SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Tidligere utgaver
Plan 2008
Bidragsytere
I neste utgave
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
ABONNER PÅ NATO NYTT
  
Partnerskap: hvordan endres de?
Er partnerskap med NATO fortsatt nok for Finland? Eller er det på tide å gå videre mot medlemskap? Finlands ambassadør til NATO og EU gir sine tanker om debatten i landet.
Hvor er guideboken for å etablere en ny stats væpnede styrker fra bunnen av? Montenegros forsvarsminister beskriver hvordan hans land klarte - og NATOs rolle.
Er mer samarbeid med NATO løsningen for små land som håndterer store sikkerhetsspørsmål? Abdulaziz Sager sier ja for Gulfstatene.
En ledende kinesisk journalist gir sin personlige mening om hvordan hans oppfatning av NATO har blitt endret. Og gir noen råd om hvordan NATO bør endres.

Det er ingen hemmelighet at det som skjedde sist sommer i Georgia førte til at mange ikke-NATO-land revurderte sine holdninger.

I enkelte land, slik som Finland, ble debatten om man skal ta skrittet fullt ut og endelig bli med i NATO offentlig, og temaet ble diskutert både på lederplass i aviser og i kafeer.

Men virkningene fra sommeren går mye lengre enn det. Nøkkelspørsmålet var at en globalisert verden betyr en verden som er mer innbyrdes sammenknyttet på alle måter. Vi kan ikke bare begrense det til mer åpen handel, mer informasjonsflyt, eller til at det er lettere å reise. John Donnes utsagn for nesten 400 år siden om at ”intet menneske er en øy” er sannere i dag enn noen gang tidligere. For de som tviler på dette, fulgte finanskrisen tett etter krisen i Georgia.

Utfordringer som er knyttet til hverandre krever koordinerte reaksjoner, noe som bidragsyterne til den utgaven understreker i sine forskjellige land.

Det er her NATO kommer inn. Enten det er gjennom flere partnerskap, nye medlemmer eller til og med nye forbindelser, mener de alle at NATO spiller en rolle.

En verden som er mer innbyrdes sammenknyttet betyr at det er færre gjemmesteder. For å sitere den siste linjen i Donnes dikt: spør ikke hvem klokken ringer for – det er for deg.

Paul King