ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Новата стратегическа концепция на НАТО: виждане на един парламентарист

Стратегическата среда и самият НАТО се промениха много от приемането на сегашната стратегическа концепция преди десет години. Ян Петерсен е на мнение, че връзките на НАТО с развитието, невоенните му елементи и различнитге области, които покрива, трябва да бъдат изяснени.

През 1999 г. тероризмът едва ли заслужаваше да бъде споменат, НАТО дори и не помисляше за такава амбициозна мисия извън зоната като тази в Афганистан и процесът на разширяване едва бе започнал.

Но през 2001 г. Алиансът за първи път се позова на член 5 в отговор на терористичните атентати на 11 септември. През 2003 г. той се впусна в най-трудната си мисия извън зоната в Афганистан. НАТО прие десет нови държави-членки, създаде нови структури, партньорства и инициативи като Съвета НАТО-Русия. Вратата на НАТО остава остворена за нови членове и партньори и отношенията му със съседните страни и с другите международни организации продължават да се развиват.

НАТО е съюз на демократични държави и парламентите на държавите-членки са основен канал за комуникация между техните граждани и ръководството на НАТО. Често на депутатите се налага да обясняват на избирателите си защо е толкова важно да се осигуряват недостигащите ресурси и да се рискува животът на войниците в далечни операции.

Затова съм убеден, че новата Стратегическа концепция трябва да отрази някои от проблемите, които занимават парламентаристите от натовските държави. Парламентарната асамблея на НАТО подготвя коментарите си по новата Стратегическа концепция и аз имам честта да бъда специален докладчик по този проект.

Новата Стратегическа концепция е важен документ, от който Алиансът ще се ръководи. Същевременно тя трябва да е разбираема и ясно да посочва ценностите на Алианса и заплахите пред него.

Тя трябва да изброи и всички елементи, които ще превърнат Алианса в по-гъвкава организация, по-приспособена да реагира на новите предизвикателства. Тези мои коментари не отразяват непременно вижданията на всички членове на Парламентарната асамблея, но мисля, че мнозина, ако не и повечето от колегите ги споделят.

Ние не може да искаме от гражданите на нашите страни да подкрепят мисиите на Алианса, без ясно да им кажем каква е целта. Длъжни сме ясно да обявим на широката общественост и особено на военните от националните ни армии пред какви предизвикателства сме изправени и как точно възнамеряваме да намалим риска от тях.

Един поглед в литературата по стратегическите въпроси ясно показва, че понятието "сигурност" обхваща широк кръг въпроси. Проблемите на околната среда, тероризмът, разпространението на оръжия за масово унищожение, сигурността на информацията, енергийната сигурност и други попадат в тази рубрика.

Новата Стратегическа концепция трябва да потвърди тясната връзка между сигурност и развитие и да извлече последиците от това за планирането и разгръщането на въоръжените сили на Алианса.

Единодушно се приема, че стратегическите предизвикателства пред нас не могат да бъдат решени само с военни средства. Това ясно се вижда в Афганистан, където военните аспекти са важен, но недостатъчен елемент от цялостното решение.

Новата Стратегическа концепция би трябвало да потвърди тясната връзка между сигурност и развитие и да извлече последиците от това за планирането и разгръщането на въоръжените сили на Алианса. Тази връзка налага възможно най-тясно сътрудничество между политическите и военните органи при планирането и осъществяването на далечните мисии. Това включва и поощряване на по-тесните контакти с неправителствените организации.

В крайна сметка НАТО е политически и военен съюз; необходимо е внимателно да преценим каква роля трябва да играе в решаването на конкретните проблеми. Международният тероризъм например е много сериозен проблем за сигурността, особено предвид риска екстремистки организации да се сдобият с оръжия за масово унищожение. Но не е сигурно, че НАТО е най-подходящата организация за реацкия на тази заплаха.

Но като съюз на демократични държави ние трябва да проявим волята открито да заявим, че ще браним нашите граждани от тези, които с насилие се противопоставят на принципите и ценностите на нашите общества. Трябва да използваме НАТО и като форум за обмен на информация и координиране на реакцията в случай на нападение.

Лесно е да се изброят всички проблеми, които могат да се отразят на общата ни сигурност. Но не е лесно да се определят ключовите области, в които НАТО може да играе сериозна роля.

Но в Стратегическата концепция това трябва да се направи.

Ако определим всякакви явления като проблем за сигурността, рискуваме да разпилеем ресурсите на Алианса в широк кръг дейности. Проблемите за сигурността нямат граница, но ресурсите са ограничени.

Една сфера, която е безспорна, са военните способности за мисиите, които ще изпълнява Алиансът.

Всички парламентаристи твърде добре познават отраниченията с ресурсите. Затова съсредоточаването върху това, което НАТО умее добре да върши - планирането, подготовката и провеждането на военни операции и хуманитарните и гражданските мисии в извънредни ситуации, ще бъде една от важните задачи в новата Стратегическа концепция.

Трябва да си дадем сметка, че НАТО не може да даде всичко за всички, а трябва да бъде крайъгълен камък.

Една сфера, която е безспорна, са военните способности за мисиите, които ще изпълнява Алиансът.

Някои анализатори представят този аспект като размяна между териториалната отбрана и експедиционните способности. Но не е сигурно, че готовността да се възпира употребата на военна сила в Европа и готовността да се решават проблеми на сигурността в отдалечени зони могат пряко да се сравняват.

Северноатлантическият съвет и Военният комитет на НАТО са два отделни органа, но тяхното сливане значително ще рационализира процеса на вземане на решения.

Независимо на какво разстояние от обичайната си база са разположени нашите войски - на 100 или 5 000 км, те се нуждаят от най-ефективните комуникации, наблюдение и друга техника. Нужно им е да се придвижват бързо и да могат да се защищават от вражеския огън. И най-важното, трябва да преминат съответната подготовка, за да могат да се справят във всякакви ситуации.

Трябва да помислим също как да направим органите за вземане на решения по-гъвкави и реактивни. Северноатлантическият съвет и Военният комитет на НАТО са два отделни органа, но тяхното сливане значително ще рационализира процеса на вземане на решения.

Същевременно консенсусът е централен елемент в процеса на вземане на решения и трябва да запази ролята си при важните решения. Но необходим ли е консенсус на всички равнища и няма ли да е по-добре да се приеме друга процедура за по-маловажните въпроси? Този въпрос ще се поставя все по-често с разширяването на Алианса и засилването на взаимодействието с другите международни актьори като Европейския съюз и ООН.

Разрастването на Алианса също заслужава внимание. Скоро ще приемем две нови държави - Албания и Хърватска. На срещата на върха в Букурещ ние колективно заявихме, че Грузия и Украйна в бъдеще ще получат членство. Парламентарната асамблея на НАТО твърдо подкрепя бързото и мащабно разширяване на НАТО.

Ключът към дълголетието на НАТО е доказаната му способност да се приспособява и да запазва важността си.

Въпреки това скоро ще трябва да осъзнаем факта, че Алиансът има граници, наложени от Договора. Член 10 ясно постановява, че всяка европейска държава може да се присъедини към Алианса, но броят на европейските държави, които не членуват в него, намалява. Същевременно трябва да решим дали тези географски ограничения все още имат основание и ако не, какви ще са последиците за бъдещето на Алианса.

В стратегическата среда се извърши огромна промяна. Време е за нова Стратегическа концепция.

Ключът към дълголетието на НАТО е доказаната му способност да се приспособява и да запазва важността си. За да продължи по този път, в новата си Стратегическа концепция Алиансът трябва ясно да заяви целта, която ще го води през следващите десетилетия.

Поглед върху цялостната картина: НАТО трябва да има ясно, но гъвкаво виждане за пътя, по който върви

Табелата на входа на Центъра за военна подготовка в Кабул

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink