SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Tidligere utgaver
Plan 2008
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
ABONNER PÅ NATO NYTT
  
Utkast til agenda for NATO Nytt i 2008

Februar

Nytt media: masseødeleggelsesvåpen

Mars

Bukarest: stedet der svarene tar form?

April

Terrorismens mekanismer

Mai

Mat og sikkerhet

Sommer

Afghanistan (del 1): spørsmålene

September-oktober

Balkan: quo vadis?

Oktober-november

Utvidelse og partnerskap

Desember

Sikkerhet: 2008 vurdering, 2009 spådommer

Selv om man vil gjøre alt som er for å holde denne planen kan den bli endret i løpet av året