ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
Предишни броеве
График за 2008 г.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА „НАТО ПРЕГЛЕД” ЗА 2008 Г.

Февруари

Новите медии: оръжия за масово унищожение?

Март

Букурещ: мястото, където ще се оформят отговорите?

Април

Машината на тероризма

Май

Храна и сигурност

Summer

Афганистан (част 1): проблемите

Септември-октомври

Балканите: quo vadis?

Октомври-ноември

Разширяване и партньорства

December

Преглед на сигурността през 2008 г., предвиждания за 2009 г.

Макар че ще направим всичко възможно да спазим този график, през годината може да се наложат някои промени в него.