých všetci interní pracovníci NATO

musia každý deň zasadať?

Pravdepodobne nie. Niektorí sa musia

každý deň zúčastniť až sedemnástich schôdzí,

a majú teda menej času

dať si skutočne pohov, odpočinúť si

a premyslieť ich názory

na hlavné problémy dňa.

Fundamentálna reforma, premena

sfér činnosti NATO

v rôznych častiach sveta, kde

nutnosť agilného a rýchleho rozhodnutia,

založeného na kvalitných analýzach

sú prioritou,

by mali byť súčasťou tohto procesu,

o ktorý usilujeme. A nie ako to bolo doposiaľ.

Strategický koncept môže pomôcť NATO

stať sa opäť miestom,

kde sa konajú dôležité konzultácie.

Prestali sme používať NATO

ako politické fórum.

Došli sme k názoru, že ak sme

v tak hlbokom nesúlade,

nemá cenu do Bruselu

jazdiť a hľadať tam konsenzus.

Iným dôsledkom je skutočnosť,

že dostatočne neprispievame do fondov NATO,

pretože ignorujeme fakt, že

Aliancia je konfrontovaná s hrozbami určenými nám,

a pretože spojenci

majú rozdielne predstavy o NATO.

NATO stratilo funkciu

hlavného transatlantického fóra

pre debaty o strategických problémoch,

hrozbách a bezpečnostných záujmoch.

Priali by sme si jedno, a síce, aby sa NATO

stalo inštitúciou,

ktorá sa opäť stane miestom,

kde sa členské štáty budú zaoberať

otázkami medzinárodnej bezpečnosti,

budú diskutovať a vzájomne sa konzultovať

o spôsoboch postupov a prípadne plánovať akcie.

Strategický koncept by mal ujasniť,

že Aliancia nie je iba miestom,

kde schvaľujeme vojenské normy,

na základe ktorých riadime operácie,

v prípade, že sa ocitneme v situácii,

kedy určitú misiu musíme zahájiť.

Strategický koncept by mal taktiež ujasniť,

že Aliancia je najvyšším politickým orgánom,

kde zasadáme a jednáme,

a to nie iba o hrozbách a problémoch,

ktoré prekračujú rámec článku 5 Severoatlantickej zmluvy,

ale taktiež o celej rade

iných problémov, ktorým čelíme.

Ktoré sú oblasti, v ktorých by Strategický

koncept mal zmeniť profil NATO?

Prvou je zodpovedajúca rovnováha

medzi operáciami

a druhou,

plánovaná zodpovedajúca rovnováha

medzi veľkými

a malými štátmi,

aby sme sa uistili, že

je to náš Strategický koncept,

s ktorým sa každý členský štát

sám stotožňuje. To je veľmi dôležité.

Najdôležitejšou vecou,

ktorú je potrebné realizovať je ...

... oživiť

veľkú transatlantickú dohodu,

ktorá nás spojovala počas

niekoľkých desaťročí studenej vojny.

Severoameričania pomôžu

Európanom a naopak.

Na jednu vec je potrebné si dať veľký pozor,

a síce nevytvoriť

prvú a druhú kategóriu

štátnej príslušnosti NATO.

Všetci sa zúčastňujeme spoločného boja.

Všetci sa podieľame na všetkých operáciách.

Charakterom dnešných hrozieb je

bojisko s okruhom 360 stupňov.

Čo to môže znamenať

pre naše vzťahy s partnermi?

Napríklad, aký to má dopad

na Radu NATO-Rusko?

Domnievam sa, že jej činnosť je potrebné

seriózne posilniť, avšak nie byrokratmi;

pri najlepšom svedomí

môžem prehlásiť,

že osoby, s ktorými som sa stretol

v Bruseli na zastúpeniach,

pri NATO

a pri Európskej únii,

sú schopnými, kvalifikovanými diplomatmi.

Potrebujeme omnoho viac

mladých, inteligentných,

na Západe vzdelaných,

právnych expertov.

Túto krížovú fertilizáciu

je potrebné realizovať teraz.

A ak ju vykonáme rovnakým spôsobom

počas jednaní NATO-Rusko,

na úrovni Rady

a spolupráce EU-Rusko,

ako aj dohody o partnerstve,

dosiahneme lepších výsledkov.

Ďalšie videaVýznam Strategického konceptu pre NATO:

1. Jedným z problémov, ktorým sa Strategický koncept musí zaoberať, je ...

2. Hlavný štáb NATO - nastal čas na reorganizáciu?

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink