JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Bezpečnosť a voľby v Afganistane - neoddeliteľná spojitosť

Afganský volebný komisár potvrdzuje hlasovaciu listinu.

Profesor Wadir Safi z univerzity v Kábul je presvedčený, že aj keď v nastávajúcich voľbách existuje mnoho dôležitých faktorov – hlavne národných, zahraničných a rodových – bude to otázka bezpečnosti, ktorá bude centrálnym aspektom celého volebného procesu.

Ohliadnime sa do minulosti, konkrétne na rok 1964, kedy Afganistan konečne vyhlásil ústavu. Táto ústava zaručovala obyvateľstvu základné občianske práva, aj keď iba na papiere. V tomto období demokracie bol Afganistan pokojnou krajinou, ktorej nehrozilo nebezpečenstvo pre jej národnú nezávislosť, územnú celistvosť alebo suverenitu.

Napriek tomu, vtedajšie parlamentné voľby boli vždy protiprávne ovplyvňované zo strany vysokých politických kruhov. Boli presadzovaní kandidáti sympatizujúci s kráľovskou dynastiou. Táto politická koncepcia viedla k stúpajúcemu vplyvu zo zahraničia a nakoniec otvorila cestu vojenským prevratom a zahraničnej agresii podporujúcim rôzne druhy režimov v Afganistane.

Čo sa v tejto krajine udialo nasledovne, v posledných 30 rokoch, vyústilo v krutovládu, obeti na životoch, rastúci analfabetizmus, hospodársku závislosť, autokratickú mentalitu a náboženský fundamentalizmus používaný pre politické ciele.

V tomto kontexte sa vynára dôležitá otázka: Existuje istota, že nastávajúce voľby budú slobodné a spravodlivé v súčasnom bezpečnostnom prostredí? Odpoveď je jasná: Nie!

Náš vojnami rozpoltený ľud žije pod tlakom úplatkárstva a korupcie na vládnej úrovni. Táto situácia je dôsledkom všeobecnej nespokojnosti, nedôvery a skepticizmu celého národa.

Prečo? Po prvé preto, že ľud sa môže cítiť slobodný iba v bezpečnom prostredí, v ktorom je schopný slobodne premýšľať a slobodne vyjadrovať svoje názory. V súčasnej dobe však tieto podmienky na väčšine územia Afganistanu - pre väčšinu obyvateľstva - neexistujú.

Táto skutočnosť sa hlavne prejavuje v oblasti bezpečnosti, ekonomiky, obnovy civilnej spoločnosti, justície a právnych noriem. Náš vojnami rozpoltený ľud žije pod tlakom úplatkárstva a korupcie na vládnej úrovni. Táto situácia, ktorá je dôsledkom všeobecnej nespokojnosti, nedôvery a skepse celého národa, vyvolala rastúcu neistotu a nedostatok bezpečnosti, a tým sympatie k ozbrojeným nepriateľom režimu.

Darko Zeljkovič/NOMAD

Voľby sú predurčené k tomu, aby pomohli Afgancom znovunadobudnúť vládu v ich krajine.

Pokiaľ nepriatelia národa budú pripúšťaní k jednaniam, prostredníctvom vojenského nátlaku alebo diplomacie (alebo oboma spôsobmi), voľby nebudú nikdy slobodné a spravodlivé. Zvlášť ak títo istí nepriatelia prehlasujú, že budú fyzicky napadať osoby, ktoré sa zúčastnia volieb. Existuje mnoho príkladov z nedávnej minulosti, dokazujúcich ich schopnosť podobné činy skutočne vykonať.

Po druhé, v dnešnom Afganistane, vo všetkých 34 provinciách, je skutočná právomoc spravidla v rukách bezohľadných, nezodpovedných gangsterov, ktorí sú pod ochranou vysoko postavených štátnych funkcionárov centrálnej vlády v Kábule. Inými slovami: 34 originálov s rovnakým počtom verných kópii v Kábule. Človek, ktorý sa sám postaví proti ich nariadeniam alebo akciám, je mŕtvym človekom. Žiadna štátna komisia alebo oficiálny justičný orgán nie sú schopné týchto zločincov postaviť pred súd.

Tento stav provokuje nedostatok bezpečnosti v spoločnosti, ktorej štátna správa je úbohá a nestabilná. Som presvedčený, že tieto pomery doháňajú rodiny obetí tohto systému k internej emigrácii a k vstupu do ozbrojeného odboja. Stávajú sa tak lacnými náboženskými a ekonomickými rukojemníkmi, ktorí sú schopní, v reakcii na situáciu v krajine, akéhokoľvek zločinu. Tieto v skutočnosti obeti sa nie len volieb nezúčastňujú, ale taktiež sa snažia od nich odradzovať ostatných občanov.

Po tretie, osoby, ktoré sa dopustili vojnových trestných činov alebo porušovania ľudských práv, majú byť postavené pred súd. Mnohé z nich sú dobre známe všetkému obyvateľstvu. Afganci stále žijú (a to už po desaťročia) v systéme kmeňovej organizácie, z dôvodu neprítomnosti výkonnej štátnej moci. Tento stav bol navyše podporovaný v dobe prosovietskeho režimu, ktorý obyvateľstvo navyše rozdelil etnicky, jazykovo, zemepisne, nábožensky a politicky za účelom väčšej poslušnosti. Niektoré etnické skupiny boli dokonca vybavené zbraňami, aby mohli bojovať medzi sebou.

Bez spravodlivosti nie je mieru! Spoločnosť, v ktorej prevláda nespravodlivosť, je dôkazom, že ľud trpí nedostatkom bezpečnosti a nemá dôveru vo svoju vládu. Tento fakt porušuje zásadu slobodných a spravodlivých volieb v krajine.

Aj medzi gramotnými osobami je percento politicky zrelých občanov minimálne.

Po štvrté, analfabetizmus. Miera gramotnosti v Afganistane bola vždy nízka a v skutočnosti ešte klesla v dôsledku všetkých vojenských konfliktov. Hlavnými dôvodmi sú stúpajúci počet utečencov a bezdomovcov. Výučba čítania a písania v krajine s veľmi zaostalými poľnohospodárskymi praktikami, zastaranou priemyslovou štruktúrou a rozsiahlou ekonomickou neistotou nemá potrebné podmienky. V spoločnosti sužovanej obchodom s ľuďmi a pašovaním drog počínajúc a podriadenosťou skorumpovanej politickej a náboženskej moci končiac je dôležitejšie prežiť zo dňa na deň. Aj medzi gramotnými osobami je percento politicky zrelých občanov minimálny.

Po piate, prítomnosť zahraničných vojsk v Afganistane je faktorom bezpečnosti a boja proti medzinárodnému terorizmu. Vzhľadom k tomu, že ozbrojení nepriatelia režimu a zahraničné sily stále bojujú, vzbura sa začína usadzovať medzi civilným obyvateľstvom. Táto situácia však spôsobuje viac obetí medzi civilným obyvateľstvom, ako u povstalcov, a ak nie sú občania zranení fyzicky, väčšina trpí mentálne a psychologicky. A taktiež vyvoláva nespokojnosť a odpor k vláde. Tento stav však na druhej strane nahráva tým zahraničným aktérom, ktorí si želajú pokračovanie vojny vo vlastných národných záujmoch.

ISAF/NATO

Tohtoročné voľby podrobia bezpečnostnú situáciu Afganistanu novej previerke.

Po šieste, toto otvorené (alebo skryté) vnucovanie sa do volieb v Afganistane zo strany susedných alebo iných štátov vo viere ovplyvniť budúcu vládu je veľmi nebezpečné pre slobodné a spravodlivé voľby. Prečo? Pretože mnoho z osobností tužiacich po moci spolieha viac na peniaze a zbrane týchto zahraničných kruhov, než na výsledky hlasovania obyvateľstva.

Afganistan vykonal prvé kroky k voľbám. Dnes je potrebný občiansky zmysel pre sebaurčenie v záujme voľby správnej socio-ekonomicko-politickej cesty k rozvoju ekonomických, sociálnych, kultúrnych a tradičných životných podmienok.

Tento postup je zvlášť dôležitý v tomto období po studenej vojne, kedy je celý svet povzbudzovaný na ceste k demokracii, na ktorej stoja v prvej rade slobodné voľby ako prostriedok k dosiahnutiu budúcej prosperity. Prosperita je to, po čom všetci obyvatelia našej vojnou zmietanej krajiny nesmierne túžia a cesta k nej je jediným východiskom zo súčasnej neutešenej situácie. Bezpečnosť je nevyhnutne nutná pre vybudovanie skutočne demokraticky zvoleného režimu.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink