JAZYK
Česká verze NATO Review přichází on-line přibližně dva týdny po verzi anglické z důvodu překladu původních textů.
STRUČNĚ O NATO REVIEW
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
REDAKČNÍ TÝM
 RSS
ZAŠLETE TENTO ČLÁNEK PŘÁTELŮM
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NATO REVIEW
  

Bezpečnost a volby v Afghánistánu - neoddělitelná spojitost

Afghánský volební komisař potvrzuje hlasovací list.

Profesor Wadir Safi z univerzity v Kábulu je přesvědčen, že i když v nastávajících volbách existuje mnoho důležitých faktorů – zejména národních, zahraničních a rodových – bude to otázka bezpečnosti, která bude centrálním aspektem celého volebního procesu.

Ohléďněme se do minulosti, konkrétně na rok 1964, kdy Afghánistán konečně vyhlásil ústavu. Tato ústava zaručovala obyvatelstvu základní občanská práva, i když pouze na papíře. V tomto období demokracie byl Afghánistán klidnou zemí, které nehrozilo nebezpečí pro její národní nezávislost, územní celistvost nebo suverenitu.

Nicméně, tehdejší parlamentní volby byly vždy protiprávně ovlivňovány ze strany vysokých politických kruhů. Byly prosazováni kandidáti sympatizující s královskou dynastií. Tato politická koncepce vedla ke stoupajícímu vlivu ze zahraničí a nakonec otevřela cestu vojenským převratům a zahraniční agresi podporujícím různé druhy režimů v Afghánistánu.

Co se v této zemi událo následovně, v posledních 30 letech, vyústilo v krutovládu, oběti na životech, rostoucí analfabetismus, hospodářskou závislost, autokratickou mentalitu a náboženský fundamentalismus používaný pro politické cíle.

V tomto kontextu se nabízí důležitá otázka: Existuje jistota, že nastávající volby budou svobodné a spravedlivé v současném bezpečnostním prostředí? Odpověď je jasná: Ne!

Náš válkami rozpolcený lid žije pod tíhou úplatkářství a korupce na vládní úrovni. Tato situace je důsledkem všeobecné nespokojenosti, nedůvěry a skepse celého národa.

Proč? Za prvé proto, že lid se může cítit svobodný pouze v bezpečném prostředí, ve kterém je schopen svobodně přemýšlet a svobodně vyjadřovat své názory. V současné době však tyto podmínky na většině území Afghánistánu - pro většinu obyvatelstva - neexistují.

Tato skutečnost se zejména projevuje v oblasti bezpečnosti, ekonomiky, obnovy civilní společnosti, justice a právních norem. Náš válkami rozpolcený lid žije pod tíhou úplatkářství a korupce na vládní úrovni. Tato situace, která je důsledkem všeobecné nespokojenosti, nedůvěry a skepse celého národa, vyvolala rostoucí nejistotu a nedostatek bezpečnosti, a tím sympatie k ozbrojeným nepřátelům režimu.

Darko Zeljkovič/NOMAD

Volby jsou předurčeny k tomu, aby pomohly Afgháncům znovunabýt vládu v jejich zemi.

Pokud nepřátelé národa budou připouštěni k jednáním, prostřednictvím vojenského nátlaku nebo diplomacie (nebo obou způsobů), volby nebudou nikdy svobodné a spravedlivé. Zvláště prohlašují-li, tito stejní nepřátelé, že budou fyzicky napadat osoby, které se účastní voleb. Existuje mnoho příkladů z nedávné minulosti, dokazujících jejich schopnost podobné činy skutečně vykonat.

Za druhé, v dnešním Afghánistánu, ve všech 34 provinciích, je skutečná pravomoc zpravidla v rukou bezohledných, nezodpovědných gangsterů, kteří jsou pod ochranou vysoce postavených státních funcionářů centrální vlády v Kábulu. Jinými slovy: 34 originálů se stejným počtem věrných kopií v Kábulu. Člověk, který se sám postaví proti jejich nařízením nebo akcím, je mrtvý člověk. Žádná státní komise nebo oficiální justiční orgán nejsou schopny tyto zločince postavit před soud.

Tento stav provokuje nedostatek bezpečnosti ve společnosti, jejíž státní správa je chatrná a nestabilní. Jsem přesvědčen, že tyto poměry dohánějí rodiny obětí tohoto systému k interní emigraci a ke vstupu do ozbrojeného odboje. Stávají se tak levnými náboženskými a ekonomickými rukojmími, která jsou schopna, v reakci na situaci v zemi, jakéhokoliv zločinu. Tyto ve skutečnosti oběti se nejen nezúčastňují voleb, ale rovněž se snaží od nich odrazovat ostatní občany.

Za třetí, osoby, které se dopustily válečných trestných činů nebo porušování lidských práv, mají být postaveny před soud. Mnozí z nich jsou dobře známy všemu obyvatelstvu. Afghánci stále žijí (a dlouhá desetiletí žili) v řádu kmenové organizace, z důvodu nepřítomnosti výkonné státní moci. Tento stav byl navíc podporován v době prosovětského režimu, který obyvatelstvo rozdělil navíc etnicky, jazykově, zeměpisně, nábožensky a politicky za účelem větší poslušnosti. Některé etnické skupiny byly dokonce vybaveny zbraněmi, aby mohly bojovat mezi sebou.

Bez spravedlnosti není míru! Společnost, ve které převládá nespravedlnost, je důkazem, že lid trpí nedostatkem bezpečnosti a nemá důvěru ve svoji vládu. Tento fakt porušuje zásadu svobodných a spravedlivých voleb v zemi.

I mezi gramotnými osobami je procento politicky zralých občanů minimální.

Za čtvrté, analfabetismus. Míra gramotnosti v Afghánistánu byla vždy nízká a ve skutečnosti ještě klesla v důsledku všech válečných konfliktů. Hlavními důvody jsou stoupající počet uprchlíků a bezdomovců. Učit se číst a psát v zemi s velmi zaostalými zemědělskými praktikami, zastaralou průmyslovou strukturou a rozsáhlou ekonomickou nejistotou nemá potřebné podmínky. Ve společnosti sužované počínaje obchodem s lidmi a pašováním drog až po podrobenost zkorumpované politické a náboženské moci je důležitější přežít ze dne na den. I mezi gramotnými osobami je procento politicky zralých občanů minimální.

Za páté, přítomnost zahraničních vojsk v Afghánistánu je faktorem bezpečnosti a boje proti mezinárodnímu terorismu. Vzhledem k tomu, že ozbrojení nepřátelé režimu a zahraniční síly stále bojují, vzpoura se začíná usazovat u civilního obyvatelstva. Tato situace však způsobuje více obětí u civilního obyvatelstva, než u povstalců, a nejsou-li občané zraněni fyzicky, většina trpí mentálně a psychologicky. A rovněž vyvolává nespokojenost a odpor k vládě. Tento stav však na druhé straně nahrává těm zahraničním aktérům, kteří si přejí pokračování války ve vlastních národních zájmech.

ISAF/NATO

Letošní volby podrobí bezpečnostní situaci Afghánistánu nové prověrce.

Za šesté, toto otevřené (nebo skryté) vměšování do voleb v Afghánistánu ze strany sousedních nebo jiných států ve víře ovlivnit budoucí vládu je velmi nebezpečné pro svobodné a spravedlivé volby. Proč? Protože mnoho z osobností toužících po moci spoléhá více na peníze a zbraně těchto zahraničních kruhů, než na výsledky hlasování obyvatelstva.

Afghánistán učinil prvé kroky k volbám. Dnes je zapotřebí občanský smysl pro sebeurčení v zájmu volby správné socio-ekonomicko-politické cesty k rozvoji ekonomických, sociálních, kulturních a tradičních životních podmínek.

Tento postup je zvlášť důležitý v tomto období po studené válce, kdy je celý svět povzbuzován na cestě k demokracii, na které stojí v prvé řadě svobodné volby jako prostředek k dosažení budoucí prosperity. Prosperita je to, po čem všichni obyvatelé naší válkou zmítané země nesmírně touží, a cesta k ní je jediným východiskem ze současné neutěšené situace. Bezpečnost je nezbytně nutná pro vybudování skutečně demokraticky zvoleného režimu.

Sdílet následující:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink