JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Rok 2009: Dve otázky, 12 prognóz

Šesť prominentných osôb sa s nami podelilo o svoj názor na hlavné bezpečnostné otázky roku 2009.

Karel Lannoo - generálny riaditeľ Strediska európskych politických štúdií

Karel Lanoo

Čo bude hlavnou bezpečnostnou otázkou roku 2009?

Stredná Afrika bude ešte naliehavejším problémom než doposiaľ. Riešenie je v nedohľadne a nikto tam nechce poslať vojsko. Domnievam sa, že problémy je možno naďalej očakávať v čiernomorskej oblasti s tým, že by sa mohli rozšíriť i za hranice Gruzínska do okolitých krajín. Tu sa totiž nachádza mnoho potenciálnych zdrojov konfliktu.

Kto bude v bezpečnostných otázkach v roku 2009 hrať kľúčovú úlohu?

Ťažko povedať, ale možno Carl Bildt, pretože jeho krajina bude v druhej polovici roku predsedať EU. Mohol by hrať dôležitú úlohu, pretože so sebou nenechá manipulovať, na medzinárodnej scéne je známy a prináša so sebou dobrú znalosť problémov, ako napríklad vzťahy s Ruskom.

Tony Barber - riaditeľ bruselskej redakcie denníka Financial Times

Tony Barber

Čo bude hlavnou bezpečnostnou otázkou roku 2009?

Hlavnou hrozbou svetovej bezpečnosti bude v roku 2009 pokračujúca globálna finančná kríza spoločne s hospodárskou recesiou vo veľkej časti sveta. Hrozí, že zložitá situácia rozpúta nacionalistické, protekcionistické, populistické a antiglobalizačné vášne, čím sa veľmi poškodí multilateralizmus a zrýchli premenu sveta v arénu viacero navzájom súperiacich mocenských centier. Obzvlášť dôležité bude sledovať dopad kríze na postoj Číny k spolupráci so Spojenými štátmi a Európskou úniou v oblasti obchodu, boja proti klimatickým zmenám a širších medzinárodne bezpečnostných otázok. Zložitá hospodárska situácia taktiež sťaží snahy o zmiernenie napätia na indickom subkontinente a na Blízkom východe. Nepríjemné prekvapenie by mohol pripraviť aj významný priateľ či spojenec, napríklad Turecko alebo Egypt.

Kto bude v bezpečnostných otázkach v roku 2009 hrať kľúčovú úlohu?

Kľúčovými aktérmi v globálnom bezpečnostnom ringu budú Spojené štáty a prezident Obama. Dá sa očakávať, že nová administratíva do konca roku vtlačí nezameniteľnú pečať americkej politike voči Iraku, Afganistanu a Iránu. Najväčšou otázkou bude, do akej miery finančná kríza a hospodárska recesia obmedzí schopnosť Spojených štátov jednať tak, ako by si priali. Do úvahy prichádza dôkladná revízia politiky voči Iránu, ktorá by oživila myšlienku “veľkého obchodu,” podľa ktorej by Irán obdržal bezpečnostné záruky a nevyslovený prísľub vedúcej úlohy v regióne výmenou za to, že upustí od jadrových ambícií a extrémnej protiizraelskej rétoriky. Prekážky k prevedeniu takej revízie sú však značné.

Prof.Dr.Michael Brzoska - riaditeľ Inštitútu pre mierový výskum a bezpečnostnú politiku v Hamburgu a predseda rady Medzinárodnej bezpečnostnej informačnej služby

Professor Dr Michael Brzoska

Čo bude hlavnou bezpečnostnou otázkou roku 2009?

Kľúčový problém bude Afganistan, konkrétne ako si poradíme s tamojšími povstalcami. Prijmeme protipovstaleckú stratégiu, budeme sa lopotiť ako doposiaľ, alebo zaujmeme stratégiu s regionálnym zameraním, do ktorého zahrnieme takmer všetky politické sily s výnimkou al-Kajdy?

Kto bude v bezpečnostných otázkach v roku 2009 hrať kľúčovú úlohu?

Domnievam sa, že to bude generál Petraeus, múdry muž, ktorý chápe podstatu problému v Iraku. Napriek tomu nie som presvedčený, že je táto krajina celkom stabilizovaná. Je možné, že generál Petraeus príde so stratégiou, ktorá zmierni napätie v Afganistane.

Giles Merritt - riaditeľ rubriky Bezpečnosť a obrana a vydavateľ revue Europe's World

Giles Meritt

Čo bude hlavnou bezpečnostnou otázkou roku 2009?

Hlavným nebezpečenstvom bude zrejme naďalej nejednotnosť Západu, hlavne neschopnosť EU dosiahnuť pozitívnych transatlantických obranných a bezpečnostných vzťahov s USA, ukončiť rivalitu medzi Európskou bezpečnostnou a obrannou politikou (ESDP) a NATO a zladiť analýzu hrozieb. Ak nebude Európa stavať na svojom doterajšom úsilí v oblasti ESDP a ak si Obamova administratíva neporadí so širokým medzinárodným odporom k americkej politike, hrozí, že schopnosť Západu stabilizovať globálne bezpečnostné riziká sa nebezpečne zmenší.

Kto bude v bezpečnostných otázkach v roku 2009 hrať kľúčovú úlohu?

Európa musí zintenzívniť svoje spoločné úsilie v Afganistane a udržať si vedúcu úlohu voči Iránu. USA znovu musí nájsť spoločnú reč s OSN a ďalej rozvíjať dialóg s európskymi mocnosťami na celý rad tém, od Blízkeho východu cez Rusko až po Čínu.

Dr.Ian Goldin - bývalý námestník predsedu správnej rady Svetovej banky a bývalý poradca Nelsona Mandelu

Dr Ian Goldin

Čo bude hlavnou bezpečnostnou otázkou roku 2009?

Odpoveď záleží od toho, ako chápeme slovo bezpečnosť. Podľa môjho názoru široká definícia zahrňuje hrozbu bioteroristického útoku teroristickou skupinou, alebo osamoteným fanatikom jednajúcim bez zrejmého politického motívu. Teroristická sieť dokáže spôsobiť skazu, ale bio-bombu je schopný vyrobiť aj choromyseľný jedinec. Preto mám obavy z šialencov, rovnako ako zo známych i neznámych teroristických skupín. Ak zaznie otázka, aké prvky sú potrebné k páchaniu bioterorizmu, dá sa začať uvažovať o riešení, musí to však byť globálne riešenie.

Kto bude v bezpečnostných otázkach v roku 2009 hrať kľúčovú úlohu?

Kľúčovým aktérom by kľudne mohol byť nositeľ patogenu, možno cestujúci obchodník, pracovník, turista, ktorý spôsobí ničivú globálnu pandemiu. Také nebezpečenstvo môže prísť z akejkoľvek strany, preto bude potrebný prísnejší dohľad na celosvetovej úrovni, aby sme dokázali potenciálnu pandemiu identifikovať a potlačiť čo najbližšie pri zdroji. Hlavne Svetová zdravotnícka organizácia potrebuje lepšie prostriedky, aby pandemiu vyhubila v zárodku. Kľúčovou osobou by prípadne mohol byť človek, ktorý šíriacu sa pandemiu rozpozná a zastaví.

Gianfranco Pasquino - profesor politológie Univerzity v Bologni a mimoriadny profesor európskych štúdií v Bolonskom stredisku Univerzity Johns Hopkins

Gianfranco Pasquino

Čo bude hlavnou bezpečnostnou otázkou roku 2009?

Najväčšou hrozbou svetovej bezpečnosti v roku 2009 bude i naďalej globálny terorizmus. Je síce možné povedať, že z al-Kajdy sa stala značka a mnoho “teroristických” skupín pôsobí ako koncesionári. Ale existuje množstvo zoskupení, uchyľujúcich sa z rôznych dôvodov k teroristickým aktivitám a sledujúcich rôzne ciele, ktoré sa domnievajú, že spojenie s al-Kájdou ich dostane do širšieho povedomia, zaistí väčšiu prestíž a zlepší ich náborový potenciál. Navyše sa zdá, že pole pôsobnosti teroristov sa zmnohonásobilo. Situácia v Afganistane sa rozhodne nezlepšuje. V Iraku sa teroristi možno len rozhodli k taktickému ústupu, alebo sa drží pozadu. Ich prítomnosť bola zistená aj v Pakistane. V Indii sa niektoré skupiny zdajú byť vysoko motivované a disponujú značnými prostriedkami. Hamás a Hizballáh zostávajú vplyvnými aktérmi vo svojich oblastiach a možno ešte pred tým, než začnú nové jednania medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou, pocítia potrebu upevniť pozície. Stručne povedané, práve preto, že ich činnosť neriadi skrytý mozog a nemôže byť koordinovaná jedným jediným “centrom,” budú medzinárodní a nadnárodní teroristi v roku 2009 predstavovať najvážnejšiu hrozbu svetovej bezpečnosti.

Kto bude v bezpečnostných otázkach v roku 2009 hrať kľúčovú úlohu?

Ak prezident Obama dodrží svoje slovo, a nemám dôvod myslieť si, že nie, bude len jeden kľúčový aktér. Sebasilnejší štát, dokonca ani USA, nemôže sám zlepšiť globálnu bezpečnostnú situáciu. Je zvykom nariekať nad vetchou úlohou, ktorú hrá Európska únia a navrhovať, aby niektoré umiernené blízkovýchodné arabské politické systémy a vládcovia boli zapojení do procesu, ktorý by viedol k lepšej spravodajskej činnosti proti teroristom. Globálny terorizmus je politický projekt, ktorý nie je možné premôcť jednoduchým zlepšením životných podmienok v niektorých oblastiach. Iba paralelný postup, viac spravodajskej činnosti a zároveň represia vytvoria podmienky, v ktorých sa aj tie štáty, ktoré v súčasnosti vedome či nevedome, poskytujú útočisko teroristom, rozhodnú spolupracovať. Nový americký prezident má príležitosť využiť dobu chránenia k žiadosti o užšiu spoluprácu.

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink