JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

60 rokov NATO - cesta vpred

Aj samotná šesťdesiatročná existencia bola neľahkou úlohou. A na obzore sú ďalšie.

Aliancia oslavuje 60. narodeniny a jej význam je väčší než kedykoľvek predtým.

Aliancia dohliada na dodržiavanie mieru v Kosove, v Afganistane zaisťuje stabilitu a zúčastňuje sa bojových operácií, vedie protiteroristickú námornú operáciu v Stredomorí, pomáha Bosne a Hercegovine s obrannými reformami, školí iracké bezpečnostné zložky a pomáha v činnosti Misie Africkej jednoty.

NATO predstavuje jadro rozsiahlej a rýchlo sa rozrastajúcej siete partnerstiev s krajinami po celom svete a pripravuje pôdu pre užšiu spoluprácu s kľúčovými civilnými inštitúciami. Proces rozširovania Aliancie je i naďalej silným popudom pre uchádzačov o členstvo, aby si pred svojim domom najskôr poriadne zamietli.

Vo svojich 60 rokoch sa Aliancia stala nenahraditeľnou súčasťou medzinárodnej bezpečnosti a iba ťažko je možné si predstaviť, že by tomu mohlo byť inak. Napriek tomu to však bolo. Podľa pôvodných zdržanlivých očakávaní mala Washingtonská zmluva z roku 1949 trvať zhruba 20 rokov. Predpokladalo sa, že za tú dobou bude proces obnovy západnej Európy zavŕšený a obranný transatlantický pakt bude prekonaný.

Zakladatelia NATO celkom iste netušili, že Aliancia prežije aj studenú vojnu, ktorá si jej založenie vyžiadala, a že bude rozkvitať v úplne inom bezpečnostnom ovzduší.

Nie je ťažké pochopiť, prečo sa Aliancia zmenila z prechodného projektu na trvalý. Dôvodom je skutočnosť, že logika transatlantickej bezpečnostnej spolupráce je nadčasová. Potreba spolupráce medzi Európou a Severnou Amerikou pri riešení bezpečnostných otázok je rovnako naliehavá ako pred 60 rokmi.

To platí aj pre systém transatlantických inštitúcií, ktoré umožňujú politické konzultácie, schvaľovanie spoločných rozhodnutí a operácií. Tento systém môže poskytnúť jedine NATO.

NATO práve vstupuje do siedmej dekády svojej existencie a musí prekonať radu úloh, ktorých riešenie je ťažšie a komplexnejšie než riešenie úloh, ktorým čelila doposiaľ.

Oblasť zamerania presahuje hranice Afganistanu. Zahŕňa väčšie územie, hlavne Pakistan, s ktorým musíme prehĺbiť spoluprácu. Ďalej musíme zaistiť o mnoho užšiu a účinnejšiu spoluprácu medzi našimi vojenskými a civilnými inštitúciami. Musíme zastávať skutočne komplexný prístup a to nie len v Afganistane, ale taktiež pri riešení iných naliehavých medzinárodných otázok. K tomu by mala prispieť aj spoločná deklarácia medzi OSN a NATO, ktorú sme v septembri minulého roku podpísali s generálnym tajomníkom OSN, Ban Ki Moonom.

Druhou dôležitou úlohou sú naše vzťahy s Ruskom. Minuloročný konflikt v Gruzínsku bol predmetom rôznych interpretácií. Vyvolal zároveň vážne otázky ohľadne záväzku Ruska k udržovaniu priateľských vzťahov nie len so svojimi susedmi, ale taktiež s Alianciou.

Celkom isto nedovolíme Rusku, aby bránilo Aliancii v rozširovaniu. Tento proces je kľúčovým cieľom v rámci našej snahy o konsolidáciu Európy, ako celistvého a demokratického ovzdušia bezpečnosti, čiže nie je spochybniteľný. Vzťahy medzi NATO a Ruskom sú však príliš dôležité na to, aby sme si dovolili uviaznuť v slepej uličke kvôli sporom o rozširovaní alebo kvôli systému raketovej obrany či Kosovu.

Keď sa vrcholní predstavitelia členských štátov a vlád zídu na summite vo Francúzskom Štrasburgu a nemeckom Kehle, konanom pri príležitosti 60. výročia NATO 3. a 4. apríla, bezpochyby vyzdvihnú úspechy, ktorých Aliancia dosiahla. Samotná vrcholná schôdzka je dôkazom toho, že NATO významne prispelo k uzmiereniu sa v povojnovej Európe.

Aj keď úspechy, ktoré sme dosiahli v minulosti, môžu vyvolávať dôveru v budúcnosť, nemali by nahradiť potrebu nového myslenia a nových stratégií. NATO práve vstupuje do siedmej dekády svojej existencie a musí prekonať radu úloh, ktorých riešenie je ťažšie a komplexnejšie než riešenie úloh, ktorým čelila doposiaľ. Summit v Štrasburgu a Kehli by sa preto nemal obmedzovať na prejavy samochvály. Naopak, táto vrcholná schôdzka je dôležitou príležitosťou k tomu, aby sa vývoj Aliancie posunul veľkým krokom dopredu.

Čakajú nás tri dôležité úlohy.

Prvým je Afganistan. Aby bolo naše pôsobenie úspešné, musíme viac zladiť svoje ambície s prostriedkami, ktoré sme ochotní do toho zapojiť. Úprimne dúfam, že Aliancia tu svoj príspevok znásobí. S výcvikom a vyzbrojením Afganskej národnej armády sme zaznamenali značný úspech a v tomto musíme pokračovať. Schopnosť Afganskej polície plniť svoju úlohu a zaisťovať bezpečnosť a stabilitu je kľúčová.

My ako aj medzinárodné spoločenstvo ako celok však môžeme učiniť viac – po civilnej stránke – pomôcť Afgancom založiť funkčné inštitúcie na boj so zločinom a korupciou a lepšie riešenie drogového problému. Za každú cenu sa musíme vyvarovať situácie, kedy by sa jednotlivé krajiny začali úzko zameriavať na jednu konkrétnu geografickú či funkčnú oblasť. Nesmieme zabúdať na celkovú situáciu a aj naďalej musíme svoje pôsobenie v Afganistane vnímať ako spoločnú transatlantickú misiu.

Potrebujeme pozitívny program, ktorý bude odrážať dôležitú úlohu, ktorú Rusko aj NATO hrajú na poli Európskej i medzinárodnej bezpečnosti. Afganistan je kľúčovou oblasťou, kde máme jasné spoločné záujmy a naša nádej na úspech sa prehĺbi, ak budeme spolupracovať. Sú tu i ďalšie oblasti, ku ktorým patrí boj s terorizmom a pirátstvom a potreba čeliť šíreniu zbraní hromadného ničenia. Je bezpochyby najvyšší čas, aby sme našim vzťahom dali čerstvý impulz. A nadchádzajúci summit NATO dáva spojencom skvelú príležitosť na to, aby svoj záväzok v tejto oblasti zdôraznili.

Treťou úlohou je čeliť novým hrozbám. V posledných rokoch sme boli svedkami kyber útokov či prerušenia dodávok energie, ktoré môžu zdevastovať celú krajinu bez jediného výstrelu. Taktiež sa pasujeme s návratom pirátstva, ktoré predstavuje dôležitú bezpečnostnú výzvu, ako aj s prvými vážnymi bezpečnostnými dôsledkami zmeny klímy, hlavne v Severnej dimenzii. Ďalej však iránsky jadrový program podtrhuje naliehavosť problému šírenia zbraní hromadného ničenia.

Musíme lepšie definovať úlohu NATO pri riešení týchto problémov. NATO možno neposkytne odpovede na všetky otázky, to by však nemalo ospravedlňovať nečinnosť. Musíme čo najlepšie využiť jedinečný význam Aliancie, ako fóra pre transatlantický politický dialóg a nástroja, ktorý pretransformuje politické rozhodnutia na konkrétne opatrenia. Pretože hrozby nebudú čakať na moment, kedy budeme mať pocit, že sme na ne pripravení.

.

Nová strategická koncepcia bude musieť zladiť hlavný účel kolektívnej obrany Aliancie s radou požiadavok plynúcich z operácií mimo územia členských štátov.

Vrcholná schôdzka v Štrasburgu a Kehli je príležitosťou k tomu, aby spojenci ukázali, že majú potrebnú politickú vôľu, predstavivosť a solidaritu pre riešenie týchto rôznorodých úloh. Avšak schôdzka musí priniesť ešte viac. Nová americká administratíva a možnosť, že sa Francúzsko úplne vráti do vojenských štruktúr NATO, taktiež ponúka skvelú príležitosť k tomu, aby bola na vrcholnej schôdzke odštartovaná aktualizovaná strategická koncepcia Aliancie.

Podľa „Deklarácie o bezpečnosti Aliancie“, ktorá má byť na summite prijatá, bude nová strategická koncepcia musieť zladiť hlavný účel kolektívnej obrany Aliancie s radou požiadavok plynúcich z operácií mimo územia členských štátov. Bude musieť zdôrazniť úlohu NATO ako jedinečného spoločenstva podieľaných hodnôt a záujmov a vyhnúť sa pokušeniu presadzovať regionálne a národné programy na úkor spoločných cieľov a úloh. A ďalej bude musieť jasne vysloviť prianie NATO spolupracovať s OSN a EU ako aj s ďalšími medzinárodnými hráčmi ako s partnermi na spoločnom prístupe k aktuálnym bezpečnostným otázkam.

Tieto úlohy sa zásadne líšia od tých, ktoré si pred 60 rokmi vyžiadali založenie Aliancie. Pokiaľ však budú existovať pevné transatlantické vzťahy a pokiaľ tieto vzťahy budú zakotvené v silných inštitúciách, ku ktorým patrí NATO, budeme udalosti vytvárať, miesto toho aby sme boli ich obeťami. Summit konaný na počesť 60. výročia Aliancie je skvelou príležitosťou k opätovnému potvrdeniu nadčasovej logiky.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink