Следващият брой на "НАТО Преглед" е посветен на нарстващите последици от финансовата криза за сигурността. Ще анализираме как правителствата възнамеряват да определят приоритетите във финансирането на отбраната, дали няма да се изкушат да съкратят външната помощ за потенциално нестабилните райони, дали рецесията ще даде тласък на организираната престъпност и корупцията, как ще се отрази тя на глобалното равновесие на силите и увеличава ли се рискът от конфликти в борба за ресурсите.

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink