SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

Karadzic: fra Sarajevo til Haag

Radovan Karadzics arrestasjon er ikke bare gode nyheter for hans ofre - den kan også bli et sikkerhetsspørsmål for Bosnia.

Get the Flash Player to see this player.

Radovan Karadzic sitter nå i en fengselscelle i Haag. NATO Nytt besøkte Bosnia for å se hvordan nyhetene om hans arrestasjon ble mottatt av landets to samfunn, hva det betyr for Bosnias fremtidige retning, og spør om Karadzic kan garanteres en rettferdig rettssak.

Videolengde: 16:30

 Undertitler: / Av

© NATO Nytt

FORTELLER: Radovan Karadzic, mannen som var den beryktede leder for bosnia-serberne under krigen i Bosnia og Hercegovina.

Mannen som er berømt for å ha advart Bosnias muslimer om at de kunne bli tilintetgjort hvis de erklærte uavhengighet.

RADOVAN KARADZIC (Undertekst på skjermen): Tro ikke at du ikke vil lede Bosnia og Hercegovina til helvete og kanskje at det muslimske folket forsvinner...

fordi det muslimske folket ikke kan forsvare seg selv hvis det blir krig.

FORTELLER: Mannen hvis hær og ordre prøvde å gjøre denne trusselen til virkelighet i løpet av de neste tre årene.

To byer vitner særlig om hans brutalitet: Sarajevo og Srebrenica. I Srebrenica ble Karadzic, sammen med general Mladic, anklaget for å ha drept 8000 menn og gutter som følge av at FNs første trygge tilfluktssted falt.

I rettssaken mot ham vil det bli lagt frem bevis på at drapene omfattet godt planlagte henrettelser...

PÅ SKJERMEN, UIDENTIFISERT: Ikke vær redd. Ingen vil bli skadet.

FORTELLER: ...løgner og bombing av flyktende sivile. Menn opp til 77 år, ned til gutter så unge som 12 år ble drept.

I Srebrenica ble massakren gjennomført i løpet av noen få dager. I Sarajevo fant den sted i løpet av nesten fire år. Under beleiringen ble byen knust av artilleri, bombekastere og snikskyting.

UIDENTIFISERT (Undertekst på skjermen): Disse menneskene har ikke noe mat, ikke noe melk til barna, ikke noe sjokolade ... ingenting!

FORTELLER: Av de mer enn 12 000 personene i byen som døde i den tilfeldige drepingen var mer enn 1000 barn. Til tross for å være omringet av serbiske styrker, ha liten eller ingen makt, og under konstant angrep, falt Sarajevo aldri.

I denne utgave av NATO Nytt går vi tilbake til Sarajevo, scenen for en av bosnia-krigens verste krigsforbrytelser for å se hvordan de som led, og de som prøvde å fange Karadzic, reagerte på at han var tatt.

Og vi ser på hva dette betyr for fremtiden og sikkerheten i landet og regionen.

Etter å ha overlevd krigen har Nidzara Ahmetasevic ofret seg for undersøkende journalistikk, inkludert å spore opp Radovan Karadzic.

NIDZARA AHMETASEVIC (Redaktør, BIRN): Jeg var her under krigen, i Sarajevo. Jeg overlevde krigen. Og mange av mine venner ble drept. Mange av mine venner ble såret.

Jeg ble såret. Mange av mine familiemedlemmer ble hardt skadet eller drept under krigen.

FORTELLER: Hva var hennes reaksjon da hun hørte at Karadzic var arrestert?

AHMETASEVIC: Da Karadzic ble arrestert følte jeg at det var slutten på krigen. Men det var det dessverre ikke.

FORTELLER: Raffi Gregorian er visehøykommissær for Bosnia og Hercegovina. Før det arbeidet han for både NATO og den amerikanske regjering som Balkanspesialist.

Han har blitt beskrevet som en av de mest dedikerte for å fange Karadzic. Hvordan følte han det da han hørte nyhetene om Karadzics arrestasjon?

RAFFI GREGORIAN (Visehøykommissær for Bosnia og Hercegovina): Jeg følte det nesten som da jeg avsluttet min Ph.D., selv om dette tok litt lengre tid.

Det jeg trodde skulle bli en følelse av lettelse og glede, viste seg å bli bare matthet.

FORTELLER: Nevn ordet Sarajevo for mange folk i Vesten og det vil dukke opp bilder av en by i krig under beleiring.

Men det er en by som ønsker å gå videre. Denne uken feires for eksempel Sarajevo filmfestival med gjester fra hele verden.

Så hvor mye betyr arrestasjonen av Karadzic for folk i Sarajevo i dag?

UIDENTIFISERT (Undertekst på skjermen): Han er en kriminiell og han er verre enn Hitler.

UIDENTIFISERT (Undertekst på skjermen): Jeg var overrasket over at han ble arrestert. Jeg trodde at han aldri ville bli arrestert. Min andre tanke er at det er i det minste noe rettferdighet i dette området.

FORTELLER: Karadzic er allerede i Haag der han venter på rettsaken i Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia.

UIDENTIFISERT: Du er anklaget for folkemord, og kan straffes under Artiklene 4-3A, 7-1 og 7-3 i Domstolens statutter.

FORTELLER: Sir Geoffrey Nice var hovedanklager i rettsaken i Haag mot Slobodan Milosevic.

SIR GEOFFREY NICE (hovedanklager i rettsaken mot Slobodan Milosevic): Jeg foreslår for den anklagede, gjennom vitnet, eller til vitnet,

Jeg vet ikke hvem det er, at det totale på 93 fangene er et falsum, og faktisk et tilsiktet uriktig tall.

FORTELLER: Tror Geoffrey Nice at fordi Karadzics forbrytelser ble utført i regionen så skulle hans rettsak også være i regionen?

NICE: I en ideell verden ville jeg ha ment at dette ville ha vært det ideelle stedet for ham å ha en rettsak. Kanskje det er for tidlig til at det kan skje.

Det ville ha vært godt å ha hatt den mannen i en rettssak på det stedet der de kriminelle handlingene angivelig ble utført.

For at vitnene skal være i stand til å komme daglig og ikke måtte bli ført til et fremmed miljø i Haag.

GREGORIAN: Domstolen ble først og fremst opprettet fordi maktene i regionen åpenbart ikke gjorde det som de var legalt forpliktet til å gjøre.

Denne domstolen ble i stor grad opprettet for å ta seg av Karadzic og Milosevic.

Og jeg tror at hvis det skal være noen form for sikkerhet for at rettferdigheten skal være upartisk her,,

ikke minst mine egne, personlige synspunkter i saken, at det eneste stedet du virkelig kan forvente dette nå for disse to personene, vil være i Haag for den internasjonale domstolen.

FORTELLER: En vanskelighet som har kommet opp ved å stille Karadzic for retten i Haag er at mange serbere og bosnia-serbere fortsatt ikke stoler på Haag-domstolen.

Vi dro til Pale, Karadzics base under og etter krigen, for å se hvordan folk der så på hans arrestasjon og kommende rettssak.

Og det er allerede veldig klart at vi er på serbisk territorium. Dette er Republika Srpska. Skiltene er ofte i det kyrilliske alfabet.

Det er flagg, serbiske flagg, som henger fra mange bygninger, og en av de første bygningene vi så her i Radovan Karadzics adopterte by har et veldig passende navn.

PÅ SKJERMEN: Building sign -- Enigma

FORTELLER: Dette er sentrum av Pale, Karadzics adopterte hjemby. Karadzic ble arrestert i 2008, nesten nøyaktig 13 år etter at han hadde blitt siktet av Kriminaldomstolen i Haag.

Den tiltalen anklaget ham for folkemord, forfølgelser av og drap på ikke-serbere i angrep på byer over hele Bosnia og Hercegovina.

Han er også anklaget for å ha samlet tusener av ikke-serbere i leire der det blir hevdet at folk under hans kommando drepte, torturerte, mishandlet og utførte seksuelle overgrep mot ikke-serbere i de leirene.

Likevel, i et år etter den siktelsen, i juli 1995, ble han sett gående og leve i frihet i sentrum av denne byen.

I begynnelsen var mange reaksjoner tilbakeholdne.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Alle de må være så tilregnelige for rettferdighet - uansett hvilken nasjonalitet de har - for de kriminelle handliger som de har begått.

FORTELLER: Men snart hørte vi noen folk som tilkjennega den lojalitet som Karadzic opplevde da han bodde i byen.

Kan du fortelle meg om du ble glad da du hørte at Radovan Karadzic hadde blitt arrestert?

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Jeg følte meg svært, svært slem... Jeg var virkelig ikke glad. Og jeg ville at hele verden skulle vite det.

OVERSETTER: Jeg er overhodet ikke glad for at han har blitt arrestert.

FORTELLER: For noen er arrestasjonen av Karadzic fortsatt et ømtålig tema.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Jeg er ikke klar til å svare på det spørsmålet.

FORTELLER: Bosnisk-serbisk skepsis med hensyn til Domstolen i Haag kommer ikke bare av deres tro på at Slobodan Milosevic ikke fikk en rettferdig rettssak.

De peker også på Haags frifinnelse av muslimer som har vært anklaget for krigsforbrytelser, slik som den muslimske sjefen under krigen, Naser Oric.

UIDENTIFISERT: Herr Oric, vil du vennligst reise deg opp? Du er funnet ikke skkyldig og derfor frifunnet for...

under ledd en, ikke unnlot å gjøre din plikt som overordnet for å ta de nødvendige og rimelige skritt for å hindre at drap forekommer.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Folk må nå være redd for den banditten... han jaget serberne ut.

/UIDENTIFISERT: Naser Oric?

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Ja, ja... det er ham.

FORTELLER: Men denne troen overser det faktum at Oric faktisk ble funnet skyldig på noen punkter.

UIDENTIFISERT: Du blir imidlertid funnet skyldig, under første ledd, i å ha unnlatt å gjøre din plikt som overordnet, for å ta nødvendige og rimelige skritt for å hindre at drap forekommer...

FORTELLER: Er denne serbiske skepsisen mot Haag rettferdig?

GREGORIAN: Pr i dag har 159 av 161 siktede havnet i Haag eller på en eller annen måte blitt behandlet gjennom domstolsprosesser.

Og det har vært noen svært viktige dommer i de sakene. Det har også vært folk som har blitt frikjent fra anklager.

Så jeg mener at den har vært rettferdig, men av politiske årsaker ønsker folk å fremstille retten som enten å være for dette eller mot det. Retten gjennomføre saken på grunnlag av de fakta den får presentert.

FORTELLER: Bruce McLane, som etterfulgte Raffi Gregorian som politisk rådgiver i NATO HQ i Sarajevo er enig.

BRUCE MCLANE (Politisk rådgiver, NATO-hovedkvarteret Sarajevo): Ett av de problemene som vi har hatt i dette landet, med folks holdninger med hensyn til hele prosessen, er at det er mange

som mener at ICTY er partisk og at disse særlig finnes på serbernes side, at det internasjonale samfunnet holder hele den serbiske befolkning ansvarlig for den volden som fant sted under krigen.

Jeg tror også at slike rettssaker tjener motsatt hensikt. De viser at de enkeltpersoner som virkelig er skyldige i de kriminelle handlingene som ble begått, holdes ansvarlig for sine kriminelle handlinger.

FORTELLER: Føler Geoffrey Nice at Haag kan garantere Karadzic en rettferdig rettssak?

NICE: Det er opp til dommerne, og det er ingen grunn at den ikke skal være rettferdig. Dommerne må være faste når de viser at de får de bevis de trenger, på anmodning fra partene.

Selvfølgelig kan de gi denne mannen en rettferdig rettssak. Det er det dommere skal.

Og selv om jeg ikke kjenner bevisene mot Karadzic i detalj, er mange av bevisene, i hvert fall ved første øyekast, sterkere enn bevisene mot Milosevic.

Noen av de tingene han sa i Forsamlingsesjonene kan være ødeleggende vanskelige for å ham å håndtere. Jeg vet ikke. På den andre side, det kan være andre grunner til at denne rettssaken vil være mer kompakt enn rettssaken mot Milosevic.

FORTELLER: Ett av de aspektene som bekymrer analytikere med hensyn til den politiske strukturen i Bosnia og Hercegovina er alle valgene de har hatt, særlig etter 1996.

Mange fler enn andre land, særlig i Vest-Europa. Den andre bekymringen som de faktisk peker på er at folk velger i økende grad langs etniske linjer heller enn etter nasjonale interesser.

Og de lurer på hvor dette leder hen.

Er det en fare at rettsaken mot Karadzic kan spille en rolle i valgene i Bosnia og Hercegovina i 2008?

MCLANE: Det er min antagelse at det ikke vil forårsake vesentlige problemer,

selv om du kan være sikker på at i oppløpet til kommunevalgene i oktober vil denne og andre saker bli brukt av de som ønsker å utnytte dem av feil årsaker.

FORTELLER: I henhold til Raffi Gregorian bør ikke denne saken en gang være på valgradaren.

GREGORIAN: Det er rart fordi dette er kommunevalg. Det har ikke noe å gjøre med spørsmål om enhetsstatus eller statsstatus.

Kommunevalgene bør i virkeligheten dreie seg om søppel hentes eller ikke og om gatene blir asfaltert.

Så du kan dessverre konsekvent se i dette landet, over alt, at politikere vil avlede folks oppmerksomhet fra de reelle problemene ved styring...

... og ta opp spørsmål som Karadzic-familien og hvem som er den største tilhenger av dem i kommunevalg. Ganske latterlig.

FORTELLER: Arrestasjonen av Radovan Karadzic har virkninger over hele Balkan-regionen. Hva betyr den spesielt for Serbia, landet som arresterte ham?

GREGORIAN: Jeg tror det er et veldig positivt tegn for Serbia som jeg tror vi har diskutert tidligere. Det som foregikk i Serbia var en kamp for dets demokratiske sjel, og krefter for demokratiet har vunnet.

Arrestasjonen av Radovan Karadzic, og jeg håper Ratko Mladic, er et krav i nasjonal lovgivning i Serbia, for ikke å nevne internasjonale, rettslige forpliktelser under FN.

AHMETASEVIC: Det jeg tror og det som det kanskje kan være en mulighet for, er at dette var et bra, poliltisk øyeblikk. Ikke bare for Serbia, men trolig aller best for Serbia.

Men trolig selv for hele det internasjonale samfunnet, EU og Amerika, fordi de er de landene som er mest involvert i alt som foregår på Balkan.

FORTELLER: Den kommende rettssaken gir også Haag-domstolen muligheten til å vise at den fortsatt er det beste og mest objektive formatet for å dømme krigsforbrytere. Men vil Karadzics rettssak bli mer vellykket enn Milosevics?

NICE: Det er ingen grunn til at det skal være en spesielt lang rettssak, fordi Milosevic-saken omfattet tre kriger, en tiårsperiode og den kunne ha blitt fullført i løpet av to år, hadde det ikke vært for hans dårlige helse.

FORTELLER: For Raffi Gregorian må hovedfokus være Karadzics forbrytelser.

GREGORIAN: Nok folk har fylt metervis av kolonner med diskusjoner om antatte avtaler og fullstendig ignorert de forbrytelsene som mannen er anklaget for å ha foretatt...

... og at USAs rettsvesen allerede har funnet ham skyldig i å ha ledet voldtektsleire.

FORTELLER: Er rettssaken mot Karadzic nok til at regionen skal kunne gå videre?

AHMETASEVIC: Nei, vi må se Mladic i Haag. Uten ham er det ikke slutt. Det er bare rett og slett ikke slutten, fordi hvis...

jeg mener, det er frytkelig å leve i verden når du vet at noen som Ratko Mladic går fritt rundt oss. Det er ikke bare fryktelig hvis du er bosnier. Det er frytkelig hvis du er et menneske.

GREGORIAN: Og jeg tror ikke det er over før vi får Mladic. Jeg mener, Karadzic var den politiske lederen. Han er den som fastsatte politikken.

Mladic utførte de militære aspekter av den. De to personene er helt klart forskjellige personligheter. En ser ut som en patologisk morder, den andre ser ut som den halvintellektuelle han er.

En rolig væremåte, men som jeg sa tidligere, patologisk løgner.

Men Mladic gjorde det klart gjennom sine egne offentlige erklæringer at han visste nøyaktig hva han gjorde. Nøyaktig hva han gjorde.

FORTELLER: Mange som led i Sarajevo har et stoisk syn på arrestasjonen av Karadzic. Det er et skritt videre for å sette punktum for fortiden. Men fortiden er fortsatt smertelig levende.

Det er mange tall som er nevnt i forbindelse med krigen her i Bosnia og Hercegovina. Sarajevo, med sine 43 måneder under beleiring; Srebrenica med sine 8000 menn og gutter som ble drept.

Men de tall som du vil finne her på Sarajevos kirkegård er i hovedsak -92, -93, -94 og -95. Det er de dødsårene som er markert på de fleste av disse gravene.

Sivile og soldater som døde her under krigens år. Disse kirkegårdene er ikke gjemt bort på stille steder. Mange av dem er i byens hjerte, fordi mange av dem var byparker i Sarajevo.

Så mens arrestasjonen av Karadzic kan sette en form for punktum, er det langt fra det siste kapitlet i denne historien.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Når jeg hører om hans arrestasjon føler jeg meg åndelig lettet. Men når det gjelder dagliglivet må man fortsatt gå på jobb. Og jeg håper at ting vil bli politisk bedre.

AHMETASEVIC: For oss er krigen ennå ikke historie. Vi lever fortsatt som ... vi lever fortsatt i en slags....ikke krig, men i et etterkrigsland.

Og jeg er ikke sikker, selv om jeg den dagen da Karadzic ble arrestert følte som om det var slutten på krigen, men det er dessverre ikke det. Vi lever fortsatt med den.

Og vi vil trolig måtte leve med den i mange år fremover.

FORTELLER: Radovan Karadzic, mannen som var den beryktede leder for bosnia-serberne under krigen i Bosnia og Hercegovina.

Mannen som er berømt for å ha advart Bosnias muslimer om at de kunne bli tilintetgjort hvis de erklærte uavhengighet.

RADOVAN KARADZIC (Undertekst på skjermen): Tro ikke at du ikke vil lede Bosnia og Hercegovina til helvete og kanskje at det muslimske folket forsvinner...

fordi det muslimske folket ikke kan forsvare seg selv hvis det blir krig.

FORTELLER: Mannen hvis hær og ordre prøvde å gjøre denne trusselen til virkelighet i løpet av de neste tre årene.

To byer vitner særlig om hans brutalitet: Sarajevo og Srebrenica. I Srebrenica ble Karadzic, sammen med general Mladic, anklaget for å ha drept 8000 menn og gutter som følge av at FNs første trygge tilfluktssted falt.

I rettssaken mot ham vil det bli lagt frem bevis på at drapene omfattet godt planlagte henrettelser...

PÅ SKJERMEN, UIDENTIFISERT: Ikke vær redd. Ingen vil bli skadet.

FORTELLER: ...løgner og bombing av flyktende sivile. Menn opp til 77 år, ned til gutter så unge som 12 år ble drept.

I Srebrenica ble massakren gjennomført i løpet av noen få dager. I Sarajevo fant den sted i løpet av nesten fire år. Under beleiringen ble byen knust av artilleri, bombekastere og snikskyting.

UIDENTIFISERT (Undertekst på skjermen): Disse menneskene har ikke noe mat, ikke noe melk til barna, ikke noe sjokolade ... ingenting!

FORTELLER: Av de mer enn 12 000 personene i byen som døde i den tilfeldige drepingen var mer enn 1000 barn. Til tross for å være omringet av serbiske styrker, ha liten eller ingen makt, og under konstant angrep, falt Sarajevo aldri.

I denne utgave av NATO Nytt går vi tilbake til Sarajevo, scenen for en av bosnia-krigens verste krigsforbrytelser for å se hvordan de som led, og de som prøvde å fange Karadzic, reagerte på at han var tatt.

Og vi ser på hva dette betyr for fremtiden og sikkerheten i landet og regionen.

Etter å ha overlevd krigen har Nidzara Ahmetasevic ofret seg for undersøkende journalistikk, inkludert å spore opp Radovan Karadzic.

NIDZARA AHMETASEVIC (Redaktør, BIRN): Jeg var her under krigen, i Sarajevo. Jeg overlevde krigen. Og mange av mine venner ble drept. Mange av mine venner ble såret.

Jeg ble såret. Mange av mine familiemedlemmer ble hardt skadet eller drept under krigen.

FORTELLER: Hva var hennes reaksjon da hun hørte at Karadzic var arrestert?

AHMETASEVIC: Da Karadzic ble arrestert følte jeg at det var slutten på krigen. Men det var det dessverre ikke.

FORTELLER: Raffi Gregorian er visehøykommissær for Bosnia og Hercegovina. Før det arbeidet han for både NATO og den amerikanske regjering som Balkanspesialist.

Han har blitt beskrevet som en av de mest dedikerte for å fange Karadzic. Hvordan følte han det da han hørte nyhetene om Karadzics arrestasjon?

RAFFI GREGORIAN (Visehøykommissær for Bosnia og Hercegovina): Jeg følte det nesten som da jeg avsluttet min Ph.D., selv om dette tok litt lengre tid.

Det jeg trodde skulle bli en følelse av lettelse og glede, viste seg å bli bare matthet.

FORTELLER: Nevn ordet Sarajevo for mange folk i Vesten og det vil dukke opp bilder av en by i krig under beleiring.

Men det er en by som ønsker å gå videre. Denne uken feires for eksempel Sarajevo filmfestival med gjester fra hele verden.

Så hvor mye betyr arrestasjonen av Karadzic for folk i Sarajevo i dag?

UIDENTIFISERT (Undertekst på skjermen): Han er en kriminiell og han er verre enn Hitler.

UIDENTIFISERT (Undertekst på skjermen): Jeg var overrasket over at han ble arrestert. Jeg trodde at han aldri ville bli arrestert. Min andre tanke er at det er i det minste noe rettferdighet i dette området.

FORTELLER: Karadzic er allerede i Haag der han venter på rettsaken i Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia.

UIDENTIFISERT: Du er anklaget for folkemord, og kan straffes under Artiklene 4-3A, 7-1 og 7-3 i Domstolens statutter.

FORTELLER: Sir Geoffrey Nice var hovedanklager i rettsaken i Haag mot Slobodan Milosevic.

SIR GEOFFREY NICE (hovedanklager i rettsaken mot Slobodan Milosevic): Jeg foreslår for den anklagede, gjennom vitnet, eller til vitnet,

Jeg vet ikke hvem det er, at det totale på 93 fangene er et falsum, og faktisk et tilsiktet uriktig tall.

FORTELLER: Tror Geoffrey Nice at fordi Karadzics forbrytelser ble utført i regionen så skulle hans rettsak også være i regionen?

NICE: I en ideell verden ville jeg ha ment at dette ville ha vært det ideelle stedet for ham å ha en rettsak. Kanskje det er for tidlig til at det kan skje.

Det ville ha vært godt å ha hatt den mannen i en rettssak på det stedet der de kriminelle handlingene angivelig ble utført.

For at vitnene skal være i stand til å komme daglig og ikke måtte bli ført til et fremmed miljø i Haag.

GREGORIAN: Domstolen ble først og fremst opprettet fordi maktene i regionen åpenbart ikke gjorde det som de var legalt forpliktet til å gjøre.

Denne domstolen ble i stor grad opprettet for å ta seg av Karadzic og Milosevic.

Og jeg tror at hvis det skal være noen form for sikkerhet for at rettferdigheten skal være upartisk her,,

ikke minst mine egne, personlige synspunkter i saken, at det eneste stedet du virkelig kan forvente dette nå for disse to personene, vil være i Haag for den internasjonale domstolen.

FORTELLER: En vanskelighet som har kommet opp ved å stille Karadzic for retten i Haag er at mange serbere og bosnia-serbere fortsatt ikke stoler på Haag-domstolen.

Vi dro til Pale, Karadzics base under og etter krigen, for å se hvordan folk der så på hans arrestasjon og kommende rettssak.

Og det er allerede veldig klart at vi er på serbisk territorium. Dette er Republika Srpska. Skiltene er ofte i det kyrilliske alfabet.

Det er flagg, serbiske flagg, som henger fra mange bygninger, og en av de første bygningene vi så her i Radovan Karadzics adopterte by har et veldig passende navn.

PÅ SKJERMEN: Building sign -- Enigma

FORTELLER: Dette er sentrum av Pale, Karadzics adopterte hjemby. Karadzic ble arrestert i 2008, nesten nøyaktig 13 år etter at han hadde blitt siktet av Kriminaldomstolen i Haag.

Den tiltalen anklaget ham for folkemord, forfølgelser av og drap på ikke-serbere i angrep på byer over hele Bosnia og Hercegovina.

Han er også anklaget for å ha samlet tusener av ikke-serbere i leire der det blir hevdet at folk under hans kommando drepte, torturerte, mishandlet og utførte seksuelle overgrep mot ikke-serbere i de leirene.

Likevel, i et år etter den siktelsen, i juli 1995, ble han sett gående og leve i frihet i sentrum av denne byen.

I begynnelsen var mange reaksjoner tilbakeholdne.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Alle de må være så tilregnelige for rettferdighet - uansett hvilken nasjonalitet de har - for de kriminelle handliger som de har begått.

FORTELLER: Men snart hørte vi noen folk som tilkjennega den lojalitet som Karadzic opplevde da han bodde i byen.

Kan du fortelle meg om du ble glad da du hørte at Radovan Karadzic hadde blitt arrestert?

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Jeg følte meg svært, svært slem... Jeg var virkelig ikke glad. Og jeg ville at hele verden skulle vite det.

OVERSETTER: Jeg er overhodet ikke glad for at han har blitt arrestert.

FORTELLER: For noen er arrestasjonen av Karadzic fortsatt et ømtålig tema.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Jeg er ikke klar til å svare på det spørsmålet.

FORTELLER: Bosnisk-serbisk skepsis med hensyn til Domstolen i Haag kommer ikke bare av deres tro på at Slobodan Milosevic ikke fikk en rettferdig rettssak.

De peker også på Haags frifinnelse av muslimer som har vært anklaget for krigsforbrytelser, slik som den muslimske sjefen under krigen, Naser Oric.

UIDENTIFISERT: Herr Oric, vil du vennligst reise deg opp? Du er funnet ikke skkyldig og derfor frifunnet for...

under ledd en, ikke unnlot å gjøre din plikt som overordnet for å ta de nødvendige og rimelige skritt for å hindre at drap forekommer.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Folk må nå være redd for den banditten... han jaget serberne ut.

/UIDENTIFISERT: Naser Oric?

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Ja, ja... det er ham.

FORTELLER: Men denne troen overser det faktum at Oric faktisk ble funnet skyldig på noen punkter.

UIDENTIFISERT: Du blir imidlertid funnet skyldig, under første ledd, i å ha unnlatt å gjøre din plikt som overordnet, for å ta nødvendige og rimelige skritt for å hindre at drap forekommer...

FORTELLER: Er denne serbiske skepsisen mot Haag rettferdig?

GREGORIAN: Pr i dag har 159 av 161 siktede havnet i Haag eller på en eller annen måte blitt behandlet gjennom domstolsprosesser.

Og det har vært noen svært viktige dommer i de sakene. Det har også vært folk som har blitt frikjent fra anklager.

Så jeg mener at den har vært rettferdig, men av politiske årsaker ønsker folk å fremstille retten som enten å være for dette eller mot det. Retten gjennomføre saken på grunnlag av de fakta den får presentert.

FORTELLER: Bruce McLane, som etterfulgte Raffi Gregorian som politisk rådgiver i NATO HQ i Sarajevo er enig.

BRUCE MCLANE (Politisk rådgiver, NATO-hovedkvarteret Sarajevo): Ett av de problemene som vi har hatt i dette landet, med folks holdninger med hensyn til hele prosessen, er at det er mange

som mener at ICTY er partisk og at disse særlig finnes på serbernes side, at det internasjonale samfunnet holder hele den serbiske befolkning ansvarlig for den volden som fant sted under krigen.

Jeg tror også at slike rettssaker tjener motsatt hensikt. De viser at de enkeltpersoner som virkelig er skyldige i de kriminelle handlingene som ble begått, holdes ansvarlig for sine kriminelle handlinger.

FORTELLER: Føler Geoffrey Nice at Haag kan garantere Karadzic en rettferdig rettssak?

NICE: Det er opp til dommerne, og det er ingen grunn at den ikke skal være rettferdig. Dommerne må være faste når de viser at de får de bevis de trenger, på anmodning fra partene.

Selvfølgelig kan de gi denne mannen en rettferdig rettssak. Det er det dommere skal.

Og selv om jeg ikke kjenner bevisene mot Karadzic i detalj, er mange av bevisene, i hvert fall ved første øyekast, sterkere enn bevisene mot Milosevic.

Noen av de tingene han sa i Forsamlingsesjonene kan være ødeleggende vanskelige for å ham å håndtere. Jeg vet ikke. På den andre side, det kan være andre grunner til at denne rettssaken vil være mer kompakt enn rettssaken mot Milosevic.

FORTELLER: Ett av de aspektene som bekymrer analytikere med hensyn til den politiske strukturen i Bosnia og Hercegovina er alle valgene de har hatt, særlig etter 1996.

Mange fler enn andre land, særlig i Vest-Europa. Den andre bekymringen som de faktisk peker på er at folk velger i økende grad langs etniske linjer heller enn etter nasjonale interesser.

Og de lurer på hvor dette leder hen.

Er det en fare at rettsaken mot Karadzic kan spille en rolle i valgene i Bosnia og Hercegovina i 2008?

MCLANE: Det er min antagelse at det ikke vil forårsake vesentlige problemer,

selv om du kan være sikker på at i oppløpet til kommunevalgene i oktober vil denne og andre saker bli brukt av de som ønsker å utnytte dem av feil årsaker.

FORTELLER: I henhold til Raffi Gregorian bør ikke denne saken en gang være på valgradaren.

GREGORIAN: Det er rart fordi dette er kommunevalg. Det har ikke noe å gjøre med spørsmål om enhetsstatus eller statsstatus.

Kommunevalgene bør i virkeligheten dreie seg om søppel hentes eller ikke og om gatene blir asfaltert.

Så du kan dessverre konsekvent se i dette landet, over alt, at politikere vil avlede folks oppmerksomhet fra de reelle problemene ved styring...

... og ta opp spørsmål som Karadzic-familien og hvem som er den største tilhenger av dem i kommunevalg. Ganske latterlig.

FORTELLER: Arrestasjonen av Radovan Karadzic har virkninger over hele Balkan-regionen. Hva betyr den spesielt for Serbia, landet som arresterte ham?

GREGORIAN: Jeg tror det er et veldig positivt tegn for Serbia som jeg tror vi har diskutert tidligere. Det som foregikk i Serbia var en kamp for dets demokratiske sjel, og krefter for demokratiet har vunnet.

Arrestasjonen av Radovan Karadzic, og jeg håper Ratko Mladic, er et krav i nasjonal lovgivning i Serbia, for ikke å nevne internasjonale, rettslige forpliktelser under FN.

AHMETASEVIC: Det jeg tror og det som det kanskje kan være en mulighet for, er at dette var et bra, poliltisk øyeblikk. Ikke bare for Serbia, men trolig aller best for Serbia.

Men trolig selv for hele det internasjonale samfunnet, EU og Amerika, fordi de er de landene som er mest involvert i alt som foregår på Balkan.

FORTELLER: Den kommende rettssaken gir også Haag-domstolen muligheten til å vise at den fortsatt er det beste og mest objektive formatet for å dømme krigsforbrytere. Men vil Karadzics rettssak bli mer vellykket enn Milosevics?

NICE: Det er ingen grunn til at det skal være en spesielt lang rettssak, fordi Milosevic-saken omfattet tre kriger, en tiårsperiode og den kunne ha blitt fullført i løpet av to år, hadde det ikke vært for hans dårlige helse.

FORTELLER: For Raffi Gregorian må hovedfokus være Karadzics forbrytelser.

GREGORIAN: Nok folk har fylt metervis av kolonner med diskusjoner om antatte avtaler og fullstendig ignorert de forbrytelsene som mannen er anklaget for å ha foretatt...

... og at USAs rettsvesen allerede har funnet ham skyldig i å ha ledet voldtektsleire.

FORTELLER: Er rettssaken mot Karadzic nok til at regionen skal kunne gå videre?

AHMETASEVIC: Nei, vi må se Mladic i Haag. Uten ham er det ikke slutt. Det er bare rett og slett ikke slutten, fordi hvis...

jeg mener, det er frytkelig å leve i verden når du vet at noen som Ratko Mladic går fritt rundt oss. Det er ikke bare fryktelig hvis du er bosnier. Det er frytkelig hvis du er et menneske.

GREGORIAN: Og jeg tror ikke det er over før vi får Mladic. Jeg mener, Karadzic var den politiske lederen. Han er den som fastsatte politikken.

Mladic utførte de militære aspekter av den. De to personene er helt klart forskjellige personligheter. En ser ut som en patologisk morder, den andre ser ut som den halvintellektuelle han er.

En rolig væremåte, men som jeg sa tidligere, patologisk løgner.

Men Mladic gjorde det klart gjennom sine egne offentlige erklæringer at han visste nøyaktig hva han gjorde. Nøyaktig hva han gjorde.

FORTELLER: Mange som led i Sarajevo har et stoisk syn på arrestasjonen av Karadzic. Det er et skritt videre for å sette punktum for fortiden. Men fortiden er fortsatt smertelig levende.

Det er mange tall som er nevnt i forbindelse med krigen her i Bosnia og Hercegovina. Sarajevo, med sine 43 måneder under beleiring; Srebrenica med sine 8000 menn og gutter som ble drept.

Men de tall som du vil finne her på Sarajevos kirkegård er i hovedsak -92, -93, -94 og -95. Det er de dødsårene som er markert på de fleste av disse gravene.

Sivile og soldater som døde her under krigens år. Disse kirkegårdene er ikke gjemt bort på stille steder. Mange av dem er i byens hjerte, fordi mange av dem var byparker i Sarajevo.

Så mens arrestasjonen av Karadzic kan sette en form for punktum, er det langt fra det siste kapitlet i denne historien.

UIDENTIFISERT(Undertekst på skjermen): Når jeg hører om hans arrestasjon føler jeg meg åndelig lettet. Men når det gjelder dagliglivet må man fortsatt gå på jobb. Og jeg håper at ting vil bli politisk bedre.

AHMETASEVIC: For oss er krigen ennå ikke historie. Vi lever fortsatt som ... vi lever fortsatt i en slags....ikke krig, men i et etterkrigsland.

Og jeg er ikke sikker, selv om jeg den dagen da Karadzic ble arrestert følte som om det var slutten på krigen, men det er dessverre ikke det. Vi lever fortsatt med den.

Og vi vil trolig måtte leve med den i mange år fremover.

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink