JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Čína a klimatické zmeny - vážna dilema?

Get the Flash Player to see this player.

Tento videozáznam ITN/Reuters, chránený autorskými právami, je v licencii NATO a môže byť použitý výhradne so súhlasom držiteľa autorských práv.

Do akej miery berie Čína na vedomie nevyhnutnosť riešenia problému klimatických zmien? Je pre ňu dôležitejší priemyslový rozvoj alebo ochrana životného prostredia? Tento videozáznam analyzuje obidva aspekty rozvoja tejto krajiny.

 Titulky: On / Off

Čína má ku klimatickým zmenám

komplexný prístup.

Obmedzenie uhlíkových emisií napríklad

považuje za ohrozenie svojho rozvoja.

Jej politickí lídri však

zároveň vedia, že Čína by mohla

byť v budúcnosti vážne postihnutá

dôsledkami týchto klimatických zmien.

V súčasnej dobe je Čína

hlavným zdrojom uhlíkových emisií,

ktorých objem bude v tejto krajine

vzrastať aj v nasledujúcom desaťročí.

Bojovať s klimatickými zmenami

je bezpochyby veľmi dôležité.

Napriek súhlasu s hlavnými zásadami

boja proti klimatickým zmenám,

problémom zostává spôsob tohto boja.

Medzi Čínou a ostatnými štátmi sveta

v podstate

nie je principiálny rozdiel.

My v Číne súhlasíme

s riešením klimatických zmien

cestou spolupráce.

Niekedy sme však vystavení

vážnym názorovým rozdielom.

Hlavným prameňom nezhôd sú spôsoby

konfrontácie s klimatickými zmenami.

Kodanská konferencia

preukázala, do akej miery je zložité

odstrániť tieto antagonizmy.

Čas

oficiálnych prehlásení uplynul.

Čas opakovania

obecne známych faktov je minulosťou.

Čas sa

zišiel s časom.

Na summite hral

dôležitú úlohu

fakt, že Čína nechce byť nútená

obmedziť svoj hospodársky rast.

Čína síce potvrdila svoj záväzok

znížiť do roku 2020

uhlíkovú intenzitu o 45%

vo svojom priemysle;

na úsilie, zvlášť Európanov,

uložiť pevné zníženie emisií o 20%,

však hladí ako na spôsob, ako

rafinovane chrániť vlastnú ekonomiku

a týmto spôsobom paralyzovať

hospodársky rast rozvojových štátov

Rozvinuté priemyslové krajiny sú

zvyknuté spojiť sa

s ostatnými krajinami.

Napríklad,

Európska únia vždy prehlasovala:

My sme stanovili

limity škodlivých emisií.

Keď to urobíme my

pre Európsku úniu a USA,

Čína ich musí rovnako rešpektovať.

Čína si taktiež uvedomuje, že je posudzovaná za krajinu,

ktorá nejedná iba sama za seba,

ale menom mnohých

ekonomicky sa rozvíjajúcich štátov.

Čínska vláda prikladá

stále veľký význam

svojim tradičným zväzkom

s tzv. tretím svetom.

Rozhodný, energický spôsob

vystupovania

počas kodanského

summitu je dôkazom,

že toto spojenectvo je pre Čínu

skutočne veľmi dôležité.

Hospodársky rast Číny je hlavným

problémom globálnych klimatických zmien,

ktoré úzko súvisí s

rastom HDP o 8 - 9 % každý rok,

s najväčším objemom výroby automobilov na svete

a s otvorením novej

uhoľnej elektrárne každý týždeň.

Rozvoj krajiny nemôže byť zastavený.

Musíme nájsť vhodný spôsob

ochrany životného prostredia

na jednej strane,

a na druhej strane

naďalej rozvíjať čínsku ekonomiku,

zdokonaľovať životnú úroveň

chudobných obyvateľov,

predovšetkým na vidieku

a vo vzdialených končinách,

Budú však miestne správne orgány

rešpektovať ekologické príkazy z Peking?

Miestne správne orgány ako aj

provinčné správne orgány,

sú zainteresované hlavne

na rozvoji vlastnej, miestnej ekonomiky,

a budú robiť všetko pre to

aby udržali továrne v plnej prevádzke,

a to aj napriek znepokojenia

verejnosti zo znečistenia vzduchu

alebo z toxických či iných

ekologických nebezpečenstiev.

Zdá sa, že čínska vláda je v tejto veci

relatívne transparentná a neústupná.

Nemali by sme podceňovať

kontrolu Pekingu

nad provinčnými vládami.

V posledných dvoch rokoch uložila

centrálna vláda hodnotiace kritéria

všetkým provinčným vedúcim pracovníkom.

V súčasnosti sú povinní brať na zreteľ nie len rast HDP,

ale taktiež

ekologickú čistotu miestnej ekonomiky

Čína má dnes približne

1 300 000 000 obyvateľov,

a zdá sa,

že stále viac a viac osôb

si uvedomuje

ekologické problémy.

Ak navštívite Čínu,

zistíte, že aj v najodľahlejších dedinkách

berú ľudia na vedomie ochranu životného prostredia.

Čo je ochrana životného prostredia?

Čo to znamená?

Miestni poľnohospodári to dobre vedia.

Znečistená voda.

Ryby hynú

z dôvodu znečistených vodných tokov.

Znečistený vzduch.

Vzduch dnes nie je čerstvý v porovnaní so vzduchom

pred 20 rokmi.

Čo sa týka klimatických zmien,

nesnažím sa byť príliš

kritický voči prístupu Číny.

Ak si vezmete do úvahy prácu

čínskej vlády v tejto doméne,

postupné znižovanie uhlíkových emisií

je síce imponujúcim faktom.

Čína neprestajne otvára nové

uhoľné elektrárne,

avšak zatvorenie 4 starých dolov

každý týždeň by bolo podstatne efektívnejšie.

Ak hodnotíte, napríklad,

výšku investícií

do vedy a výskumu

a čistých energetických a technických metód,

Čína predstihla

všetkých 27 členských štátov Európskej únie.

Zelené technológie a financie k tomu

sú kľúčom k prístupu Číny.

To bolo jasne zreteľné v Kodani.

Domnievam sa,

že finančná otázka je veľmi dôležitá.

Akákoľvek iniciatíva týchto krajín

je dobrým krokom.

Čo sa týka ostatných dvoch problémov,

financií a techniky,

oba tieto aspekty sú

kontrolované západnými krajinami.

Rozvinuté priemyslové krajiny by sa mali

ujať ich historickej zodpovednosti.

A my dúfame, že

tieto rozvinuté krajiny prinajmenšom

zaistia viac prostriedkov

do finančných fondov

v rámci pomoci rozvojovým krajinám...

... v boji s klimatickými zmenami.

Skutočnosť, že Čína nemôže mať

jednu vhodnú univerzálnu koncepciu

je jedným z poučení

z jednania o klimatických zmenách.

Nevyhnutné potreby chudobných oblastí

a miest sú veľmi rozdielne

od nevyhnutných potrieb

ekonomických a ekologických.

Tento fakt by mal byť braný do úvahy

počas nasledujúcich jednaní koncom roku 2010.

Je totiž stále veľmi mnoho extrémne

chudobných provincií,

zvlášť na vidieku,

ktoré budú mať mnoho problémov

so zavadzaním nových smerníc a nariadení,

pokiaľ stále očakávajú

zahájenie industrializácie svojich krajov;

budú znečisťovať životné prostredie

viac než provincia Guangdong,

ktorá sa chce stať

najzelenejšou čínskou provinciou

a jedným z najzelenejších

regiónov v celej Ázii.

Tesne pred

kodanskou konferenciou

zástupcovia Číny prehlásili

veľmi jasne: Chceme uspieť.

To je však iba začiatok

konfrontácie s klimatickými zmenami.

Možno, že už skoro všetky

štáty sveta budú mať viac skúseností

pre ďalší postup v budúcnosti.

Čína má ku klimatickým zmenám

komplexný prístup.

Obmedzenie uhlíkových emisií napríklad

považuje za ohrozenie svojho rozvoja.

Jej politickí lídri však

zároveň vedia, že Čína by mohla

byť v budúcnosti vážne postihnutá

dôsledkami týchto klimatických zmien.

V súčasnej dobe je Čína

hlavným zdrojom uhlíkových emisií,

ktorých objem bude v tejto krajine

vzrastať aj v nasledujúcom desaťročí.

Bojovať s klimatickými zmenami

je bezpochyby veľmi dôležité.

Napriek súhlasu s hlavnými zásadami

boja proti klimatickým zmenám,

problémom zostává spôsob tohto boja.

Medzi Čínou a ostatnými štátmi sveta

v podstate

nie je principiálny rozdiel.

My v Číne súhlasíme

s riešením klimatických zmien

cestou spolupráce.

Niekedy sme však vystavení

vážnym názorovým rozdielom.

Hlavným prameňom nezhôd sú spôsoby

konfrontácie s klimatickými zmenami.

Kodanská konferencia

preukázala, do akej miery je zložité

odstrániť tieto antagonizmy.

Čas

oficiálnych prehlásení uplynul.

Čas opakovania

obecne známych faktov je minulosťou.

Čas sa

zišiel s časom.

Na summite hral

dôležitú úlohu

fakt, že Čína nechce byť nútená

obmedziť svoj hospodársky rast.

Čína síce potvrdila svoj záväzok

znížiť do roku 2020

uhlíkovú intenzitu o 45%

vo svojom priemysle;

na úsilie, zvlášť Európanov,

uložiť pevné zníženie emisií o 20%,

však hladí ako na spôsob, ako

rafinovane chrániť vlastnú ekonomiku

a týmto spôsobom paralyzovať

hospodársky rast rozvojových štátov

Rozvinuté priemyslové krajiny sú

zvyknuté spojiť sa

s ostatnými krajinami.

Napríklad,

Európska únia vždy prehlasovala:

My sme stanovili

limity škodlivých emisií.

Keď to urobíme my

pre Európsku úniu a USA,

Čína ich musí rovnako rešpektovať.

Čína si taktiež uvedomuje, že je posudzovaná za krajinu,

ktorá nejedná iba sama za seba,

ale menom mnohých

ekonomicky sa rozvíjajúcich štátov.

Čínska vláda prikladá

stále veľký význam

svojim tradičným zväzkom

s tzv. tretím svetom.

Rozhodný, energický spôsob

vystupovania

počas kodanského

summitu je dôkazom,

že toto spojenectvo je pre Čínu

skutočne veľmi dôležité.

Hospodársky rast Číny je hlavným

problémom globálnych klimatických zmien,

ktoré úzko súvisí s

rastom HDP o 8 - 9 % každý rok,

s najväčším objemom výroby automobilov na svete

a s otvorením novej

uhoľnej elektrárne každý týždeň.

Rozvoj krajiny nemôže byť zastavený.

Musíme nájsť vhodný spôsob

ochrany životného prostredia

na jednej strane,

a na druhej strane

naďalej rozvíjať čínsku ekonomiku,

zdokonaľovať životnú úroveň

chudobných obyvateľov,

predovšetkým na vidieku

a vo vzdialených končinách,

Budú však miestne správne orgány

rešpektovať ekologické príkazy z Peking?

Miestne správne orgány ako aj

provinčné správne orgány,

sú zainteresované hlavne

na rozvoji vlastnej, miestnej ekonomiky,

a budú robiť všetko pre to

aby udržali továrne v plnej prevádzke,

a to aj napriek znepokojenia

verejnosti zo znečistenia vzduchu

alebo z toxických či iných

ekologických nebezpečenstiev.

Zdá sa, že čínska vláda je v tejto veci

relatívne transparentná a neústupná.

Nemali by sme podceňovať

kontrolu Pekingu

nad provinčnými vládami.

V posledných dvoch rokoch uložila

centrálna vláda hodnotiace kritéria

všetkým provinčným vedúcim pracovníkom.

V súčasnosti sú povinní brať na zreteľ nie len rast HDP,

ale taktiež

ekologickú čistotu miestnej ekonomiky

Čína má dnes približne

1 300 000 000 obyvateľov,

a zdá sa,

že stále viac a viac osôb

si uvedomuje

ekologické problémy.

Ak navštívite Čínu,

zistíte, že aj v najodľahlejších dedinkách

berú ľudia na vedomie ochranu životného prostredia.

Čo je ochrana životného prostredia?

Čo to znamená?

Miestni poľnohospodári to dobre vedia.

Znečistená voda.

Ryby hynú

z dôvodu znečistených vodných tokov.

Znečistený vzduch.

Vzduch dnes nie je čerstvý v porovnaní so vzduchom

pred 20 rokmi.

Čo sa týka klimatických zmien,

nesnažím sa byť príliš

kritický voči prístupu Číny.

Ak si vezmete do úvahy prácu

čínskej vlády v tejto doméne,

postupné znižovanie uhlíkových emisií

je síce imponujúcim faktom.

Čína neprestajne otvára nové

uhoľné elektrárne,

avšak zatvorenie 4 starých dolov

každý týždeň by bolo podstatne efektívnejšie.

Ak hodnotíte, napríklad,

výšku investícií

do vedy a výskumu

a čistých energetických a technických metód,

Čína predstihla

všetkých 27 členských štátov Európskej únie.

Zelené technológie a financie k tomu

sú kľúčom k prístupu Číny.

To bolo jasne zreteľné v Kodani.

Domnievam sa,

že finančná otázka je veľmi dôležitá.

Akákoľvek iniciatíva týchto krajín

je dobrým krokom.

Čo sa týka ostatných dvoch problémov,

financií a techniky,

oba tieto aspekty sú

kontrolované západnými krajinami.

Rozvinuté priemyslové krajiny by sa mali

ujať ich historickej zodpovednosti.

A my dúfame, že

tieto rozvinuté krajiny prinajmenšom

zaistia viac prostriedkov

do finančných fondov

v rámci pomoci rozvojovým krajinám...

... v boji s klimatickými zmenami.

Skutočnosť, že Čína nemôže mať

jednu vhodnú univerzálnu koncepciu

je jedným z poučení

z jednania o klimatických zmenách.

Nevyhnutné potreby chudobných oblastí

a miest sú veľmi rozdielne

od nevyhnutných potrieb

ekonomických a ekologických.

Tento fakt by mal byť braný do úvahy

počas nasledujúcich jednaní koncom roku 2010.

Je totiž stále veľmi mnoho extrémne

chudobných provincií,

zvlášť na vidieku,

ktoré budú mať mnoho problémov

so zavadzaním nových smerníc a nariadení,

pokiaľ stále očakávajú

zahájenie industrializácie svojich krajov;

budú znečisťovať životné prostredie

viac než provincia Guangdong,

ktorá sa chce stať

najzelenejšou čínskou provinciou

a jedným z najzelenejších

regiónov v celej Ázii.

Tesne pred

kodanskou konferenciou

zástupcovia Číny prehlásili

veľmi jasne: Chceme uspieť.

To je však iba začiatok

konfrontácie s klimatickými zmenami.

Možno, že už skoro všetky

štáty sveta budú mať viac skúseností

pre ďalší postup v budúcnosti.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink