JAZYK
Česká verze NATO Review přichází on-line přibližně dva týdny po verzi anglické z důvodu překladu původních textů.
STRUČNĚ O NATO REVIEW
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
REDAKČNÍ TÝM
 RSS
ZAŠLETE TENTO ČLÁNEK PŘÁTELŮM
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NATO REVIEW
  

Řešení místních sporů - Věc samotných Afghánců

Afghánci hledají vlastní tradiční způsob pro řešení sporů.

Christian Dennys popisuje své vlastní zkušenosti z Afghánistánu, kde byl svědkem vytváření nových zákonů a právních norem místními radami. Snaží se dokázat, že podpora tohoto neoficiálního systému je velmi důležitá, neboť bude ještě dlouho trvat, než Afghánistán nabyde plně fungující justiční strukturu.

Počátkem roku 2008, Qala-i Farhad, vesnice ležící v nížinách na sever od Kábulu, byla sužována mnohými spory o pozemky. Některé spory panovaly mezi místními rodinami, jiné se sousedními vesnicemi. Po čase, místní smírčí rady spolupracovaly se všemi zúčastněnými stranami, včetně mládeže, která nutila rodiče k vyřešení rodinných sporů a k cestě k přijatelnímu a spravedlivému východisku. Místní spory sice v oblasti Kalakanu nevymizely, ale od vzniku mírových rad existuje alespoň fórum pro jejich řešení.

Druhy sporů v Qala-i Farhad jsou bežnými případy v mnoha zemích. V Afghánistánu však mají distinktivní význam, neboť nedostatek efektivní justiční moci způsobuje, že většina Afghánců nemá přístup k základním normám spravedlnosti a musí tedy spoléhat na neformální mechanismy řešení sporů. V Qala-i Farhad byly spory vyřešeny díky členům smírčí rady, kteří byli speciálně vyškoleni na úseku nenásilného a nediskriminačního řešení sporů dobročinností prostřednictvím střediska odborníků Spolupráce pro mír a jednotu (Cooperation for Peace and Unity - CPAU).

Nedostatek spravedlnosti je hlavní frustrací mnoha Afghánců. Reformace oficiálního právního systému bude trvat ještě mnoho let, jak bylo již dokonce, a s konečnou platností oficiálně uznáno. Ani do dlouhé budoucnosti neexistuje žádný plán v oblasti zajištění spravedlnosti, s výjimkou oficiálního systému, což však znamená, že většina Afghánců nebude mít i nadále přístup k základním principům spravedlnosti.

Zasedání Velkého národního shromáždění neboli Rady starších (Loja džirga), která se konala v letech 2002 a 2003, byla řešením sporu na celonárodní úrovni.

Neformální justiční mechanismy existují v téměř všech komunitách. Všeobecně jsou nazývány džirga nebo šúra, což znamená ‘Rada’. V mnoha komunitách mají při rešení sporů dlouhotrvající tradici, své vlastní zásady, jako například u Pashtunwali, kde jsou aplikovány převážně v paštunské oblasti. Jiné komunity používají jiné názvy. Avšak postupy při neformálním řešení sporů jsou stejné; Rada umožní žalobci předložit jeho stížnost nebo nárok na odškodné a odpůrce má právo odpovědět na žalobu. Zástupci komunity, zpravidla místní starší, zámožní občané a náboženští představitelé, vynesou rozhodnutí, které může znamenat finanční trest, přerozdělení půdy, nebo vzájemnou dohodu o sdílení veřejného zdroje, jako např.vody a podobně.

Existuje mnoho příkladů sporů řešených tímto způsobem. Ve skutečnosti, zasedání Velkého národního shromáždění neboli Rady starších (Loja džirga), která se konala v letech 2002 a 2003, byla řešením sporu na celonárodní úrovni. Džirga nebo Šúra neexistují na tak vysoké úrovni, neboť normálně se zabývají každodenními problémy Afghánců. Průzkum CPAU, který byl založen na programech této organizace, naznačuje, že hlavními důvody při řešení sporů jsou půda (36%), voda (14%), svatby/rozvody (15%) a dluhy (15%), spolu s celou řadou osobních sporů, jako jsou dopravní nehody (20%).

Rady jsou místní a tedy se zabývají místními problémy. Studie CPAU vykazuje, že míra místních sporů je úzce vázána na cykly zemědělských prací - spory jsou častější například během sadby, zavlažování, sklizně. Afghánci oceňují zejména přístupnost a schopnost reagovat těchto rad v kontrastu s jejich zkušenostmi s oficiálními orgány, na jejichž rozhodnutí je nutno čekat velmi dlouhou dobu, a navíc často zahrnují úplatek.

NATO/ISAF

Starší obce Safidbarah vítají 207. sbor Afghánské národní armády

I když to jsou zúčastněné strany na sporu, které žádají o svolání Rady, ostatní nevládní formace, náboženští vůdci a sousedé znající předmět sporu činí nátlak na skupiny nebo rodiny zainteresované ve sporu, aby se obrátily na Radu. I vládní úřady často chápají, že neformální systém je někdy nejvhodnějším místem pro řešení sporu, dokonce u zločinů loupeže nebo násilného přepadení.

V jednom případě, určitý člen Smírčí rady slyšel, že jeden občan podal žalobu u okresního guvernéra a místního soudce z důvodu, že jeho švagr se choval násilně vůči jeho sestře. Z obav, že případ nebude náležitě objektivně projednán, tento člen Smírčí rady vyžadoval, aby Smírčí rada zprostředkovala vyřešení sporu mezi bratrem a manželem, a mezi manželem a manželkou. Bylo uskutečněno několik setkání a manžel postupně přiznal svoje chyby, omluvil se a nakonec se usmířil s manželkou i se švagrem.

Tento příklad neznamená, že by rodina neměla zapotřebí ještě více pomoci co se týká odstranění rodinného násilí; toto řešení však bylo rychle aplikováno a vedlo k nepopiratelné změně v chování.

Je více než zřejmé, že afghánské národní instituce nebo vládní orgány by měly, prostřednictvím odborné přípravy a rostoucího uvědomování členů smírčích rad, zajišťovat zdokonalování situace v oblasti řešení místních sporů.

Místní spory nejsou odolné proti změnám probíhajícím v ostatních koutech země a jsou ovlivněny zejména nestabilitou, ozbrojenými srážkami, obchodem s drogami, chudobou a pohybem obyvatelstva. Případ v okrese Sayedabad v provincii Wardak se týkal vůdců dvou konkurenčních džihádských stran, odporujících rozvoji aktivit v jejich oblasti, neboť se vzájemně podezírali, že druhá strana z nich má prospěch. Místním obyvatelům se podařilo, díky instruktážím a školením, oba vůdce usmířit a absolvovat rovněž tato školení. Průběh školení byl napjatý, avšak již zasednutím v jedné místnosti se oba velitelé začali vzájemně chápat. Po skončení školení oba souhlasili se vzájemnou spolupráci na rozvoji jejich okresu.

Mechanismy řešení místních sporů nejsou rychlá opatření a nejsou vždy schopna dosáhnout spravedlivého rozhodnutí. Mnohé útvary, které se podílejí na řešení sporů, například džirgy a šúry, se během posledních 30 let změnily a dnes již neslouží zájmům komunity, ale mocným jedincům. Kromě toho, džirgy a šúry neberou často ohled na názory žen a slabších sociálních skupin obyvatelstva jako například mládeže; jejich rozhodnutí zvýhodňují osoby respektující místní a náboženské tradice.

NATO/ISAF

Afghánská starší generace je integrální součástí rozhodovacích procesů a řešení místních sporů.

Je více než zřejmé, že afghánské národní instituce nebo vládní orgány by měly, prostřednictvím odborné přípravy a rostoucího uvědomování členů smírčích rad, zajišťovat zdokonalování situace v oblasti řešení místních sporů. Odborná příprava 25 členů smírčí rady komunity stojí velmi málo, a přitom umožňuje komunitám přístup k mechanismům spravedlnosti. Tento postup je vitální, pokud komunity chtějí přijmout oficiální justiční systém; soudní a policejní orgány potřebují mnoho let pro odbornou přípravu a řádné plnění svých úkolů.

Mnoho aktérů mezinárodního společenství si patrně neuvědomuje, že rozvojová pomoc, sama o sobě, může vyvolat obnovu sporu. Zkušenosti z Wardaku a Badakšánu ukázaly, že smírčí rady jsou vyžadovány pro pomoc při řešení sporů zejména v rámci projektů v oblasti distribuce vody a zavlažování, které jsou financovány různými programy, jako například Programem národní solidarity (NSP).

Úloha mezinárodního společenství na poli řešení sporů a místních rad je velmi senzitivním problémem. Nejsnažší a nejlepší cestou je zabezpečování podpory programů rozvojové pomoci na základě principu ‘neškodit’ a zmírňovat intenzitu sporu. Přímá intervence v radě by mohla být nevhodná, neboť členové většiny rad si nepřejí se domnívat, že jsou v radě díky financím nebo vlivu mezinárodního společenství - v radě jsou zpravidla z toho důvodu, že chtějí sloužit své komunitě a pomáhat orgánům spravedlnosti.

Mezinárodnímu společenství však patří úloha na úseku podpory hlavních skupin instruktorů nebo organizací, které mohou poskytovat doplňující kvalifikaci smírčím radám. Tato nepřímá podpora byla zatím nedostačující, i když existuje mnoho prostoru pro rozšíření sféry řešení sporů na venkovské úrovni za účelem zabezpečení hlavního požadavku afghánského lidu - spravedlnosti.

Sdílet následující:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink