NATO Nytt 2009
Utgave 1: Arktis: for hett til å ignorere?
Utgave 2: NATO 60 år
Denne utgaven:
Lov, orden og valgene i Afghanistan
I neste utgave I neste utgave
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
Lov, orden og valgene i Afghanistan
Afghanistan kan ikke utvikles uten lov og orden. Selv uten opprør, narkotika og kriminalitet har det afghanske, juridiske systemet mange problemer. For eksempel korrupsjon, mangel på tillit til domstolene, et sterkt uformelt system og trusler fra Taliban. I dette nummeret ser både afghanere og folk fra Vesten på hvordan man skal få lov og orden på bena i landet – og hvordan dette årets valg kan hjelpe.
NATO Nytt snakker med Afghanistans første og eneste kvinnelige guvernør om hvordan landet ser på kvinner, religion - og turisme.
Farah-provinsens guvernør Roohul Amin skisserer sine tanker om årets valg, valmueeffekten nå og hva som må skje med Taliban.
Sari Kouvo hevder at den negative spiralen i afghanernes synkende tillit til staten trenger mye mer enn bare tukling med lovreform.
David Nauta ser på hva som trenger å reformeres i Afghanistans juridiske system – fra korrupsjon til dårlige fengsler. Og finner at mangel på koordinering kan være det største problemet.
Christian Dennys beskriver sine førstehånds erfaringer fra å se hvordan afghanerne skaper sin egen lov og orden gjennom lokale råd.
Professor Wadir Safi forklarer hvorfor han føler at sikkerhetsspørsmålene kan overskygge hele prosessen når Afghanistan skal gå til valg senere i år
Afghanistans kommende valg kan enten forene eller splitte afghanerne. Dr Mayoddin Mehdi ser på mulige resultater.

Taliban er gode selgere. De bruker moderne teknikker, har sterke budskap og gir tilbud mange ikke kan avslå – i det minste hvis man ønsker å leve. En av ”tjenestene” som Taliban alltid tilbyr å selge i Afghanistan er lov og orden.

Det kan synes ironisk, men Taliban kan peke på en bra historie med å sørge for rettferdighet – selv om den er blind, summarisk og ofte umiddelbar. Bare se på det som skjedde da de ble kastet på slutten av 2001: en av de første konsekvensene var at FNs hjelpeorganisasjoner hevdet at det var et alvorlig sammenbrudd i lov og orden som var på grensen til anarki. Organisasjonene fikk sine kontorer plyndret, sine biler stjålet og sin stab angrepet.

Da startet en prosess som fortsetter i dag: å erstatte og bygge opp Afghanistans lov- og ordenssystem. I dag er trusselen ikke bare Talibans innsats for å prøve å bryte ned og ødelegge det nye afghanske systemet: det er også en intern trussel fra korrupsjon, manglende trening og mangel på tilgjengelighet. Dette er et område der det internasjonale samfunnet vet at det er behov for en større innsats.

I mellomtiden har landets uformelle konfliktløsningssystem fungert bra. Men hvordan kan Afghanistan skifte fra en kulturell, tradisjonell metode med lokale råd, til et moderne, kodifisert domstolsystem? Det er spørsmålet som behandles av mange av bidragsyterne i dette nummeret. De ser også på den virkningen som årets valg kan ha på utbredelsen av lov og orden.

Det som er klart er at ingen av dem har kjøpt Talibans løfter.

Paul King