JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Nový Strategický koncept NATO z pohľadu jeho parlamentu

Strategické prostredie ako aj NATO sa za desať rokov od doby, kedy bol schválený súčasný Strategický koncept, veľmi zmenili. Jan Petersen sa domnieva, že spojitosť NATO s rozvojovými záležitosťami, jeho nevojenské aspekty a zahrnuté oblasti by mali byť vysvetlené.

V roku 1999 stál terorizmus sotva za zmienku, NATO ešte ani neuvažovalo o tak ambicióznej misii mimo svoje územie, ako v Afganistane a proces rozšírenia bol len v zárodku.

Ale už o dva roky neskôr Aliancia po prvýkrát v histórii uplatnila Článok 5 Severoatlantickej zmluvy ako odpoveď na teroristické útoky na USA dňa 11. septembra 2001. V roku 2003 zahájila najnáročnejšiu misiu mimo svojho územia, v Afganistane. NATO ďalej prijalo desať nových členov, vytvorilo nové štruktúry, partnerstvá a iniciatívy, ako napríklad Radu NATO-Rusko. NATO necháva “otvorené dvere” novým členom a partnerom a jeho vzťahy so susedmi a ďalšími medzinárodnými organizáciami sa naďalej vyvíjajú.

NATO je zväzkom demokratických krajín, ktorých parlamenty sú základnými komunikačnými kanálmi medzi občanmi a vedúcimi činiteľmi organizácie. Poslanci musia často vysvetľovať svojim voličom, prečo je tak dôležité obetovať vzácne zdroje na bezpečnosť a riskovať životy vojakov vo vzdialených operáciách.

Preto sa domnievam, že nový Strategický koncept by mal reagovať na niektoré obavy poslancov členských štátov NATO. Parlamentné zhromaždenie NATO pripravuje k novému Strategickému konceptu pripomienky a ja osobne mám česť pôsobiť ako zvláštny splnomocnenec v rámci tejto intervencie.

Nový Strategický koncept bude dokumentom zásadného významu, ktorý Alianciu bude riadiť. Zároveň však musí byť zrozumiteľný a jasnou rečou vyjadriť demokratické hodnoty Aliancie a hrozby, ktorým je vystavená.

Musí taktiež predstaviť návrhy, ktoré z Aliancie učinia flexibilnejšiu organizáciu, schopnú lepšie sa vyrovnať s novými úlohami. Moje pripomienky nutne neodrážajú názory všetkých členov Parlamentného zhromaždenia, ale domnievam sa, že mnoho, či dokonca úplná väčšina mojich kolegov by s nimi súhlasila.

Nemôžeme žiadať občanov, aby podporovali misie NATO, pokiaľ nebudeme mať jasný obraz o zmysle Aliancie. V záujme občanov a hlavne našich národných armád musíme jasne popísať úlohy, ktoré pred nami stoja a ako máme v úmysle zmierniť riziká, ktoré predstavujú.

Akýkoľvek prehľad literatúry o strategických záležitostiach by ukázal, že do sféry bezpečnosti spadá veľmi široké spektrum tém. Bežne sú uvádzané otázky spojené s životným prostredím, terorizmom, šírením jadrových zbraní, energetickou bezpečnosťou a ďalšie.

Nový Strategický koncept by mal potvrdiť spojenie medzi bezpečnostnými a rozvojovými otázkami a vyvodiť patričné dôsledky pre plánovanie a rozmiestňovanie aliančných ozbrojených síl.

Existuje taktiež jasná zhoda, že pre strategické úlohy, ktoré pred nami stoja, sa vždy neponúkajú čisto vojenské riešenia. Ukazuje sa to v Afganistane, kde vojenské aspekty sú nevýlučnou, ale neúplnou súčasťou komplexného riešenia.

Nový Strategický koncept by mal potvrdiť spojenie medzi bezpečnostnými a rozvojovými otázkami a vyvodiť patričné dôsledky pre plánovanie a rozmiestňovanie aliančných ozbrojených síl. Toto spojenie si vyžaduje čo možno najužšiu spoluprácu medzi politickými a vojenskými činiteľmi pri plánovaní a realizácii zámorských misií a užšie kontakty s nevládnymi organizáciami.

Napriek všetkému je NATO hlavne politickým a vojenským zväzkom; mali by sme teda starostlivo zvažovať, aká môže byť jeho úloha pri riešení špecifických úloh. Medzinárodný terorizmus je napríklad vážnou bezpečnostnou hrozbou, hlavne jeho potenciál pre kombináciu extrémistických organizácií a zbraní hromadného ničenia. Nie je však isté, či NATO je skutočne vhodnou organizáciou pre vyrovnanie sa s touto hrozbou.

Z titulu zoskupenia demokratických štátov by sme však mali byť odhodlaní jasne deklarovať, že budeme brániť našich občanov pred tými, ktorí stavajú násilie proti princípom a hodnotám našej spoločnosti. Mali by sme NATO taktiež využiť ako fórum pre výmenu informácií a koordináciu odpovedí v prípade útoku.

Je jednoduché vymenovať všetky problémy, ktoré môžu ovplyvniť našu spoločnú bezpečnosť. Nie je však ľahké vymenovať oblasti, v ktorých by NATO malo hrať rozhodujúcu úlohu.

A to musí byť práve úloha nového Strategického konceptu.

Ak definujeme každý problém ako bezpečnostnú otázku v kompetencii NATO, riskujeme vznik situácie, kedy sa Aliancia bude musieť zaoberať príliš širokou škálou problémov a nebude mať na všetky dostatok prostriedkov. Bezpečnostných otázok totiž môže byť nekonečne mnoho, prostriedky sú však obmedzené.

Jednu z oblastí, ktorá by nemala byť vystavená nezhodám, je rozvoj a zdokonaľovanie vojenských schopností nutných pre misie NATO

Pre poslancov nie sú obmedzené prostriedky ničím neznámym. Orientácia NATO na svoje doposiaľ veľmi dobre plnené úlohy – plánovanie misií, výcvik, vedenie vojenských operácií a výkon humanitárnych a civilných záchranných operácií – bude preto dôležitou súčasťou nového Strategického konceptu.

Musíme si uvedomiť, že NATO nemôže slúžiť všetkému a všetkým, ale skôr byť dôležitou platformou bezpečnosti.

Jednu z oblastí, ktorá by nemala byť vystavená nezhodám, je rozvoj a zdokonaľovanie vojenských schopností nutných pre misie NATO.

Niektorí politickí analytici prezentujú túto skutočnosť ako kompromis medzi územnou obranou a expedičnými schopnosťami. Nemusí však nutne byť pravdou, že pripravenosť zabrániť použitie vojenskej sily v Európe a riešiť bezpečnostné problémy v ďalekých krajoch spolu priamo súperia.

Severoatlantická rada a Vojenský výbor sú samostatné orgány, ktorých zlúčenie by výrazne urýchlilo rozhodovacie procesy

Naše armádne sily, bez ohľadu či sú rozmiestené 100 alebo 5 000 kilometrov od ich domovskej základne, potrebujú najnovšie komunikačné prostriedky a ďalšie adekvátne vybavenie. Musia byť schopné rýchlo sa premiestňovať a byť chránené pred priamymi nepriateľskými útokmi. A čo je možno ešte dôležitejšie: musia byť dokonale vycvičené, aby sa dokázali vyrovnať s každou situáciou v teréne.

Mali by sme taktiež zvážiť, či by rozhodovacie procesy NATO nemali byť pružnejšie a schopné rýchlejšej reakcie. Severoatlantická rada a Vojenský výbor sú samostatné orgány, ktorých zlúčenie by výrazne urýchlilo rozhodovacie procesy.

Jednozmyslová zhoda je však zároveň kľúčovým faktorom pre rozhodovacie procesy v Aliancii a mala by zostať aj na báze najdôležitejších rozhodnutí. Je však konsenzus nutný na všetkých úrovniach? Prinieslo by alternatívne riešenie pri menej dôležitých rozhodovaniach určité výhody? Podobné otázky budú stále častejšie a to primerane s ďalším rozširovaním Aliancie a s rastom vzájomnej súčinnosti s ďalšími medzinárodnými aktérmi, ako napríklad s EU a OSN.

Rozširovanie Aliancie si taktiež zaslúži úvahu. V blízkej budúcnosti uvítame dvoch nových členov – Albánsko a Chorvátsko. Na bukureštskom summite sme spoločne prehlásili, že v budúcnosti prijmeme za riadnych členov Aliancie aj Gruzínsko a Ukrajinu. Parlamentné zhromaždenie NATO poskytlo jednoznačnú podporu rýchlemu a rozsiahlemu rozširovaniu Aliancie.

Kľúčom dlhovekosti NATO je skutočnosť, že preukazuje svoju prispôsobivosť, ktorá má svoj veľký význam.

Musíme si však uvedomiť, že Alianciu obmedzuje zakladajúca Severoatlantická zmluva. Článok 10 jasne stimuluje, že členom sa môže stať každý Európsky štát; je však čím ďalej menej Európskych krajín, ktoré ešte nie sú členmi NATO. V určitom okamžiku sa budeme musieť rozhodnúť, či geografické obmedzenie je ešte stále primerané, a či, ak by nebolo primerané, môže mať vplyv na budúcnosť Aliancie.

Strategické prostredie sa kriticky zmenili. Je čas k aplikácii nového Strategického konceptu.

Kľúčom dlhovekosti NATO je skutočnosť, že preukazuje svoju prispôsobivosť, ktorá má svoj veľký význam. Ak by tomu malo byť i naďalej, nový Strategický koncept musí jasne vytýčiť ciele Aliancie a byť jej sprievodcom do ďalších desaťročí.

Udržať kontrolu situácie - NATO musí mať jasný a flexibilný prehľad o celkovom dianí

Vstupná brána do Vojenského výcvikového strediska v Kábule

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink