JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Vytvorí finančná kríza z Číny svetovú veľmoc?

Čínsky trh bol motorom týchto vzťahov. Zastaví sa dnes?

Pomohla alebo uškodila ekonomická kríza vzostupu Číny? Nastane zblíženie medzi Čínu a USA? Expert na vzťahy Čína-USA, profesor Jing Men podrobuje analýze súčasnú situáciu.

20. storočie bolo storočím Spojených štátov amerických. Bude 21. storočie storočím Číny?

Čína je na vzostupe. Od zahájenia reforiem v sedemdesiatych rokoch minulého storočia rastie čínska ekonomika v priemere o 9 % ročne. Čína sa stala treťou ekonomickou mocnosťou vo svete. V roku 2004 predstihla USA ako najväčšieho obchodného partnera Japonska, v roku 2008 Indiu a v roku 2009 Brazíliu. Čína je najväčším zdrojom amerického dovozu s obchodným prebytkom vo výške US$ 266,3 miliárd v roku 2008. V tom istom roku sa Čína stala najväčším zahraničným majiteľom dlhu americkej vlády, čím predstihla Japonsko.

Finančná kríza ešte zvýšila význam Číny vo svetovej ekonomike. Jej štátne devízové rezervy dnes činia približne US$ 2 bilióny.

Finančná kríza upevnila významné postavenie Číny vo svetovej ekonomike. Jej štátne devízové rezervy dnes činia približne US$ 2 bilióny. Obrovské rezervy amerických dolárov ostro kontrastujú s rezervami USA, ktorých rozpočtový deficit pravdepodobne presiahne čiastku vo výške US$ 2 bilióny.

Stimulačný program čínskej vlády vo výške US$ 586 miliárd je demonštráciou snahy udržať krízu v určitých medziach. Predseda vlády Wen prehlásil začiatkom tohto roku, že Čína aplikuje druhý stimulačný program, ak to bude nutné pre konsolidáciu čínskej ekonomiky. Summit G-20 naznačil, že od Číny sa očakáva omnoho dôležitejšia úloha v boji s hospodárskou krízou.

Reuters

Rozvoj Číny je faktor, ktorý je ťažké – a nebezpečné – ignorovať

Čínski vládni predstavitelia sa snažia nie len nájsť riešenie vzniknutých problémov, ale zároveň odhaliť príčinu ich vzniku, aby mohlo byť zabránené podobným problémom v budúcnosti.

Zhou Xiao-Chuan, riaditeľ Národnej banky Číny, sa domnieva, že nedostatky v medzinárodnom menovom systéme je potrebné riešiť do určitej miery zriadením novej rezervy svetových mien. Jeho kontroverzná myšlienka znepokojila Američanov, avšak v Európe a v Ázii bola uvítaná s rozvahou. Aj keď táto koncepcia Zhou Xiao-Chuana nemá v úmysle nahradiť v najbližšej budúcnosti dominantné postavenie amerického doláru, môže vyvolať revolúciu v medzinárodnom menovom systéme.

Súčasne s ekonomických rozmachom zvyšuje Čína permanentne svoje vojenské náklady, ktoré zaznamenávajú každoročne dvojciferný rast. Pripravuje svoje ozbrojené sily v rámci svojej rastúcej ekonomickej moci, aby mohli brániť krajinu predovšetkým vo vzduchu a na mori. Po dlhoročných debatách medzi hlavnými politickými lídrami sa dnes javí, že Čína bude v nasledujúcich rokoch disponovať svojou prvou lietadlovou loďou.

V dôsledku zdokonaľovania vojenskej kapacity sa Čína postupne stáva aktívnejšou. Po prvýkrát od vlády dynastie Ming vyslala Čína bojové loďstvo na ochranu svojich plavidiel, keď dva torpédoborci a jeden zásobovací čln strážili pobrežie Somálska. Čína sa zároveň zúčastnila niekoľkých vojenských cvičení s ostatnými členskými štátmi Šanghajskej kooperačnej organizácie.

Od začiatku tohto roku vyšlo niekoľko správ týkajúcich sa prenasledovania údajne amerických špionážnych lodí v Juhočínskom mori čínskymi plavidlami. V júni sa čínska ponorka náhodne zrazila s ultrazvukovým lokalizátorom ťahaným americkým torpédoborcom, ktorý sa v Juhočínskom mori zúčastňoval spoločného vojenského cvičenia členských štátov ASEAN.

Niektorí pozorovatelia predpokladali, že úloha USA v globálnej ekonomike má klesajúcu tendenciu, a že jej postavenie svetového lídra prevzala Čína. Finančná kríza poskytla Číne ojedinelú príležitosť upevniť tento názor

Nedávno, členské štáty organizácie BRIC (Brazília, Ruská federácia, India, Čína) usporiadali prvý summit. Predstavitelia všetkých štyroch štátov vyjadrili svoje ambície a vôľu podieľať sa aktívnejšie na medzinárodnom dianí z dôvodu medzinárodnej kríze, ktorá je príležitosťou pre prehodnotenie medzinárodného ekonomického a politického poriadku. Čína je z nich bezpochyby najvplyvnejšou krajinou, avšak medzinárodná štruktúra BRIC môže byť vhodnou platformou pre jednania s USA a Európou o udržateľnom rozvoji, globálnom otepľovaní a svetovom mieri a stabilite.

Niektorí pozorovatelia predpokladali, že úloha USA v globálnej ekonomike má klesajúcu tendenciu, a že jej postavenie svetového lídra prevzala Čína. Finančná kríza poskytla Číne ojedinelú príležitosť upevniť tento názor. Aj keď je nepopierateľné, že hospodársky rozmach Číny je dlhodobým trendom, súčasná finančná kríza neuľahčí vzostup Číny na úkor záujmov USA.

Reuters

Najdôležitejšou prioritou Číny je jej vlastný ekonomický rozvoj a stabilita v jej regióne

Prečo nie? Po prvé, finančná kríza je problémom pre USA aj pre Čínu. Skutočnosť, že Čína je najväčším majiteľom amerických dlhov slúži iba pre zdôraznenie, že obidva štáty sú v rovnakej situácii. Obidva štáty musia akceptovať túto dôležitú vzájomnú závislosť a koordináciu. A chtiac či nechtiac, Čína bude povinná pokračovať v nakupovaní amerických dlhov.

Napriek tomu, že čínsky premiér Wen vyjadril počiatkom tohto roku svoje obavy týkajúce sa hodnoty amerického dlhu, je si vedomý, že ak ich Čína prestane kupovať, táto hodnota prudko klesne. Čína potrebuje pomáhať USA, aby si sama pomohla. Na druhej strane, čo sa týka hľadanie inej meny pre investície, sa javí, že ani euro, ani yen nie sú zatiaľ alternatívnym riešením.

Okrem toho, rozvoj Číny je riadený exportom. Drastický pokles objednávok z USA, zo štátov Európskej únie a z Japonska, vinou finančnej kríze, mal okamžitý dopad na čínsky zahraničný obchod, ktorý klesol o 25,9 % v máji tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Mnoho spoločností zameraných na export bolo nútených vstúpiť do konkurzu a vyše 20 miliónov pracujúcich stratilo zamestnanie.

Finančná kríza postavila čínsku vládu pred vážne otázky: ako efektívne podnietiť domácu konzumáciu? Ako vytvoriť pracovné príležitosti pre osoby, ktoré stratili zamestnanie v dôsledku krízy? Ako zachovať proces udržateľného rozvoja? Čínska vláda je vystavená obrovskému tlaku, aby bola schopná udržať koeficient rastu HDP vo výške 8 %; nezdar by totiž mohol vyvolať vážne sociálne problémy. Aj keď sú zatiaľ problémy riešené krátkodobo, otázka udržateľného rozvoja, dlhodobého, zostane veľkou úlohou čínskej vlády.

Čína bude konfrontovaná so zaostávajúcimi politickými a sociálnymi reformami, aby mohla vybudovať komplexný sociálny systém, ktorý poskytne ľudu optimálne sociálne zabezpečenie. Jedine odstránením základných starostí obyvateľstva, ktorými sú vzdelanie, zdravotná starostlivosť a zabezpečenie v starobe, je možné účinne podnietiť konzumáciu. To sa však, bohužiaľ, ešte dlho nestane.

Nakoniec najdôležitejšie - Čína nemá ani ambície, ani schopnosti usilovať o štatút vodcovstva USA. V porovnaní so superveľmocou USA je Čína iba regionálnou mocnosťou. Náklady a nebezpečenstvo sú príliš veľké, aby sa Peking mohol zaoberať všetkými medzinárodnými problémami ako USA, od Iraku po Afganistan, od Iránu až po Severnú Kóreu.

Ak bude čínska vláda dobre vládnuť, jej donucovacia a presvedčovacia sila bude naďalej vzrastať, aj po finančnej kríze - ale USA zostanú neprekonateľné.

Viac sily vo svete znamená viac zodpovednosti. Čína však ešte nie je pripravená vziať na seba ťažké bremeno medzinárodnej zodpovednosti. Jej hlavnou prioritou je vlastný ekonomický rozvoj. Čínu najviac zaujíma mier a stabilita v jej regióne. Aj napriek veľkému hospodárskemu rozmachu, Čína ešte nie je schopná plniť úlohy, ktoré v medzinárodnom dianí náležia USA.

V skutočnosti, ekonomický a politický poriadok, ktorý vo svete zaviedli USA, vytvoril pre rozvoj Číny veľmi prospešné podmienky. Čína sa pridala k USA a plne využívala a využíva medzinárodného systému riedeného USA. Nadobudnuté zisky a výhody povzbudzujú v Číne tendenciu zostať pod vedením Washingtonu.

Ak bude čínska vláda dobre vládnuť, jej donucovacia a presvedčovacia sila bude naďalej vzrastať, aj po finančnej kríze - ale USA zostanú neprekonateľné. Predstavitelia Číny by mali jasne vysvetliť predstaviteľom USA, že nie sú konkurentmi, ale partnermi, a síce nie len v ich vlastnom záujme, ale v záujme celého sveta.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink