JEZIK
Zaradi prevoda je slovenska različica Revije NATO na spletu objavljena približno dva tedna po angleški.
O REVIJI NATO
SPREJEMANJE PRISPEVKOV
AVTORSKE PRAVICE
UREDNIŠKA EKIPA
 RSS
POŠLJI TA ČLANEK PRIJATELJU
NAROČI SE NA REVIJO NATO
  

Breme prepričljive volilne zmage: nova Japonska?

Po več kot 50-ih letih skoraj neprekinjene vladavine Liberalno demokratske stranke je Japonska na splošnih volitvah avgusta 2009 krenila v novo smer. Japonska demokratska stranka (DPJ) je na splošnih državnih volitvah zmagala z nepričakovano visokim odstotkom, ki je celo presegel napovedi zmagovalne stranke. Čeprav so nekateri člani DPJ svojo kariero začeli v LDP, se zdi, da nova vlada misli resno, ko govori o oblikovanju nove Japonske.

To je jasno povedal predsednik vlade Hatojama septembra lani, ko je med prvim nagovorom Generalne skupščine Združenih narodov govoril o "novi Japonski": Japonski, ki se bo spopadla s svetovnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, neširjenje jedrskega orožja/svetovna jedrska razorožitev in izgradnja vzhodnoazijske skupnosti.

© Reuters/Ho New

Ko je govora o podnebnih spremembah, mnogi še vedno povezujejo Japonsko s slavno Kjotsko konferenco, ki je določila meje za ogljikove emisije. Vendar pa Japonska ni bila preveč uspešna pri reševanju okoljskih zadev. Danes proizvede za 9,2 % več toplogrednih plinov kot leta 1999. Desetletja na Japonskem ni bilo strogih okoljevarstvenih pravil in ciljev, tako da so bila podjetja glede reguliranja prepuščena sama sebi.

Predsednik vlade Hatojama je zdaj obljubil, da bo do leta 2020 zvišal cilj za zmanjšanje emisij na 25 % v primerjavi z letom 1990. V začetku decembra je vlada tako najavila gospodarski paket s spodbudami, vreden 80 milijard dolarjev, ki je obsegal še dodatne spodbude za nakup okolju prijaznih avtomobilov in gospodinjskih aparatov.

Kljub temu pa je predsednik vlade Hatojama na decembrski konferenci o podnebnih spremembah v Köbenhavnu priznal, da bo spremembe težko uresničiti zaradi interesov industrije (in omeniti velja, da se ti interesi širijo tudi v javni sektor –zlasti kar zadeva vplivno Ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo).

Nova vlada bo morala izboljšati kakovost življenja na Japonskem, obenem pa tudi postaviti pomemben vzgled za države v razvoju. Japonska mora tem državam pomagati pri doseganju gospodarske rasti s svojimi izkušnjami in tehnologijo, kar je predsednik vlade Hatojama priznal, ko je v Köbenhavnu naznanil finančno pomoč državam v razvoju.

Vendar pa ta finančna zaobljuba kakor tudi japonska zaveza o 25-odstotnem zmanjšanju ogljikovih emisij v köbenhavnskem sporazumu "temelji na predpostavki poštenega in učinkovitega mednarodnega okvirja, v katerem sodelujejo vsa velika gospodarstva in na dogovoru med temi gospodarstvi o ambicioznih ciljih". Čeprav je ta predpostavka navidez stroga, pa po potrebi dopušča dovolj manevrskega prostora za praktične pristope.

© Reuters/Toshiyuki Aizawa

Japonska zgodovina dovolj jasno pojasnjuje, zakaj se država že desetletja zavzema za neširjenje jedrskega orožja in svetovno jedrsko razorožitev. Japonska zastopa politiko, ki nasprotuje posedovanju, proizvodnji in vnosu jedrskega orožja. Na vrhu Varnostnega sveta Združenih narodov o neširjenju jedrskega orožja in jedrski razorožitvi septembra 2009 je predsednik vlade Hatojama predstavil japonsko namero, da prevzame vodilno vlogo pri odpravi jedrskega orožja. Seveda se ena od "nalog" nanaša na Severno Korejo.

Medtem ko sta Japonska in preostali svet zaskrbljena zaradi razvoja jedrskega orožja v Severni Koreji, Japonsko in Korejo povezuje še eno vprašanje. Leta 2002 je Severna Koreja priznala, da je v 70-ih in 80-ih letih ugrabljala japonske državljane. Japonska je izjavila, da se odnosi med Japonsko in Severno Korejo ne morejo normalizirati, dokler se to vprašanje ne reši, in ga povezala s šeststranskimi pogovori. Čeprav bo to težko, bo nova vlada morda morala ločiti ti dve vprašanji, če želi uspešno opravljati vlogo voditeljice pri odpravi jedrskega orožja.

Med dosedanjimi uspehi vlade je resolucija o jedrskem razoroževanju, ki jo je predložila Japonska in rekordnih 87 sopodpisnic in ki so jo v začetku decembra s prepričljivo večino glasov sprejeli Združeni narodi: 171 glasov je bilo za, samo dva proti, osem pa se jih je vzdržalo.

Naslednji korak nove vlade bo, da bo izkoristila stoletnico japonske priključitve Korejskega polotoka za poglobitev svojih odnosov z Južno Korejo. Pogovori z Južno Korejo ne bodo lahki, vendar so potrebna skupna prizadevanja, da bi našli izhod iz jedrskega oboroževanja Severne Koreje, pri čemer bo vpliv Južne Koreje bistvenega pomena.

Pozitivna je tudi namera nove vlade, da osvetli tako imenovane tajne dogovore, ki so omogočali tajne postanke ladij in letal ZDA, opremljenih z jedrskim orožjem. To je logična poteza za narod, zavezan k politiki, ki tega ne dovoljuje.

© Reuters/Yuriko Nakao

Element, ki se s prihodom nove vlade ni spremenil, je koncept vzhodnoazijske skupnosti, ki tvori osrednji del japonske azijske diplomacije. Za predsednika vlade Hatojamo je vzhodnooazijska skupnost dodatek k obstoječemu skupnemu sodelovanju in očitno je, da namerava dati še večji poudarek Aziji. Japonska si bo prizadevala za vodilno vlogo pri povezovanju azijskih držav v skupni trg. Namen je okrepiti sodelovanje na področjih, kot so energetski, okoljski in kulturni izzivi ter zlasti finance, trgovina in gospodarstvo.

Pojavili so se že številni mehanizmi in regionalne organizacije, ki jih združujejo med seboj prekrivajoči se načrti in načelo "najprej posel, šele nato politika". Da pa bi se vzhodnoazijska skupnost uspešno oblikovala, je treba odgovoriti na nekaj vprašanj. Kaj bo zagotavljala vzhodnoazijska skupnost, česar že obstoječe organizacije in mehanizmi ne morejo? Iz katere organizacije ali mehanizma se bo razvila ta skupnost glede na to, da Kitajska drugače razume sestavo trga? (Trenutno se Kitajska zavzema za ASEAN plus tri (ASEAN plus Kitajska, Južna Koreja, Japonska), medtem ko Japonska zagovarja nedavni mehanizem, vzhodnooazijski vrh, ki ga tvorijo ASEAN plus tri, ter Indija, Nova Zelandija in Avstralija). In zadnje, vendar pomembno vprašanje, ali pridejo Združene države v poštev kot prihodnja članica?

Zdi se, da navdušenje predsednika vlade Hatojame za vzhodnoazijsko skupnost izvira iz njegove namere pokazati japonsko vodilno vlogo v Aziji in se odmakniti od zunanje politike, osredotočene na ZDA. Večkratno omenjanje Azije in vzhodnoazijske skupnosti v novi vladi kaže, da si ta želi povečati nabor držav za zunanjepolitično sodelovanje izven meja tesnega sodelovanja z Združenimi državami. Vendar Hatojama ve, da je vzhodnoazijska skupnost dolgoročni cilj in da je navdušenje zanjo izven Japonske precej manjše, zlasti če naj bi bila orodje za prihodnji regionalni varnostni ustroj.

Medtem ko razmere še niso zrele za odločitev, so razprave o prihodnjem značaju zavezništva med ZDA in Japonsko v polnem razmahu. Pogodbo o vzajemni varnosti med ZDA in Japonsko celotna azijsko-pacifiška regija priznava kot instrument stabilnosti. Vendar pa 50-letnica pogodbe, ki so jo praznovali sredi januarja, sovpada s trenji med japonsko novo vlado in Združenimi državami, ki jih je sprožila obljuba DPJ ljudem iz Okinave o ponovnem odprtju vprašanja prerazporeditve sil ZDA na Japonskem.

Teh trenj sicer ne gre zanemariti, kljub temu pa bi bilo preuranjeno sklepati, da gre za premajhno predanostzavezništvu. Po drugi strani pa ne bi smeli podcenjevati odločenosti nove vlade, da se preusmeri v zunanjo politiko z večjim poudarkom na Aziji. Za novo vlado to ne pomeni izbrati med Azijo in Združenimi državami, temveč razširiti svoj manevrski prostor.

© Reuters/Yuriko Nakao

Notranje težave države običajno ne pritegnejo veliko zunanje pozornosti, vendar je, kot pravijo, vsa politika lokalna. To je potrdil volilni program DPJ, in zdaj, ko je izvoljen, postavlja Japonske notranje izzive na prvo mesto.

Eden od teh izzivov se nanaša na sistem, ki je omogočal, da so politiko vodili uradniki. DPJ je že izvedla določene popravljalne ukrepe, ki so pokazali njeno odločenost, da to spremeni. Med drugimi izzivi pa so hitro starajoče se prebivalstvo, upadanje števila rojstev, vse višji stroški zdravstvenega varstva, majav pokojninski sistem ter lokalne skupnosti, ki so za svoje infrastrukturne projekte odvisne od trilijonov državnih jenov.

Tradicija ogromne javne porabe je pripeljala Japonsko do državnega dolga, ki je eden od najvišjih med razvitimi državami. Ali bo novi vladi uspelo uskladiti pričakovan velikanski primanjkljaj pri davčnih prihodkih in prav tako velikanski paket gospodarskih spodbud še ne vemo. Z notranjega vidika se postavlja vprašanje, koliko časa bodo volivci dali novi vladi za rešitev teh vprašanj. Naslednje volitve v zgornji dom bodo julija 2010. Do takrat bo težko ne biti odgovoren za razmere, čeprav so večinoma posledica razvoja, ki je trajal več kot 50 let. Poleg tega obstajajo znaki, da škandali DPJ, povezani s financiranjem, načenjajo podporo volivcev.

Ob vseh teh notranjih vprašanjih, koliko časa, moči in sredstev še ostane za mednarodne izzive, med katerimi so zgoraj omenjeni le majhen delček?

To je odvisno od tega, kako bo Japonski uspelo oživiti svoje zaspano gospodarstvo. To je glavni temelj, na osnovi katerega lahko izvaja vpliv. Kar zadeva Azijo, to pomeni, da se bo Japonska morala začeti ukvarjati z odnosi s Kitajsko in njeno naraščajočo močjo. Tu ne gre za zmago v tekmi s Kitajsko, ampak za korist iz medsebojnega dopolnjevanja.

Japonsko gospodarstvo je pretežno odvisno od zunanjega povpraševanja. DPJ je zato pred kratkim uvedla gospodarsko strategijo, ki poleg tega, da poudarja potrebo po okrepitvi notranje gospodarske rasti, opredeljuje možnosti regionalnega sodelovanja v prihodnje. Japonske azijske sosede imajo velike trge, in glede na to, da so med njihovimi različnimi gospodarstvi velike razlike, jih bo to morda spodbudilo k temu, da skupaj izkoristijo prednosti vsake in okrepijo sodelovanje.

Učinki načrta dela predsednika vlade Hatojame se bodo razširili tudi na varnostna vprašanja, tako kratkoročna kot dolgoročna. To je zlasti pomembno za državo, ki svojo vlogo v mednarodni varnosti določa predvsem prek svoje porabe velikega proračuna v okviru uradne razvojne pomoči za upravljanje, obnovo, izgradnjo zmogljivosti in humanitarno pomoč.

Uradna razvojna pomoč je že prinesla pomembne rezultate v Afganistanu. Od odstranitve Talibanov ima Japonska pomembno vlogo pri obnovi od vojne uničene države. Njen zadnji sveženj pomoči, najavljen novembra, za naslednjih pet let predvideva 5 milijard dolarjev, zlasti za varno izgradnjo države in preživetje prebivalstva.

Poudarek bo na nacionalni policiji in ponovni vključitvi nekdanjih bojevnikov z zagotavljanjem poklicnega usposabljanja. Poleg tega bo podpiral kmetijstvo, razvoj podeželja, izobraževanje, zdravstvo in preostale osnovne potrebe. Ker se ta sveženj nanaša tudi na Pakistan, kaže, da si Japonska prizadeva za spodbujanje afganistanske stabilnosti na podlagi regionalnega pristopa.

Tako je oživitev japonskega gospodarstva nujna, pa ne samo iz notranjih razlogov. Svet, zlasti pa japonske sosede so slišali, da je japonska vlada ubrala drugačen ton in drugačno pot. Tako bodo vsi budno spremljali "novo Japonsko".

Kot je izjavil predsednik vlade Hatojama, je prepričljiva volilna zmaga DPJ veliko breme. Odločnost nove vlade za preoblikovanje je prisotna povsod, vendar pa bodo Japonci in mednarodna skupnost iskali dokaze za to, da preoblikovanje pomeni tudi izboljšanje.

Posreduj:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink