JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
Minulé vydania
Edičný plán na rok 2008
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  
NÁVRH EDIČNÉHO HARMONOGRAMU NATO REVIEW NA ROK 2008

Február

Nové médiá - zbrane hromadnej komunikácie?

Marec

Bude Bukurešť miestom, kde odpovede dostanú formu?

Apríl

Mechanizmy terorizmu

Máj

Potravinová kríza a bezpečnosť

Léto

Afganistan (1. časť) - Hlavné problémy

September-Október

Balkán - Quo vadis?

Október-November

Rozširovanie a partnerstvá

December

Bezpečnosť - prehľad roku 2008, prognózy roku 2009

Upozornenie:

S výhradou prípadnych zmien, ktoré, napriek veľkej snahe zachovať edičný plán, môžu nastať.