JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Otáznik nad voľbami v Afganistane - budú výsledky zodpovedať súčasnej polarizácii kmeňových síl a etnickej diferenciácii?

Rozhodujúcim faktorom môže byť vernosť k etnickému pôvodu.

Môžu byť výsledky volieb v rozpore s etnickým rozdelením krajiny? Dr. Mayoddin Mehdi posudzuje perspektívy spravodlivých volieb v kontexte silných kmeňových strán.

Vo väčšine krajín sú voľby nástrojom k presadeniu konečného riešenia otázok, s ktorými sú konfrontovaní politickí činitelia a predstavitelia štátu. Hlavným argumentom je fakt, že voľby sú rozhodujúcim hlasom ľudu.

My sme si však vedomí skutočnosti, že v našej krajine, v Afganistane, počet rôznych frakcií odmietajúcich túto realitu nie je zanedbateľný. Niektoré podobné skupiny obyvateľstva považujú dokonca voľby za porušenie islamskej viery a odmietajú uznávať výsledky i dokonale transparentných a riadnych volieb. K týmto skupinám patria bohužiaľ predovšetkým hlavní aktéri súčasného konfliktu.

Táto situácia je najväčšou prekážkou volieb. Tieto frakcie totiž uznávajú zbrane a nie voľby ako "racionálne" riešenie sporov. Niektoré majú dokonca podporu zo zahraničia. Pre dosiahnutie svojich politických a rasových cieľov sa odvolávajú na islam a na šáríu. V tomto prípade však islam, spoločnú vieru všetkých kmeňov Afganistanu, interpretujú vlastným spôsobom.

Bez akéhokoľvek preháňania je možné konštatovať, že prvé, druhé, a v podstate všetky predchádzajúce voľby, boli voľbami kmeňovými.

Iní obyvatelia, ktorí nepovažujú hlasovanie v rozpore so zásadami islamu, sú však k voľbám skeptickí. Volieb sa síce zúčastnia, ale hlasujú pre kandidáta patriaceho k ich etnickej skupine. Bez akéhokoľvek preháňania je možné konštatovať, že prvé, druhé, a v podstate všetky predchádzajúce voľby, boli voľbami kmeňovými.

Nechcem tým povedať, že výsledky volieb zodpovedali etnickému profilu Afganistanu. Chcem iba zdôrazniť, že táto skupina obyvateľstva síce uznáva zákonnosť volieb, ale považuje ich za oficiálne potvrdenie nadriadenosti svojho kmeňa. Svedčí o tom skutočnosť, že po skončení minulých volieb, politickí komentátori, blízki prezidentovi Karzaiovi, prezentovali verejnosti etnickú interpretáciu výsledkov. Výsledky volieb hodnotili ako dôkaz početnej prevahy určitého kmeňa a prezidenta Karzaia nazvali vodcom tohto kmeňu.

ISAF/NATO

Voľby majú schopnosť Afgancov zjednotiť - alebo rozdeliť.

V súlade s tou istou logikou, niektoré politické frakcie považovali výsledky volieb za vstupenku do vlády. Príkladom je nedávne prehlásenie afganského ministra spravodlivosti, Sarwara Danisha, ktorý prehlásil, že jeho strana, vedená Karimom Khalilim, podporovala prezidenta Karzaia na základe dohody, že získa 20 percent ministerských postov.

Je teda možné dokazovať, že hodnotenie politickej štruktúry ako celku (a zvlášť volieb) z etnického hľadiska je oficiálnym názorom na štátnu moc. Iné prejavy tohto názoru môžu byť konštatované v "zložení vedenia štátu" a pri zakladaní politických strán, registrovaných ministerstvom spravodlivosti.

Prezident zastupuje jeden kmeň a viceprezidenti ostatné kmene. Inými slovami, afganský volebný systém nepripúšťa, aby sa člen etnickej menšiny stal prezidentom alebo viceprezidentom. Minister zahraničných vecí Afganistanu komentoval víťazstvo Baraka Obamu v amerických voľbách v časopise 8 Sobh dojemnou vetou: "Dožijem sa niekedy tej chvíle, kedy sa v mojej vlastnej zemi stane prezidentom Házárá, Tadžik, Uzbek ...?"

Etnický názor na politický systém a voľby bol inštitucionalizovaný taktiež iným spôsobom. Dnes je v Afganistane registrovaných vyše stovky politických strán.

Kvantitatívne najslabšími z nich sú strany považujúce sa za národné, napríklad strany, ktoré sa označujú za "celoafganské". Naopak, strany niektorých kmeňov alebo strany niektorých náboženských tendencií sú silné. Schopnosť stimulovať a mobilizovať ľud je v rukách politických aktérov, ktorých zbraňami sú "etnický pôvod" a "náboženstvo". Vo vláde Karzaia zastavajú príslušníci týchto strán vysoké funkcie, zatiaľ čo sám prezident prehlasuje, že kmeňové a náboženské strany nenávidí. Šíri obľúbený názor, že ľud nemá na tieto strany dobré spomienky. Z tohto dôvodu afganský volebný zákon neposkytuje žiadne práva politickým stranám.

V tomto bode sme konfrontovaní s otázkou, či nastavajúce voľby budú opäť založené na kmeňovej príslušnosti iba z dôvodu, že silné strany sú kmeňového charakteru.

Afganský politický systém je na tomto úseku vystavený ďalšiemu paradoxu: na jednej strane právo na demokraciu, na druhej stranu odpor k "celoafganským" alebo "národným" stranám. Štátna moc Afganistanu (prinajmenšom vláda, justícia a parlament) nikdy neprejavila a nejaví snahu priznať, že najlepším, najmodernejším a najskúsenejším prostriedkom k budovaniu štátnych štruktúr a k odstráneniu kmeňového systému je zakladanie politických strán s celoštátnym zastúpením. Tento postup úspešne vyskúšali iné multietnické štáty, v ktorých je rozšírené viac náboženstiev, napríklad India.

V tomto bode sme konfrontovaní s otázkou, či nastavajúce voľby budú opäť založené na kmeňovej príslušnosti iba z príčiny, že silné strany sú kmeňového charakteru.

Nemali by sme zabúdať na fakt, že základy súčasného režimu boli položené na konferencii v Bonne. Na tomto zasadaní získal Abdul Sattar Seerat väčšinu hlasov v medzifrakčných voľbách (Rímska osa), avšak nebolo mu umožnené stať sa predsedom dočasnej vlády iba z toho dôvodu, že nepatril k majoritnému kmeňu. Jeho miesto zaujal Hamid Karzai, ktorý získal iba 3 hlasy, oproti 13 hlasom v prospech Seerata. Medzinárodné spoločenstvo súhlasilo s týmto nedemokratickým postupom, pretože problémy Afganistanu pramenili v tej dobe zo straty moci majoritnej etnickej skupiny. Táto udalosť posilnila strany s kmeňovou platformou a kmeňovou politickou koncepciou.

ISAF/NATO

Vo väčšine krajín sú voľby nástrojom riešenia problémov. Bude tomu tak i v Afganistane?

Iným paradoxom v prístupe medzinárodného spoločenstva je fakt, že na jednej strane hlása koniec vlády vojenských gangov a ich obviňuje z porušovania ľudských práv, na strane druhej uľahčuje a podporuje ich existenciu a prosperitu. Je si vedomé, že vďaka veľkému bohatstvu majú títo ľudia stále veľký vplyv v svojich kmeňoch, čo znamená, že "majú hlasy". V posledných ôsmich rokoch sa medzinárodné spoločenstvo nikdy nesnažilo podporovať spoľahlivú, nekmeňovú, sekulárnu a celonárodnú opozíciu. Naopak, navzdory široko hlásanému odporu k vodcom súkromných milícií gangov, medzinárodné spoločenstvo týchto bojovníkov vždy konzultovalo.

Môžu byť nadchádzajúce voľby považované za vhodné riešenie týchto problémov za predpokladu, že súhlasíme s faktom, že hlavným problémom afganskej vlády a medzinárodného spoločenstva je vojna a nedostatok bezpečnosti?

Pre správnu odpoveď sa musíme vrátiť do histórie a stručne sa ohliadnuť na pôvod vojny a afganskej kríze v svojom celku.

Do roku 1978 bola pri moci vláda, ktorej legitímnosť zaisťovali tri tradičné zdroje - kmeňová štruktúra, politické dedičstvo a podpora kléru. Štátny prevrat dňa 27. apríla tohto roku oddelil vládu od politického dedičstva a podpory kléru. Víťazstvo mudžáhedínov v roku 1992 však znovu nastolilo princíp náboženskej podpory vláde, avšak bez kmeňových koreňov.

Nasledujúce frakčné konflikty a občianska vojna boli vyvolané touto situáciou. Bonnská konferencia a prítomnosť medzinárodných jednotiek v Afganistane sa nezamerali na vyhladenie a zásadné riešenie týchto komponentov kríze.

Medzinárodné sily síce zvrhli vládu Talibanu, ale nedokázali Taliban, ani ich spojencov, zničiť, a to z dvoch dôvodov - prvým bola prítomnosť silných osobností v novoustanovenej afganskej vláde, ktoré sa postavili proti rozdrveniu Talibanu, druhým bol nesúhlas Pakistanu, ktorého mocná armáda Taliban vybudovala a podporovala a pochopiteľne nechcela stratiť túto účinnú zbraň.

Nadchádzajúce afganské voľby túto situáciu nevyriešia. Som presvedčený, že Taliban sa bude tešiť podpore Pakistanu dokiaľ medzinárodné spoločenstvo nezaručí, že Afganistan sa vzdá svojich teritoriálnych nárokov voči Pakistanu výmenou za jeho súhlas s neutralizáciou Talibanu. Preto sa taktiež afganská spoločnosť obáva, že ak Paštúni nevyhrajú voľby, vráti sa občianska vojna z 90. rokov.

Voľby môžu byť prostriedkom pre riešenie kríze iba za predpokladu, že bude obnovený proces budovania štátnych štruktúr.

Toto konštatovanie ma vedie k nasledujúcim dvom záverom:

Po prvé, voľby môžu byť prostriedkom pre riešenie kríze iba za predpokladu, že bude obnovený proces budovania štátnych štruktúr. Medzinárodné spoločenstvo však musí v praxi dokázať, že neusiluje o podporu kmeňových štruktúr, a že podporuje vytvorenie politickej opozície s celoštátnym zastúpením.

Po druhé, medzinárodné spoločenstvo zlyhalo pri riešení základných komponentov kríze ignorovaním hraničných sporov medzi Afganistanom a Pakistanom. Niektorí politickí analytici sa domnievajú, že medzinárodné spoločenstvo by malo garantovať výsostnosť súčasných hraníc Pakistanu z dôvodu, aby sa táto krajina vzdala destabilizácie Afganistanu Talibanom. Je to otázka času; niektorí politickí experti totiž označujú nový plán Obamovej vlády v Afganistane za koncepciu stratégie odchodu amerických síl z krajiny. Táto alternatíva je znepokojujúca, pretože vyvoláva obavy z návratu Talibanu k moci.

Zatiaľ sa zdá, že pokiaľ zostane po voľbách pri moci Hamid Karzai, s podporou USA, súčasná kríza nielenže bude pokračovať, ale ešte viac sa prehĺbi. V súčasnej dobe Karzai využíva, z titulu kandidáta, všetky prostriedky a právomoci hlavy štátu. Medzinárodné spoločenstvo sa dopustí veľkej chyby, ak sa bude domnievať, že Afganci považujú budúce voľby za transparentné, a že budú spokojní s ich výsledkami.

Afganské voľby sa môžu zmeniť na demokratický proces a stať sa nástrojom k nastoleniu a zaisteniu bezpečnosti a spravodlivosti. Avšak iba za podmienky, že Západ uzná obidva vyššie uvedené závery ako hlavné príčiny kríze - a hlavné prekážky stability a bezpečnosti krajiny.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink