NATO Nytt 2009
Utgave 1: Arktis: for hett til å ignorere?
Denne utgaven:
NATO 60 år
I neste utgave I neste utgave
 Videoer
 RSS
 Abonner
Alle arkiver - Plan
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - Om
  
NATO 60 år
Jaap de Hoop Scheffer, NATOs generalsekretær, som taler til sitt siste NATO-toppmøte, hevder at det er tre store utfordringer som NATO-alliansen står overfor.
Etter at NATO ble født for 60 år siden har det vært en rekke viktige hendelser i dens historie. Denne fotohistorien gir et kort bilde av noen av disse øyeblikkene.
Charles Kupchan fra Council of Foreign Relations beskriver hvor NATO må ta noen vanskelige beslutninger, som vil være avgjørende for dens fremtid.
Fra NATOs unnfangelse til nå har generalsekretærens rolle i endring vært en av Alliansens mer interessante transformasjoner.
Daniel Korski, senior policy forsker ved European Council for Foreign Relations, beskriver Alliansens utfordringer som 60-åring - og hvordan de best kan håndteres.
Etterhvert som NATO forbereder seg på å lage utkast til et nytt strategisk konsept, kaster Jan Petersen lys over de sakene som han føler det er behov for å ta opp.
Diego A. Ruiz Palmer, sjef for Planleggingsseksjonen i NATOs Operasjonsavdeling diskuterer utviklingen av NATOs raske reaksjonsstyrker som brukes i avskrekkings-, forsvars- og krisereaksjonsoperasjoner.

1949, det året som NATO ble etablert, var fullt av påminnelser om fortiden og tegn for fremtiden.

Verden var fortsatt i ferd med å våkne fra marerittet under den andre verdenskrig. Klesrasjoneringen i Storbritannia, en nødvendighet i krigstid, tok slutt. Berlin, hjertet i Das Dritte Reich fire år tidligere, var nå revet i to, med den vestlige delen delvis under blokade av USSR.

Økende uenighet med sovjetrusserne tok stadig nye former, med sprengningen av deres første atombombe i 1949. Det var også det året kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen. Frykt for økende totalitæritet var innbakt i George Orwells bok som ble publisert det året, med tittelen "1984".

Men like mye som frykt var det også tegn på fremgang. Den første datamaskinen med minne ble laget i 1949. Den første non-stopp flyvningen rundt jorden ble utført av et amerikansk luftforsvarsfly.

Midt oppi dette ble NATO etablert. Den var delvis en reaksjon på to sterke følelser på den tid: frykt og håp. Frykten for en uviss verdensorden i rask endring var håndgripelig. Men det var også håpet om at det verste var bak oss. NATO, en forsvarsstyrke, ble en viktig aktør nesten umiddelbart i denne sammenheng.

De neste årene, opp til 2009, har sett en bredde og et tempo i endringer som man ikke tidligere har sett i den menneskelige sivilisasjon. Utforskning av rommet, digital kommunikasjon og internasjonal massereising har gjort verden mindre og mer knyttet sammen.

Men til tross for disse fremskrittene, er følelsene av frykt og håp fortsatt sterke i dag. Og det er også NATO.

Paul King

redaktør, NATO Nytt