JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  
 

14. september 2007 - Minister financií Veľkej Británie povolil Anglickej národnej banke poskytnutie finančnej hotovosti banke Northern Rock, piatej najväčšej britskej hypotečnej banke;

15. september 2008 - Banka Lehman Brothers žiada o aplikáciu Hlavy 11 Zákona na ochranu proti konkurzu, po britskej Barclays Bank, čelnom uchádzačovi o Lehman Brothers, ktorý rezignoval na ponukové riadenie;

14. október 2008 - Americký prezident George W. Bush podpisuje Zákon o naliehavej ekonomickej stabilizácii;

20. november 2008 - Medzinárodný menový fond schvaľuje úver vo výške US$ 2,1 miliardy pre Island v dôsledku októbrového zrútenia sa bankového systému tejto krajiny;

17. február 2009 – Americký prezident Barack Obama podpisuje návrh Zákona o ozdravení financií a reinvestíciách;

02. marec 2009 - Napriek správam poisťovacieho obra AIG oznamujúcich najväčšiu štvrťročnú stratu v histórii obchodných spoločností USA - US$ 61,7 miliardy, jeho exekutíva použila časť štátnej subvencie vo výške US$ 30 miliárd na úhradu vlastných bonusov, čím vyvolala silnú vlnu protestov v celej krajine;

02. apríl 2009 - Vedúci predstavitelia ekonomicky najvyspelejších štátov dospeli počas summitu G20 v Londýne k dohode o boji s globálnou finančnou krízou s nákladmi vo výške US$ 1,1 biliónu;

01. jún 2009 - Konkurz spoločnosti General Motors je tretím najväčším konkurzom v histórii USA a najväčším konkurzom vôbec, čo sa týka výrobných spoločností USA. Americkí robotníci protestujú a organizujú veľkú demonštráciu v Lansing, v štáte Michigan.

14. september 2007 - Minister financií Veľkej Británie povolil Anglickej národnej banke poskytnutie finančnej hotovosti banke Northern Rock, piatej najväčšej britskej hypotečnej banke;

15. september 2008 - Banka Lehman Brothers žiada o aplikáciu Hlavy 11 Zákona na ochranu proti konkurzu, po britskej Barclays Bank, čelnom uchádzačovi o Lehman Brothers, ktorý rezignoval na ponukové riadenie;

14. október 2008 - Americký prezident George W. Bush podpisuje Zákon o naliehavej ekonomickej stabilizácii;

20. november 2008 - Medzinárodný menový fond schvaľuje úver vo výške US$ 2,1 miliardy pre Island v dôsledku októbrového zrútenia sa bankového systému tejto krajiny;

17. február 2009 – Americký prezident Barack Obama podpisuje návrh Zákona o ozdravení financií a reinvestíciách;

02. marec 2009 - Napriek správam poisťovacieho obra AIG oznamujúcich najväčšiu štvrťročnú stratu v histórii obchodných spoločností USA - US$ 61,7 miliardy, jeho exekutíva použila časť štátnej subvencie vo výške US$ 30 miliárd na úhradu vlastných bonusov, čím vyvolala silnú vlnu protestov v celej krajine;

02. apríl 2009 - Vedúci predstavitelia ekonomicky najvyspelejších štátov dospeli počas summitu G20 v Londýne k dohode o boji s globálnou finančnou krízou s nákladmi vo výške US$ 1,1 biliónu;

01. jún 2009 - Konkurz spoločnosti General Motors je tretím najväčším konkurzom v histórii USA a najväčším konkurzom vôbec, čo sa týka výrobných spoločností USA. Americkí robotníci protestujú a organizujú veľkú demonštráciu v Lansing, v štáte Michigan.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink