SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Tidligere utgaver
Plan 2008
Bidragsytere
I neste utgave
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
ABONNER PÅ NATO NYTT
  
Balkan: quo vadis?
NATO Review analyserer hvorfor Karadzic ble arrestert, innvirkningen på Bosnia og hvordan hans rettssak kan berøre landets fremtid.
Noen av de viktigste aktørene som tok på seg den utfordrende oppgaven å gjenoppbygge Bosnias væpnede styrker etter krigen avslører hvordan de greide å skape dagens felles, blandede styrke.
Å reformere Bosnia og Hercegovinas politistyrke har tatt lenger tid enn forventet - og ikke kommet så langt man hadde håpet.
Jamie Shea ser tilbake på Kosovo-krigen for nesten 10 år siden - og snakker om båndene til det som skjedde da til dagens Kosovo
Paddy Ashdown skisserer det arbeidet som han mener fortsatt må gjøres på Balkan - og hvordan man best kan gjøre det.

I august 1994 sa daværende statsminister i Bosnia, Haris Silajdzic: "Jeg liker ikke å se at det trekkes linjer gjennom Bosnia og Hercegovina. Det er som å skjære gjennom levende vev. Det blør."

På den tid blødde allerede mye av landet, noe som skyldtes en ubarmhjertig krig. Ett år senere, som del av prosessen for å stopp dette blodbadet, var oppgaven med å trekke linjer for å dele Bosnia og Hercegovina nesten avsluttet.

Radovan Karadzic hadde lyktes i å etablere sin Republika Srpska. De kuttene som da ble gjort viser fortsatt synlige arr i Bosnia og Hercegovina i dag.

Noen av forsøkene på å lege de sårene danner hovedfokus for denne utgaven av NATO Nytt.

Vi ser på effekten av arrestasjonen av Radovan Karadzic, og om dette kan føre til en avslutning. Vi analyserer suksessnivået (eller ikke) for forsøkene på å overhale landets to viktigste sikekrhetstjenester - pollitiet og de væpede styrker. Og vi får personlige synspunkter fra to sentrale personer i den nyere historien til Balkan: Paddy Ashdown og Jamie Shea.

I dag er Haris Silajdzic bosnisk medlem av presidentskapet i Bosnia og Hercegovina. Selv hans arbeidstittel er innrømmelse av at hans håp for 14 år siden ikke er blitt oppfylt. Med delinger i Bosnia nå som et fait accompli, er spørsmålet nå: hva vil skje med de linjene som skjærer gjennom hans land?

Paul King