JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Karadžič - od Sarajeva do Haagu

Zatknutie Radovana Karadžiča je dobrou správou nie len pre jeho obete, ale taktiež pre celkovú bezpečnosť Bosny a Hercegoviny.

Get the Flash Player to see this player.

Radovan Karadžič sa v súčasnej dobe nachádza vo vyšetrovacej väzbe vezenia v Haagu. Redakcia NATO Review navštívila Bosnu a Hercegovinu, aby sa presvedčila o reakcii na túto správu zo strany oboch miestnych komunít, o vplyve zatknutia na ďalší vývoj krajiny a taktiež o tom, či existujú záruky budúceho spravodlivého procesu Karadžiča.

Dĺžka video-záznamu: 16'30"

 Titulky: On / Off

© NATO Review

KOMENTÁTOR:Radovan Karadžič, muž, ktorý sa smutne preslávil ako líder Bosenských Srbov za vojny v Bosne a Hercegovine.

Muž, ktorý slávnostne varoval Bosenských Moslimov, že budú všetci zlikvidovaní v prípade, že prehlásia nezávislosť krajiny.

RADOVAN KARADŽIČ (podtitulky na obrazovke): Nemyslite si, že nevediete Bosnu a Hercegovinu do pekla a moslimov k zatrateniu ...

pretože, ak dôjde k vojne, moslimovia sami sa nemôžu ubrániť.

KOMENTÁTOR:Muž, ktorého armáda a rozkazy sa po dobu troch rokov snažili realizovať jeho hrozby.

Dve mesta sú mimoriadnym svedectvom tejto brutality - Sarajevo a Srebrenica. V Srebrenici, Karadžič, spolu s generálom Mladičom, nechali, po páde prvej bezpečnej zóny pod ochranou modrých prílb OSN, zavraždiť 8 000 mužov a chlapcov.

V priebehu jeho procesu budú predložené svedectva dokazujúce, že išlo o vopred plánovanú operáciu, ktorej cieľom boli hromadné popravy ...

NA OBRAZOVKE: NEZNÁMA OSOBA:Nebojte sa. Nikomu sa nič nestane.

KOMENTÁTOR:... klamlivé informácie a bombardovaní obyvateľstva na úteku. Muži vo veku od 12 do 77 rokov boli zavraždení.

Srebrenický masaker trval niekoľko dní. V Sarajeve takmer štyri roky. Mesto bolo po celú dobu obkľúčené, pod delostreleckou a mínometnou paľbou, s účasťou ostreľovačov.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Ľudia nemajú ani jedlo, ani mlieko, ani čokoládu pre deti... nemajú vôbec nič!

KOMENTÁTOR:Z viac ako 12 000 osôb zavraždených v meste náhodnými útokmi a odstreľovaním bolo vyše 1 000 detí. Napriek tesnému srbskému obkľúčeniu, často s malými alebo žiadnymi obrannými silami, za neustáleho útočenia, Sarajevo nikdy nepadlo.

V tomto vydaní NATO Review sa vraciame do Sarajeva, na miesto jedného z najväčších zločinov bosenskej vojny, aby sme zistili, ako reagujú na zatknutie Karadžiča tí, ktorí najviac trpeli a tí, ktorí sa ho snažili dolapiť.

Zároveň sa zaoberáme významom tejto udalosti pre budúcnosť a bezpečnosť tejto krajiny ako aj celého regiónu.

Nidzara Ahmetaševič vojnu prežila. Od tej doby sa venuje prieskumnému žurnalizmu a zároveň sa zaoberala pátraním po Radovanovi Karadžičovi.

NIDZARA AHMETAŠEVČ(vydavateľ, BIRN):Bola som v Sarajeve po celú dobu vojny. Prežila som. Mnoho mojich priateľov bolo zavraždených. Mnoho ich bolo zranených.

Ja som bola taktiež zranená. A mnohí členovia mojej rodiny boli vo vojne ťažko zranení alebo zabití.

KOMENTÁTOR:Aká bola jej reakcia, keď sa dozvedela o zatknutí Karadžiča?

AHMETAŠEVIČ:Keď bol Karadžič zatknutý, bolo to pre mňa, ako keby vojna skončila. Ale pre nás, bohužiaľ, neskončila.

KOMENTÁTOR:Raffi Gregorian je námestník vysokého zástupcu pre Bosnu a Hercegovinu. Predtým pracoval pre NATO a pre americkú vládu ako odborník pre otázky Balkánu.

Vždy bol označovaný za jedného z najurputnejších prenasledovateľov Karadžiča. Ako sa on cítil vo chvíli, keď sa dozvedel o zatknutí Karadžiča?

RAFFI GREGORIAN (námestník vysokého zástupcu pre Bosnu a Hercegovinu):Cítil som niečo podobného, ako keď som dostal môj doktorát, len to bolo trochu dlhšie.

Čo som si myslel, že sa pocit úľavy a radosti premenili v jednoduchý pocit otupenosti.

KOMENTÁTOR:Samotné slovo Sarajevo vyvoláva v ľuďoch na Západe predstavu obkľúčeného mesta za vojny.

Sarajevo je však mesto, ktoré chce žít. Tento týždeň, napríklad, organizuje filmový festival za účasti návštevníkov z celého sveta..

Čo dnes zatknutie Karadžiča znamená pre obyvateľov Sarajeva?

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Je to zločinec, horší než Hitler.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Jeho zatknutie ma prekvapilo. Myslel som si, že nebude nikdy vypátraný. Teraz verím, že predsa existuje nejaká spravodlivosť.

KOMENTÁTOR:Karadžič sa dnes nachádza v Haagu, kde bude súdený Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

NEZNÁMA OSOBA:Ste obvinený z genocídy, ktorá je trestným činom podľa článkov 4-3A, 7-1 a 7-3 príslušného zákona Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu.

KOMENTÁTOR:Sir Geoffrey Nice bol hlavným prokurátorom v procese proti Slobodanovi Milosevičovi.

SIR GEOFFREY NICE (generálny prokurátor procesu proti Slobodanovi Milosevičovi):Navrhujem obžalovanému, prostredníctvom svedectva, alebo svedkovi ...

... Neviem, kto to je, ten celkový počet 93 väzňov je nesprávny údaj a vlastne zámerne nesprávny údaj.

KOMENTÁTOR:Domnieva sa Sir Geoffrey Nice, že Karadžič by mal byť súdený v Bosne a Hercegovine, keďže spáchal zločiny v tejto krajine?

NICE:V dokonalom svete by som sa domnieval, že je to ideálne miesto pre jeho proces. Zrejme je však pre to ešte príliš skoro.

Bolo by veľmi dobré postaviť obžalovaného pred súd tam, kde spáchal trestné činy.

Aby svedkovia mohli každý deň predstupovať pred súd a nemuseli by byť dopravovaní až do Haagu, do pre nich veľmi vzdialeného prostredia.

GREGORIAN: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu bol vytvorený predovšetkým preto, aby kompetentné orgány regiónu nemohli vykonávať právomoc, ktorú sú inak povinné z právneho hľadiska vykonávať.

Tento Tribunál bol vytvorený taktiež z veľkej časti kvôli zatknutiu a odsúdeniu zločinov Karadžiča a Miloševiča.

Myslím si, že ak je nutné poskytnúť uistenie o tom, že justícia je v týchto prípadoch nestranná,

bez ohľadu na názor mojich spolupracovníkov, jediným miestom, kde túto nestrannosť môžete v súčasnej dobe očakávať, je Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu.

KOMENTÁTOR:Jedným problémom, ktorý komplikuje proces s Karadžičom je skutočnosť, že ešte mnoho Srbov a Bosenských Srbov tomuto Tribunálu stále neverí.

Navštívili sme Pale, mesto, ktoré bolo Karadžičovým hlavným štábom počas vojny aj po nej, aby sme mohli posúdiť, aký názor má obyvateľstvo na jeho zatknutie a na nastávajúci proces.

Skoro sme si ujasnili, že sme v Srbsku. Republika Srbska. Nápisy sú v srbskej azbuke.

Vítajú nás vlajky, na mnohých budovách visia vlajky Srbska a jedna z prvých budov, ktorú míňame v tomto meste Radovana Karadžiča, má veľmi príhodný názov.

NA OBRAZOVKE: Vývesný štít na budove - Enigma

KOMENTÁTOR:Sme v strede mesta Pale, mesta Karadžiča. Karadžič bol zatknutý v roku 2008, takmer presne 13 rokov po vznesení obžaloby Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalou Juhosláviu v Haagu.

Táto obžaloba viní menovaného z trestného činu genocídy, prenasledovania a vraždenia občanov nesrbskej národnosti počas útokov na mestá na území celej Bosny a Hercegoviny.

Karadžič je taktiež obžalovaný z násilnej internácie tisícok občanov nesrbskej národnosti v internačných táboroch, kde podľa výpovedí nariadil vraždenia, mučenia, hrubé zaobchádzanie a sexuálne zneužívanie občanov nesrbskej národnosti.

Rok po vznesení obžaloby, v júli 1995, bol Karadžič spozorovaný voľne sa pohybujúci v strede tohto mesta.

Z počiatku mnoho otázok zostalo bez odpovedí.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Za spáchané zločiny musia byt všetci vinníci postavení pred sud, ak už je ich štátna príslušnosť akákoľvek.

KOMENTÁTOR:Skoro sme však počuli niektorých občanov upozorňujúcich na prejavy lojality, ktorej sa Karadžič v tomto meste tešil po svojom obžalovaní.

Môžete nám povedať, či ste bola spokojná, keď ste sa dozvedela, že Radovan Karadžič bol zatknutý?

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Bolo mi z toho zle, veľmi zle. ... Bola som z toho naozaj celá nešťastná. A chcem, aby to vedel celý svet!

PREKLADATEĽ:Ja z jeho zatknutia radosť nemám.

KOMENTÁTOR:Jedno je isté, Karadžičove zatknutie je tu stále citlivým námetom rozhovoru.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Nie som schopná odpovedať na túto otázku.

KOMENTÁTOR:Bosensko-srbský skepticizmus čo sa týka haagskeho Tribunálu nevychádza iba z presvedčenia, že proces Slobodana Miloseviča neprebiehal spravodlivo.

Poukazuje taktiež na fakt, že tento Tribunál oslobodil moslimov obžalovaných z vojnových zločinov, ako napríklad ich veliteľa Nasera Oriča.

NEZNÁMA OSOBA:Pán Orič, vstaňte. Bol ste uznaný za nevinného a preto ste oslobodený z ...

bodu obžaloby číslo jeden: zanedbanie výkonu povinnosti veliteľa učiniť nevyhnutné a racionálne opatrenia pre zabránenie príležitosti k vražde.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Ľudia budú mat teraz z toho banditu strach... Bude vyháňať Srbov.

NEZNÁMA OSOBA: Naser Orič?

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Áno, áno ... to je on.

KOMENTÁTOR:Toto presvedčenie však prehliada fakt, že Orič bol v niektorých bodoch obžaloby skutočne uznaný za vinného.

NEZNÁMA OSOBA:Bol ste avšak uznaný za vinného v bode obžaloby číslo jeden: zanedbanie výkonu povinnosti veliteľa učiniť nevyhnutné a racionálne opatrenia pre zabránenie príležitosti k vražde.

KOMENTÁTOR:Je srbský skepticizmus týkajúci sa haagskeho Tribunálu odôvodnený?

GREGORIAN:Do tejto doby bolo 159 z celkom 161 obžalovaných dopravených do Haagu ku konaniu pred Tribunálom.

Bolo vynesených niekoľko veľmi dôležitých rozsudkov. Rovnako ako rozsudkov oslobodzujúcich.

Preto si myslím, že procesy boli spravodlivé, avšak z politických dôvodov ľud chce mať predstavu o súdnom konaní, aby mohol byť pre alebo proti. Tribunál postupuje na základe skôr predložených faktov.

KOMENTÁTOR:Bruce McLane, ktorý vystriedal Raffi Gregoriana vo funkcii politického poradcu veliteľstva NATO v Sarajeve, súhlasí.

BRUCE MCLANE (politický poradca veliteľstva NATO v Sarajeve):Jedným z problémov, ktorým sme čelili v tejto krajine, spolu s postojom obyvateľstva k celému procesu, je, že existuje mnoho ľudí,

ktorí majú pocit, že ICTY je zaujatý a že hlavne oni sú na strane Srbov a že medzinárodné spoločenstvo považuje všetkých Srbov za zodpovedných za všetky vojnové zverstvá.

Domnievam sa, že tieto procesy majú opačný účinok. Ukazujú, že títo jedinci, ktorí sa skutočne previnili spáchanými zločinmi, sú považovaní za zodpovedných za tieto zločiny.

KOMENTÁTOR:Domnieva sa Geoffrey Nice, že ICTY môže Karadžičovi zaručiť spravodlivý súdny proces?

NICE:To je vecou sudcov a nie je dôvod k obavám. Sudcovia musia byť dôslední a ukázať, že príjmu všetky potrebné dôkazy na žiadosť oboch procesných strán.

Samozrejme Karadžičovi umožnia spravodlivý súdny proces. Ten už vlastne dnes pripravujú.

Aj keď nepoznám dôkazy proti Karadžičovi do podrobnosti, na prvý pohľad sa javia podstatne závažnejšie než dôkazy proti Miloševičovi.

Niektoré výroky, ktoré preniesol na zasadaniach Národného zhromaždenia, môžu byť pre neho osudné. Viac neviem. Môžu byť aj iné dôvody, prečo bude jeho proces súvislejší než proces Miloševiča.

KOMENTÁTOR:Jedným z aspektov, ktorého sa analisti obávajú čo sa týka politickej štruktúry Bosny a Hercegoviny, je veľké množstvo volieb, zvlášť od roku 1996.

O mnoho viac než vo väčšine štátov, hlavne štátov západnej Európy. Ďalším znepokojením sú výsledky volieb, ktoré poukazujú, že obyvateľstvo volí stále viac podľa etnických kritérií, než v záujme štátu.

A potom sa diví, kam to speje.

Existuje nebezpečenstvo, že Karadžičov proces bude mat vplyv na tohoročné voľby v Bosne a Hercegovine?

MCLANE:Ja sa domnievam, že proces nespôsobí žiadne problémy,

aj keď si môžete byť istý, že pred októbrovými obecnými voľbami budú tieto a aj iné problémy použité tými politickými aktérmi, ktorí ich budú chcieť zneužiť z nepravdivých dôvodov.

KOMENTÁTOR:Podľa Raffi Gregoriana by tento problém nemal byť politickým radarom.

GREGORIAN:Je to zvláštne, pretože ide o voľby do obecných zastupiteľstiev. Tieto voľby nemajú nič spoločného s problémami štatútu krajiny alebo štatútu oboch entít.

V skutočnosti sa obecné voľby týkajú zabezpečenia odvozu odpadkov alebo dláždenia ulíc.

V tejto krajine môžete všade konštatovať, že sa politici snažia zásadne odvádzať pozornosť ľudu od reálnych problémov vedenia štátu ...

... a zaoberať sa napríklad otázkami rodiny Karadžiča alebo kto je ich najvplyvnejším priaznivcom pred voľbami. Je to k smiechu.

KOMENTÁTOR:Zatknutie Radovana Karadžiča má dopad na celý Balkán. Aké sú dôsledkami hlavne pre Srbsko, krajinu, ktorej štátne orgány Karadžiča zatkli?

GREGORIAN:Myslím si, že je to pre Srbsko veľmi pozitívne znamenie, ako už bolo zmienené. V Srbsku pokračoval boj o demokratické hodnoty a prodemokratické sily zvíťazili.

Zatknutie Radovana Karadžiča, a dúfam že onedlho aj Ratka Mladiča, vyžaduje vnútroštátne legislatívy Srbska, bez ohľadu na medzinárodné právne záväzky v rámci OSN.

AHMETAŠEVIČ:Myslím si, že to bola vhodná príležitosť a vhodný politický okamžik. Pre Srbsko možno vôbec najlepší.

A zrejme pre celé medzinárodné spoločenstvo, Európsku úniu a USA, pretože ide o krajiny, ktoré sú najviac angažované na Balkáne.

KOMENTÁTOR:Nastávajúci proces taktiež poskytne haagskemu Tribunálu možnosť demonštrovať, že je stále najlepšou a najobjektívnejšou inštitúciou pre súdenie vojnových zločincov. Bude Karadžičov proces úspešnejší ako proces Miloseviča?

NICE:Nie je dôvod k tomu, aby proces trval príliš dlho; prípad Miloševiča zahrňoval tri vojnové konflikty a obdobie desiatich rokov; mohol byť ukončený do dvoch rokov, avšak z dôvodu jeho nemoci.

KOMENTÁTOR:Pre Raffi Gregoriana musia byť hlavným bodom Karadžičove zločiny.

GREGORIAN:Početní dopisovatelia zaplnili stránky tlače dlhými úvahami o predpokladaných vyjednávaniach a pritom dokonale ignorovali, z ktorých zločinov je Karadžič vlastne obžalovaný ...

... a z akých dôvodov už bol uznaný vinným súdnymi orgánmi USA v kauze predvádzania znásilňovacích táborov.

KOMENTÁTOR:Môže mať Karadžičov proces vplyv na celý región?

AHMETAŠEVIČ:Nie, musíme vidieť Mladiča v Haagu. Bez neho nie je konca. Nie je konca, pretože ...

si myslím, že je odporné žiť vo svete, v ktorom ste si vedomý, že niekto ako Ratko Mladič sa voľne pohybuje niekde vedľa vás. Je to odporné nie len pre Bosniakov. Je to odporné každého človeka.

GREGORIAN:Nemyslím si, že je nutné čakať na zatknutie Mladiča. Politickým lídrom bol predsa Karadžič. Politické línie určoval on.

Mladič vykonával ich vojenské aspekty. Títo dvaja hlavní aktéri sú dve zreteľne rozdielne osobnosti. Jedna je obrazom patologického vraha, druhá je obrazom pseudointelektuála.

Povedané veľmi jemným spôsobom, ale ako vyššie uvedené, patologický klamár.

Mladič objasnil, prostredníctvom svojich vlastných verejných prehlásení, že vždy vedel, čo činí. Vedelo vždy presne, čo činí.

KOMENTÁTOR:Mnoho osôb, ktoré za vojny trpeli v Sarajeve, má stoický názor na zatknutie Karadžiča. Je to krok vpred pri zúčtovaní sa z minulosťou. Tá však zostáva stále veľmi bolestná.

Existuje taktiež mnoho číselných údajov, ktoré sú uvádzané v súvislosti s vojnou v Bosne a Hercegovine. Sarajevo s 43 mesiacmi obliehania; Srebrenica s 8 000 zavraždenými chlapcami a mužmi.

Avšak ďaleko prevládajúce čísla sú čísla 1992, 1993, 1994 a 1995, ktoré sú vyryté na väčšine náhrobných kameňov sarajevských cintorínov. Sú to roky smrti.

Civili a vojaci, ktorí vo vojne zahynuli. Tieto cintoríny neležia v ústraní, na odľahlých miestach. Mnohé sa nachádzajú priamo v stredu mesta a slúžia zároveň za mestské parky.

Aj keď zatknutie Karadžiča môže byť určitým ukončením jednej epochy, k záverečnej kapitole tejto dejinnej udalosti je ešte ďaleko.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Keď som sa dozvedel o jeho zatknutí, pocítil som duševnu útechu. Ale človek je hneď zase späť vo všednom živote a musí pracovať. Dúfam, že sa politické záležitosti budú lepšie vyvíjať.

AHMETAŠEVIČ:Pre nás vojna ešte stále nie je minulosťou. Stále žijeme ako ... stále žijeme ako ... nie vo vojnovej, ale v povojnovej krajine.

Nie som si istá, dokonca aj v deň, kedy bol zatknutý Karadžič som mala pocit, ako keby vojna skončila. Ale bohužiaľ neskončila. My s ňou stále žijeme.

A pravdepodobne s ňou budeme žiť ešte mnoho rokov.

KOMENTÁTOR:Radovan Karadžič, muž, ktorý sa smutne preslávil ako líder Bosenských Srbov za vojny v Bosne a Hercegovine.

Muž, ktorý slávnostne varoval Bosenských Moslimov, že budú všetci zlikvidovaní v prípade, že prehlásia nezávislosť krajiny.

RADOVAN KARADŽIČ (podtitulky na obrazovke): Nemyslite si, že nevediete Bosnu a Hercegovinu do pekla a moslimov k zatrateniu ...

pretože, ak dôjde k vojne, moslimovia sami sa nemôžu ubrániť.

KOMENTÁTOR:Muž, ktorého armáda a rozkazy sa po dobu troch rokov snažili realizovať jeho hrozby.

Dve mesta sú mimoriadnym svedectvom tejto brutality - Sarajevo a Srebrenica. V Srebrenici, Karadžič, spolu s generálom Mladičom, nechali, po páde prvej bezpečnej zóny pod ochranou modrých prílb OSN, zavraždiť 8 000 mužov a chlapcov.

V priebehu jeho procesu budú predložené svedectva dokazujúce, že išlo o vopred plánovanú operáciu, ktorej cieľom boli hromadné popravy ...

NA OBRAZOVKE: NEZNÁMA OSOBA:Nebojte sa. Nikomu sa nič nestane.

KOMENTÁTOR:... klamlivé informácie a bombardovaní obyvateľstva na úteku. Muži vo veku od 12 do 77 rokov boli zavraždení.

Srebrenický masaker trval niekoľko dní. V Sarajeve takmer štyri roky. Mesto bolo po celú dobu obkľúčené, pod delostreleckou a mínometnou paľbou, s účasťou ostreľovačov.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Ľudia nemajú ani jedlo, ani mlieko, ani čokoládu pre deti... nemajú vôbec nič!

KOMENTÁTOR:Z viac ako 12 000 osôb zavraždených v meste náhodnými útokmi a odstreľovaním bolo vyše 1 000 detí. Napriek tesnému srbskému obkľúčeniu, často s malými alebo žiadnymi obrannými silami, za neustáleho útočenia, Sarajevo nikdy nepadlo.

V tomto vydaní NATO Review sa vraciame do Sarajeva, na miesto jedného z najväčších zločinov bosenskej vojny, aby sme zistili, ako reagujú na zatknutie Karadžiča tí, ktorí najviac trpeli a tí, ktorí sa ho snažili dolapiť.

Zároveň sa zaoberáme významom tejto udalosti pre budúcnosť a bezpečnosť tejto krajiny ako aj celého regiónu.

Nidzara Ahmetaševič vojnu prežila. Od tej doby sa venuje prieskumnému žurnalizmu a zároveň sa zaoberala pátraním po Radovanovi Karadžičovi.

NIDZARA AHMETAŠEVČ(vydavateľ, BIRN):Bola som v Sarajeve po celú dobu vojny. Prežila som. Mnoho mojich priateľov bolo zavraždených. Mnoho ich bolo zranených.

Ja som bola taktiež zranená. A mnohí členovia mojej rodiny boli vo vojne ťažko zranení alebo zabití.

KOMENTÁTOR:Aká bola jej reakcia, keď sa dozvedela o zatknutí Karadžiča?

AHMETAŠEVIČ:Keď bol Karadžič zatknutý, bolo to pre mňa, ako keby vojna skončila. Ale pre nás, bohužiaľ, neskončila.

KOMENTÁTOR:Raffi Gregorian je námestník vysokého zástupcu pre Bosnu a Hercegovinu. Predtým pracoval pre NATO a pre americkú vládu ako odborník pre otázky Balkánu.

Vždy bol označovaný za jedného z najurputnejších prenasledovateľov Karadžiča. Ako sa on cítil vo chvíli, keď sa dozvedel o zatknutí Karadžiča?

RAFFI GREGORIAN (námestník vysokého zástupcu pre Bosnu a Hercegovinu):Cítil som niečo podobného, ako keď som dostal môj doktorát, len to bolo trochu dlhšie.

Čo som si myslel, že sa pocit úľavy a radosti premenili v jednoduchý pocit otupenosti.

KOMENTÁTOR:Samotné slovo Sarajevo vyvoláva v ľuďoch na Západe predstavu obkľúčeného mesta za vojny.

Sarajevo je však mesto, ktoré chce žít. Tento týždeň, napríklad, organizuje filmový festival za účasti návštevníkov z celého sveta..

Čo dnes zatknutie Karadžiča znamená pre obyvateľov Sarajeva?

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Je to zločinec, horší než Hitler.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Jeho zatknutie ma prekvapilo. Myslel som si, že nebude nikdy vypátraný. Teraz verím, že predsa existuje nejaká spravodlivosť.

KOMENTÁTOR:Karadžič sa dnes nachádza v Haagu, kde bude súdený Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

NEZNÁMA OSOBA:Ste obvinený z genocídy, ktorá je trestným činom podľa článkov 4-3A, 7-1 a 7-3 príslušného zákona Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu.

KOMENTÁTOR:Sir Geoffrey Nice bol hlavným prokurátorom v procese proti Slobodanovi Milosevičovi.

SIR GEOFFREY NICE (generálny prokurátor procesu proti Slobodanovi Milosevičovi):Navrhujem obžalovanému, prostredníctvom svedectva, alebo svedkovi ...

... Neviem, kto to je, ten celkový počet 93 väzňov je nesprávny údaj a vlastne zámerne nesprávny údaj.

KOMENTÁTOR:Domnieva sa Sir Geoffrey Nice, že Karadžič by mal byť súdený v Bosne a Hercegovine, keďže spáchal zločiny v tejto krajine?

NICE:V dokonalom svete by som sa domnieval, že je to ideálne miesto pre jeho proces. Zrejme je však pre to ešte príliš skoro.

Bolo by veľmi dobré postaviť obžalovaného pred súd tam, kde spáchal trestné činy.

Aby svedkovia mohli každý deň predstupovať pred súd a nemuseli by byť dopravovaní až do Haagu, do pre nich veľmi vzdialeného prostredia.

GREGORIAN: Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu bol vytvorený predovšetkým preto, aby kompetentné orgány regiónu nemohli vykonávať právomoc, ktorú sú inak povinné z právneho hľadiska vykonávať.

Tento Tribunál bol vytvorený taktiež z veľkej časti kvôli zatknutiu a odsúdeniu zločinov Karadžiča a Miloševiča.

Myslím si, že ak je nutné poskytnúť uistenie o tom, že justícia je v týchto prípadoch nestranná,

bez ohľadu na názor mojich spolupracovníkov, jediným miestom, kde túto nestrannosť môžete v súčasnej dobe očakávať, je Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu.

KOMENTÁTOR:Jedným problémom, ktorý komplikuje proces s Karadžičom je skutočnosť, že ešte mnoho Srbov a Bosenských Srbov tomuto Tribunálu stále neverí.

Navštívili sme Pale, mesto, ktoré bolo Karadžičovým hlavným štábom počas vojny aj po nej, aby sme mohli posúdiť, aký názor má obyvateľstvo na jeho zatknutie a na nastávajúci proces.

Skoro sme si ujasnili, že sme v Srbsku. Republika Srbska. Nápisy sú v srbskej azbuke.

Vítajú nás vlajky, na mnohých budovách visia vlajky Srbska a jedna z prvých budov, ktorú míňame v tomto meste Radovana Karadžiča, má veľmi príhodný názov.

NA OBRAZOVKE: Vývesný štít na budove - Enigma

KOMENTÁTOR:Sme v strede mesta Pale, mesta Karadžiča. Karadžič bol zatknutý v roku 2008, takmer presne 13 rokov po vznesení obžaloby Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalou Juhosláviu v Haagu.

Táto obžaloba viní menovaného z trestného činu genocídy, prenasledovania a vraždenia občanov nesrbskej národnosti počas útokov na mestá na území celej Bosny a Hercegoviny.

Karadžič je taktiež obžalovaný z násilnej internácie tisícok občanov nesrbskej národnosti v internačných táboroch, kde podľa výpovedí nariadil vraždenia, mučenia, hrubé zaobchádzanie a sexuálne zneužívanie občanov nesrbskej národnosti.

Rok po vznesení obžaloby, v júli 1995, bol Karadžič spozorovaný voľne sa pohybujúci v strede tohto mesta.

Z počiatku mnoho otázok zostalo bez odpovedí.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Za spáchané zločiny musia byt všetci vinníci postavení pred sud, ak už je ich štátna príslušnosť akákoľvek.

KOMENTÁTOR:Skoro sme však počuli niektorých občanov upozorňujúcich na prejavy lojality, ktorej sa Karadžič v tomto meste tešil po svojom obžalovaní.

Môžete nám povedať, či ste bola spokojná, keď ste sa dozvedela, že Radovan Karadžič bol zatknutý?

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Bolo mi z toho zle, veľmi zle. ... Bola som z toho naozaj celá nešťastná. A chcem, aby to vedel celý svet!

PREKLADATEĽ:Ja z jeho zatknutia radosť nemám.

KOMENTÁTOR:Jedno je isté, Karadžičove zatknutie je tu stále citlivým námetom rozhovoru.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Nie som schopná odpovedať na túto otázku.

KOMENTÁTOR:Bosensko-srbský skepticizmus čo sa týka haagskeho Tribunálu nevychádza iba z presvedčenia, že proces Slobodana Miloseviča neprebiehal spravodlivo.

Poukazuje taktiež na fakt, že tento Tribunál oslobodil moslimov obžalovaných z vojnových zločinov, ako napríklad ich veliteľa Nasera Oriča.

NEZNÁMA OSOBA:Pán Orič, vstaňte. Bol ste uznaný za nevinného a preto ste oslobodený z ...

bodu obžaloby číslo jeden: zanedbanie výkonu povinnosti veliteľa učiniť nevyhnutné a racionálne opatrenia pre zabránenie príležitosti k vražde.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Ľudia budú mat teraz z toho banditu strach... Bude vyháňať Srbov.

NEZNÁMA OSOBA: Naser Orič?

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke): Áno, áno ... to je on.

KOMENTÁTOR:Toto presvedčenie však prehliada fakt, že Orič bol v niektorých bodoch obžaloby skutočne uznaný za vinného.

NEZNÁMA OSOBA:Bol ste avšak uznaný za vinného v bode obžaloby číslo jeden: zanedbanie výkonu povinnosti veliteľa učiniť nevyhnutné a racionálne opatrenia pre zabránenie príležitosti k vražde.

KOMENTÁTOR:Je srbský skepticizmus týkajúci sa haagskeho Tribunálu odôvodnený?

GREGORIAN:Do tejto doby bolo 159 z celkom 161 obžalovaných dopravených do Haagu ku konaniu pred Tribunálom.

Bolo vynesených niekoľko veľmi dôležitých rozsudkov. Rovnako ako rozsudkov oslobodzujúcich.

Preto si myslím, že procesy boli spravodlivé, avšak z politických dôvodov ľud chce mať predstavu o súdnom konaní, aby mohol byť pre alebo proti. Tribunál postupuje na základe skôr predložených faktov.

KOMENTÁTOR:Bruce McLane, ktorý vystriedal Raffi Gregoriana vo funkcii politického poradcu veliteľstva NATO v Sarajeve, súhlasí.

BRUCE MCLANE (politický poradca veliteľstva NATO v Sarajeve):Jedným z problémov, ktorým sme čelili v tejto krajine, spolu s postojom obyvateľstva k celému procesu, je, že existuje mnoho ľudí,

ktorí majú pocit, že ICTY je zaujatý a že hlavne oni sú na strane Srbov a že medzinárodné spoločenstvo považuje všetkých Srbov za zodpovedných za všetky vojnové zverstvá.

Domnievam sa, že tieto procesy majú opačný účinok. Ukazujú, že títo jedinci, ktorí sa skutočne previnili spáchanými zločinmi, sú považovaní za zodpovedných za tieto zločiny.

KOMENTÁTOR:Domnieva sa Geoffrey Nice, že ICTY môže Karadžičovi zaručiť spravodlivý súdny proces?

NICE:To je vecou sudcov a nie je dôvod k obavám. Sudcovia musia byť dôslední a ukázať, že príjmu všetky potrebné dôkazy na žiadosť oboch procesných strán.

Samozrejme Karadžičovi umožnia spravodlivý súdny proces. Ten už vlastne dnes pripravujú.

Aj keď nepoznám dôkazy proti Karadžičovi do podrobnosti, na prvý pohľad sa javia podstatne závažnejšie než dôkazy proti Miloševičovi.

Niektoré výroky, ktoré preniesol na zasadaniach Národného zhromaždenia, môžu byť pre neho osudné. Viac neviem. Môžu byť aj iné dôvody, prečo bude jeho proces súvislejší než proces Miloševiča.

KOMENTÁTOR:Jedným z aspektov, ktorého sa analisti obávajú čo sa týka politickej štruktúry Bosny a Hercegoviny, je veľké množstvo volieb, zvlášť od roku 1996.

O mnoho viac než vo väčšine štátov, hlavne štátov západnej Európy. Ďalším znepokojením sú výsledky volieb, ktoré poukazujú, že obyvateľstvo volí stále viac podľa etnických kritérií, než v záujme štátu.

A potom sa diví, kam to speje.

Existuje nebezpečenstvo, že Karadžičov proces bude mat vplyv na tohoročné voľby v Bosne a Hercegovine?

MCLANE:Ja sa domnievam, že proces nespôsobí žiadne problémy,

aj keď si môžete byť istý, že pred októbrovými obecnými voľbami budú tieto a aj iné problémy použité tými politickými aktérmi, ktorí ich budú chcieť zneužiť z nepravdivých dôvodov.

KOMENTÁTOR:Podľa Raffi Gregoriana by tento problém nemal byť politickým radarom.

GREGORIAN:Je to zvláštne, pretože ide o voľby do obecných zastupiteľstiev. Tieto voľby nemajú nič spoločného s problémami štatútu krajiny alebo štatútu oboch entít.

V skutočnosti sa obecné voľby týkajú zabezpečenia odvozu odpadkov alebo dláždenia ulíc.

V tejto krajine môžete všade konštatovať, že sa politici snažia zásadne odvádzať pozornosť ľudu od reálnych problémov vedenia štátu ...

... a zaoberať sa napríklad otázkami rodiny Karadžiča alebo kto je ich najvplyvnejším priaznivcom pred voľbami. Je to k smiechu.

KOMENTÁTOR:Zatknutie Radovana Karadžiča má dopad na celý Balkán. Aké sú dôsledkami hlavne pre Srbsko, krajinu, ktorej štátne orgány Karadžiča zatkli?

GREGORIAN:Myslím si, že je to pre Srbsko veľmi pozitívne znamenie, ako už bolo zmienené. V Srbsku pokračoval boj o demokratické hodnoty a prodemokratické sily zvíťazili.

Zatknutie Radovana Karadžiča, a dúfam že onedlho aj Ratka Mladiča, vyžaduje vnútroštátne legislatívy Srbska, bez ohľadu na medzinárodné právne záväzky v rámci OSN.

AHMETAŠEVIČ:Myslím si, že to bola vhodná príležitosť a vhodný politický okamžik. Pre Srbsko možno vôbec najlepší.

A zrejme pre celé medzinárodné spoločenstvo, Európsku úniu a USA, pretože ide o krajiny, ktoré sú najviac angažované na Balkáne.

KOMENTÁTOR:Nastávajúci proces taktiež poskytne haagskemu Tribunálu možnosť demonštrovať, že je stále najlepšou a najobjektívnejšou inštitúciou pre súdenie vojnových zločincov. Bude Karadžičov proces úspešnejší ako proces Miloseviča?

NICE:Nie je dôvod k tomu, aby proces trval príliš dlho; prípad Miloševiča zahrňoval tri vojnové konflikty a obdobie desiatich rokov; mohol byť ukončený do dvoch rokov, avšak z dôvodu jeho nemoci.

KOMENTÁTOR:Pre Raffi Gregoriana musia byť hlavným bodom Karadžičove zločiny.

GREGORIAN:Početní dopisovatelia zaplnili stránky tlače dlhými úvahami o predpokladaných vyjednávaniach a pritom dokonale ignorovali, z ktorých zločinov je Karadžič vlastne obžalovaný ...

... a z akých dôvodov už bol uznaný vinným súdnymi orgánmi USA v kauze predvádzania znásilňovacích táborov.

KOMENTÁTOR:Môže mať Karadžičov proces vplyv na celý región?

AHMETAŠEVIČ:Nie, musíme vidieť Mladiča v Haagu. Bez neho nie je konca. Nie je konca, pretože ...

si myslím, že je odporné žiť vo svete, v ktorom ste si vedomý, že niekto ako Ratko Mladič sa voľne pohybuje niekde vedľa vás. Je to odporné nie len pre Bosniakov. Je to odporné každého človeka.

GREGORIAN:Nemyslím si, že je nutné čakať na zatknutie Mladiča. Politickým lídrom bol predsa Karadžič. Politické línie určoval on.

Mladič vykonával ich vojenské aspekty. Títo dvaja hlavní aktéri sú dve zreteľne rozdielne osobnosti. Jedna je obrazom patologického vraha, druhá je obrazom pseudointelektuála.

Povedané veľmi jemným spôsobom, ale ako vyššie uvedené, patologický klamár.

Mladič objasnil, prostredníctvom svojich vlastných verejných prehlásení, že vždy vedel, čo činí. Vedelo vždy presne, čo činí.

KOMENTÁTOR:Mnoho osôb, ktoré za vojny trpeli v Sarajeve, má stoický názor na zatknutie Karadžiča. Je to krok vpred pri zúčtovaní sa z minulosťou. Tá však zostáva stále veľmi bolestná.

Existuje taktiež mnoho číselných údajov, ktoré sú uvádzané v súvislosti s vojnou v Bosne a Hercegovine. Sarajevo s 43 mesiacmi obliehania; Srebrenica s 8 000 zavraždenými chlapcami a mužmi.

Avšak ďaleko prevládajúce čísla sú čísla 1992, 1993, 1994 a 1995, ktoré sú vyryté na väčšine náhrobných kameňov sarajevských cintorínov. Sú to roky smrti.

Civili a vojaci, ktorí vo vojne zahynuli. Tieto cintoríny neležia v ústraní, na odľahlých miestach. Mnohé sa nachádzajú priamo v stredu mesta a slúžia zároveň za mestské parky.

Aj keď zatknutie Karadžiča môže byť určitým ukončením jednej epochy, k záverečnej kapitole tejto dejinnej udalosti je ešte ďaleko.

NEZNÁMA OSOBA (podtitulky na obrazovke):Keď som sa dozvedel o jeho zatknutí, pocítil som duševnu útechu. Ale človek je hneď zase späť vo všednom živote a musí pracovať. Dúfam, že sa politické záležitosti budú lepšie vyvíjať.

AHMETAŠEVIČ:Pre nás vojna ešte stále nie je minulosťou. Stále žijeme ako ... stále žijeme ako ... nie vo vojnovej, ale v povojnovej krajine.

Nie som si istá, dokonca aj v deň, kedy bol zatknutý Karadžič som mala pocit, ako keby vojna skončila. Ale bohužiaľ neskončila. My s ňou stále žijeme.

A pravdepodobne s ňou budeme žiť ešte mnoho rokov.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink