НАТО Преглед 2009 г.
Издание 2: НАТО на 60 години
Издание 3: Редът, законността и изборите в Афганистан
Текущо издание
Финансовата криза: каква ще е цената за сигурността?
В следващия брой В следващия брой
 Видео
 RSS
 Абонамент
Всички архивни материали - График
ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
© - Относно
  
Финансовата криза: каква ще е цената за сигурността?
Дали по-малко богатство означава повече конфликти и по-малко сигурност? Предвид бързото развитие на финансовата криза в този брой на "НАТО Преглед" публикуваме факти, цифри и мнения за икономическия срив. Оказва се, че проблеми като външната помощ, протекционизма и недостига на ресурси са не по-малко важни от военния бюджет.
Този триминутен филм показва как финансовата криза може да повлияе на проблеми, свързани със сигурността, като започнем с работниците имигранти и завършим с екстремистките политически групи.
Как се случи финансовата криза и накъде води? Ейдриън Кендри, старши икономист в НАТО, ни води по пътеките, свързващи кризата със сигурността.
Експерти от ООН, Световната банка и МВФ отговарят на въпроси как финансовата криза ще се отрази на Афганистан, уязвимите държави и глобализацията.
Още от началото на септември 2007 г. имаше тревожни сигнали за финансовата система. Този фого разказ илюстрира някои от основните моменти във финансовия срив.
"НАТО Преглед" интервюира оксфордския професор, лауреат на литературна награда, за последиците от финансовата криза за най-бедните страни.
Как затягането на коланите ще се отрази на разходването на бюджетите за отбрана? И кога в отбраната ще се усетят лишенията? Д-п Дерек Брадън анализира влиянието за отделните страни и съюзите.
Дали финансовата криза подпомогна или забав развитието на Китай? Приближи ли го до САЩ? Професор д-р Джинг Мев, специалист по отношенията между Китай и САЩ, анализира положението.
Франсоа Мелез смята, че не бива да се подценяват последиците от финансовата криза за сигурността. И анализира дали е започнала от частния или от обществения сектор.
Питър Холмс размишлява дали смесицата от протекционизъм, екстремизъм и конфликти, избухнала през 30-те години на 20 век, може отново да се случи в днешната финансова криза.
Кризата във финансовия свят може да разкрие нови възможности за дейност в областта на енергията,,смятат д-р Хайко Борхет и Карина Форстер.

Наистина никак не е лесно да се намери нещо положително в голямата депрнесия от 30-те години на миналия век. Невероятните трудности, политическият екстремизъм и последвалият световен конфликт са все от лошите новини.

В същност известният икономист Галбрайт твърди, че единственото добро в депресията е, че изпраща предупреждение към нас да направим всичко възможно това да не се повтаря.

Днес ясно си даваме сметка, че не сме се вслушали в това предупреждение.

Светът остави питомното да гони дивото - сигурните домове за несигурни заеми и сега вместо да укрепва сигурността трепери от несигурността.

Всеки, който е работил в областта на сигурността, знае, че тук не става въпрос само за финансови и икономически въпроси. Дори и тези, които биха се опитали да твърдят обратното, бързо ще се уверят, че ограниченията за бюджета, личността и проектите не познават граници.

По-обезпокояващ е фактът, че икономическата криза може да даде искрицата, която да подпали сега дремещите, на взривоопасни ситуации. Дали това ще засегне някои зони, страни и дори региони?

В този брой на "НАТО Преглед" потърсихме мнението на хораI, които са запознати с ключови аспекти на сегашната ситуация: икономиката, отбранителната среда и уязвимите зони.

Някои от тези мнения вероятно са изненадващи. Кой например би могъл да си помисли, че сегашната криза може да се разглежда като потенциално положителна за Афганистан?

Тези, които все още трябва да бъдат убеждавани какъв е залогът, могат да щракнат на видеоматериала. В него само за три минути се изброяват някои от предизвикателствата.

И за разлика от голямата депресия в него се посочват и някои положителни моменти.

Пол Кинг