ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Черна гора, НАТО и сигурността на новата държава

Черна гора е една от най-новите държави в Европа. Един от първите проблеми, които трябваше да бъдат решени, бе дали и как да се създаде армия. Министърът на отбраната на страната описва развитието на процеса и участието на НАТО.

На референдума през май 2006 г. Черна гора възстанови своята независимост, спечелена още на Берлинския конгрес през 1878 г.

Благодарение на народите и правителствата на Черна гора и Сърбия процесът на възобновяване на независимостта премина без насилие. Нормално е такова сериозно събитие да се съпътства от силни емоции; въпреки всичко ние се гордеем, че тези емоции не прераснаха в конфликт и се надяваме, че отношенията между нашите две страни ще се задълбочат и ще просперират.

Както добре знаят редица страни от НАТО и ПзМ, изграждането на нова държава е пълно с предизвикателства, много от които се откриват едва по време на процеса.

Едно от важните решения на правителството на Черна гора през 2006 г. се отнасяше до въпроса дали да се създаде армия. При население от около 700 000 души, бързо подобряваща се икономика, макар и с трудности, и отсъствието на пряка външна заплаха имаше резонни съмнения необходима ли е армия и може ли страната да си позволи това. Въпреки всичко имаше общо съгласие по факта, че сигурността и стабилността в региона си остават крехки, но все пак са постижима цел.

Ако искаш да се ползваш от колективната сигурност, трябва да допринасяш за нея. За да живее в сигурен дом, човек плаща за наем и поддръжка.

Мнозина в Черна гора, във и извън правителството, смятаха, че вместо да бъде чист ползувател на сигурност, страната носи отговорност за приноса към сигурността и стабилността на региона и в по-широк смисъл. Ако искаш да се ползваш от колективната сигурност, трябва да допринасяш за нея. За да живее в сигурен дом, човек плаща за наем и поддръжка.

Затова бе решено, че създаването на армия в Черна гора не само ще осигури националната отбрана и реакцията на кризи, но и ще гарантира сътрудничеството в областта на отбраната в региона и извън него, допринасяйки за укрепване на сигурността и стабилността.

Няма да бъде честно и няма да отговаря на истината за което и да е правителство, ако кажа, че имаше консенсус по решението за създаване на отбранителна институция със скромна армия (от 2400 души); все пак решение бе взето, вдъхновено от успеха на отбранителното сътрудничество между държавите от НАТО десетилетия наред. Бе поставена целта да се поучим от техния успех и да доприсем той да бъде траен.

В периода веднага след референдума малък брой старши офицери, работили преди в армията на Съюз Сърбия и Черна гора, се заеха да подготвят армията на Черна гора. През ноември 2006 г. бе създадено министерството на отбраната на Черна гора.

Министерството на отбраната бе създадено така да се каже от нищото. Необходимо бе да се приеме законовата и подзаконовата рамка, да се изградят структурите за планиране на отбраната и бюджета със съответните правила и процедури.

Терминът "отбранителна реформа" е толково широко приет, че всеки го използва по отношение на нашето министерство; но в действителност в Черна гора то по-скоро се "формира", отколкото "реформира".

Не съвсем така стоят нещата с армията - там паралелно с формирането й вървят и реформи. Голяма част от правната рамка, системите и политиката във въоръжените сили на Черна гора са наследени от практиката в Съюза Черна гора и Сърбия. Днес нашата армия сериозно се ангажира да адаптира тези наследени системи, за да премине към по-добри демократични практики.

Процесът на изграждане на професионална армия продължава и вече започват да се виждат плодовете - по-професионално ръководство, по-ефективна подготовка и по-висок дух във войската. Засилва се гордостта на армията и нещо по-важно, гордостта на народа на Черна гора от неговата армия. Надяваме се този процес да продължи с разширяване на участието ни в Партньорство за мир (ПзМ) и с помощта на НАТО и други международни партньори.

По отношение на сигурността и стабилността осъзнаваме, че нашият регион все още не е вън от опасност.

Разбираме също, че успехът на всяка организация зависи до голяма степен от хората. В министерството на отбраната са назначени млади хора, почти всички с добро познаване на английски. Ние използваме пълноценно и офицерите, привличайки най-опитните в министерството. Освен преките си задължения те помагат на служителите, които не познават изискванията, свързани с отбраната.

Изграждането на демократичен контрол над въоръжените сили и въвеждането на най-добрите практики се допълват взаимно.

В началото на 2008 г. министерството на отбраната внесе в парламента първия си годишен отчет, разглеждащ поотделно всяка дейност през първата година от неговото съществуване. В момента се добавят нови инициативи като създаването на ефективни механизми за подобряване на редовната комуникация между министерството и парламента.

Както за министерството на отбраната е необходимо да знае каква информация е нужна на парламента и да му я предоставя, така и за парламента е важно да опознае отбранителната институция: в каква посока се развива, с какви средства смята да постигне това, защо и какви ресурси са й необходими. Нашите инициативи целят да отговорят на тези потребности.

За да се реши въпросът с подкрепата на народа на Черна гора за членството в НАТО, в края на 2007 г. бе създадена Комуникационна стратегия, целяща да информира обществеността за цената и ползите от членството. Вече започват да се виждат успешните резултати от дейностите, свързани с тази стратегия, и ние удвояваме усилията си в тази важна област.

Не си правим илюзии. Предстоящите задачи не са лесни и не могат да се осъществят бързо.

Още през първите дни на независимостта правителството на Черна гора реши да играе роля в намирането на трайни решения на проблемите за сигурността в страната, региона и извън него, доколките ресурсите ни позволяват това.

Ясно ни бе също, че в рамките на НАТО държавите си взаимодействат, обединяват ресурсите си и разработват консенсусна политика за укрепване на сигурността на всички членове. Решението ни да се стремим към покана за участие в ПзМ и в крайна сметка за членство в НАТО не бе внезапно хрумване.

Всички отлично съзнавахме приноса на Алианса за мира, сигурността, стабилността и просперитета на Западна Европа. Знаехме също, че въпреки сериозните различия, възникващи през годините между някои държави-членки, винаги се е намирал компромис и разногласията са се изглаждали. Този процес като че укрепва колективната отбрана и сигурност.

Давахме си сметка, че сигурността и стабилността предоставят необходимата платформа за икономическото развитие, за увеличаване на вътрешните и чуждестранните инвестиции и за повишаване на социалното благополучие в държавите-членки.

Правителството на Черна гора иска по-добро бъдеще за своя народ, бъдеще на мир, сигурност и стабилност, на повишаване на социалното и икономическото благоденствие. Макар че все още не знаем в подробности каква ще бъде цената на членството в НАТО, мъчително си спомняме цената на несигурността, нестабилността и опустошенията от войната в нашия регион. Решени сме никога повече да не позволим народът ни да заплаща подобна цена.

По отношение на сигурността и стабилността осъзнаваме, че нашият регион все още не е вън от опасност. Но заедно с други съмишленици в региона ние смятаме, че най-обещаващият начин това да стане включва НАТО.

Срещата на най-високо равнище на НАТО в Букурещ през април 2008 г. бе повратен момент за Черна гора в търсенето й на мир и сигурност за региона. Зарадва ни оценката на лидерите на Алианса за успешното участие на Черна гора в ПзМ. ПзМ дава възможност на Черна гора да се ползва от близо двадесетгодишния опит на НАТО в подпомагането на страни, преминаващи към демократична форма на управление, включително и от опита на самите страни. Този опит бе безценен за Черна гора, защото насочи реформите й - не само във военната сфера, но и в изграждането на новото министерство на отбраната.

Волята на НАТО, на държавите-членки и на страни от ПзМ да подпомогнат Черна гора в истинско партньорство е важна част от успеха на Алианса. За нас предизвикателството е ефективно да използваме тази помощ съгласно нашите приоритети, като не надценяваме капацитета на персонала да го усвои.

Не си правим илюзии. Предстоящите задачи не са лесни и не могат да се осъществят бързо.

Но сме твърдо решени да положим усилия с вярата, че макар и малка държава, Черна гора има потенциала да внесе своя принос и смятаме да извлечем максималното от този потенциал.

Боро Вучинич на среща в Главната квартира на НАТО.

Крайният резултат: дебатът, взетото решение и предприетите в съответствие с него действия доведоха до създаването на армията на Черна гора.

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink