JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Tiaž drvivého víťazstva - nové Japonsko?

Po viac než 50 rokoch takmer neprerušenej vlády Liberálnej demokratickej strany (LDP) sa Japonsko, po všeobecných voľbách v auguste 2009, vydalo novým smerom. Voľby vyhrala Demokratická strana Japonska (DPJ) s neočakávane vysokým náskokom, ktorý prekonal dokonca aj jej vlastné prognózy. Aj keď niektorí členovia DPJ začali ich kariéru v radoch LDP, zdá sa, že nová vláda má vážne úmysly, keď ohlasuje zrod nového Japonska.

Predseda vlády Hatojama dal tento fakt jasne najavo v septembri minulého roku, keď vo svojom prvom vystúpení na Valnom zhromaždení OSN hovoril o „novom Japonsku“: hovoril o Japonsku, ktoré sa bude zaoberať globálnymi výzvami, akými sú napr. klimatické zmeny, nešírenie jadrových zbraní, celosvetové jadrové odzbrojenie a vytvorenie „Východoázijského spoločenstva“.

© Reuters/Ho New

Čo sa týka klimatických zmien, mnohí pozorovatelia stále spojujú Japonsko so známou konferenciou v Koite, ktorá stanovila limity uhlíkových emisií. Japonsko však zatiaľ nie je príliš úspešné v riešení problémov životného prostredia. V dnešnej dobe produkuje o 9,2% viac skleníkových plynov než v roku 1999. Po celé desaťročia nemalo Japonsko pevné pravidlá a ciele ohľadne ochrany životného prostredia a priemysel si všetko reguloval sám.

Nový predseda vlády Hatojama nedávno prisľúbil, že limit redukcie uhlíkových emisií bude do roku 2020 zvýšený o 25% oproti roku 1990. Počiatkom decembra minulého roku vláda taktiež oznámila, že predloží stimulačný ekonomický program v hodnote US$ 80 miliárd, ktorý bude obsahovať rozsiahle motivačné opatrenia týkajúce sa ľahšieho prístupu k motorovým vozidlám a domácim spotrebičom nenarušujúcim životné prostredie.

Na decembrovej Konferencii o klimatických zmenách v Kodani však Hatojama pripustil, že zmena ekologickej koncepcie jeho krajiny nebude jednoduchá, vzhľadom k nepominuteľným záujmom priemyslu (tu je potrebné pripomenúť, že tieto záujmy zdieľa taktiež štátny sektor, v neposlednej rade aj mocné Ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu).

Nová vláda bude mať za úlohu nie len zlepšiť kvalitu života svojich občanov, ale bude musieť zároveň slúžiť ako dôležitý vzor pre rozvojové krajiny. Japonsko musí pomáhať snahe týchto krajín o hospodársky vzrast hlavne tým, že s nimi bude podieľať svoje skúsenosti a technické vymoženosti, ako Hatoyama uznal v Kodani, oznamujúc finančnú pomoc Japonska rozvojovým krajinám.

Tento finančný prísľub a kodanský záväzok Japonska znížiť uhlíkové emisie o 25% sú však „podmienené jednak vybudovaním primeranej a účinnej medzinárodnej štruktúry, na ktorej sa budú podieľať všetky najdôležitejšie hospodárske mocnosti sveta, jednak uzavretím dohody týchto mocností o cieľoch tejto koncepcie.“ Aj keď sa podmienky tejto spolupráce javia na prvý pohľad veľmi prísne, ponechávajú však, v prípade nutnosti, dostatok priestoru pre praktický prístup.

© Reuters/Toshiyuki Aizawa

História Japonska dostatočne vysvetľuje, prečo táto krajina po celé desaťročia presadzovala nešírenie jadrových zbraní a celosvetové jadrové odzbrojenie. Japonsko vedie politiku nevlastnenia, nevýroby a nezavádzania jadrových zbraní. Na vrcholnom zasadnutí Rady bezpečnosti OSN o nešírení jadrových zbraní a jadrovom odzbrojení v septembri 2009, predseda vlády Hatojama oznámil zámer Japonska ujať sa vedúcej úlohy v oblasti eliminácie jadrových zbraní. Nie je prekvapením, že jeden z „akčných bodov“ sa týkal Kórejskej ľudovej demokratickej republiky.

Zatiaľ čo sú Japonsko a celý svet znepokojení severokórejským jadrovým programom, Japonsko má so svojim susedom iný problém. V roku 2002 sa KĽDR priznala k únosom japonských občanov v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Predstavitelia Japonska prehlásili, že normalizácia vzťahov medzi oboma štátmi nie je možná, dokiaľ nebude tento problém vyriešený a prerokovaný počas Šesťstranných rozhovorov o jadrovom odzbrojení. Aj keď celý postup nebude jednoduchý, nová vláda bude zrejme nútená tieto dva problémy oddeliť, aby mohla úspešne viesť iniciatívu jadrového odzbrojenia.

Medzi úspechy japonskej vlády patrí návrh rezolúcie o jadrovom odzbrojení, ktorú Japonsko predložilo spolu s rekordným počtom 87 spolunavrhovateľov, a ktorá bola schválená OSN na začiatku minulého decembra prevažnou väčšinou 171 hlasov proti iba dvom hlasom a ôsmim zdržaným sa hlasovania.

Ďalší postup novej vlády bude orientovaný na využitie storočného výročia japonskej anexie Kórejského polostrova v záujme prehĺbenia vzťahov s Južnou Kóreou. Tieto rozhovory nebudú jednoduché; je však nutné spojiť úsilie a nájsť spôsob, ako reagovať na program jadrového zbrojenia KĽDR a k tomu je vplyv Južnej Kórei nepostradatelný.

Prínosom novej vlády je zároveň zámer vrhnúť svetlo na tzv. prísne dôverné opatrenia, ktoré umožnili tajné medzipristátia amerických letúnov a lodí s jadrovými hlavicami na území Japonska. Pre štát, ktorý sa zaviazal k politike nulovej tolerancie, je vyšetrenie celého prípadu logickým postupom.

© Reuters/Yuriko Nakao

Existuje jedna politická koncepcia, ktorá sa príchodom novej vlády nezmenila; a tou je predstava Východoázijského spoločenstva, ktorá je osou programu ázijskej diplomacie Japonska. Predseda vlády Hatojama vidí Východoázijské spoločenstvo ako rozšírenie existujúcej spolupráce a jeho zjavným cieľom je zdôraznenie úlohy Ázie vo svete. Japonsko sa bude snažiť o integráciu ázijských krajín do spoločného trhu. Hlavnou perspektívou je upevnenie spolupráce, napríklad na úseku energetiky, ochrany životného prostredia a kultúrnej výmeny, hlavne však v oblasti finančníctva, obchodu a ekonomiky.

Zrodila sa už rada regionálnych organizácií a štruktúr, ktoré vznikli na základe spoločných záujmov a zásady „najprv obchod, politika až potom“. Východoázijské spoločenstvo však môže vzniknúť až po vyriešení niekoľkých otázok. Aké výhody bude Východoázijské spoločenstvo poskytovať v porovnaní s existujúcimi organizáciami a štruktúrami? Z akej organizácie či štruktúry toto Spoločenstvo vznikne za predpokladu, že Čína bude mať aj naďalej rozdielny názor na organizáciu trhu? (ČĽR v súčasnej dobe podporuje rozšírené „ASEAN Plus Three“ , zatiaľ čo Japonsko obhajuje súčasnú štruktúru, Východoázijský summit (EAS), ktorý sa skladá z ASEAN Plus Three plus India, Nový Zéland a Austrália). Na záver dôležitá otázka: Budú USA považované za potenciálneho člena Východoázijského spoločenstva?

Nadšenie predsedu vlády Hatojamy pre Východoázijské spoločenstvo zrejme pramení z jeho zámeru poukázať na vedúce postavenie Japonska v Ázii a odkloniť sa od zahraničnej politiky orientovanej na USA. Opakované odkazy na Áziu a Východoázijské spoločenstvo naznačujú, že nová vláda hodlá rozšíriť alternatívy svojej zahraničnej politiky zvýšením úrovne vzťahov s ázijskými susedmi, okrem tesných zväzkov s USA. Premiér Hatojama si však uvedomuje, že Východoázijské spoločenstvo je dlhodobou víziou a entuziazmus pre jeho vybudovanie je v iných ázijských krajinách pomerne vlažný, zvlášť pokiaľ je posudzovaný ako súčasť budúcej regionálnej bezpečnostnej architektúry.

Zatiaľ čo čas rozhodnutí ešte nevyzrel, jednania týkajúce sa budúceho profilu americko-japonského zväzku sú v plnom prúde. Americko-japonská zmluva o vzájomnej spolupráci a bezpečnosti je v celej oblasti Ázie a Pacifiku oceňovaná pre svoj stabilizačný vplyv. Oslavy 50. výročia podpisu tejto Zmluvy, v polovici januára, sa však konali, zhodu okolností, v dobe, kedy došlo k nezhodám medzi novou vládou Japonska a USA z dôvodu prísľubu DPJ občanom Okinawy prehodnotiť prítomnosť amerických ozbrojených síl v Japonsku.

Aj keď tento konflikt nie je nezanedbateľný, bolo by predčasné domnievať sa, že došlo k narušeniu integrity zmluvného zväzku. Rozhodnutie novej vlády pre orientáciu zahraničnej politiky na ázijský kontinent však nie je možné podceňovať. Nová vláda nemá v úmysle voliť medzi Áziou a USA, hodlá iba rozširovať svoje pole pôsobnosti.

© Reuters/Yuriko Nakao

Domáce problémy krajiny iba zriedka prilákajú pozornosť zahraničia. Nadarmo sa nehovorí: „Hlavná politika je miestna politika“. V predvolebnom manifeste uznala DPJ túto starú pravdu, a teraz, po víťazstve vo voľbách, bude venovať hlavnú pozornosť vnútorným problémom Japonska.

Jedným z týchto vnútorných problémov je systém, ktorý umožnil byrokratom ovládnuť politickú scénu. DPJ učinila niekoľko nápravných opatrení a tým už preukázala skutočné odhodlanie k zmenám. Ďalšími problémami sú rýchle starnúca populácia, pokles pôrodnosti, rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť, neistý dôchodkový systém a miestna verejná správa, ktorá závisí na biliónoch jenov štátnych dotácií pre zdokonalenie miestnych infraštruktúr.

Japonský štátny dlh je jedným z najvyšších spomedzi rozvinutých krajín a tradične obrovské štátne výdaje sú jeho príčinou. Nie je zatiaľ jasné, či sa novej vláde podarí vyrovnať očakávaný vysoký daňový deficit s rozsiahlymi stimulačnými opatreniami na podporu ekonomiky. Otázkou zostává, koľko času dajú voliči novej vláde k vyriešeniu týchto problémov. Nasledujúce voľby do Hornej snemovne sú plánované na jún roku 2010. Do tej doby nebude zrejme ľahké zbaviť sa zodpovednosti za situáciu, aj keď je z veľkej časti dedičstvom vývoja za posledných 50 rokov. Navyše existujú určité symptómy, že finančné aféry DPJ narušujú dôveru voličov.

Japonsko sa najskôr musí vyrovnať so všetkými svojimi vnútornými problémami. Koľko času, úsilia a zdrojov môže krajina venovať riešeniu medzinárodných problémov, z ktorých je tu uvedených len malý zlomok?

Odpoveď bude závisieť na oživení stagnujúcej ekonomiky Japonska. Ekonomika je hlavnou platformou jeho vplyvu vo svete. V Ázii sú vzťahy s ČĽR - a jej rastúca sila - prioritnou záležitosťou japonskej vlády. Nejde o získanie prevahy nad ČĽR, ale o maximálne využitie jej komplementarity.

Japonská ekonomika je z prevažnej časti závislá na dopyte zo zahraničia. DPJ preto nedávno inaugurovala novú hospodársku stratégiu, ktorá sa nesústreďuje iba na stimuláciu vnútorného rastu, ale ktorá taktiež odhaľuje možnosti budúcej regionálnej spolupráce. Ázijskí susedia Japonska predstavujú veľké trhy a vzhľadom k tomu, že ich ekonomický potenciál je značne odlišný, recipročné využitie špecifických hospodárskych kapacít a prehĺbenie vzájomnej spolupráce môže byť pre všetky krajiny len prospešné.

Efekt programu predsedu vlády Hatojamy bude mať dopad zároveň na problematiku bezpečnosti, a to dlhodobo ako aj v súčasnej dobe. Tento vplyv je zvlášť dôležitý pre krajinu, ktorá svoju úlohu v oblasti medzinárodnej bezpečnosti prevažne vymedzuje prostredníctvom veľkej rozpočtovej položky Štátna rozvojová pomoc, ktorá je určená krajinám v tiesni pre obnovu ich štátnych štruktúr, rekonštrukciu, budovanie kapacít a humanitárnu pomoc.

Táto rozvojová položka už dosiahla význačných úspechov v Afganistane. Japonsko totiž hrá veľmi dôležitú úlohu pri obnove vojnou zničeného Afganistanu. V novembri Japonsko prisľúbilo, v rámci tejto štátnej rozvojovej pomoci, približne US$ 5 miliárd, ktoré poskytne v nasledujúcich piatich rokoch na obnovu štátnych infraštruktúr a výživu obyvateľstva.

Táto rozvojová pomoc sa týka hlavne obnovy národnej polície a integrácie bývalých bojovníkov formou odbornej prípravy. Pomoc bude zároveň poskytnutá poľnohospodárstvu, rozvoju vidieka, vzdelávaniu, zdravotníctvu a ostatným základným potrebám obyvateľstva. Bude sa vzťahovať aj na Pakistan, čím chce Japonsko demonštrovať podporu stability Afganistanu prostredníctvom regionálnej koncepcie celej pomoci.

Oživenie japonskej ekonomiky je teda nevyhnutné nie len z vnútorných dôvodov. Celý svet, a zvlášť susedia Japonska, sú v súčasnosti zoznámení s tým, že nová japonská vláda bude postupovať iným spôsobom. Rozvoj „nového Japonska“ bude veľmi pozorne sledovaný.

Ako upozornil premiér Hatojama, drvivé víťazstvo DPJ predstavuje obrovský záväzok. Rozhodnutie novej vlády vykonať zásadné transformácie sa dostalo do povedomia na všetkých úrovniach; obyvatelia Japonska ako aj medzinárodné spoločenstvo budú zaiste hľadať dôkazy, že táto transformácie zároveň znamená celkové zlepšenie situácie.

Výsledok bude záležať na tom, nakoľko sa podarí oživiť stagnujúcu ekonomiku krajiny. Otázka financií. Financie sú bázou pre uplatňovanie vplyvu a preto musí Japonsko bezodkladne jednať a nájsť prostriedky pre finančné pákování v rámci zabránenia marginalizacie. V celoázijskom kontexte to znamená, že vzťahy s Čínou a ich rast sú veľmi dôležitým záujmom Japonska. Nie je dôležité preteky s Čínou vyhrať, ale čo najviac vyťažiť zo vzájomného partnerstva.

Japonská ekonomika je z prevažnej časti závislá na dopyte zo zahraničia. DPJ preto nedávno inaugurovala novú hospodársku stratégiu, ktorá sa nesústreďuje iba na stimuláciu vnútorného rastu, ale ktorá zároveň odhaľuje možnosti budúcej regionálnej spolupráce. Ázijskí susedia Japonska predstavujú veľké trhy a vzhľadom k tomu, že ich ekonomický potenciál je značne odlišný, recipročné využitie špecifických hospodárskych kapacít a prehĺbenie vzájomnej spolupráce môže byť pre všetky krajiny len prospešné.

Efekt programu predsedu vlády Hatojamy bude mať dopad zároveň na problematiku bezpečnosti, a to dlhodobo ako aj v súčasnej dobe. Tento vplyv je zvlášť dôležitý pre krajinu, ktorá svoju úlohu v oblasti medzinárodnej bezpečnosti prevažne vymedzuje prostredníctvom veľkej rozpočtovej položky Štátna rozvojová pomoc, ktorá je určená krajinám v tiesni pre obnovu ich štátnych štruktúr, rekonštrukciu, budovanie kapacít a humanitárnu pomoc.

Celý svet, a hlavne susedia Japonska, sú v súčasnosti zoznámení s tým, že nová japonská vláda bude postupovať iným spôsobom. Rozvoj „nového Japonska“ bude veľmi pozorne sledovaný. Ako upozornil premiér Hatojama, drvivé víťazstvo DPJ predstavuje obrovský záväzok. Rozhodnutie novej vlády vykonať zásadné transformácie sa dostalo do povedomia na všetkých úrovniach; obyvatelia Japonska ako aj medzinárodné spoločenstvo budú zaiste hľadať dôkazy, že táto transformácia zároveň znamená celkové zlepšenie situácie.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink