НАТО Преглед 2009 г.
Издание 4: Финансовата криза: каква ще е цената за сигурността?
Издание 5: Терористите и организираната престъпност - обикновен бизнес?
Текущо издание
Как трябва да се промени НАТО? (Част 1 и 2)
В следващия брой Как трябва да се промени НАТО? (Част 2)
 Видео
 RSS
 Абонамент
Всички архивни материали - График
ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
© - Относно
  
Как трябва да се промени НАТО? (Част 1 и 2)
В тази втора част от изданието на "НАТО Преглед", посветено на промяната в НАТО, анализираме значението на посланията, които организацията изпраща, и сравняваме новата Стратегическа концепция със старата отпреди 10 години. Оставяме видеоматериалите от първата част за това дали и до каква степен НАТО трябва да се ангажира с международната сигурност - гледища на видни политици, дипломати и общественици.

Сами ще се провалим

"НАТО Преглед" анализира значението на взаимодействието на НАТО с други международни организации за глобална реакция на някои от глобалните предизвикателства на XXI век.

Get the Flash Player to see this player.

 Субтитри: On / Off
Отправяне на посланието
Целта на новата Стратегическа концепция е да промени не само НАТО, а и начина, по който Алиансът се възприема. Това изисква по-добра комуникация. Тук представяме някои от проблемите и усилията да бъдат преодолени те.
Отправяне на посланието - видео 1. Целта на новата Стратегическа концепция е да промени не само НАТО, а и начина, по който Алиансът се възприема. Това изисква по-добра комуникация. Тук представяме някои от проблемите и усилията да бъдат преодолени те.
Отправяне на посланието - видео 2. Целта на новата Стратегическа концепция е да промени не само НАТО, а и начина, по който Алиансът се възприема. Това изисква по-добра комуникация. Тук представяме някои от проблемите и усилията да бъдат преодолени те.
Какво се промени от 1999 г.?
Какво се промени от 1999 г. - видео 2: Изминаха десет години от приемането на последната Стратегическа концепция. Кои фактори играеха роля при разработването на варианта от 1999 г. и каква е разликата днес? Този кратък видеофилм хърля светлина..
Какво се промени от 1999 г. - видео 1: Изминаха десет години от приемането на последната Стратегическа концепция. Кои фактори играеха роля при разработването на варианта от 1999 г. и каква е разликата днес? Този кратък видеофилм хърля светлина..
Какво се промени от 1999 г. - видео 2: Изминаха десет години от приемането на последната Стратегическа концепция. Кои фактори играеха роля при разработването на варианта от 1999 г. и каква е разликата днес? Този кратък видеофилм хърля светлина..
Една концепция, различни гледни точки
Една концепция, различни гледни точки - видео 1.Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел.
Една концепция, различни гледни точки - видео 1.Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел.
Една концепция, различни гледни точки - видео 1.Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел.
Една концепция, различни гледни точки - видео 4. Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел.
Една концепция, различни гледни точки - видео 4. Как обхватът във времето на новата Стратегическа концепция ще се отрази на резултатите? Ще може ли тя да предвиди заплахите след десетилетия? Как ще промени сътрудничеството между международните организации? И какво ще донесе промяната на мъжете и жените в униформа?? Всички тези въпроси разглеждаме в този раздел.
Значението ва новата концерция за НАТО
Според някои най-важната промяна в Стратегическата кон;епция е да опише какво трябва да върши НАТО, според други - как да го върши със средствата, с които разполага. Тук излагаме различни приоритети.
Значението на новата концепция за НАТО - видео 1. Според някои най-важната промяна в Стратегическата кон;епция е да опише какво трябва да върши НАТО, според други - как да го върши със средствата, с които разполага. Тук излагаме различни приоритети.
Значението на новата концепция за НАТО. Според някои най-важната промяна в Стратегическата кон;епция е да опише какво трябва да върши НАТО, според други - как да го върши със средствата, с които разполага. Тук излагаме различни приоритети.
Гледища и интервюта
Какво е личното мнение на някои от хората, свързани с разработването на новата Стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел предлагаме интервюта с някои от основните фигури.
Гледища и интервюта - видео 1. Какво е личното мнение на някои от хората, свързани с разработването на новата Стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел предлагаме интервюта с някои от основните фигури.
Гледища и интервюта - видео 1: Какво е личното мнение на някои от хората, свързани с разработването на новата Стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел предлагаме интервюта с някои от основните фигури.
Гледища и интервюта - видео 2. Какво е личното мнение на някои от хората, които коват новата стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел поместваме интервюта с някои от основните участници.
Гледища и интервюта -видео 2. Какво е личното мнение на някои от хората, които коват новата стратегическа концепция? Докъде може да стигне тя? В този раздел поместваме интервюта с някои от основните участници.

В тази втора част от изданието на "НАТО Преглед", посветено на промяната в НАТО, анализираме значението на посланията за промяната в организацията и припомняме контекста, предопределил предишната Стратегическа концепция отпреди 10 години.

Много неща се промениха през последните 10 ггодини. По онова време всички говореха за проблема с милениума. 11 септември бе обикновена дата в календара. Афганистан - страна, която се управлява от талибаните. Един от най-сериозните съвременни конфликти в Европа, етническото прочистване в Косово, бе в разгара си и НАТО изпълняваше мисия за предотвратяване на хуманитарната катастрофа.

Последната концепция бе написаана, когато Googlе току-що бе проходил, години ни деляха от възникването на YouTube, Facebook и Twitter, а интернет бе на равнище 1.0. В новата част "Изпращане на послението", разглеждаме по какъв начин новата копцепция да стигне до много повече хора.

В този брой поместваме нови интервюта - с новия посланик на САЩ Иво Далдер, с новия Върховен командващ на Съюзните сили в Европа адмирал Джеймс Ставридис и с генерал Клаус Науман, който председателстваше Военния комитет през 1999 г., при приемането на предишната концепция. - три различни становища за разработването на новата стратегическа концепция.

В крайна сметка промяната в Стратегическата концепция е в същност промяна на НАТО в новата заобикаляща го среда. Неотдавна прочетох цитат, което напълно важи за НАТО - "Промяната няма да настъпи, ако чакаме някога някой друг да я свърши. Ние сме тези, които другите са чакали. Ние сме промяната, която търсим."

Човекът, изрекъл тези думи, може да изиграе важна роля в целия процес. Цитатът е от реч на един американски сенатор на име Барак Обама.

Пол Кинг

В момент, когато НАТО обмисля бъдещага си роля,

е важно да се определи как взаимодейства с другите.

Може ли НАТО да реши всички глобални проблеми? Аз лично не мисля.

Първо, мисията на НАТО не е такава

и второ, нямаме този потенциал.

Мисля, че е крайно важно НАТО да разбере

и да заяви в тези стратегическа концепция,

че живеем в свят, където само една организация

или само една държава не може да се справи с всичките предизвикателства. Сами ще се провалим.

Сътрудничеството с партньорите се променя в зависимост от условията във всеки един случай.

НАТО не е единствената организация.

Той е основен стълб на международната сигурност, на нашата национална сигурност.

Има дейности, в които никой не може да замени НАТО.

От една страна, по отношение на редица глобални проблеми

НАТО е един от многото участници.

Няма готов отговор в компютъра -

тази задача е за НАТО, а тази не е.

Мисля, че понякога... НАТО трябва да играе водеща роля

като единствена структура, способна да се справи с дадена заплаха.

Друг път НАТО е сериозно ангажиран, но само като принос.

Вероятно има и редица междинни случаи.

НАТО трябва да работи не само за, но и със други организации.

Ако НАТО ще бъде подизпълнител на всички тези институции,

то тогава да настаним Главната му квартира

в център за услуги в Бангалор,

където любезен глас по телефона заявява:

"Благодря, че звъните на 1-800 НАТО. За информация за вонновъздушните операции, натиснете 1.

За операциите за стабилизация, натиснете 2. Не това е мисията на НАТО.

Равнището на сътрудничеството с някои организации като ЕС

не е оптимално.

Неуспехът да бъде подобрено може да има сериозни последствия.

Ако например НАТО и ЕС не изпълняват задачите си съвместно

в Афганистан, могат да загинат хора.

И това да са французи, германци, американци

като поляците и канадците, които загиват.

Така че не можем повече да си позволяваме "конкурси за красота",

които от години пречат на по-ефективното сътрудничество.

Не виждам никакво обяснение, никакво оправдание за сегашното ниво на сътрудничество

между НАТО и ЕС например. Ние изповядваме едни и същи ценности.

Тясното сътрудничство между тези организации,

да вземем за пример само гражданските и военните усилия в Афганистан, е неизбежно.

Но това е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Взаимодействието не се свежда само до засилено сътрудничество.

Страните извън НАТО могат също да играят важна партньорска роля.

Днес НАТО е гобална институция,

но не е глобален полицай или световен жандарм.

Глобалната роля на НАТО не означава

членство в глобален мащаб.

Именно затова НАТО се нуждае от партньори.

Призивът за нови партньорства не е нов.

В единия пръст на ръката няма много сила,

но когато петте пръста се свият в юмрук,

се получава отлично средство за защита.

Но с променящиге се условия всеки от нас е готов също

да разтвори юврук и да протегне приятелски ръка.

Но партньорството по глобалните проблеми

може да доведе до сериозна промяна в отношенита.

След усилена дейност

Русия би могла и може да поиска членство в НАТО.

Разбира се, тогава това няма де е Организацията на Серевноатлантическия договор,

а Атлантическо-Тихоокеанска организация за сигурност или нещо подобно.

Но трябва да се стремим към това, без да забравяме всички трудности и опасности

и задаващите се бедствия -

в Близкия изток, в Афганистан, Иран, Северна Корея и пр.

По всички тези проблеми трябва да се работи заедно, с нюанси,

като всеки търси малка полза и за себе си, но да се работи съвместно.

Мисля, че без партньорство

някои от проблемите са просто нерешими.

Партньорството доказа ключовото си значение в Афганистан.

НАТО трябва да се развие, за да може да посреща по-големи предизвикателства в бъдеще.

НАТО има многобройни глобални партньори.

Страни като Австралия или Нова Зеландия, които имат същия политически светоглед

и чиито воини се бият редом с тези от НАТО в Афганистан.

Затова НАТО трябва и вече ефикасно развива

мрежа от подобни партньорства.

Добро сътрудничество с различни структури

и с държави, които не членуват в организацията.

Очевидно е, че в бъдещия свят

това ще е още по-важно, отколкото преди 20 години.

Един от начините да засилим влиянието си

в международните дела е сътрудничеството с организациите,

били те регионални като ЕС и Африканския съюз,

или световни като ООН, това е бъдещето за Алианса.

В момент, когато НАТО обмисля бъдещага си роля,

е важно да се определи как взаимодейства с другите.

Може ли НАТО да реши всички глобални проблеми? Аз лично не мисля.

Първо, мисията на НАТО не е такава

и второ, нямаме този потенциал.

Мисля, че е крайно важно НАТО да разбере

и да заяви в тези стратегическа концепция,

че живеем в свят, където само една организация

или само една държава не може да се справи с всичките предизвикателства. Сами ще се провалим.

Сътрудничеството с партньорите се променя в зависимост от условията във всеки един случай.

НАТО не е единствената организация.

Той е основен стълб на международната сигурност, на нашата национална сигурност.

Има дейности, в които никой не може да замени НАТО.

От една страна, по отношение на редица глобални проблеми

НАТО е един от многото участници.

Няма готов отговор в компютъра -

тази задача е за НАТО, а тази не е.

Мисля, че понякога... НАТО трябва да играе водеща роля

като единствена структура, способна да се справи с дадена заплаха.

Друг път НАТО е сериозно ангажиран, но само като принос.

Вероятно има и редица междинни случаи.

НАТО трябва да работи не само за, но и със други организации.

Ако НАТО ще бъде подизпълнител на всички тези институции,

то тогава да настаним Главната му квартира

в център за услуги в Бангалор,

където любезен глас по телефона заявява:

"Благодря, че звъните на 1-800 НАТО. За информация за вонновъздушните операции, натиснете 1.

За операциите за стабилизация, натиснете 2. Не това е мисията на НАТО.

Равнището на сътрудничеството с някои организации като ЕС

не е оптимално.

Неуспехът да бъде подобрено може да има сериозни последствия.

Ако например НАТО и ЕС не изпълняват задачите си съвместно

в Афганистан, могат да загинат хора.

И това да са французи, германци, американци

като поляците и канадците, които загиват.

Така че не можем повече да си позволяваме "конкурси за красота",

които от години пречат на по-ефективното сътрудничество.

Не виждам никакво обяснение, никакво оправдание за сегашното ниво на сътрудничество

между НАТО и ЕС например. Ние изповядваме едни и същи ценности.

Тясното сътрудничство между тези организации,

да вземем за пример само гражданските и военните усилия в Афганистан, е неизбежно.

Но това е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Взаимодействието не се свежда само до засилено сътрудничество.

Страните извън НАТО могат също да играят важна партньорска роля.

Днес НАТО е гобална институция,

но не е глобален полицай или световен жандарм.

Глобалната роля на НАТО не означава

членство в глобален мащаб.

Именно затова НАТО се нуждае от партньори.

Призивът за нови партньорства не е нов.

В единия пръст на ръката няма много сила,

но когато петте пръста се свият в юмрук,

се получава отлично средство за защита.

Но с променящиге се условия всеки от нас е готов също

да разтвори юврук и да протегне приятелски ръка.

Но партньорството по глобалните проблеми

може да доведе до сериозна промяна в отношенита.

След усилена дейност

Русия би могла и може да поиска членство в НАТО.

Разбира се, тогава това няма де е Организацията на Серевноатлантическия договор,

а Атлантическо-Тихоокеанска организация за сигурност или нещо подобно.

Но трябва да се стремим към това, без да забравяме всички трудности и опасности

и задаващите се бедствия -

в Близкия изток, в Афганистан, Иран, Северна Корея и пр.

По всички тези проблеми трябва да се работи заедно, с нюанси,

като всеки търси малка полза и за себе си, но да се работи съвместно.

Мисля, че без партньорство

някои от проблемите са просто нерешими.

Партньорството доказа ключовото си значение в Афганистан.

НАТО трябва да се развие, за да може да посреща по-големи предизвикателства в бъдеще.

НАТО има многобройни глобални партньори.

Страни като Австралия или Нова Зеландия, които имат същия политически светоглед

и чиито воини се бият редом с тези от НАТО в Афганистан.

Затова НАТО трябва и вече ефикасно развива

мрежа от подобни партньорства.

Добро сътрудничество с различни структури

и с държави, които не членуват в организацията.

Очевидно е, че в бъдещия свят

това ще е още по-важно, отколкото преди 20 години.

Един от начините да засилим влиянието си

в международните дела е сътрудничеството с организациите,

били те регионални като ЕС и Африканския съюз,

или световни като ООН, това е бъдещето за Алианса.