ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Следващият брой на "НАТО Преглед" анализира как събитията от лятото на 2008 г. се отразиха на партньорството. Смятат ли страните партньори, че то е достатъчно, или искат нещо повече? Има ли и нова страни, които след това лято да искат да започнат партньорство с НАТО? Може ли партньорството да изиграе важна стратегическа роля за определяне на позицията на съответната страна?

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink