NATO REVIEW 2009
Current Edition:
Arktis: for hett til å ignorere?
I neste utgave I neste utgave:
 Videos
 RSS
 Subscribe
All archives - schedule
SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
© - About
  
Arktis: for hett til å ignorere?
NATO Nytt ser på hvorfor det høye nord plutselig er blitt en høy politisk og sikkerhetsprioritet. Og hvordan endringer der berører områder fra oje til handel til miljø. Denne videoen gir kommentarer fra ledende politikere, forskere og NATOs ledende militære personell.
Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, har spilt en ledende rolle for å rette mer oppmerksomhet mot spørsmålet om det høye nord. I dette intervjuet beskriver han rollene til forskning, samarbeid - og Russland.
Danmarks forsvarsminister, Søren Gade, beskriver Danmarks holdning til nye spørsmål om det høye nord, og dekker områder som Grønland, søk og redning, og olje.

Det høye nord er nesten bokstavelig landet som tiden glemte. Etter flere mislykkede forsøk av oppdagelsesreisende på 1800-tallet for å se om de enorme ismassene kunne krysses, ble det stilltiende bestemt at det høye nord hadde lite å tilby - bortsett fra forfrysninger.

Etter det har regionen fått lite oppmerksomhet. Selv noen av sjøkartene som blir brukt av cruise-skipene i regionen stammer fra 1800-tallet.

Ting er imidlertid i ferd med å endres. Arktis er, ulikt Antarktis, et tilfrosset hav. Isen i området smelter. Og det går mye fortere enn man hadde ventet.

Dette har store sikkerhetsimplikasjoner. Grensene er langt fra klare.

Uenighet om hvem som eier naturressursene har dukket opp. Og klimaendringer betyr at situasjonen endrer seg hver uke.

For tiden er samarbeid i skuddet. Mens krav har blitt fremsatt, og noen offentlige stunt har blitt utført, sitter alle partene ved forhandlingsbordet.

I denne utgaven av NATO Nytt skisserer vi det som skjer i det høye nord, og hva det betyr for de berørte landene - og for verden. Vi snakker med ledende politikere, vitenskapsmenn og NATOs militære topper, for å se hvordan de vurderer situasjonen.

Paul King