SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Tidligere utgaver
Plan 2008
Bidragsytere
I neste utgave
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
ABONNER PÅ NATO NYTT
  
Sikkerhet: 2008 vurdering, 2009 spådommer
Et tilbakeblikk på noen av de viktigste øyeblikkene i 2008 som virket på sikkerheten.
Vi stilte seks personer, alle med fremragende innsikt på hver sine områder, to enkle spørsmål om 2009: hva og hvem vil være nøkkelen på sikkerhetsarenaen. Her offentliggjør vi deres svar.
En bok om feilene som ble gjort i Afghanistan for nesten 200 år siden kan gi lærdom for i dag.

2008 var et år med overraskelser. Ikke alle var hyggelige. Saker som hadde putret lenge, kokte plutselig, og ofte uventet, over.

I januar i fjor var det få som ikke var klar over spenningene mellom Georgia, men enda færre ville ha spådd at, innen utgangen av året, ville russiske soldater være på georgisk jord.

På samme måte var det få som ikke var klar over problemene med sjørøvere, men enda færre ville ha spådd hvor langt sjørøverne ville gå og behovet for at NATO skulle gjøre noe med saken.

Det var lyspunkter også. Det var ikke mange som spådde at Barack Obama skulle vinne Det hvite hus, men han førte sitt budskap "Ja, vi kan" helt frem .

Så hva vil overraskelsene bli i 2009? I denne utgaven stiller vi dette spørsmålet til seks ledende personer på sine områder.

Det synes å være riktig at jeg kommer med mine egne spådommer. Jeg tror at 2009 vil se en opptrapping av spørsmålet om det høye nord, området innenfor polarsirkelen som er i rask endring. Uten klare grenser, med løftet om mineralrikdommer og mangel på klare avtaler for å styre området, er det trolig at dette spørsmålet vil utvikles neste år.

Tilfeldigvis er det også tema for den første utgaven av NATO Nytt neste år, der vi vil se på hva NATOs medlemmer og andre land forbereder seg på å gjøre med dette.

Dette er imidlertid alt for i år. Jeg vil gjerne takke alle som leste artiklene våre, så på fotohistoriene og videoene. Jeg vil spesielt takke alle som har gjort utgavene mulig. Og jeg ønsker dere alle et fredelig, nytt år.

Paul King