JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Bosna a Hercegovina - nový typ armády?

Na ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny je dnes pozerané ako na skutočného garanta bezpečnosti - vzdialeného bezpečnostným hrozbám. Ako toho bolo dosiahnuté?

Get the Flash Player to see this player.

Po vojne v Bosne bolo veľmi naliehavou nutnosťou zabezpečiť obnovu národnej armády. Napriek určitým ťažkostiam, konečný úspech presiahol akékoľvek očakávania. V tomto interview, niektoré osobnosti, ktoré sa priamo podieľali na týchto zmenách, vysvetľujú, prečo celá reorganizácia prebiehala tak úspešne.

Dĺžka videozáznamu: 11'55"

 Titulky: On / Off

© NATO Review

REDAKTOR:Ozbrojené sily hrali hlavnú úlohu v hroziacom rozpoltení Bosny a Hercegoviny počas vojny v 90. rokoch.

Jedným z najnaliehavejších, ale taktiež najpálivejších úloh po vojne bolo vybudovať novú armádu novej krajiny.

To znamenalo zjednotiť vojakov a dôstojníkov, ktorí ešte pred nedávnom bojovali proti sebe. Reforma armády nebola ani rýchla, ani jednoduchá, ale bola - ako podľa medzinárodných odborníkov, tak podľa miestneho obyvateľstva - úspešná.

Dr.RAFFI GREGORIAN (námestník vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu, spolupredseda Komisie pre armádne reformy):Myslím si, že reformy došli ďalej, než sme si predstavovali, že je možné ich realizovať.

BRUCE McLANE (politický poradca štábu NATO v Sarajeve):Úplne súhlasím, že to bol najväčší pokrok od daytonských dohôd.

CHRIS BENNETT (expert na otázky Balkánu a spisovateľ):Armádne reformy urazili veľmi dlhú cestu.

SEAD NUMANOVIČ (zástupca vydavateľa denníka Dnevni Avaz):O tom nie je pochyby, reformy sú veľkým úspechom.

SREČKO LÁTAL (bosenský novinár a politický poradca):Čo sa týka hodnotenia armádnych reforiem je potrebné povedať, že jedným z úspechov bolo veľké úsilie miestnych lídrov a medzinárodného spoločenstva.

REDAKTOR:Splnenie armádnych reforiem zďaleka presahuje zjednotenie v minulosti nepriateľských ozbrojených síl.

Dôkazom miery pokroku je skutočnosť, že kontingent armády Bosny a Hercegoviny dnes slúži v mierových armádnych zboroch v Iraku a v Kongu.

BENNETT:Boli sme svedkami zlúčenia troch armád v jedinú spojenú národnú armádu Bosny a Hercegoviny.

A to je skutočne obrovský úspech. Táto armáda sa profesionalizovala a zodpovedá taktiež zníženým kritériám početného stavu.

REDAKTOR:Pôvodným cieľom armádnych reforiem bolo vytvorenie jedinej personálnej, finančnej a logistickej štruktúry.

Zároveň sa predpokladalo, že dve ministerstvá obrany dvoch entít - Republiky Srbskej a Bosensko-Chorvátskej Federácie - budú zrušené.

GREGORIAN:Asi po štyroch mesiacoch reformného procesu bolo zrejmé, že existuje reálny záujem na pokroku jednaní o zriadení jedinej skutočnej vojenskej sily, aspoň do tej miery, ktorú môžeme v Bosne a Hercegovine presadiť. Boli sme schopní toho dosiahnuť,

aspoň do tej miery, ktorú môžeme v Bosne a Hercegovine presadiť. Boli sme schopní toho dosiahnuť,

V skutočnosti sme vo veľkom rozsahu presiahli písomný mandát, ktorý nám bol udelený Alianciou a vysokým predstaviteľom medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu.

REDAKTOR:Výsledkom je spoločná armáda. Kľúčovým slovom je "spoločná", nie "spojená". Štruktúra Národnej armády Bosny a Hercegoviny je plukovná a je podobná tým vo Veľkej Británii a v Kanade.

BENNETT:Štruktúry armádnych síl budú odrazom tamojších politických štruktúr.

Dávame prednosť spoločným silám pred spojenými silami, pretože dávame prednosť spoločnému štátu pred spojeným štátom.

LÁTAL:Súčasná integrácia armádnych zložiek je na úrovni nášho súčasného pokroku.

A nemyslím si, že ďalšia integrácia je v súčasnej dobe nutná, pretože ozbrojené sily v podstate operujú ako jediný armádny zbor.

REDAKTOR:Ako sa Komisia pre armádne reformy, ktorá bola poverená vyvolať potrebné zmeny, vyrovnala s touto úlohou?

McLANE:Rovnako ako vždy, všetko sa degradovalo späť na otázku peňazí a človeka; to bol problém, na ktorý sme spočiatku narazili.

Avšak môžem prehlásiť, že sme boli spokojní, pretože v tej dobe boli politické kruhy krajiny veľmi prispôsobivé. Chápali význam tohto procesu pre celú krajinu.

Navyše sme mali veľmi intenzívnu podporu zo strany celého medzinárodného spoločenstva, vrátané jeho vysokého predstaviteľa, OBSA a NATO.

GREGORIAN:Pracovali sme na rozvoji konceptu reformy armády s miestnymi partnermi.

To však neznamená, že sme im predložili model a povedali, že reforma bude takto realizovaná. Práve naopak.

McLANE:Prvú vec, ktorú sme učinili, bolo stanovenie a formulácia politického kontextu a potom príprava celého procesu ...

... pomocou ktorého sa bude angažovať samotný ľud tejto krajiny. Bez zmyslu obyvateľstva pre vlastníctvo tohto procesu by sme nemohli uspieť.

NIKOLA RADOVANOVIČ:Najdôležitejším, alebo rozhodujúcim, bodom procesu bolo vysvetlenie rozsiahleho kontextu a identifikácie záujmu kľúčových aktérov procesu a potom vysvetlenie, ako ich záujmy môžu byť splnené prostredníctvom reforiem.

REDAKTOR:Tento proces mal i negatívne aspekty?

GREGORIAN:Áno, bolo ich niekoľko. Prvým bol môj zápal pľúc.

Druhý bol neobvyklý a aj keď tieto slová sú pre NATO Review, povedal by som, že to bola vlastná nedbalosť NATO nepriznať svoj najväčší úspech tu.

S politickými lídrami sme spísali a dňa 18.júla 2005, týždeň po 10-ročnom výročí srebrenického masakru, podpísali dohodu, ktorá skoncovala s armádou, ktorá sa tejto genocídy dopustila.

Dohoda bola uzatvorená dobrovoľne, ale ... nebola uznaná samotnými orgánmi NATO a nebola vzatá na vedomie ani medzinárodnými médiami ...

... ktoré boli orientované na udalosti v minulosti a premeškali tak najväčšiu udalosť týkajúcu sa budúcnosti Bosny a Hercegoviny.

REDAKTOR:A niektoré pozitívne aspekty?

GREGORIAN:Zúčastnil som sa brífingu prezidenta Republiky Srbska s ostatnými politickými predstaviteľmi, srbskými, bosenskými a chorvátskymi, na tému plukovnej štruktúry armády. Považujem toto stretnutie za veľmi pozitívny aspekt situácie. point.

REDAKTOR:Armádna reforma dokonale zmenila imidž vojska Bosny a Hercegoviny.

Napríklad, armáda nedávno po prvýkrát inzerovala reklamu na nábor nových príslušníkov. Na celkom 300 voľných miest v armáde sa hlásilo vyše 3 000 kandidátov. Približne polovica záujemcov mala univerzitné vzdelanie.

GREGORIAN:Títo ľudia sú si vedomí, že nastupujú do mnohoetnickej armády. Žiadna dilema neexistuje. Zmienil som sa o plukovnej štruktúre, kedy žiadosť o prijatie do armády je predkladaná v niektorých prípadoch do miest na druhom konci krajiny.

Skutočnosť, že uchádzači uvádzajú, že nebezpečenstvo nehrozí, že sa v iných kútoch krajiny budú cítiť dobre po všetkých stránkach, sme prehliadli u iných dôležitých reforiem.

REDAKTOR:Zníženie početného stavu bosenskej armády na približne 9 000 mužov a žien zo stoviek tisícov bývalých príslušníkov znamená učiniť príslušné opatrenia pre tisícky mužov a žien, ktorí sa ocitnú bez zamestnania.

Tieto opatrenia zahrňujú Zverenecký fond NATO, určený k preškoľovaniu týchto osôb na nové povolania.

McLANE:Už od začiatku procesu armádnych reforiem sme si boli zvlášť vedomí nutnosti zaoberať sa problematikou týchto príslušníkov a civilných zamestnancov armády ...

... ktorí boli prehlásení za redundantné osoby a zahrnutí do programov, ktoré im buď zaistili finančnú rezervu k preškoleniu alebo priamo odbornú prípravu k tomu, aby sa stali produktívnymi členmi občianskej spoločnosti.

REDAKTOR:Nie všetky opatrenia, zvlášť aplikované entitami, však boli tým najlepším postupom.

GREGORIAN:Ja si myslím, že celková finančná suma určená pre demobilizovaných príslušníkov armády, vojnových veteránov a vojnových invalidov zďaleka presahuje, prinajmenšom dvakrát alebo trikrát, súčasný rozpočet na národnú obranu.

V rámci Federácie je dôvodom problémom fakt, že pred poslednými voľbami bol schválený zákon, ktorý v podstate prisľúbil všetkým invalidným alebo demobilizovaným armádnym príslušníkom...

... a demobilizovaným vojnovým veteránom, ktorí sú bez zamestnania, mesačnú podporu bez podmienky odbornej prípravy na iné zamestnanie alebo prijatie práce v štátnych infraštruktúrach na úseku stavebníctva.

Veľké prekvapenie - v mesiacoch po schválení uvedeného zákona počet nezamestnaných vojnových veteránov v skutočnosti stúpol o približne 40 000 - 50 000 osôb.

Tým došlo k tomu, že je dnes viac vojnových veteránov než ich skutočne bolo na konci samotnej vojny.

REDAKTOR:S budovaním bosenských bezpečnostných síl povstáva jedna dôležitá otázka: "Čo je dnes najväčším nebezpečenstvom pre túto krajinu?"

McLANE:Moja odpoveď zrejme prekvapí mnoho ľudí. Podľa môjho názoru je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre budúcnosť tejto krajiny jej vzdelávací systém.

BENNETT:Ak sa ohliadneme späť na generácie ... generácie nastupujúce, vojna začala pred 16 rokmi kedy veľká časť obyvateľstva dokončila vzdelanie v oddelených školských inštitúciách.

A oddelený vzdelávací systém stále existuje. Keď mladí ľudia vyrastajú v rozdielnych systémoch a učia sa rozdielne výklady minulosti, problémy budúcnosti sa rodia.

LÁTAL:Výskumná skupina PRISM nedávno uskutočnila prieskum verejného mienenia na tému, či existuje rastúci počet osôb ...

... rozhodnutých bojovať za obranu Bosny a Hercegoviny alebo za rozpad Bosny a Hercegoviny.

REDAKTOR:Napriek súčasnému rozdeleniu, len málo odborníkov očakávalo, že by to mohlo viesť k niečomu podobnému ako bol predchádzajúci konflikt.

NUMANOVIČ:A taktiež k tomu nedošlo. Nebol "generátor" pre novú vojnu. Potenciál pre nové konflikty sa vždy nájde, ale pre menšie.

RADOVANOVIČ:Každý úspešný aspekt je dôležitý pre sociálnu kohéziu a integráciu spoločnosti. V tomto smere si myslím, že tento proces je veľmi pozitívny pre integráciu.

REDAKTOR:Armádne reformy v Bosne a Hercegovine prebiehali za asistencie a za pozornosti medzinárodného spoločenstva.

Do akej miery tieto reformy presvedčili medzinárodné spoločenstvo o tom, že Bosna a Hercegovina je pripravená k vstupu do medzinárodných organizácií?

McLANE:Keby ste prenechal túto vec Ministerstvu zahraničných vecí alebo Ministerstvu obrany tejto krajiny, vstup do NATO by bol už pre budúci rok.

My všetci ale chápeme, že to bude trvať dlhšie. Vzhľadom k politickej podpore a asistencii štábu NATO v Sarajeve som presvedčený,

že táto krajina bude pokračovať v ceste k riadnemu členstvu v NATO a verím, že bude vyzvaná k vstupu, ako náhle to bude možné po politickej stránke.

Sme veľmi spokojní, že práve teraz je úsilie o členstvo v Aliancii podporované väčšinou obyvateľstva.

GREGORIAN:Bosna a Hercegovina učinila taký veľký pokrok v armádnych reformách, že je reálne očakávať, že súhlas so vstupom do Akčného plánu členstva bude udelený v budúcom roku alebo v roku 2010.

Krajina je v pohybe v porovnaní s ostatnými krajinami tohto regiónu.

REDAKTOR:Pre niekoho to neprebieha dostatočne rýchlo.

NUMANOVIČ:Som netrpezlivý, ako každý mladý človek. Nechcem sa stať členom Európskej únie alebo NATO až ako dôchodca. Chcem do týchto organizácií o niečo skôr.

REDAKTOR:Ozbrojené sily urazili dlhú cestu od začiatku reforiem. Čo bude ďalším krokom?

NUMANOVIČ:Zdá sa mi, že sme v súčasnej dobe akoby na rozhraní, či zostať spoločnou armádou alebo sa vrátiť k rozdeleným armádam.

A v nasledujúcich ... nastavajúcich mesiacoch bude tento problém, podľa mňa, viac a viac zreteľnejší.

LÁTAL:Nasledujúcim krokom je ... alebo už bolo, jednanie s niektorými politikmi a medzinárodnými činiteľmi o úplnej demilitarizácii krajiny.

Je však potrebné priznať, že tento plán je vysoko nepravdepodobný, pokiaľ budú v susedných štátoch rozmiestené stále armádne zbory.

REDAKTOR:Bez ohľadu na to, čo sa stane, bosenské ozbrojené sily sa stali vzorným príkladom toho, do akej miery sa štát môže zbaviť svojej minulosti a učiniť veľký krok smerom k šťastnej budúcnosti.

McLEAN: Ja vidím armádu Bosny a Hercegoviny ako jedinú vojenskú zložku, ktorá sa stala vedúcou silou sociálnych zmien v tejto krajine,

a aj keď jej príslušníci pochádzajú z rôznych etnických skupín a aj keď predtým bojovali na rôznych stranách, dnes nosia hrdo rovnakú uniformu.

Mne osobne dodávajú veľa optimizmu a viery v budúcnosť Bosny a Hercegoviny.

REDAKTOR:Ozbrojené sily hrali hlavnú úlohu v hroziacom rozpoltení Bosny a Hercegoviny počas vojny v 90. rokoch.

Jedným z najnaliehavejších, ale taktiež najpálivejších úloh po vojne bolo vybudovať novú armádu novej krajiny.

To znamenalo zjednotiť vojakov a dôstojníkov, ktorí ešte pred nedávnom bojovali proti sebe. Reforma armády nebola ani rýchla, ani jednoduchá, ale bola - ako podľa medzinárodných odborníkov, tak podľa miestneho obyvateľstva - úspešná.

Dr.RAFFI GREGORIAN (námestník vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu, spolupredseda Komisie pre armádne reformy):Myslím si, že reformy došli ďalej, než sme si predstavovali, že je možné ich realizovať.

BRUCE McLANE (politický poradca štábu NATO v Sarajeve):Úplne súhlasím, že to bol najväčší pokrok od daytonských dohôd.

CHRIS BENNETT (expert na otázky Balkánu a spisovateľ):Armádne reformy urazili veľmi dlhú cestu.

SEAD NUMANOVIČ (zástupca vydavateľa denníka Dnevni Avaz):O tom nie je pochyby, reformy sú veľkým úspechom.

SREČKO LÁTAL (bosenský novinár a politický poradca):Čo sa týka hodnotenia armádnych reforiem je potrebné povedať, že jedným z úspechov bolo veľké úsilie miestnych lídrov a medzinárodného spoločenstva.

REDAKTOR:Splnenie armádnych reforiem zďaleka presahuje zjednotenie v minulosti nepriateľských ozbrojených síl.

Dôkazom miery pokroku je skutočnosť, že kontingent armády Bosny a Hercegoviny dnes slúži v mierových armádnych zboroch v Iraku a v Kongu.

BENNETT:Boli sme svedkami zlúčenia troch armád v jedinú spojenú národnú armádu Bosny a Hercegoviny.

A to je skutočne obrovský úspech. Táto armáda sa profesionalizovala a zodpovedá taktiež zníženým kritériám početného stavu.

REDAKTOR:Pôvodným cieľom armádnych reforiem bolo vytvorenie jedinej personálnej, finančnej a logistickej štruktúry.

Zároveň sa predpokladalo, že dve ministerstvá obrany dvoch entít - Republiky Srbskej a Bosensko-Chorvátskej Federácie - budú zrušené.

GREGORIAN:Asi po štyroch mesiacoch reformného procesu bolo zrejmé, že existuje reálny záujem na pokroku jednaní o zriadení jedinej skutočnej vojenskej sily, aspoň do tej miery, ktorú môžeme v Bosne a Hercegovine presadiť. Boli sme schopní toho dosiahnuť,

aspoň do tej miery, ktorú môžeme v Bosne a Hercegovine presadiť. Boli sme schopní toho dosiahnuť,

V skutočnosti sme vo veľkom rozsahu presiahli písomný mandát, ktorý nám bol udelený Alianciou a vysokým predstaviteľom medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu.

REDAKTOR:Výsledkom je spoločná armáda. Kľúčovým slovom je "spoločná", nie "spojená". Štruktúra Národnej armády Bosny a Hercegoviny je plukovná a je podobná tým vo Veľkej Británii a v Kanade.

BENNETT:Štruktúry armádnych síl budú odrazom tamojších politických štruktúr.

Dávame prednosť spoločným silám pred spojenými silami, pretože dávame prednosť spoločnému štátu pred spojeným štátom.

LÁTAL:Súčasná integrácia armádnych zložiek je na úrovni nášho súčasného pokroku.

A nemyslím si, že ďalšia integrácia je v súčasnej dobe nutná, pretože ozbrojené sily v podstate operujú ako jediný armádny zbor.

REDAKTOR:Ako sa Komisia pre armádne reformy, ktorá bola poverená vyvolať potrebné zmeny, vyrovnala s touto úlohou?

McLANE:Rovnako ako vždy, všetko sa degradovalo späť na otázku peňazí a človeka; to bol problém, na ktorý sme spočiatku narazili.

Avšak môžem prehlásiť, že sme boli spokojní, pretože v tej dobe boli politické kruhy krajiny veľmi prispôsobivé. Chápali význam tohto procesu pre celú krajinu.

Navyše sme mali veľmi intenzívnu podporu zo strany celého medzinárodného spoločenstva, vrátané jeho vysokého predstaviteľa, OBSA a NATO.

GREGORIAN:Pracovali sme na rozvoji konceptu reformy armády s miestnymi partnermi.

To však neznamená, že sme im predložili model a povedali, že reforma bude takto realizovaná. Práve naopak.

McLANE:Prvú vec, ktorú sme učinili, bolo stanovenie a formulácia politického kontextu a potom príprava celého procesu ...

... pomocou ktorého sa bude angažovať samotný ľud tejto krajiny. Bez zmyslu obyvateľstva pre vlastníctvo tohto procesu by sme nemohli uspieť.

NIKOLA RADOVANOVIČ:Najdôležitejším, alebo rozhodujúcim, bodom procesu bolo vysvetlenie rozsiahleho kontextu a identifikácie záujmu kľúčových aktérov procesu a potom vysvetlenie, ako ich záujmy môžu byť splnené prostredníctvom reforiem.

REDAKTOR:Tento proces mal i negatívne aspekty?

GREGORIAN:Áno, bolo ich niekoľko. Prvým bol môj zápal pľúc.

Druhý bol neobvyklý a aj keď tieto slová sú pre NATO Review, povedal by som, že to bola vlastná nedbalosť NATO nepriznať svoj najväčší úspech tu.

S politickými lídrami sme spísali a dňa 18.júla 2005, týždeň po 10-ročnom výročí srebrenického masakru, podpísali dohodu, ktorá skoncovala s armádou, ktorá sa tejto genocídy dopustila.

Dohoda bola uzatvorená dobrovoľne, ale ... nebola uznaná samotnými orgánmi NATO a nebola vzatá na vedomie ani medzinárodnými médiami ...

... ktoré boli orientované na udalosti v minulosti a premeškali tak najväčšiu udalosť týkajúcu sa budúcnosti Bosny a Hercegoviny.

REDAKTOR:A niektoré pozitívne aspekty?

GREGORIAN:Zúčastnil som sa brífingu prezidenta Republiky Srbska s ostatnými politickými predstaviteľmi, srbskými, bosenskými a chorvátskymi, na tému plukovnej štruktúry armády. Považujem toto stretnutie za veľmi pozitívny aspekt situácie. point.

REDAKTOR:Armádna reforma dokonale zmenila imidž vojska Bosny a Hercegoviny.

Napríklad, armáda nedávno po prvýkrát inzerovala reklamu na nábor nových príslušníkov. Na celkom 300 voľných miest v armáde sa hlásilo vyše 3 000 kandidátov. Približne polovica záujemcov mala univerzitné vzdelanie.

GREGORIAN:Títo ľudia sú si vedomí, že nastupujú do mnohoetnickej armády. Žiadna dilema neexistuje. Zmienil som sa o plukovnej štruktúre, kedy žiadosť o prijatie do armády je predkladaná v niektorých prípadoch do miest na druhom konci krajiny.

Skutočnosť, že uchádzači uvádzajú, že nebezpečenstvo nehrozí, že sa v iných kútoch krajiny budú cítiť dobre po všetkých stránkach, sme prehliadli u iných dôležitých reforiem.

REDAKTOR:Zníženie početného stavu bosenskej armády na približne 9 000 mužov a žien zo stoviek tisícov bývalých príslušníkov znamená učiniť príslušné opatrenia pre tisícky mužov a žien, ktorí sa ocitnú bez zamestnania.

Tieto opatrenia zahrňujú Zverenecký fond NATO, určený k preškoľovaniu týchto osôb na nové povolania.

McLANE:Už od začiatku procesu armádnych reforiem sme si boli zvlášť vedomí nutnosti zaoberať sa problematikou týchto príslušníkov a civilných zamestnancov armády ...

... ktorí boli prehlásení za redundantné osoby a zahrnutí do programov, ktoré im buď zaistili finančnú rezervu k preškoleniu alebo priamo odbornú prípravu k tomu, aby sa stali produktívnymi členmi občianskej spoločnosti.

REDAKTOR:Nie všetky opatrenia, zvlášť aplikované entitami, však boli tým najlepším postupom.

GREGORIAN:Ja si myslím, že celková finančná suma určená pre demobilizovaných príslušníkov armády, vojnových veteránov a vojnových invalidov zďaleka presahuje, prinajmenšom dvakrát alebo trikrát, súčasný rozpočet na národnú obranu.

V rámci Federácie je dôvodom problémom fakt, že pred poslednými voľbami bol schválený zákon, ktorý v podstate prisľúbil všetkým invalidným alebo demobilizovaným armádnym príslušníkom...

... a demobilizovaným vojnovým veteránom, ktorí sú bez zamestnania, mesačnú podporu bez podmienky odbornej prípravy na iné zamestnanie alebo prijatie práce v štátnych infraštruktúrach na úseku stavebníctva.

Veľké prekvapenie - v mesiacoch po schválení uvedeného zákona počet nezamestnaných vojnových veteránov v skutočnosti stúpol o približne 40 000 - 50 000 osôb.

Tým došlo k tomu, že je dnes viac vojnových veteránov než ich skutočne bolo na konci samotnej vojny.

REDAKTOR:S budovaním bosenských bezpečnostných síl povstáva jedna dôležitá otázka: "Čo je dnes najväčším nebezpečenstvom pre túto krajinu?"

McLANE:Moja odpoveď zrejme prekvapí mnoho ľudí. Podľa môjho názoru je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre budúcnosť tejto krajiny jej vzdelávací systém.

BENNETT:Ak sa ohliadneme späť na generácie ... generácie nastupujúce, vojna začala pred 16 rokmi kedy veľká časť obyvateľstva dokončila vzdelanie v oddelených školských inštitúciách.

A oddelený vzdelávací systém stále existuje. Keď mladí ľudia vyrastajú v rozdielnych systémoch a učia sa rozdielne výklady minulosti, problémy budúcnosti sa rodia.

LÁTAL:Výskumná skupina PRISM nedávno uskutočnila prieskum verejného mienenia na tému, či existuje rastúci počet osôb ...

... rozhodnutých bojovať za obranu Bosny a Hercegoviny alebo za rozpad Bosny a Hercegoviny.

REDAKTOR:Napriek súčasnému rozdeleniu, len málo odborníkov očakávalo, že by to mohlo viesť k niečomu podobnému ako bol predchádzajúci konflikt.

NUMANOVIČ:A taktiež k tomu nedošlo. Nebol "generátor" pre novú vojnu. Potenciál pre nové konflikty sa vždy nájde, ale pre menšie.

RADOVANOVIČ:Každý úspešný aspekt je dôležitý pre sociálnu kohéziu a integráciu spoločnosti. V tomto smere si myslím, že tento proces je veľmi pozitívny pre integráciu.

REDAKTOR:Armádne reformy v Bosne a Hercegovine prebiehali za asistencie a za pozornosti medzinárodného spoločenstva.

Do akej miery tieto reformy presvedčili medzinárodné spoločenstvo o tom, že Bosna a Hercegovina je pripravená k vstupu do medzinárodných organizácií?

McLANE:Keby ste prenechal túto vec Ministerstvu zahraničných vecí alebo Ministerstvu obrany tejto krajiny, vstup do NATO by bol už pre budúci rok.

My všetci ale chápeme, že to bude trvať dlhšie. Vzhľadom k politickej podpore a asistencii štábu NATO v Sarajeve som presvedčený,

že táto krajina bude pokračovať v ceste k riadnemu členstvu v NATO a verím, že bude vyzvaná k vstupu, ako náhle to bude možné po politickej stránke.

Sme veľmi spokojní, že práve teraz je úsilie o členstvo v Aliancii podporované väčšinou obyvateľstva.

GREGORIAN:Bosna a Hercegovina učinila taký veľký pokrok v armádnych reformách, že je reálne očakávať, že súhlas so vstupom do Akčného plánu členstva bude udelený v budúcom roku alebo v roku 2010.

Krajina je v pohybe v porovnaní s ostatnými krajinami tohto regiónu.

REDAKTOR:Pre niekoho to neprebieha dostatočne rýchlo.

NUMANOVIČ:Som netrpezlivý, ako každý mladý človek. Nechcem sa stať členom Európskej únie alebo NATO až ako dôchodca. Chcem do týchto organizácií o niečo skôr.

REDAKTOR:Ozbrojené sily urazili dlhú cestu od začiatku reforiem. Čo bude ďalším krokom?

NUMANOVIČ:Zdá sa mi, že sme v súčasnej dobe akoby na rozhraní, či zostať spoločnou armádou alebo sa vrátiť k rozdeleným armádam.

A v nasledujúcich ... nastavajúcich mesiacoch bude tento problém, podľa mňa, viac a viac zreteľnejší.

LÁTAL:Nasledujúcim krokom je ... alebo už bolo, jednanie s niektorými politikmi a medzinárodnými činiteľmi o úplnej demilitarizácii krajiny.

Je však potrebné priznať, že tento plán je vysoko nepravdepodobný, pokiaľ budú v susedných štátoch rozmiestené stále armádne zbory.

REDAKTOR:Bez ohľadu na to, čo sa stane, bosenské ozbrojené sily sa stali vzorným príkladom toho, do akej miery sa štát môže zbaviť svojej minulosti a učiniť veľký krok smerom k šťastnej budúcnosti.

McLEAN: Ja vidím armádu Bosny a Hercegoviny ako jedinú vojenskú zložku, ktorá sa stala vedúcou silou sociálnych zmien v tejto krajine,

a aj keď jej príslušníci pochádzajú z rôznych etnických skupín a aj keď predtým bojovali na rôznych stranách, dnes nosia hrdo rovnakú uniformu.

Mne osobne dodávajú veľa optimizmu a viery v budúcnosť Bosny a Hercegoviny.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink