SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

I neste utgave ser vi på noen av de spørsmålene som omgir maritim sikkerhet. Det økende antall piratangrep, særlig utenfor kysten av Øst-Afrika, har understreket sårbarheten for både folk og varer. Hvor vellykket har felles innsats vært for å håndtere disse angrepene? Og hvor bekymret er sjømilitært personell med hensyn til å være mulig skyteskive for forsvarskutt?

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink