NATO REVIEW 2009
Current Edition:
Арктика - твърде горещо, за да се пренебрегва?
В следващия брой В следващия брой
 Videos
 RSS
 Subscribe
All archives - schedule
ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
© - About
  
Арктика - твърде горещо, за да се пренебрегва?
"НАТО Преглед" анализира защо Далечният север изведнъж се превърна в политически приоритет и проблем за сигурността. И какво е отражението на промените там върху толкова различни области като снабдяването с петрол, търговията или околната среда. Този видеоматериал съдържа коментари на водещи политици и учени и висши военни от НАТО.
Норвежкият външен министър Йонас Гар Стьоре изигра важна роля за привличане на вниманието към Далечния север. В това интервю той пояснява ролята на науката, сътрудничеството и Русия.
Датският министър на отбраната Сьорен Гаде разказва как Дания се отнася към възникващите проблеми в Далечния север, като се спира на различни теми като Гренландия, операциите по издирване и спасяване и снабдяването с петрол.

Далечният север буквално е земя, забравена от времето. След няколко неуспешни опита на изследователите през XIX век да прекосят огромните му ледени пространства, хората бързо решават, че освен студ, далечният север няма какво да предложи.

Оттогава на този регион почти не се обръща внимание. Даже и морските карти, използвани от туристическите кораби в ретиона, са от XIX век.

Но нещата се променят. За разлика от Антарктика Арктика е заледено море. Днес ледовете се топят. И то мното по-бързо от очакваното.

Това явление има сериозни последици за сигурността. Границите в региона далеч не са ясно очертани. Започнаха спорове по собствеността върху природните богатства. А с промените в климата положението се променя всяка седмица.

Днес на дневен ред е сътрудничеството. След заявениге претенции и отхвърлянето на някои сензационни реклами идва ред заинтересованите страни да седнат на масата на преговорите.

В този брой на "НАТО Претлед" разказваме какво се случва в далечния север и какво означава то за заинтересованите страни и за останалия свят. Разтоваряме с водещи политици, учени и висши военни от НАТО, които излагат своето гледище по въпроса.

.

Пол Кинг