Азия, НАТО и партньорите му - сложни отношения?

Редица от новите партньори на НАТО се намират в Азия или в близост до нея. Как всяка страна гледа на другата и как да се гарантира взаимната полза от сътрудничеството? Мичико Цуруока представя азиатската гледна точка.

Отношенията на НАТО с държавите извън евроатлантическата зона бързо се развиха през последните години. В основата на това развитие е сътрудничеството в Афганистан. Страни като Австралия, Нова Зеландия и Сингапур участват с контингенти в АЙСАФ (Международните сили за сигурност) в Афганистан. Други, като Япония или Южна Корея, допринасят пряко или косвено към усилията на Алианса в страната. Днес тези държави са "другите партньори на НАТО по света".

Тези страни често се смятат за обект на партньорската политика на НАТО, но от тяхна гледна точка НАТО е партньорът. В тази статия разглеждаме как "новите партньори на НАТО по света" възприемат Алианса като партньор. Защо укрепиха отношенията си с него? И какво очакват от НАТО?

Япония възнамерява да използва НАТО като още един форум, където да привлече вниманието на международната общност и особено на Европа към сигурността в Азия.

НАТО като политически партньор

Всяка страна се движи от различни мотиви в отношенията си с НАТО. Когато през 2006 и 2007 г. Япония се отвори към НАТО, ходът беше предимно дипломатически. Вярно е, че в изказванията си пред Северноатлантическия съвет (САС) външният министър Таро Азо и премиерът Шиндзо Абе споменаха възможността за оперативно сътрудничество между Япония и НАТО. Не трябва да се забравя обаче, че и двамата дълго обясняваха положението в Азия от гледна точка на сигурността, включително проблемите с Китай и Северна Корея. Абе дори пряко призова съюзниците да "настоят Северна Корея да предприеме искрени стъпки за решаване" на проблема с отвличането на японски граждани от севернокорейските власти.

Япония възнамерява да използва НАТО като още един форум, където да привлече вниманието на международната общност и особено на Европа към сигурността в Азия. Затова Токио оцени декларациите в САС, заклеймяващи изстрелването на ракети от Северна Корея през юли 2006 г. и ядрения опит през октомври същата година. Въпреки войнстващия език на Пхенян, отношенията със страната си остават в областта на дипломацията, където международната солидарност има голямо значение.

Сам по себе си НАТО може да не е фактор в политиката. Но в качеството си на най-големия и способен политическо-военен съюз волно или неволно той има влияние върху международната сигурност. Това обяснява защо скептично настроените към НАТО и не на последно място тези, които не споделят неговите ценности, се боят от разширяването на зоната на дейност и влияние на Алианса. Имиджът на НАТО по света като влиятелен фактор в областта на сигурността е по-силен, отколкото самата организация го признава. Имено затова Япония гледа на НАТО като на важен нов политически партньор. Другите партньори могат да последват този пример.

© Ройтерс/Омар Собхани

В Афганистан партньорите успяха да изградят реални връзки с НАТО.

НАТО в оперативното сътрудничество

Отношенията на Австралия и Нова Зеландия с НАТО се развиха предимно въз основа на участието им в АЙСАФ. Съответно, за разлика от Япония, основният стълб на отношенията е оперативното сътрудничество и за двете държави НАТО е международната рамка, в която то се осъществява. Извън НАТО Австралия и Нова Зеландия нямаше да могат да се включат в международните военни усилия в Афганистан. НАТО ги улесни. Като част от АЙСАФ Австралия и други държави имат законното право да искат обмен на информация и засилено участие в определянето на политиката и вземането на решения. Австралия, чиито 1000 бойци в Южен Афганистан участват в бойни мисии, най-настойчиво постави тези изисквания, които НАТО са помъчи да удовлетвори.

На политическо и стратегическо равнище и на терена обменът на информация и участието на страните като че ли значително се подобриха през изминалата година. Срещите на равнище министри (предимно на отбраната) на държавите, съставляващи АЙСАФ, са вече редовни, а на работните срещи на техни представители в рамките на Групата за политическа координация се провеждат подробни консултации.

Въпреки това обаче въпросът доколко НАТО е готов да включи държави, нечленуващи в него, във вътрешните си процеси, няма да бъде категорично решен в близко бъдеще. За НАТО е важно да задоволи исканията на партьнорите си, за да си осигури по-нататъшното им участие. Тук важи принципът "за да плащаш дан, трябва да имаш глас".

Очевидно не е съвпадение, че повечето нови партньори на НАТО извън евроатлантическата зона като Австралия и Япония са съюзници на САЩ

НАТО като средство за сътрудничество със САЩ

Когато Австралия и Нова Зеландия решиха да изпратят войски в Афганистан, партньорът, който избраха, не бе НАТО. Първият контингент на Нова Зеландия в Афганистан бе разположен в рамките на операция "Трайна свобода" в тясно двустранно сътрудничество със САЩ. Не бе тайна решението да се окаже подкрепа на САЩ в знак на солидарност със страната след 11 септември, но това нямаше нищо общо със сътрудничеството НАТО-Нова Зеландия по това време. В резултат от разширяването на зоната на действие на АЙСАФ през втората половина на 2006 г., новозеландският контингент в Бамиан излезе от операция "Трайна свобода" и премина под командването на АЙСАФ. От гледна точка на Нова Зеландия последвалото сътрудничество с НАТО бе неволно продължние на това, което страната вече вършеше извън АЙСАФ.

Това ясно показва друга важно значене на НАТО - като рамка за сърудничество в международните операции за мир и в други области. НАТО предоставя допълнителни възможности за сътрудничество със САЩ. Сътрудничеството в НАТО, включително и участието с военни контингенти в ръководените от Алианса мисии и операции, е и сътрудничество със САЩ. Това не е изненадващо, защото дори и сред съюзническите държави участието в АЙСАФ и други ръководени от НАТО действия се възприема като начин да се изградят добри отношения със САЩ. "Партньорите по света" не правят изключение.

Очевидно не е съвпадение, че повечето нови партньори на НАТО извън евроатлантическата зона като Австралия и Япония са съюзници на САЩ. Сътрудничеството на Австралия и Япония с НАТО е нов израз на двустраните отношения на двете страни със САЩ в областта на сигурността. В една съвместна декларация на Консултативния комитет за сигурност САЩ-Япония 2 + 2 от май 2007 г. сътрудничеството между Япония и НАТО е поставено в контекста на общите стратегически цели на двете страни.

НАТО като многостранна школаl

Отношенията на НАТО с партньорите му по света не се изчерпват със сътрудничеството в Афганистан. Първо, ръководенето на операции като тази на АЙСАФ е все още нещо ново за НАТО, а Алиансът върши и много други неща. В области като оперативната съвместимост, стандартизацията, съвместните доставки, научноизследователската и развойната дейност, многостранното планиране и планирането на отбраната НАТО разполага с уникален набор от опит и ноу-хау. Тъкмо в тези области партньорите могат да извлекат най-голяма полза от сътрудничеството с НАТО.

Основното е многостранната същност на НАТО. Страните извън евроатлантическата зона обикновено нямат опит в многостранните отношения в областта на сигурността и отбраната. В азиатско-тихоокеанския регион например, където се намират повечето нови партньори на НАТО, многостранното сътрудничество в областта на сигурността все още е слабо, ако въобще го има. Регионалният форум на АСЕАН за първи път проведе реално смесено учение по тражданска защита (помощ при бедствия) през май 2009 г. Многостранното планиране и операции все още са нова идея в ретиона и военните там рядко участват в мнотостранни инициативи.

При това положение практическото сътрудничество с НАТО - участие в учения и семинари на НАТО - е добра възможност за партньорите да се запознаят с многостранния начин на планиране и водене на операции. Освен това в този глобализиран свят и във време, когато военните разполагат с ограничени ресурси, средства за научноизследователска дейност и доставки на отбранителна техника могат да се набавят само на многостранна основа, в сътрудничество с други страни. В това отношение историята на НАТО далеч не е перфектна. Но въпреки това той е полезна платформа за един многостранен подход към сигурността, в който да участват партньорите.

Предизвикателствата пред НАТО

Новите партньори на НАТО извън евроатлантическата зона го възприемат доста по-различно от традиционните страни партньори от Партньорство за мир (ПзМ). Новите партньори не се стремят към членство. Те не са в преход от комунизъм към демокрация. Те не се нуждаят от съветите на НАТО как да гарантират демократичен контрол над армията и прочее. НАТО постигна успехи, помагайки на своите партньори, желаещи да се присъединят към него. Но за Алианса е нещо ново да сътрудничи с развити демократични страни, които не членуват в него.

От страна на НАТО все още няма консенсус по какъв начин да се развиват отношенията с новите партньори извън евроатлантическата зона. Да се иска от тях по-голямо гражданско и военно участие в помощ на АЙСАФ и други ръководени от НАТО операции е едно. Предвид различната мотивация, която подтиква тези страни да се сближат с Алианса, очевидно е, че НАТО трябва да има по-ясна представа какво точно иска да постигне с новите партньорства. Разработването на нова стратегическа концепция е отлична възможност това да се направи.

И накрая, НАТО трябва да анализира как отговаря на очакванията на партньорите си. Днес той има възможност да участва в оформянето на новата международна мрежа за сигурност. От НАТО зависи дали ще я използва.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink