JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Čína a Západ - gombíková vojna?

Get the Flash Player to see this player.

Tento videozáznam ITN/Reuters, chránený autorskými právami, je v licencii NATO a môže byť použitý výlučne so súhlasom držiteľa autorských práv.

Západ ako aj Čína upozornili na význam internetu rôznymi spôsobmi. Nasledujúca sekvencia nám približuje, ako sa internet stal centrálnou platformou vzájomných kybernetických útokov, a aké úsilie vyvinuli obe strany pre konsolidáciu ich obrany.

 Titulky: On / Off

Internet sa stal osou

nového, globalizovaného sveta.

Poskytuje veľmi mnoho

pozitívnych možností,

ale taktiež sa stal

zdrojom nových hrozieb.

Obavy z týchto hrozieb už boli

vyjadrené aj na najvyššej úrovni.

Je evidentné, že kybernetické nebezpečenstvá

sú veľmi vážnym ekonomickým

a bezpečnostným problémom

pre všetky štáty.

A my nie sme pripravení tak,

ako by sme mali byť.

Kybernetické útoky sú

vynikajúcim príkladom,

ako je možné napáchať

devastujúce škody

na národnom hospodárstve

a infraštruktúrach krajiny,

bez toho aby jej hranice

prekročil čo len jediný vojak.

A bez jediného výstrelu.

Západ a Čína

sa vzájomne obviňujú,

z týchto kybernetických útokov,

a sťažujú sa, že sú

ich obeťami.

Sme uprostred novej studenej

vojny? Vojny kybernetickej?

Studenej vojny ...

Uvedomujem si vážnosť týchto slov,

ale medzi oboma stranami existuje

bezpochyby veľmi hlboká nedôvera.

Prioritou Číny je odborná príprava a

investície do kybernetického potenciálu.

Čína má v tejto doméne mnoho projektov,

a bude priebežne zdokonaľovať

nezávislosť tohto kybernetického

potenciálu,

čo je určitý spôsob oslobodenia sa

od amerických serverov.

Aj keď boli tieto útoky doposiaľ zamerané

iba na finančné alebo politické ciele,

prechod na ciele vojenské

spôsobuje veľké obavy.

Naše špičkové technické vymoženosti

sú základom americkej vojenskej dominancie.

Naše informačné siete sú

však permanentne napádané.

V súčasnom svete

môžu teroristické útoky

prísť nie len zo strany extrémistov

v podobe sebevražedných atentátov,

ale taktiež jednoduchým úderom

na tlačidlo počítača:

aktivácia zbrane hromadného ničenia.

Z vojenského a bezpečnostného hľadiska

ide o veľmi dôležitý element.

Obe strany sa vyjadrili, že

sú týmto problémom znepokojené,

že sú nútené k obrane

svojich vlastných informačných sietí,

svojej vlastnej technickej infraštruktúry,

a svojej vlastnej informačnej infraštruktúry.

Obe strany disponujú stovkami tisícov

civilných a vojenských pracovníkov,

zapojených do tejto činnosti.

Kybernetická vojna – tento aspekt

má význačné miesto

v čínskej vojenskej stratégii:

nepriateľa je potrebné zasiahnuť na jeho slabom mieste.

Informačná technológia a informatika sú

zaiste jedným z týchto relatívne

ľahko zraniteľných miest

amerických ozbrojených síl.

Obe strany sa vybavujú

najmodernejším zariadením

a doplňujú svoje armády

najschopnejšími informatikmi.

Dozvedel som sa, že

dokonca v USA je jedným

z predných bezpečnostných expertov

na úseku informačnej technológie

bývalý, dnes kajajúci sa, haker (prienikár).

Číňania masívne investovali

do kybernetických bojových jednotiek,

do nového programového a technického vybavenia,

a osobne sa domnievam, že učinili

väčší pokrok, než sme od nich očakávali.

Nie je prekvapením, že čínsky názor

na dianie na internete

je rozdielny od názoru Západu.

Xing-Hui Zhang je

riaditeľom bruselskej kancelárie

denníku čínskej komunistickej mládeže

Zhōngguó Qīngnián Bào.

Spomínam si, že čínska vláda,

zreteľne oznámila,

že je proti všetkým formám

kybernetických útokov.

Existuje aj príslušná legislatíva stanovujúca,

že osoba, ktorá podnikne taký útok

bude potrestaná v zmysle daného zákona.

A Čína hľadí na vlastný rozvoj

v rámci internetovej siete ďaleko otvorenejšie,

než štáty Západu.

Myslím si, že čínska vláda

stále podporuje a stimuluje

rozvoj internetových sietí

vo svojej krajine.

My taktiež podporujeme

viac otvorený internet.

My taktiež podporujeme

širší prístup k informácii.

Nedávne, jednoznačné prípady,

ktoré sústredili pozornosť

na internet v Číne,

nastali v dôsledku hrozby Googlu opustiť

krajinu potom, kedy g-mailové účty

aktivistov boje za ľudské práva

boli plagované.

Prípad Googlu je totiž

špecifickým prípadom.

Problémom je, že Google

nie je schopný zarobiť v Číne peniaze.

Je totiž ... blízko, príliš blízko, porážky

v boji s čínskymi konkurentmi.

v boji s čínskymi konkurentmi.

Väčšina ľudí v Číne to považuje

za obchodnú stratégiu,

ktorej cieľom je stať sa v Číne známym.

Po oznámení ich prípadnej

stratégie odchodu z Číny,

v niektorých vidieckych regiónoch

nevedeli čo Google vôbec znamená.

Ľudia sa pokúšali nájsť informáciu

na webe, čo je Google,

a čím sa zaoberá.

Môže to byť pre Google veľká a

účinná obchodná kampaň v Číne.

Avšak navzdory negácii zo strany Číňanov,

niektorí politickí pozorovatelia považujú za ťažké

vziať na vedomie, že by k niektorým

útokom mohlo dôjsť

bez intervencie

vládnych orgánov.

Skutočne nie som naklonený argumentu,

že čínska vláda nie je inkriminovaná.

Rozhranie medzi vládnymi orgány

a svetom obchodu,

alebo svetom občianskej spoločnosti

je vždy veľmi zahmlené.

Mnoho protagonistov

a aktérov, pôsobiacich

na vysokých školách a univerzitách

a v súkromných obchodných spoločnostiach,

má väzby

na vládne inštitúcie.

Pre Čínu je Západ príliš rýchly čo sa týka

upozorňovania nie len na kybernetické hrozby,

ale taktiež na metódy, akými Čína

umožňuje prístup svojich občanov na internet.

Západné štáty majú svoj názor

na čínsku vládu,

keď urobí niektoré opatrenia,

alebo niečo zverejní na internete,

vždy prehlásia:

To je cenzúra.

Domnievam sa, že ide

o veľké nedorozumenie medzi Čínou

a západnými štátmi.

Z čínskeho pohľadu máme

uskutočniť určité regulácie internetových sietí.

Napríklad, máme odstrániť

všetky webové stránky orientované na sex,

pretože majú

negatívny vplyv na deti a dospievajúcu mládež.

Taktiež by sme mali odstrániť webové stránky,

ktoré sa pokúšajú

organizovať teroristické akcie.

Napriek tomu, že každý z nás

používa internet každý deň,

najväčším handicapom je fakt, že stále

neexistuje medzinárodná dohoda týkajúca sa

spôsobu, akým má byť internet používaný.

Malo by byť dosiahnuté právnej dohody

medzi všetkými zainteresovanými stranami.

Napríklad, medzinárodná skupina expertov

by mala,

vypracovať predpisy

upravujúce tok informácií na internete,

ktoré by prijali všetky strany.

Myslím si, že dozrel čas

k zahájeniu procesu riešenia

tohto vysoko prioritného obranného

a bezpečnostného problému pre všetky strany.

A to znamená rovnakú konfrontáciu ako

s takmer tradičným problémom

kontroly zbrojenia.

Je potrebné sa angažovať a usilovať

o rozvoj vzájomného dialógu,

o zdokonaľovanie kódexu správania sa

na úseku bezpečnosti a odzbrojenia

a o kontrolu týchto aspektov,

ktorá je, podľa môjho názoru,

vysoko rizikovou dispozíciou pre všetky strany.

Internet sa stal osou

nového, globalizovaného sveta.

Poskytuje veľmi mnoho

pozitívnych možností,

ale taktiež sa stal

zdrojom nových hrozieb.

Obavy z týchto hrozieb už boli

vyjadrené aj na najvyššej úrovni.

Je evidentné, že kybernetické nebezpečenstvá

sú veľmi vážnym ekonomickým

a bezpečnostným problémom

pre všetky štáty.

A my nie sme pripravení tak,

ako by sme mali byť.

Kybernetické útoky sú

vynikajúcim príkladom,

ako je možné napáchať

devastujúce škody

na národnom hospodárstve

a infraštruktúrach krajiny,

bez toho aby jej hranice

prekročil čo len jediný vojak.

A bez jediného výstrelu.

Západ a Čína

sa vzájomne obviňujú,

z týchto kybernetických útokov,

a sťažujú sa, že sú

ich obeťami.

Sme uprostred novej studenej

vojny? Vojny kybernetickej?

Studenej vojny ...

Uvedomujem si vážnosť týchto slov,

ale medzi oboma stranami existuje

bezpochyby veľmi hlboká nedôvera.

Prioritou Číny je odborná príprava a

investície do kybernetického potenciálu.

Čína má v tejto doméne mnoho projektov,

a bude priebežne zdokonaľovať

nezávislosť tohto kybernetického

potenciálu,

čo je určitý spôsob oslobodenia sa

od amerických serverov.

Aj keď boli tieto útoky doposiaľ zamerané

iba na finančné alebo politické ciele,

prechod na ciele vojenské

spôsobuje veľké obavy.

Naše špičkové technické vymoženosti

sú základom americkej vojenskej dominancie.

Naše informačné siete sú

však permanentne napádané.

V súčasnom svete

môžu teroristické útoky

prísť nie len zo strany extrémistov

v podobe sebevražedných atentátov,

ale taktiež jednoduchým úderom

na tlačidlo počítača:

aktivácia zbrane hromadného ničenia.

Z vojenského a bezpečnostného hľadiska

ide o veľmi dôležitý element.

Obe strany sa vyjadrili, že

sú týmto problémom znepokojené,

že sú nútené k obrane

svojich vlastných informačných sietí,

svojej vlastnej technickej infraštruktúry,

a svojej vlastnej informačnej infraštruktúry.

Obe strany disponujú stovkami tisícov

civilných a vojenských pracovníkov,

zapojených do tejto činnosti.

Kybernetická vojna – tento aspekt

má význačné miesto

v čínskej vojenskej stratégii:

nepriateľa je potrebné zasiahnuť na jeho slabom mieste.

Informačná technológia a informatika sú

zaiste jedným z týchto relatívne

ľahko zraniteľných miest

amerických ozbrojených síl.

Obe strany sa vybavujú

najmodernejším zariadením

a doplňujú svoje armády

najschopnejšími informatikmi.

Dozvedel som sa, že

dokonca v USA je jedným

z predných bezpečnostných expertov

na úseku informačnej technológie

bývalý, dnes kajajúci sa, haker (prienikár).

Číňania masívne investovali

do kybernetických bojových jednotiek,

do nového programového a technického vybavenia,

a osobne sa domnievam, že učinili

väčší pokrok, než sme od nich očakávali.

Nie je prekvapením, že čínsky názor

na dianie na internete

je rozdielny od názoru Západu.

Xing-Hui Zhang je

riaditeľom bruselskej kancelárie

denníku čínskej komunistickej mládeže

Zhōngguó Qīngnián Bào.

Spomínam si, že čínska vláda,

zreteľne oznámila,

že je proti všetkým formám

kybernetických útokov.

Existuje aj príslušná legislatíva stanovujúca,

že osoba, ktorá podnikne taký útok

bude potrestaná v zmysle daného zákona.

A Čína hľadí na vlastný rozvoj

v rámci internetovej siete ďaleko otvorenejšie,

než štáty Západu.

Myslím si, že čínska vláda

stále podporuje a stimuluje

rozvoj internetových sietí

vo svojej krajine.

My taktiež podporujeme

viac otvorený internet.

My taktiež podporujeme

širší prístup k informácii.

Nedávne, jednoznačné prípady,

ktoré sústredili pozornosť

na internet v Číne,

nastali v dôsledku hrozby Googlu opustiť

krajinu potom, kedy g-mailové účty

aktivistov boje za ľudské práva

boli plagované.

Prípad Googlu je totiž

špecifickým prípadom.

Problémom je, že Google

nie je schopný zarobiť v Číne peniaze.

Je totiž ... blízko, príliš blízko, porážky

v boji s čínskymi konkurentmi.

v boji s čínskymi konkurentmi.

Väčšina ľudí v Číne to považuje

za obchodnú stratégiu,

ktorej cieľom je stať sa v Číne známym.

Po oznámení ich prípadnej

stratégie odchodu z Číny,

v niektorých vidieckych regiónoch

nevedeli čo Google vôbec znamená.

Ľudia sa pokúšali nájsť informáciu

na webe, čo je Google,

a čím sa zaoberá.

Môže to byť pre Google veľká a

účinná obchodná kampaň v Číne.

Avšak navzdory negácii zo strany Číňanov,

niektorí politickí pozorovatelia považujú za ťažké

vziať na vedomie, že by k niektorým

útokom mohlo dôjsť

bez intervencie

vládnych orgánov.

Skutočne nie som naklonený argumentu,

že čínska vláda nie je inkriminovaná.

Rozhranie medzi vládnymi orgány

a svetom obchodu,

alebo svetom občianskej spoločnosti

je vždy veľmi zahmlené.

Mnoho protagonistov

a aktérov, pôsobiacich

na vysokých školách a univerzitách

a v súkromných obchodných spoločnostiach,

má väzby

na vládne inštitúcie.

Pre Čínu je Západ príliš rýchly čo sa týka

upozorňovania nie len na kybernetické hrozby,

ale taktiež na metódy, akými Čína

umožňuje prístup svojich občanov na internet.

Západné štáty majú svoj názor

na čínsku vládu,

keď urobí niektoré opatrenia,

alebo niečo zverejní na internete,

vždy prehlásia:

To je cenzúra.

Domnievam sa, že ide

o veľké nedorozumenie medzi Čínou

a západnými štátmi.

Z čínskeho pohľadu máme

uskutočniť určité regulácie internetových sietí.

Napríklad, máme odstrániť

všetky webové stránky orientované na sex,

pretože majú

negatívny vplyv na deti a dospievajúcu mládež.

Taktiež by sme mali odstrániť webové stránky,

ktoré sa pokúšajú

organizovať teroristické akcie.

Napriek tomu, že každý z nás

používa internet každý deň,

najväčším handicapom je fakt, že stále

neexistuje medzinárodná dohoda týkajúca sa

spôsobu, akým má byť internet používaný.

Malo by byť dosiahnuté právnej dohody

medzi všetkými zainteresovanými stranami.

Napríklad, medzinárodná skupina expertov

by mala,

vypracovať predpisy

upravujúce tok informácií na internete,

ktoré by prijali všetky strany.

Myslím si, že dozrel čas

k zahájeniu procesu riešenia

tohto vysoko prioritného obranného

a bezpečnostného problému pre všetky strany.

A to znamená rovnakú konfrontáciu ako

s takmer tradičným problémom

kontroly zbrojenia.

Je potrebné sa angažovať a usilovať

o rozvoj vzájomného dialógu,

o zdokonaľovanie kódexu správania sa

na úseku bezpečnosti a odzbrojenia

a o kontrolu týchto aspektov,

ktorá je, podľa môjho názoru,

vysoko rizikovou dispozíciou pre všetky strany.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink