SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

2009: to spørsmål, 12 spådommer

Seks ledende personer forteller oss hva de tror vil være de viktigste sikkerhetssakene i 2009.

Karel Lannoo er direktør for Centre for European Policy Studies

Karel Lanoo

Hva vil være et avgjørende sikkerhetsspørsmål i 2009?

Sentral-Afrika vil bli et stadig mer akutt problem, det er ingen tegn på en løsning og ingen ønsker å sende tropper. Jeg tror også at vi vil se en videreføring av problemene i Svartehavsregionen, med en mulighet for at problemer kan spre seg utenfor Georgia og inn i andre land i regionen. Det er svært mange kilder til potensiell konflikt i det området.

Hvem vil spille en avgjørende rolle innen sikkerhet i 2009?

Det er veldig vanskelig å si, men jeg tror kanskje Carl Bildt, fordi hans land har presidentskapet i EU i andre halvdel av 2009. Han kan bli viktig fordi han ikke lar seg dytte rundt, er godt kjent på den internasjonale scene, og har med seg god kunnskap om slike spørsmål som forbindelsene til Russland.

Tony Barber er sjef for Brussel-kontoret til Financial Times

Tony Barber

Hva vil være et avgjørende sikkerhetsspørsmål i 2009?

Den største trusselen mot global sikkerhet i 2009 vil være den pågående, verdensomspennende finanskrisen, sammen med økonomisk tilbakegang i store deler av verden. Uroen kan føre til at økonomisk nasjonalistiske, proteksjonistiske, populistiske og anti-globaliseringskrefter slippes løs på en måte som i stor grad vil skade multilateralismen og akselerere verdens transformasjon til en arena med mange, rivaliserende maktsentra. Det vil være spesielt viktig å følge med på hvordan uroen virker på kinesiske holdninger til samarbeid med USA og EU om handel, klimaendring og bredere, internasjonale sikkerhetsspørsmål. Den økonomiske uroen vil også gjøre det vanskelig å redusere spenninger på det indiske subkontinentet og i Midtøsten. Det er fare for en skremmende overraskelse hos viktige allierte eller venner, slik som Tyrkia eller Egypt.

Hvem vil spille en avgjørende rolle innen sikkerhet i 2009?

Enten det er land eller enkeltpersoner vil nøkkelspilleren på den globale sikkerhetsarena være USA og president Obama. Innen utgangen av 2009 kan vi forvente at Obama-administrasjonen har satt sitt kjennemerke på den amerikanske politikken overfor Irak, Afghanistan og Iran. Det store spørsmålet er i hvilken grad finanskrisen og økonomisk tilbakegang vil begrense USAs evne til å handle slik de ønsker. Det er mulighet for en grundig gjennomgang av amerikansk politikk overfor Iran, å gjenopplive ideen om en ”storhandel” der Iran får sikkerhetsgarantier og det implisitte løftet om regionalt lederskap mot å droppe sine kjernefysiske ambisjoner og landets ekstreme anti-Israel retorikk. Hindringene for å virkeliggjøre en slik politisk revisjon er imidlertid formidable.

Professor dr.Michael Brzoska er direktør for Institute for Peace Research and Security Policy, Hamburg og formann i styret for International Security Information Service

Professor dr. Michael Brzoska

Hva vil være et avgjørende sikkerhetsspørsmål i 2009?

Afghanistan vil være nøkkelen, og enda viktigere hvordan vi håndterer uroen der. Skal vi vedta en strategi mot uroen, fortsette å snuble oss frem eller gjøre om strategien med et regionalt fokus, der vi fører sammen nesten alle de politiske kreftene, med unntak av slike som al-Qaida.

Hvem vil spille en avgjørende rolle innen sikkerhet i 2009?

Jeg tror det vil være general Petraeus, som er en smart mann, som forsto de spørsmålene som lå under problemet i Irak. Selv om jeg ikke er overbevist om at landet er fullstendig stabilisert, kan det være at general Petraeus kommer opp med en strategi som kan ufarliggjøre Afghanistan.

Giles Merritt er direktør for sikkerhets- og forsvarsagenda og redaktør i Europe's World

Giles Meritt

Hva vil være et avgjørende sikkerhetsspørsmål i 2009?

Den mest grunnleggende trusselen vil være fortsatt sterk uenighet i Vesten, spesielt at EU ikke klarer å få til et positivt nytt, transatlantisk forsvars- og sikkerhetsforhold til USA som får slutt på rivaliseringen mellom ESDP og NATO og får europeiske og amerikanske trusselanalyser på linje. Hvis Europa ikke bygger på sin ESDP-innsats hittil, og hvis Obama-administrasjonen ikke effektivt håndterer den omfattende, internasjonale motstanden mot amerikansk politikk, kan Vestens evne til å stabilisere global sikkerhet bli farlig redusert.

Hvem vil spille en avgjørende rolle innen sikkerhet i 2009?

Europa må øke sin samlede innsats i Afghanistan og beholde sin diplomatiske ledelse vis-à-vis Iran. USA må på nytt engasjere seg i FN og videreutvikle sin dialog med europeiske makter om en lang rekke spørsmål som omfatter Midtøsten, Russland og China.

Dr Ian Goldin var visepresident i Verdensbanken og er tidligere rådgiver for Nelson Mandela.

Dr Ian Goldin

Hva vil være et avgjørende sikkerhetsspørsmål i 2009?

Svaret avhenger av hva man mener med sikkerhet. Etter mitt syn vil en ekspansiv definisjon inkludere faren for et bioterroranslag utført enten av en terrorgruppe eller av en enslig fanatiker som handler uten et klart, politisk motiv. Et godt forstått terroristnettverk har evnen til å forårsake ødeleggelse, men selv en enslig, sinnsforvirret, men kapabel person kan lage en biobombe. Derfor er jeg bekymret for gale enkeltindivider så vel som kjente og ukjente terrorgrupper. Hvis man stiller spørsmål om de ingredienser man trenger for bioterrorisme, kan man begynne å tenke ut en løsning, men det må være en global løsning.

Hvem vil spille en avgjørende rolle innen sikkerhet i 2009?

Den individuelle nøkkelspilleren kan godt være den personen – kanskje en handelsreisende, en fremmedarbeider, en turist – som bærer patogenet som resulterer i en ødeleggende, global pandemi. Denne faren kan komme fra hvor som helst, og vi trenger mer overvåking på det globale nivå, særlig for å identifisere og kontrollere potensielle pandemier så nær til kilden som mulig . Særlig Verdens helseorganisasjon trenger mer resurser for å kvele pandemier i fødselen. Alternativt kan den individuelle nøkkelspilleren være den personen som oppdager en truende pandemi og intervenerer for å stoppe den fra spredning.

Gianfranco Pasquino er professor i politisk vitenskap ved Universitetet i Bologna og senior gjesteprofessor i europeiske studier ved Bologna-senteret ved Johns Hopkins University

Gianfranco Pasquino

<Hva vil være et avgjørende sikkerhetsspørsmål i 2009?

Den største trusselen mot global sikkerhet i 2009 vil fortsatt være global terrorisme. Al-Qaida kan ha blitt et rent varemerke, og mange ”terror”-grupper sies å operere innen franchise. Det er imidlertid mange grupper som tyr til terroraktivitet av en rekke årsaker og arbeider mot en rekke mål, og tror at en forbindelse med al-Qaida øker deres synlighet, deres prestisje, og deres rekrutteringspotensial. I tillegg synes ”operasjonsteatrene” for terrorisme å ha øket betraktelig. Situasjonen i Afghanistan er ikke i bedring. I Irak kan terroristene akkurat nå ha besluttet seg for en taktisk tilbaketrekning, eller holder en lav profil. I Pakistan har deres tilstedeværelse øket. I India synes noen grupper å være høyt motiverte og godt utrustet med betydelige ressurser. Hamas og Hizbollah er fortsatt mektige aktører innen sine respektive områder og kan føle behovet for å støtte opp om sine posisjoner før nye forhandlinger starter mellom Israel og de palestinske myndigheter. For å summere opp, fordi deres handlinger ikke akkurat kontrolleres av en vilken som helst skjult hjerne og ikke kan koordineres av et enkelt ”senter”, vil internasjonale og overnasjonale terrorister representere den mest alvorlige trusselen mot global sikkerhet i 2009.

Hvem vil spille en avgjørende rolle innen sikkerhet i 2009?

Hvis president Obama holder ord, og jeg har ingen grunn til å tro noe annet, vil det ikke bare være EN individuell nøkkelspiller. Det er ingen reaksjon fra en enkelt stat, selv ikke fra en så mektig aktør som USA, som kan bedre den globale sikkerhetssituasjonen. Det er vanlig å sukke over den beskjedne rollen som EU spiller og å antyde at noen herskere og moderate, arabiske politiske systemer i Midtøsten bør blir involvert i prosessen som leder til bedre etterretning mot terrorister. Global terrorisme er et politisk prosjekt som ikke vil bli beseiret bare ved å bedre levekårene i noen områder. Bare en tosidig innsats, mer etterretning og mer kirurgisk undertrykkelse vil skape de betingelsene der selv de statene som nå, om man liker det eller ikke, gir ly for terrorister, kan bestemme seg for å samarbeide. Den nye presidenten i USA har muligheten til å utnytte sine første 100 dager til å be om mer samarbeid.

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink