NATO-hovedkvarteret - er det på tide med en oppfrisking?

Get the Flash Player to see this player.

Betydningen av det nye konseptet for NATO: video 2

For noen vil de viktigste endringene i det strategiske konseptet være hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her beskriver vi de forskjellige prioritetene.

 Undertitler: / Av

Betydningen av det nye konseptet for NATO

For noen vil de viktigste endringene i det strategiske konseptet være hva NATO gjør. For andre vil det være hvordan NATO gjør det - særlig når det gjelder organisasjonens arbeid. Her beskriver vi de forskjellige prioritetene.

Verden har endret seg.

Truslene har endret seg.

Det har også NATO.

Vi har behov for og vi vil få et strategisk konsept

som tar hensyn til dagens virkelighet og også morgendagens utfordringer.

Når NATO forbereder en fremtidig visjon,

er dette en mulighet til å endre hva NATO gjør og hvordan NATO gjør det.

Denne organisasjonen har behov for en reform.

Vi har behov for at generalsekretæren får makt

med et visst skjønn over personell, over finansiering

og evnen til å virkelig følge den veien som konseptet beskriver.

Noen mener at NATOs byråkrati er et nøkkelområde som må endres.

Når man har 400 komiteer

som faktisk er ett råd, har man et problem.

Trenger vi virkelig alle komiteene

som alle som arbeider i NATO må delta i hver dag?

Høyst sannsynlig ikke. De må gå på 17 møter hver dag,

så de har mindre tid til å faktisk lene seg tilbake, slappe av,

og tenke gjennom sine standpunkter i dagens store saker.

Fundamental reform, på nytt se på hvordan denne organisasjonen arbeider

i en annerledes verden, der behovet for smidige og raske beslutninger

basert på kvalitetsanalyser står høyt på agendaen

burde være del av det vi prøver å gjøre. Ikke mer business som vanlig.

Og konseptet kunne hjelpe NATO til på ny å bli et sted, eller stedet,

der avgjørende konsultasjoner finner sted.

Vi sluttet å bruke NATO som et politisk forum.

Vi gikk ut fra at der vi er så voldsomt uenige

at det ikke er noe poeng i reise til Brussel for å komme frem til enighet.

En annen konsekvens er at vi ikke bruker nok penger på NATO

fordi vi ikke føler at alliansen møter truslene

fordi allierte har så ulike visjoner om NATO.

NATO har mistet sin funksjon som det viktigste, transatlantiske forum

for diskusjon om strategiske utfordringer,

trusler og interesser.

En ting som vi ville ønske skulle skje i NATO

er at det blir et organ som nok en gang blir stedet

der medlemmene tar opp sine bekymringer om internasjonal sikkerhet,

begynner å diskutere dem, konsulterer om hvordan man skal reagere og kanskje utforme handlinger.

Konseptet bør gjøre det klart at alliansen ikke bare er et sted

der vi blir enige om militære standarder, som vi leder operasjoner fra,

når vi går over terskelen og setter i verk en misjon.

Det bør også gjøre det klart at NATO først og fremst er et politisk organ,

der vi setter oss ned og snakker sammen,

ikke bare om trusler og bekymringer som kan krysse artikkel 5-terskelen,

men også en hel rekke andre ting som bekymrer oss.

Hvilke områder kan konseptet endre i NATOs vesen?

Det første er den riktige balansen mellom operasjonene,

og det andre, den riktige balansen i synspunkter

blant de større og de mindre landene

for å være sikker på at dette er vårt strategiske konsept,

som hver medlemsstat kan identifisere seg med. Det er veldig viktig.

Den viktigste tingen er, den må gjøre ....

..for å reaktivisere den transatlantiske, store handelen

som vi hadde i årtier i den kalde krigen.

Nord-amerikanerne gjør noe for europeerne og omvendt.

En ting vi må være veldig forsiktige med er å ikke skape en slags

første og annenrangs NATO-statsborgerskap.

Vi kjemper alle sammen. Vi deltar i disse operasjonene sammen.

Dagens truslers natur er en slagmark på 360 grader.

Hva kan dette bety for forbindelsene med partnerne?

Hvordan kunne det for eksempel påvirke NATO-Russland-rådet?

Jeg tror at vi seriøst må forsterke det på nytt, og ikke gjennom byråkrater,

fordi, så vidt jeg vet,

er folk jeg møtte i begge ambassadene i Brussel,

en i NATO-ambassaden og en annen i EU-ambassaden,

kvalifiserte, gode diplomater.

Det vi trenger er mange flere unge, godt utdannede,

vestlig-trente, med hensyn til legalitet, eksperter.

Men denne kryss-befruktningen bør finne sted nå.

Og hvis vi gjør det på samme måte i forhandlingene mellom NATO og Russland

i rådet og i forhandlingene og samarbeidet mellom EU og Russland

samt partnerskapsavtalene, vil vi få et bedre resultat.

Verden har endret seg.

Truslene har endret seg.

Det har også NATO.

Vi har behov for og vi vil få et strategisk konsept

som tar hensyn til dagens virkelighet og også morgendagens utfordringer.

Når NATO forbereder en fremtidig visjon,

er dette en mulighet til å endre hva NATO gjør og hvordan NATO gjør det.

Denne organisasjonen har behov for en reform.

Vi har behov for at generalsekretæren får makt

med et visst skjønn over personell, over finansiering

og evnen til å virkelig følge den veien som konseptet beskriver.

Noen mener at NATOs byråkrati er et nøkkelområde som må endres.

Når man har 400 komiteer

som faktisk er ett råd, har man et problem.

Trenger vi virkelig alle komiteene

som alle som arbeider i NATO må delta i hver dag?

Høyst sannsynlig ikke. De må gå på 17 møter hver dag,

så de har mindre tid til å faktisk lene seg tilbake, slappe av,

og tenke gjennom sine standpunkter i dagens store saker.

Fundamental reform, på nytt se på hvordan denne organisasjonen arbeider

i en annerledes verden, der behovet for smidige og raske beslutninger

basert på kvalitetsanalyser står høyt på agendaen

burde være del av det vi prøver å gjøre. Ikke mer business som vanlig.

Og konseptet kunne hjelpe NATO til på ny å bli et sted, eller stedet,

der avgjørende konsultasjoner finner sted.

Vi sluttet å bruke NATO som et politisk forum.

Vi gikk ut fra at der vi er så voldsomt uenige

at det ikke er noe poeng i reise til Brussel for å komme frem til enighet.

En annen konsekvens er at vi ikke bruker nok penger på NATO

fordi vi ikke føler at alliansen møter truslene

fordi allierte har så ulike visjoner om NATO.

NATO har mistet sin funksjon som det viktigste, transatlantiske forum

for diskusjon om strategiske utfordringer,

trusler og interesser.

En ting som vi ville ønske skulle skje i NATO

er at det blir et organ som nok en gang blir stedet

der medlemmene tar opp sine bekymringer om internasjonal sikkerhet,

begynner å diskutere dem, konsulterer om hvordan man skal reagere og kanskje utforme handlinger.

Konseptet bør gjøre det klart at alliansen ikke bare er et sted

der vi blir enige om militære standarder, som vi leder operasjoner fra,

når vi går over terskelen og setter i verk en misjon.

Det bør også gjøre det klart at NATO først og fremst er et politisk organ,

der vi setter oss ned og snakker sammen,

ikke bare om trusler og bekymringer som kan krysse artikkel 5-terskelen,

men også en hel rekke andre ting som bekymrer oss.

Hvilke områder kan konseptet endre i NATOs vesen?

Det første er den riktige balansen mellom operasjonene,

og det andre, den riktige balansen i synspunkter

blant de større og de mindre landene

for å være sikker på at dette er vårt strategiske konsept,

som hver medlemsstat kan identifisere seg med. Det er veldig viktig.

Den viktigste tingen er, den må gjøre ....

..for å reaktivisere den transatlantiske, store handelen

som vi hadde i årtier i den kalde krigen.

Nord-amerikanerne gjør noe for europeerne og omvendt.

En ting vi må være veldig forsiktige med er å ikke skape en slags

første og annenrangs NATO-statsborgerskap.

Vi kjemper alle sammen. Vi deltar i disse operasjonene sammen.

Dagens truslers natur er en slagmark på 360 grader.

Hva kan dette bety for forbindelsene med partnerne?

Hvordan kunne det for eksempel påvirke NATO-Russland-rådet?

Jeg tror at vi seriøst må forsterke det på nytt, og ikke gjennom byråkrater,

fordi, så vidt jeg vet,

er folk jeg møtte i begge ambassadene i Brussel,

en i NATO-ambassaden og en annen i EU-ambassaden,

kvalifiserte, gode diplomater.

Det vi trenger er mange flere unge, godt utdannede,

vestlig-trente, med hensyn til legalitet, eksperter.

Men denne kryss-befruktningen bør finne sted nå.

Og hvis vi gjør det på samme måte i forhandlingene mellom NATO og Russland

i rådet og i forhandlingene og samarbeidet mellom EU og Russland

samt partnerskapsavtalene, vil vi få et bedre resultat.

Videoer i Betydningen av det nye konseptet for NATO:

1. Det ene spørsmålet det strategiske konseptet må håndtere er... :

2. NATO-hovedkvarteret - er det på tide med en oppfrisking?

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink