JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Voľby v Afganistane - demokracia na rázcestí

Daoud Sultanzoy, poslanec afganského parlamentu, nás zoznamuje so svojim názorom na nebezpečenstvo, ktorému je vystavená jeho krajina, pokiaľ sa politickí predstavitelia v priebehu nastávajúcich volieb nezblížia s ľudom.

Pri hodnotení demokracie a posudzovaní budúcnosti Afganistanu je možné konštatovať, že mnoho obrovských príležitostí k tomuto zblíženiu bolo za posledných sedem rokov premárnených.

V prvej rade premárnená príležitosť vlády Afganistanu plniť svoje poslanie riadiť štát zodpovedne a to po všetkých stránkach. Taktiež premárnená príležitosť k integrálnemu uznaniu štátnej zvrchovanosti zo strany medzinárodnej komunity čo sa týka významu transparentného, disciplinovaného a koherentného prístupu k riešeniu problémov vo vnútri Afganistanu.

Medzinárodná komunita sa musí teraz zamerať na životnú realitu v Afganistane, ktorá je jej známa. Touto realitou je predovšetkým najnižšia pravdepodobná dĺžka života na svete. Nasleduje rozsiahla chudoba, úbohá zdravotná starostlivosť a žalostná úroveň vzdelania. Ďalej je to nedostatok ostatných sociálnych služieb a to aj napriek výpomocnej akcii (aj keď nedostatočnej) a poskytovaných finančných prostriedkov.

Takmer 85 % obyvateľstva tvorí mladá generácia, ktorá je silne znepokojená svojim každodenným životným a pracovným prostredím.

Afganský ľud pozná veľmi dobre problémy svojej krajiny: korupcia, plytvanie peniazmi, nedostatok koordinácie, nerozhodnosť a problémy spôsobené rozpadom vládnych orgánov, ktoré znemožnili poskytovanie materiálnej pomoci a rekonštrukciu zeme. Afganský ľud si je vedomý, že príčiny týchto problémov sa nezmenili, zmenil sa iba dôraz na ne kladený. Budúcnosť Afganistanu závisí na jeho ľudu. A tento ľud si je zároveň vedomý skutočnosti, že zapojenie medzinárodnej komunity do obnovy Afganistanu je otázkou jeho bytia či nebytia.

Prebehlo už nespočetné množstvo diskusií o problémoch týkajúcich sa právnych noriem, spoľahlivého vládnutia, súdnych inštitúcií či pestovania a produkcie omamných látok. Avšak ostatné dôležité aspekty súvisiace s obnovou Afganistanu boli doposiaľ zanedbávané.

Existuje mnoho problémov, ktorými je obyvateľstvo, a obzvlášť mladá generácia (tvoriaca 85 % populácie), silne znepokojené. Zrozumiteľne vyjadrené, mladí ľudia si kladú otázky a uvažujú nad tým, čo sa s nimi deje a čo sa deje s ich každodenným životným a pracovným prostredím. Navyše sa ich týka politická budúcnosť rodnej vlasti, ktorá je úzko spojená s ich budúcou životnou úrovňou.

Mladí ľudia si kladú otázky ako napríklad:

  • Do akej miery je dôležitá demokracia, keď väčšina budúcej generácie sa vidí na neurčite dlhú dobu pod vládou stredovekých zatemnencov?
  • Aké bude pokračovanie tohto stavu v zmysle demokracie a percepcie demokracie v Afganistane a v ďalších krajinách?
  • Kto poskytuje skutočnú a dôležitú podporu demokratom, zatiaľ čo ostatní pochybní činitelia a predstavitelia antidemokratických síl majú k dispozícii mnohých sponzorov a sú zainteresovaní na odstránenom procese demokratizácie a nezhodách?

Je totiž vitálne dôležité pochopiť skutočnosť, a síce že mladá afganská generácia stojí na rázcestí; je odsúdená na rolu diváka, pretože za ňu rozhoduje niekto iný. Táto mládež sa necíti zapojená do politického diania.

Dôvodom je jej nedostatočné začlenenie do významných sociálnych a politických štruktúr, k čomu prispieva neschopnosť afganského vedenia povzbudiť a viesť svoju mládež. Rovnako tak afganské vedenie nie je schopné riešiť okamžité potreby občanov a tým vzniká priepasť medzi obyvateľstvom a vládou krajiny.

A čo sa stane, keď demokracia nefunguje ...?

Riziká sú nasledujúce: neprimerané vzťahy znamenajú pokračujúce odvábenie ľudu od hlavných smerov a vytváranie nedôvery voči štátnej správe, ktorá s dôrazom oznamuje plnenie svojich záväzkov voči národu. Občania budú vedení k extremizmu a kriminalite a keď sa raz tieto okolnosti náležite vysvetlia, bude stále ťažšie štátnu správu a poriadok obnoviť.

Tieto problémy sú hlavnou obavou nie len pre mladú afganskú generáciu, ale zároveň pre spojencov NATO a afganskú vládu.

Blížiace sa volebné obdobie ešte viac orientuje nutnú pozornosť na tieto problémy. Toto špecificky dôležité obdobie môže Afgancom umožniť nadobudnutie určitého politického povedomia. Afganský národ potrebuje o mnoho viac, než o čom debatuje medzinárodná komunita a afganská vláda.

Vypátranie adekvátnych odpovedí na tieto požiadavky môže byť hlavným impulzom a katalyzátorom toho, že sa ľud skutočne začne podieľať na procese národnej obnovy - a nebude iba prihliadajúcim divákom.

Obnova národa nie je možná, pokiaľ národ nemá zmysel vlastníctva tejto obnovy.

Národ nemôže mať zmysel vlastníctva tejto obnovy, pokiaľ necíti účasť na tomto procese.

Proces obnovy národa nemôže byť úspešný, pokiaľ chýba svoje vlastné vedenie.

Vedenie nemôže riadiť proces, pokiaľ nie je spoľahlivé.

Záväznosť volieb pre budúcnosť Afganistanu nie je chápaná

Pri uvedomení si týchto faktov musíme prehodnotiť:

  • či existuje nebezpečenstvo, že by sa nedemokratické sily zmocnili novej demokracie v Afganistane;
  • nutnosť dať Afgancom zmysel vlastníctva tejto demokracie;
  • nutnosť učiniť demokratický proces pre Afgancov viac záväzným;
  • záväznosť blížiacich sa volieb;
  • nutnosť demonštrácie mierového postúpenia štátnej moci z jedného politického vodcu na druhého.

Slobodné a regulárne voľby sú stredom problému. V záujme preukázania serióznosti nášho sľubu pomoci Afganistanu zo strany medzinárodného spoločenstva sa musíme sami dokonale pripraviť na splnenie tohto záväzku.

Regulárne voľby umožnia ľudu Afganistanu – po prvýkrát v jeho moderných dejinách - zmenu štátnej moci mierovou cestou a tým prenos najvyššej vládnej funkcie z rúk jedného prezidenta do rúk nového, zákonne zvoleného. Ľud tak získa veľmi potrebný zmysel nadobudnutia a vlastníctva demokracie. Táto skutočnosť je nesmierne dôležitá pre obnovu národa a víťazstvo demokracie.

Regulárne voľby poskytnú nový elán a trpezlivosť ľudu, ktorý bol po dlhú dobu veľmi sklamaný a je unavený. Zmysel pre vlastníctvo demokracie umožní novému vedeniu a medzinárodným partnerom poučiť sa z chýb z minulosti a pokračovať s konsolidovanou obnovou štátu a procesu reforiem.

Regulárne voľby taktiež znovu motivujú a stimulujú priaznivcov Afganistanu z celého sveta. Uvedomia si, že ich sedem až osemročné úsilie nebolo márne - a že ich snaha bola korunovaná úspechom.

Zistil som, že afganská vláda už začala manipulovať voľby pomocou rôznych taktických machinácií a to priamo "pred nosom" medzinárodnej komunity. Ak bude toto zneužívanie moci naďalej tolerované, ľud si to bude vysvetľovať ako súhlas spojencov Afganistanu. Som presvedčený o tom, že podobné zneužívanie likviduje akékoľvek nádeje na zblíženie afganského ľudu s medzinárodnou komunitou.

Rovnako podpora medzinárodnej komunity vláde, ktorá manipuluje volebný proces, bude fiaskom nie len demokracie, ale povesti celého medzinárodného spoločenstva.

Priania a túžby afganského ľudu nie sú rozdielne od prianí a túžob iného ľudu. Ľud si praje dôkladné a dlhotrvajúce zmeny.

V prípade, že sa nám nepodarí dať najavo toto veľmi nutné úsilie, vytvorí sa národ, ktorého väčšina sa prikloní k nepriateľom demokracie. Strata ilúzií povedie k rozsiahlemu extrémizmu a kriminalite a my sa môžeme stať národom, ktorý neverí v žiadny systém vedenia štátu.

Následky podobného neúspechu a straty spoľahlivosti vo svete sa neobmedzí iba na Afganistan. Dozvuky postihnú celý región, celý moslimský svet, celú svetovú civilizáciu.

Voľby lepšej budúcnosti - nasledujúce voľby sa stanú dôležitým medzníkom v dejinách Afganistanu

Dôvera v demokraciu: slobodné a regulárne voľby budú najlepšou propagáciou novej afganskej demokracie

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink